Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

KJØLEHOLMEN

Gårdsnr. 49

 

E i e r e

 

Dette var en plass under Østre Kjøle fram til 1820. Den føres opp i den nye matrikkelen som egen gård. Holmen ligger øst for nordenden av Nordre Årøy.

Skylden ble i 1783 satt til 3 merker smør, som i 1838 ble gjort om til 20 kalveskinn og i 1888 til 43 øre. Det har vært selveiere på øya fra 1751.

 

B r u k e r e

 

Det er ikke nevnt folk her i 1706. Øya nevnes bebodd første gang i 1723. Første kjente bruker her var:

 

Los og fisker Anders Nilsen fra Ulvø, døpt 7. september 1690. 15 år og stesønn på Ulvø i 1706. Trolig død i 1751. Trolovet 24. februar 1717 og gift 6. januar 1718 med Anne Jørgensdatter søndre Gipø, døpt 8. august 1688. Det må være henne som blir begravet 20. desember 1766 fra Lunden under Nordre Smidsrød, 80 år gammel. Los og fisker. På Ulvø i 1718. Ingen flere barn registrert før de nevnes på Kjøleholmen fra 1723. De bygde hus her og betalte 2 riksdaler året i grunnleie.

Barn:

1.   Hans Andersen, døpt 10. september 1718 fra Ulvø. Konfirmert 25. mars 1737. Ikke nevnt i skiftet 1752.

2.   Ane Andersdatter, døpt 7. februar 1723 fra Kjøleholmen. Konfirmert ”Dominica Qvasi modo geniti” 1740. Fadder fra Kjøleholmen i 1740-åra. Levde ved skiftet i 1752.

 

Anne mottok 20 rdl. 2 ort for husene på Kjøleholmen som hun solgte til sin søstersønn Søren Larsen fra Østre Nøtterøy. Dette må ha skjedd i 1751.

1752 (19. september) var det skifte på Kjøleholmen etter avdøde Anders Nilsen. Arvingene var enka Anne Jørgensdatter og deres datter Anne Andersdatter. På enkens og datterens vegne møtte Nils Mortensen Ekenes. Bebyggelsen på Kjøleholmen beskrives slik: ”1 stue med Kiøcken og Skorsten nede og loft over tækked med Tegl samt 1 lidet fæhuus med Træv og 1 lidet lade samt 1 kiæler”. Sum hus og løsøre var 58 daler 1 ort og 10 skilling. Enken og datteren fikk 19 daler 3 ort 11 skilling hver.  Bortskyldig gjeld var: 1. Ole Guttormsen Tanstad – 2 daler. 2. Anders Jansen Fielbache – 4 daler 2 ort 4 skilling. 3. Begravelsens ???? – 5 daler. 4. Skifteomkostninger – 7 daler 8 skilling. Alt dette ble lagt ut av Søren Larsen. I tillegg ble følgende løsøre utlagt fra Søren Larsen: 1 ku, 12 tinntallerkener, 2 ”Studsglasser”, 1 glass med stett, 1 R………, 2 steinfat, 1 gryte, 1 gammel ditto, 1 stekepanne, 1 øks, 1 naver, 1 saks, 1 bånd-havre, 1 bånd-, 2 drivgarn, 1 takke, Sum gjeld var 39 daler 2 ort 22 skilling. På slutten av skiftet står at datteren Anne Andersdatters ”faders halv – Søsters Mand Christen Hansen Søndre Føyen” er hennes verge.

 

*

 

Jens Olsen, født 1725. Fra Gåsøy. Gift (1) 10. juli 1750 med enken Anne Amundsdatter fra Roppestad, død 1770.

Barn født på Kjøleholmen:

1.   Anne Tormudine Jensdatter, døpt 27. desember 1751.

 

Jens kjøpte Gåsøy i 1751 av folkene på Jersøy og flyttet dit. Om Annes barn i første ekteskap og hennes datter utenfor ekteskap, se Roppestad. De bodde her ennå 1754.

 

*

 

Søren Larsen fra Østre Nøtterøy, døpt 14. juni 1722. Død 1752, dog ikke ført i kirkeboka. Skifte 21. juni 1753. Trolovet 3. januar og gift 3. februar 1746 med Maria Villumsdatter Søndre Sand under Roppestad, døpt 28. mai 1724. Enken og ”Fattiglægdslæm” kalles hun når hun dør på Kjøleholmen 2?. april[1] og blir begravet 4. mai 1804, 80 år gammel. På Søndre Sand under Roppestad 1746-1748. Søren kjøpte ifølge skjøte av 29. desember 1751, Kjøleholmen for 73 rdl 2 ort. av Hans Sørensen Spar på Østre Kjøle. Samtidig kjøpte han husene på stedet av tanten Anne Jørgensdatter for 20 rdl 2 ort. I 1801 bor Maria Villumsdatter hos sin datter, er 79 år, enke etter andre ekteskap og nyter almisse av sognet.

