Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

PETTERØD

Gårdsnr. 48

 

E i e r e

 

Ødegård i 1622.

 

B r u k e r e

 

Ola Petterød. Nevnt ca. 1610-1625. I 1614 er Petterød kalt ”Thoe halffue gaarder”. Gården  var altså da delt i to. ”Oluff Pitterøedt” solgte i 1617/18 4 tylfter 10 alen granbjelker til skipper Aache Jacobs von kouden i Grindholmsund (Vrengen) for 24 skilling. 1618/19 2 favner brenneved til 8 skilling. Ole Petterød i 1622.

 

*

 

Paul Petterød, nevnt 1625-1630.

 

*

 

Ola Helgesen, født ca. 1584 (80 år i 1664). Bruker ca. 1630-1670. I koppskatten 1645 betaler Ola Petterød for seg og sin kone – ½ ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Pitterød till Nøtterøe præsteboel smør 1 bispd. 6 mk. (Er) 8 lispd. 1 rem. Præstebolet bøxsellen. Skatt 1 dr.”

 

*

 

Marte og Maren Tjøstolsdøttre, nevnt som bosatt på Petterød i 1674. Fra Hotvet i Sandeherred.[1]

 

*

 

Kristoffer Petterød og Augrim Petterød. Kristoffer og ”AagrimPetterød skyldte i 1679 5 daler 1 ort 22 ½ skilling til Peder Povelsen i Tønsberg.

 

*

 

Ole Petterød er bruker i 1686.

 

*

 

Jakob Paulsen. Nevnt 1690. Begravet 7. april 1695. Graffæst(et).

Barn:

1.   Jøran Jakobsdatter, døpt 17. desember 1690. Død 1756. Trolovet 3. juni og gift 1. juli 1715 med Gunder Olsen Mitta (Middelborg).

 

*

 

Peder Simonsen Glarmester (Glassmester). Begravet 22. mars 1699. Graffæst(et). Gift med Blanchester Larsdatter. Blancethon Larsdatter Peterød” ble begravet 11. mai 1710. Hennes mann kalles da ”Salig Glarmester” Peder Petterød.

Barn:

1.   Simon Pedersen, født ca. 1670 (36 år  i 1706). Trolovet 7. mars og gift 16. april 1705 med Anne Olsdatter Bergsøen. Husmann under Bergsøen 1705-1721. Skal ha bodd på Svensrød.

2.   Berte Pedersdatter Petterød. Begravet 15. mars 1719.

 

*

 

Anders Hansen, født ca. 1684 (22 år i 1706) på Skjerve. Er bosatt på Vestre Movik i 1704, på Petterød 1706 og flytter tilbake til Vestre Movik. Utskrevet til matros i 1711, da 27 år gammel.

Barn:

1.   Hans Andersen, døpt 13. september 1704 fra Movik. 1 ½ år i 1706.

2.   Barbro Andersdatter, døpt 26. september 1706 fra Petterød. Begravet 29. september 1706.

3.   Amund Andersen, døpt 1. januar 1708 fra Petterød. Død ung. Kom til Hønsø på Tjøme.

 

Se videre under Vestre Movik. I 1709 til Stangeby (bruksnr. 4).

 

*

 

Bendix Bentsen. Han tinglyste en bygselseddel på 1 bismerpund 6 merker årlig skyld i Petterød, fra Hr. Nicolai Mancin, datert 10. Mars 1708. Dette er Bendiks Bentsen fra Faret i Hedrum født ca. 1683. (Sønn til Bent Børgesen, (60 år i 1701. Død 1719.)[2] og Barbara Bendiksdatter fra Faret i Hedrum.) 18 år og sjømann i 1701 og ”Farer paa Laurvigen Trolovet 29. desember 1705 på Nøtterøy og gift, ”Brølluppet i Hedrums Sogn” (1) samme år med” Helene Hansdatter Hvaløy. Begravet 26. januar 1730 på Hvaløy. Her i 1708. Fikk bygsel på halve Faret i 1712, men døde i 1713. Hennes andre ekteskap, se Torød.

 

*

 

Paul Monsen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Fra Middelborg. Gift (1) med enken Berte Jakobsdatter, død ca. 1711-1712.  Gift (2) 24. mai 1712 med Guri Haagensdatter, født ca. 1680. Begravet 26. april 1750 på Skjellerøy, 70 år gl. Bruker På Nordre Årøy 1700-1712. På Petterød ca. 1712-1730. Deretter til Skjellerøy.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Paulsen, døpt 13. juli 1700 fra Nordre Årø. 6 år i 1706. Det kan være han som blir begravet 27. juli 1727. Ingen alder nevnes.

