Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MELLOM SMIDSRØD

Også kalt Vestre Smidsrød

Gårdsnr.   5

 

E i e r e

 

Gården tilhørte i 1555 Laurentiuskirken i Tønsberg, hvis jordegods senere ble regnet til Tønsberg prosti.

 

B r u k e r e

 

Jens Skomaker på Søndre Smidsrød, vitner, at da han kom til gården, bodde en Torodd på den Smidsrødgården som tilhører prostiet. Vi er da tilbake før 1543.

 

*

 

Lars Smidsrød. Nevnt 1593-ca. 1617.

 

*

 

Kristoffer Smidsrød. I 1613 måtte Kristoffer Smidsrød betale 4 daler fordi han besov sin festemø før brylluppet. I 1615/16 måtte Kristoffer Smidsrød bøte 6 ½ daler 1 ort fordi han slo Anders Skrafskjær et ”Støffuerslagh”. I 1616/17 solgte Kristoffer Smidsrød 1/2 tylft åretrær til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 2 skilling. Nevnes her ved Landskatten 1622 og 1625 og bygningsskatten 1631. 1635 Kristoffer Smidsrød. Ved Landskatten 1640 står Kristoffer Smidsrød. I 1637 var Kristoffer Smidsrød innstevnet av bondelensmannen, men møtte ikke og måtte betale ½ daler i bot.

 

*

 

Håkon (Hågen) Smidsrød. Nevnt 1618-1658. I koppskatten 1645 betaler Hågen for seg og sin kone – 16 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Haagen Smitzrød skylder til proustiet malt 15 lispd. (Er) 15 lispd. Prouistiet bøxsellen. Skatt 2 dr.”

 

*

 

Børge Kjølsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Bruker ca. 1660-1674. Flyttet til Østre Ekenes. Han var sønn til Kjøl Hotvet i Sandeherred.[1]

 

*

 

Ola N. N. Død mellom 1676-1680. Gift med Inger. Begravet 26. januar 1687. I 1672 resterte Ole Smidsrød leie for 1670 og 1672 av 2 kyr. Anne Sørensdatter Smidsrød resterte leie for 1670 av en ku. Ole møtte på hennes vegne og bekjente gjelden.

Barn i dette ekteskapet (ukjent rekkefølge):

1.   Helvig Olsdatter Smidsrød. Trolovet 3. februar og gift 9. mars 1693 med Hans Ivarsen Østre Gunnestad.

2.   Kanskje den Anne Olsdatter Smidsrød som fikk en sønn i 1693, med Jørgen Gudmundsen, som ut fra det spesielle navnet, trolig er fra Søndre Smidsrød.

      Barn:

      1. Hans Jørgensen, døpt 9. juli 1693.

3.   Johannes Olsen. Død 1741 på Østre Sem. Trolovet 18. desember 1694 og gift 11. februar 1695 med Helvig Persdatter Nordre Sande. Død 1747 på Østre Sem. Drev ½ gården Nordre Sande fra ca. 1694. I 1697 på Østre Smidsrød. I husmannsplassen Nordre Hella 1700-1706. Flyttet til Mellom Kjøle. Personalia, se der.

4.   Nils Olsen, født ca. 1676 på Mellom Smidsrød. Død 1751. Trolovet 13. november og gift (1) 28. desember 1704 i Slagen med Borild (Borghild) Larsdatter Lofts-Eik, født ca. 1663. Begravet 11. juli 1717, 54 år gammel. (Datter til Lars Finsen, død 1701, og Johanne Kristensdatter, død 1702. På Lofts-Eik.) Gift (2) 12. november 1718 i Vor Frues kirke i Tønsberg med Karen Torsdatter Nedre Råel, født ca. 1678. Begravet 5. april 1719, 41 år gammel. Trolovet 18. november og gift (3) 12. desember 1719 i Slagen med enken Kari Olsdatter på Søndre Basberg, født ca. 1673. Død 1741, 68 år gammel. På Lofts-Eik 1704-1719 og på Søndre Basberg 1719-1751, begge Slagen. Nils Olsen er vitne i en rettssak i Slagen 4. April 1736. Han sier da at han er 60 år gammel at ”born føed paa Mellem Smitsrøed paa Notterøen”.[2]