Barn:

1.   Else Sørensdatter, døpt 30. september 1746 fra Søndre Sand. 7 år i 1753. Trolovet 4. desember 1769 og gift 3. januar 1770 med Anund Jakobsen Nedre Haug på Tjøme. Overtok Kjøleholmen. Se nedenunder.

2.   Kirsten Sørensdatter, døpt 1. september 1748 fra Søndre Sand. 6 år i 1753. Begravet 27. juni 1783, 35 år gammel. Trolovet 30. oktober og gift (2) 28. november 1781 med Nils Kristoffersen, født 1737 på Svensrød. Død 1810 på Grimestad-stranda på Tjøme. På Odden under Søndre Årøy.

3.   Lars Sørensen, født 31. august 1751. Begravet 4. september 1751, 4 dager gammel.

4.   Helvig Sørensdatter, døpt 27. august 1752 fra Kjøleholmen. ½ år i 1753. Konfirmert 6. mars 1768. Død 8. august og begravet 14. august 1793 ”Udbrudt gevext paa Underlivet”.

      Helvig hadde en sønn før ekteskap med Peder Danielsen fra Onsøy utenfor Fredrikstad i Østfold:

      1.   Søren Pedersen, døpt 27. juni 1775. Konfirmert 15. mai 1791. Død ved Drammen 1798. Trolovet 15. desember 1796 og gift 7. februar 1797 med Berte Olsdatter Nordre Knarberg under Søndre Nes, døpt 25. august 1771. Bosatt der.

 

      Trolovet 21. desember 1781 og gift 17. januar 1782 med Gunder Hansen Kjøleholmen. Se nedenfor.  Død 27. november på sjøen sammen med sin stesvigerfar, og begravet 31. desember 1790. Blev begge borte med Baad og alt paa hjemreisen fra Tom Gaard”. De var på Kjøleholmen.

      Barn:

      2.   Helene Gundersdatter, født 28. desember 1782. Begravet 29. desember 1782, 1 dag gammel.

      3.   Helene Gundersdatter, døpt 6. november 1783. Faddere: Kirsten Hansdatter Søndre Gipø, Karen Hansdatter Søndre Brøtsø, Inger Andersdatter Rønningen, Torgeir Fredriksen Lindholmen, Ole Hansen Bjerkøy. Det må være henne som blir konfirmert fra Kårød 14. april 1799.

4.   Hans Gundersen, døpt 20. november 1785. Faddere: Kirsten Hansdatter Søndre Gipø, Kristine Pedersdatter Bugten, Torgeir Fredriksen Lindholmen, Nils Sivertsen Kjøleholmen, Anund Jakobsen Kjøleholmen. Død 7. september og begravet 12. september 1790, 5 år gammel.

      5.   Kirsten Gundersdatter, døpt 12. oktober 1788. Tvilling. Faddere: Rebekka Maria Rasmusdatter Agerup, Else Sørensdatter Røhr Nordre Årøy, Edel Jørgensdatter Søndre Årøy. Jon Pedersen Agerup, Torgeir Fredriksen Lindholmen.

      6.   Inger Maria Gundersdatter, døpt 12. oktober 1788. Tvilling. Faddere: Nils Kristensen Bjerkøy, Kirsten Hansdatter Søndre Gipø, Anne Maria Jørgensdatter Ulvø, Simon Nilsen Søndre Gipø, Johannes Evensen Søndre Gipø. Død 1867. Gift fra Nordre Sande 13. februar 1818 med Hans Larsen Småvik, født 1790. Død på sjøen ca. 1835.

 

1753 (21. juni) var det skifte på plassen Kjøleholmen etter avdøde Søren Larsen. Arvingene var enka Maria Villemsdatter og døtrene Else Sørensdatter 7 år, Kirsten Sørensdatter 6 år og Helvig Sørensdatter ½ år. På de umyndige barn vegne møtte Anders Hansen Føyn. Kjøleholmen og husene samt løsøre ble taksert til 120 daler 1 ort 21 skilling. Sum gjeld var 83 daler 2 ort 1 skilling. Det nevnes i skiftet at Søren hadde en myndling, enken Berte Olsdatter.