2.   Svend Paulsen, døpt 11. februar 1703 Fra Nordre Årø. 4 år i 1706. Begravet 8. desember 1720 fra Petterød.

Barn i andre ekteskap:

3.   Berte Paulsdatter, døpt 11. april 1717.

4.   Inger Paulsdatter, døpt 8. november 1718. Begravet 27. februar 1719 fra Petterød.

5.   Eli Paulsdatter, døpt 3. juni 1721.

 

Sognepresten på Nøtterøy, Mancin, fornyet 12. august 1720 bygselseddelen på Petterød, datert 18. august 1713 og utstedt til Paul Mogensen. Skylder årlig 1 bismerpund 6 merker smør.

Se videre under Skjellerøy.

 

*

 

Bent Kolbjørnsen, døpt 1703 i Efteløt, Sandsvær. (Faren kalles Kolbjørn Møller). Begravet 15. januar 1755, 52 år gammel. (Foreldrene omtalt under Torød.) I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Bent Kolbjørnssøn kom dertil 1730; er i yderste armod”. Gift med Mari Henriksdatter, født ca. 1696 eller 1699 (15 år i 1714). Trolig fra Vestre Oterbekk. Begravet 28. januar 1767, 71 år gammel.

Barn:

1.   Nils Bentsen, født 1728. Trolovet 18. februar og gift 14. november 1754 med Gunhild Andersdatter Nordre Årøy. Overtok Petterød, se nedenunder.

2.   Anne Bentsdatter, døpt 5. mars 1730. Trolovet 26. november 1754 og gift 18. april 1755 med Jakob Larsen Kråkerøy. På Nautenes ved Kråkerøy, Tjøme fra 1755.

      Barn:

1.      Berte Jakobsdatter, døpt 24. august 1755. Trolovet 10. september 1788 og gift 18. mai 1789 med Ole Jensen Steinmalen under Tømmerholt. Først på Nautenes, så Mågerøy ødegården, så Hengerød på Nøtterøy og tilbake til Nautenes før de ender opp på plassen Fuglevik under Tokenes. Personalia, se der.

2.      Kari Jakobsdatter, døpt 26. februar 1758. Begravet 4. mai 1783, 26 år gammel.

3.      Lars Jakobsen, døpt 25. november 1759. Trolovet 13. februar og gift 8. mars 1786 med enken Anne Maria Olsdatter Ødegården. Kom til Mågerø ødegården.

4.      Barb(a)ra (Maria) Jakobsdatter, døpt 20. desember 1761. Trolovet 26. november 1786 og gift 18. januar 1787 med Willum (Wilhelm) Nilsen Buberg, døpt 28. september 1760. Kom til Buberg.

5.      Guri Jakobsdatter, døpt 13. desember 1763. Trolovet 9. mai og gift 12. juli 1802 med Anders Kittilsen Burø. Guri hadde kjøpt Nautenes i 1801 og de ble bosatt her fram til de måtte selge plassen i 1809.

6.      Mari Jakobsdatter, døpt 7. april 1771. Begravet 4. februar 1782, 12 år gammel.

7.      Anders Jakobsen, døpt 12. mai 1776. Begravet 30. desember 1781, 6 år gammel.

3.   Kaspar Bentsen, døpt 13. oktober 1732. Konfirmert 25. februar 1748. Senere skjebne ukjent.

4.   Marte Bentsdatter, 27. november 1734. Konfirmert 1752. Fadder i 1762 og bodde da på Bergan. Fadder fra Petterød i 1771. Lægdslem” Marte Bentsdatter døde 18. desember på Lofterød av Brystsyke og ble begravet 22. desember 1788, 54 år gammel.

5.   Henrik Bentsen, døpt 25. november 1739. Bosatt på Buer, senere på Kjærgrav.

 

*

 

Nils Bentsen, født 1728. Død 1. Mars og begravet 5. Mars 1803, 76 år gammel. Trolovet 18. februar og gift 14. november 1754 med Gunhild Andersdatter, som da kalles Nordre Årøy. Døpt 8. juni 1723 fra Trevland i Kodal. 23 år i 1746. Om hennes foreldre, se Skallestad. Død 6. September og begravet 12. September 1790, 68 år gammel.

Barn:

1.   Barbara Nilsdatter, døpt 10. august 1755. Trolovet 14. november 1782 og gift 2. januar 1783 med Elias Kristoffersen Nedre Buerstad. De overtok Petterød. Se nedenunder.

2.   Anne Maria Nilsdatter, døpt 6. oktober 1757. Begravet 13. oktober 1781, 24 år gammel.

3.   Kaspar (Kasper) Nilsen, døpt 16. desember 1760. Begravet 23. november 1779, 19 år gammel.

4.   Grete (Margarete) Maria Nilsdatter, døpt 31. mars 1765. Død 18. mai og begravet 24. mai 1789, 25 år gammel.

 

*

 

Elias Kristoffersen Nedre Buerstad. Trolovet 14. november 1782 og gift (1) 2. januar 1783 med Barbara Nilsdatter Petterød, døpt 10. august 1755. Død 29. Januar og begravet 4. Februar 1803, 48 år gammel. Gift (2) 1804 med Anne Jacobea Andersdatter, døpt 21. november 1784 fra Døvle.