      Barn i første ekteskap:

      1.   Johanne Nilsdatter, født 18. juli 1706.

      2.   Inger Nilsdatter, født 10. juni 1708. Begravet 12. Januar 1763, 56 ½ år gammel. Trolovet 27. Oktober og gift (1) 24. november 1740 i Slagen, med Jørgen Nilsen Unneberg. Begravet 26. desember 1750, 45 år gammel. I 1740 hadde Jørgen Nilssen kjøpt halvparten av Nedre Sem på Nøtterøy. Denne part solgte han igjen 1745. Kom til Søndre Eik i Slagen.

            Barn:

1.      Berte Jørgensdatter, døpt 1. Desember 1742 fra Nedre Sem på Nøtterøy. Trolovet 26. November 1764 og gift 3. januar 1765 med Kristen Knutsen Store Oseberg.

            Inger ble trolovet 4. Juni og gift (2) 30. juni 1751 med Nils Jonsen Eik, døpt 12. april 1724 fra Søndre Bø. Begravet 25. mai 1797 fra Store Oseberg, 73 år på Søndre Eik.

            Barn:

2.      Jørgen Nilsen, døpt 22. Mai 1752. Kom til Søndre Bø i Slagen.

      Barn i andre ekteskap:

      3.   Tor Nilsen, født 2. april 1719. Død samme år. Faddere: Carl Bruserød, Christen Roberg, Lars Kjelsen, Anna Rakkås, Karen Larsdatter Eik. Han kalles Carl når han blir begravet 20. August 1719, 19 uker gammel.

 

Enken Inger blir trolig gift (2) mellom 1676-80 med Ola Olsen, født ca. 1644 (62 år i 1706). Begravet 6. april 1719, 74 år gammel. Lagrettemann 1689/91.

Barn i dette ekteskapet (ukjent rekkefølge):

5.   Lars Olsen, født ca. 1678. Gift 1. april 1702 med Karen Sørensdatter. Deres trolovelse skeede i Tonsberg.” (Datter til en Søren og ei Ingeborg Pedersdatter.) Bosatt på Strømsø i 1706. Han utskrives som matros fra Strømsø i 1711, da 33 år. De nevnes på et skifte i Tønsberg 19. august 1733 og de er da nevnt bosatt på Nøtterøy. Ingen barn i 1733.

6.   Kirsti Olsdatter Mellom Smidsrød. Trolovet 7. desember og gift 28. desember 1707 med Anders Pedersen. Til Oserød står det i kirkeboka. Se der.

7.   Nils Olsen, født ca. 1684 (22 år i 1706). Trolovet 20. september og gift 30. november 1705 med Marta (Margrete) Evensdatter Mellom Kjøle, døpt 13. september 1688. På halve gården Skrafskjær i 1706 og på Dårsti under Tokenes 1710. Sønnen Even Nilsen, født 1707, kom til Mellom Kjøle, bnr. 3. Han er matros, 48 år og bosatt på Tokenes eiet (Dårsti). Det står at han er født på Mellom Smidsrød.

 

Ola blir gift (2) 19. oktober 1687 med Ingeborg Kristoffersdatter født ca. 1663. Død 1746, 83 år gammel. Kalles også Anne. Hun ble gift igjen med Amund Hågensen Øvre Tanstad. Bruker fra andre halvdel av 1670- åra til 1714.

Hun hadde en sønn fra før:

A. Rasmus Rasmusen, født ca. 1686 (20 år i 1706) på Kjøle. Kalles da stesønn og ungkar på M. Smidsrød. Død 1731. Overtok Mellom Smidsrød.

Barn mellom Ola og Ingeborg:

8.   Inger Olsdatter, døpt 10. februar 1690. Trolig død liten.

9.   Inger Olsdatter, døpt 8. november 1691. Begravet 12. november 1765 fra Gunnestad, 75 år gammel. Gift 16. juni 1712 med Jon Olsen som da oppholdt seg på Teie. Til Skiersnes i Stokke og Vestre Elgestad. Personalia, se Vestre Elgestad.