 

Maria ble trolovet 22. mai 1755 og gift (2) med Nils Syvertsen fra Tom i Råde, Østfold.[2] Død 27. november på sjøen sammen med sin stesvigersønn, og begravet 31. desember 1790. Blev begge borte med Baad og alt paa hjemreisen fra Tom Gaard”..

Barn:

6.   Søren Nilsen, døpt 10. desember 1765.

 

Else Kjøleholmen ble begravet 14. oktober 1756. Dette må være Maria Villumsdatters farmor, Else Nilsdatter Agerup.

 

*

 

Anund Jakobsen fra Nedre Haug på Tjøme, døpt 6. november 1735. Død 26. januar og begravet 1. februar 1789, 56 år gammel. (Sønn til Jakob Hansen, født 1698 på Mågerøy og død 1768, og Jøran Hansdatter Nedre Haug, født 1709. Død 1790, 81 år gammel. På Nedre Haug.) Trolovet 4. desember 1769 og gift 3. januar 1770 med Else Sørensdatter Kjøleholmen, døpt 30. september 1746 fra Søndre Sand. 7 år i 1753. På en part av bruk 2 på Nedre Haug 1770-1784, da Anund kjøpte Kjøleholmen av konas stefar Nils. Anunds farsøster var gift på Lindholmen. I 1801 nevnes Kjøleholmen under Østre Kjøle og Else kalles huskvinne med jord.

Barn:

1.   Barbro Anundsdatter, døpt 2. september 1770 fra Nedre Haug på Tjøme. Begravet 20. oktober 1779, 9 år gammel.

2.   Jakob Anundsen, døpt 27. februar 1772. Trolig død ung.

3.   Anne Sørine Anundsdatter, døpt 20. september 1775. 25 år i 1801. Trolovet 28. januar og gift 27. mars 1803 med Peder Pedersen Østre Nøtterøy, døpt 14. desember 1774. (25 år i 1801). Om hans foreldre, se Rønningen under Stangeby. Det står i 1801 at, det ”Lyses for egteskab”. Peder kalles Inderst, krøpling og skomaker. Flytter vekk. Skomaker på Vestre Kjøle i 1813.

      Barn:

1.      Anders Pedersen, født 4. desember og døpt 13. desember 1803 fra Nordre Sande eiet.

2.      Lovise Maria Pedersdatter, født 8. august og døpt 16. august 1807 fra Østre Oterbekk.

3.      Maria Pedersdatter, Født 3. september og døpt 11. september 1814 fra Vestre Kjøle.

4.   Jakob Anundsen, døpt 20. september 1778. 24 år og innrullert matros i 1801. Overtok Kjøleholmen. Se nedenunder.

5.   Barbara Sophia Anundsdatter, døpt 1. juli 1781. Begravet 16. desember 1781, ½ år gammel.

6.   Barbara Anundsdatter, døpt 22. desember 1782. Konfirmert 21. oktober 1798. 19 år i 1801. Trolovet 4. oktober fra Vestre Ekenes og gift 29. oktober 1811 med enkemann Erik Bertelsen Søndre Vollen under Nedre Sem.

7.   En sønn. Død 1. oktober og begravet 5. oktober 1785.

 

*

 

Jakob Anundsen, døpt 20. september 1778. 24 år og innrullert matros i 1801. Mannen, fisker Jakob Andersen dør 1. april og blir begravet 8. april 1842 fra (Nedre) Buerstad, 63 ½ år gammel. Trolovet 26. november 1802 og gift 21. januar 1803 med Helvig Arnesdatter Veien. Budalstranda på Tjøme, døpt 13. oktober 1782 fra Budalstranden. Konfirmert 21. oktober 1798 fra Veien. Fadder fra Østgården på Tjøme i 1802. Foreldre, se Skrafskjær. Enken Helvig Arnesdatter døde 5. desember 1859 på Skrøslingen, 78 år gammel, og ble begravet 9. desember samme år.

Barn:

1.   Elen Andrea Jakobsdatter, født 28. september og døpt 4. oktober 1803.

2.   Anund Jakobsen, født 10. desember og døpt 18. desember 1804.

3.   Anne Sophia Jakobsdatter, født 29. mars og døpt 8. april 1810. Gift 27. desember 1832 med ungkar og los Anders Olsen Skrøslingen.

4.   Inger Helene Jakobsdatter, født 18. juli og døpt 26. juli 1812. Gift 14. mai 1836 med ungkar og arbeidsmann Amund Andersen Vestre Movik. Kom til Nordre Buerstad.

5.   Anun Jakobsdatter, født 14. juli og døpt 18. august 1816. Gift 1841 med Olava Korneliusdatter Skrøslingen. Anund bor på Kjølelunden i 1836-1839. Bosatt på Skrøslingen.