Barn i første ekteskap:

1.    Anne Maria Eliasdatter, døpt 17. Oktober 1784. Død 30. Oktober av ”Trødske” og begravet 4. November 1784 fra Buerstad, 15 dager gammel.

2.    Karen Anne Eliasdatter, døpt 2. Juli 1786. Karen Maria Eliasdatter døde 6. August og ble begravet 13. August 1786 fra Buerstad, 6 uker gammel.

3.    Karen Eliasdatter, døpt 6. Juli 1788. Gift 11. November 1819 med ungkar og matros Ole Kristoffersen Dalen under Hulebakk, Tjøme.

4.    Nils Eliassen, døpt 12. September 1790. Trolovet 4. Desember som matros og gift 28. desember 1813 med Anne Torsdatter Grindvad. Los. Bosatt i Buerstad.

5.    Gunhild Maria Eliasdatter, døpt 20. Januar 1793. Gift 11. November 1819 med Bygdevekter Martin Gjermundsen Skotte i Sem.

6.    Hans Eliassen, født 30. september og døpt 4. Oktober 1795. Konfirmert 27. Mai 1813. Forsvinner, sier Lorens Berg. Dette er feil. Han er forlover fra Svineløkken under Nedre Buerstad 1824, fra Buerstad 1829 og fra Petterød 1831.

7.    Elias Eliassen, født 15. Mars og døpt 20. Mars 1799. Død 1850 i Espevik, Brøtsø, Tjøme. Gift 20. Oktober 1831 med Ingeborg Maria Pedersdatter Burø, Tjøme. Han var los.

Barn i andre ekteskap:

8.    Berthe Andrea Eliasdatter, født 20. September og døpt 23. September 1804. Gift (1) 1832 med matros Kristoffer Larsen Rubberød. Bodde på Ekeneseie. Gift (2) med Jens Bentsen Lahelle.

9.    Elen Andrea Eliasdatter, født 18. September og døpt 23. September 1806. Gift 11. Desember 1829 med matros Gullik Olsen Kjølelunden. Nevnt i 1830-åra, først på Oterbekk, så på Roppestad eie til 1840. I Årøysund under Roppestad i 1844-1850.

10.  Kristen Eliassen, født 27. August og døpt 2. September 1809. Overtok Petterød, se nedenunder.

11.  Anders Eliassen. Død 10. Desember og begravet 13. Desember 1812, 3 dager gammel.

12.  Marte Kristine Eliasdatter, født 1814. Levde ugift.

13.  Anne Maria Eliasdatter, født 1818. Gift 1841 med Elias Nilsen Buerstad.

14.  Inger Andrea Eliasdatter, født 1822. Gift 1843 med Even A. Jakobsen Vestre Oterbekk.

15.  ??

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Pitterød Eje - Pytterød Eje – Pitterød – Petterød – Petterød Eye

 

Uvisst hvor denne plassen lå i Petterøds utmark, men brukeren nevnes fra 1732 og har et definert yrke. Etter 1758 nevnes ikke denne plassen. Det nevnes ingen husmann her i 1706.

 

Lars Olsen Skomaker, født ca. 1673. Nevnt 1732-1757.[3] Begravet 18. august 1758, 85 år gammel ”Lars Olsen Pitterød”. Kona ukjent, men hun levde 1733. Hun kan imidlertid være den Helge HansdatterPetterød eye”, født ca. 1686, som blir begravet 31. mars 1746, 60 år gammel, uten at det kan bevises. I 1733 forærte Lars og kona et alterklede til Nøtterøy kirke. Noch Et dito af udsyet grønt Silke Bast, 1733 foræret af Lars Skoe Mager paa Pytterød Eje og hans Qvinde.[4] Ingen barn registrert.

 

 

Uplassert under Petterød

 

Anders Petterød står blant husmenn og løse karer på Nøtterøy i 1617.

 

*

 

Kari Petterød. Begravet 26. april 1731.

 

*

 

En Anders Pedersen Petterød nevnes i ei ungdomsliste 1723, som dreng på Meum, da 4 år gammel og født på Petterød.[1] De nevnes i et arveskifte på Goli i Sandeherred, datert 28. mars 1674, etter Anne Kjølsdotter imellom hennes etterlatte mann Rasmus på Goli og den salige kvinnes søsken, Hans Kjølsson Føyn på Nøtterøy, Ola Kjølsson Store Bergan i Sandeherred, Børge Kjølsson Ekenes på Nøtterøy, Anna Kjølsdotter Lingelem i Sandeherred, som er enke. Lenger ned i dokumentet kalles de Mari og Marte Præsterøe, derav feilen i Lorens Bergs bok Sandeherred, side 303.

 

[2] Sønn til Gro Jensdatter Kråkelund under Hovland i Hedrum. Hedrum II, side 48-49.

[3] Fadder 1732-1757.

[4] s. 174. I Nøtterøy kirkes inventarlister står. Oplysning fra Kallsboken. Lorens Berg.