 

*

 

Rasmus Rasmusen, født ca. 1686 (20 år i 1706.) på Kjøle. Ble utskrevet som matros fra Smidsrød i 1711 og er da 25 år. Kalles da stesønn og ungkar på M. Smidsrød. Begravet 14. januar 1731 og skifte s.å. Trolovet 14. juli og gift 13. oktober 1707 med Anne Tomasdatter Veien under Øre, Født ca. 1683. Begravet 2. desember 1751 fra Vestre Elgestad, 68 år gammel. Overtok Mellom Smidsrød.

Barn:

1.   Tomas Rasmusen, døpt 25. januar 1708. Trolovet 29. november og gift 29. desember 1729 med Mari Hansdatter Gunnestad. Overtok Mellom Smidsrød. Senere til Vestre Elgestad.

2.   Ole Rasmussen, døpt 1. februar 1710. Det må være han som blir begravet 5. juni 1715.

3.   Ingebret Rasmusen, døpt 28. august 1712. 18 år i 1731. Kom til Øvre Tanstad.

4.   Helvig Rasmusdatter, født ca. 1714. 17 år i 1731. Trolovet 2. desember og gift 29. desember 1734 med Ola Amundsen Nordre Smidsrød. Han kalles da Bakken. I Luen 1734-1743. På Nordre Smidsrød og så til Nordre Føyn.

5.   Anne Rasmusdatter, født ca. 1719. 12 år i 1731. Trolovet 20. oktober og gift 29. desember 1744 med Kristoffer Amundsen Øre.

6.   Anders Rasmusen, døpt 24. juni 1722. 8 år i 1731 og hos Jens Rasmusen Holst. Død før 1747.

7.   Helge Rasmusdatter, døpt 6. september 1724. 7 år i 1731. Begravet 27. april 1743, 19 år gammel.

8.   Ole Rasmusen, født ca. 1727. 4 år i 1731. Nevnt på skifte på Øvre Tanstad 1747, 20 år gammel. Sies å være bosatt i Tønsberg i 1753.

9.   Kirsten Rasmusdatter, født ca. 1727. 4 år i 1731. Levde 1747, 20 år gammel. Trolovet 17. november og gift 29. desember 1752 med Kristoffer Olsen, født ca. 1732 (11 år i 1743). Fra Småvik. På Vestre Nygård under Østre Elgestad.

10. En datter. Begravet 1. mars 1724.

 

1713 (12. desember) møtte Anne Thomasdatter på tinget og fortalte at hennes mann Rasmus Rasmussen hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter. Tinglyste bygselseddel på halve Mellom Smidsrød fra amtsforvalter Sr. Peter Clausens, av skyld 15 lispund tunge smør med bygsel årlig til grevskapet Jarlsbergs jordebok, datert 15. oktober 1718. Betalte for bygselen 6 daler. Han kalles da matros.

Dette Grevskaps høye herskaps nådige herskaps bygsel fogd Monsr. Oluf Wulf bygselseddel til Rasmus Rasmussen på halve gården Mellom Smidsrød, skylder årlig 7 ½ lispund tunge med bygsel. Datert 19. desember 1721.

 

1731 (23. juni) ble det holdt skifte på (Mellom) Smidsrød etter Rasmus Rasmussen.[3] Enken var Anne Tommesdatter. Barna: 1. Tomas Rasmussen, gift og bosatt på Mellom Smidsrød. 2. Ingebret Rasmussen, 18 år og bosatt hjemme. 3. Anders Rasmussen, 8 år og bosatt hos Jens Rasmussen Holst. 4. Ole Rasmussen, 4 år. 5. Helvig Rasmusdatter, 17 år. 6. Anne Rasmusdatter, 12 år. 7. Helge Rasmusdatter, 7 år. 8. Kirsten Rasmusdatter, 4 år.

 

*

 

Tomas Rasmusen, døpt 25. januar 1708. Død ca. 1753, men ikke ført i kirkeboka. Trolovet 29. november og gift 29. desember 1729 med Mari Hansdatter Vestre Gunnestad. Her fra 1734-1751, men har nok drevet gården sammen med mora allerede fra 1731. Til Vestre Elgestad som de kjøpte 1751.