6.   Arne Jakobsen, født 28. mars, og døpt 29. mars 1819. Kom til Oterbekk.

 

Jakob solgte i 1819 og flyttet. På Buerstad i 1842.

 

Diverse folk Kjøleholmen

 

Anders Svendsen Wilstrop, født ca. 1699 på Vigsiden (Bohuslen), 24 år i 1723, matros og på Kjøleholmen. Det må være han som trolover seg 19. oktober og gifter seg 2. desember 1736 med Dorte Paulsdatter Møde (Medø). Personalia, se Skrafskjær.

 

*

 

Ingeborg Hansdatter. Konfirmert fra Kjøleholmen 17. mars 1734.

 

*

 

Inger Pedersdatter, døpt 28. august 1738, trolig fra Kjøleholmen. Foreldre: Peder Hansen fra Drammen og Kirsti Olsdatter. Moderen fød paa Wiigsiden ved Fielbak og har tjent i Drammen. Laae i Barselseng hos Anders Kiøleholmen. Faderen fød i Wiigsiden.”

Faddere: Anne Jørgensdatter Kjøleholmen, Live Kristoffersdatter Østre Nøtterøy, ”Tjenende hos Lars Nøtterø” Mari Fransdatter, Anders Nilsen Kjøleholmen, Fredrik Torgeirsen Lindholmen.

 

*

Nils Kjøleholmen er fadder på Ulvø 1740.

 

*

 

Ellef Olsen, født ca. 1671. Begravet fra Kjøleholmen 3. juni 1741, 70 år gammel. Var trolig gift med Marte Stensdatter, født ca. 1686, som ble begravet fra Mellom Bolæren 24. august 1750, 64 år gammel.[3] 

Hadde trolig følgende barn:

1.   Helene Ellefsdatter, trolig født 18. november 1717 i Østre Fredrikstad (Glemmen), Østfold. Far: Ellev Olsen. Konfirmert fra Bjerkøy-eiet 8. april 1742. Begravet fra Mellom Bolæren 27. juli 1745, 25 år gammel.

2.   Marte Ellefsdatter, døpt 18. november 1717 fra Østre Fredrikstad (Glemmen), Østfold. Tvilling. Deres faddere sammen var: Nils Guttormsen. Tore Fergemann, Steen Smertu, Stillev Stillefsen, Tore Holmen, soldat Anders Andersen, Birgitte Jensis, Kari Osmunds., Margret Erichs., Ingebor Svendsdatter.

3.   Ole Ellefsen, født ca. 1721. Død 27. juni og begravet 3. juli 1795, 74 år gammel. Gift 31. oktober 1748 med Anne Svensdatter Bjerkøy, døpt 28. juli 1726[4]. Kom til Mellom Bollæren.

4.   Else Ellefsdatter, nevnt 1746-1749.[5] Gift med Hans Svendsen. Hans Svendsen nevnes som fadder fra Vestre Bolæren helt fram til 1755.

      Barn:

      1.   Ellen Hansdatter, døpt 10. juli 1747 fra Vestre Bolæren.

 

*

 

Hans Sørensen, født 1728. Fra Østre Kjøle. Trolovet 20. mai 1752 og gift 4. januar 1753 med Anne Anundsdatter Nordre Gipø. Bosatt på Østre Kjøle 1753-57. Kom hit 1758 og flyttet til Kjøleholmen trolig 1774. Hans Sørensen KjøleholmenDøde udenfor Meenighederne paa Søe-Reyser” i 1776. Han døde i Trondheim. Personalia, se Søndre Årøy.

Barn døpt fra Kjøleholmen:

8.      Nils Hansen, døpt 12. september 1775.

Hans og Anne hadde tre barn som blir konfirmert fra Kjøleholmen.

A. Gunder Hansen. Konfirmert 20. oktober 1776. Fadder herfra 1778. Dette må være ovennevnte Gunder Hansen, da han kalles Kjøleholmen når han gifter seg.

B. Ole Hansen. Konfirmert 6. mai 1781. Kanskje på Bjerkøy i 1783.

C. Maria Hansdatter. Konfirmert 25. mai 1786.

 

 

 [1] Høyremargen revet bort i kirkeboka.

[2] Kalles i kirkeboka ”Niels Sigvertsen Tombsgaard”.

[3] Sten Olsen er 18 år og dreng på Bjørnevåg på Tjøme i 1665.

[4] Forlovere Mathias Andersen Bjerkøy og Knut Andersen Roppestad.

[5] Fadder fra Vestre Bolæren 1746 og fra Mellom Bolæren 1749 for Ole Ellefsen Mellom Bolærens barn.