Barn:

1.   Rasmus Tomassen, døpt 9. september 1731. Begravet 23. desember 1734, 3 år gammel.

2.   Peder Tomassen, døpt 7. mars 1734 fra Søndre Smidsrød står det. Begravet 20. april 1753, 20 år gammel.

3.   Rasmus Tomassen, døpt 9. juni 1737 fra Mellom Smidsrød. Begravet 23. februar 1753, 16 år gammel.

4.   Helvig Tomasdatter, døpt 18. oktober 1739. Begravet 3. november 1739, 17 dager gammel.

5.   Hans Tomassen, døpt 18. november 1741. Begravet 12. desember 1742, 1 år 3 uker gammel.

6.   Helvig Tomasdatter, døpt 8. desember 1743. Begravet 1. januar 1744, 4 uker gammel.

7.   Anders Tomassen, døpt 27. oktober 1745. Han må ha flyttet til Tønsberg, for han kalles derfra når han som ungkar og skipper blir gift 13. november 1771 med Helvig Kristensdatter Søndre Føyn. Uden foregaaende Trolovelse og Lysning efter Kongl. Allernaadigst Bevilling hieme i Huuset ægteviede.” På Søndre Føyn.

 

En bygselseddel fra amtsforvalter Brede Plade, på halvparten i Mellom Smidsrød, datert 16. februar 1735, til Thomas Rasmussen. Av skyld 7 ½ lispund tunge og 1 ort fornødspenger.

 

Mari ble trolovet 12. november og gift (2) 3. januar 1753 med Jakob Olsen Nordre Smidsrød. De flyttet til Tønsberg etter 1755 og solgte derfor Vestre Elgestad. Jakob er fadder fra Tønsberg til sin yngste halvbror Anders i 1758.

 

I 1750 ble Mellom Smidsrød solgt ved auksjon for 300 riksdaler til Rasmus Knap på Ørsnes. Nå ble Mellom Smidsrød underbruk til Ørsnes i mange år fremover. En halvpart, vesentlig innmark, solgte Jakob Arenfeldt i 1773 til Peder Mikkelsen for 500 rikdaler. Den andre halvparten, vesentlig utmark, fulgte Ørsnes til 1877, se bruksnr. 14-16.

 

*

 

Hans Knudsen, født ca. 1726 på Rove i Stokke, (15 år på skiftet etter moren 18. september 1741). (Sønn til Knut Pedersen, født ca. 1676. Død 1750 i Sandar. Gift (1) med Ingeborg Hansdatter, født ca. 1685. Død 1741 i Stokke. På Rove i Stokke.) Trolovet fra Prestegården 28. juli 1752 og gift 25. januar 1753 med enken Helvig Jonsdatter Østre Nøtterøy, døpt 23. februar 1716 fra ”Skiersnæs” i Stokke. Hennes dødsfall føres inn i både Nøtterøy og Stokke kirkebok. Nøtterøy: ”Helvig Jonsdatter Melsum Øværnebrug” blir begravet 22. mai 1764, 50 år gammel. Stokke: Død 23. mai 1764, møller Hans Knudsens ektefelle, hustru Helvig Jonsdatter. Begravet 23. mai 1764, 50 år gammel. Forglemt at anmelde”. Se Vestre Elgestad. Først på Østre Nøtterøy 1752 og nevnt her 1754-1759. Om hennes første ekteskap, se Vestre Elgestad. Søsteren Maren Knutsdatter på Nedre Tanstad.

Barn:

1.   Ingeborg Marie Hansdatter, døpt 9. september 1752 fra Østre Nøtterøy.

2.   Live Hansdatter, døpt 11. august 1754 fra Mellom Smidsrød. Begravet 23. oktober 1754, 10 uker gammel.

3.   Lars Hansen, døpt 26. desember 1755. Begravet 10. april 1756, 10 måneder gammel. Hva som er riktig her vites ikke, for det må være samme personen som er ført inn en gang til som Lars Hansen, begravet 12. april 1756, ½ år gammel. Men ingen av disse stemmer helt.

4.   Ingeborg Hansdatter, døpt 13. februar 1759.

 

De flytter til Melsom mølle i Stokke, der Hans Knudsen kalles møller i 1764.

 

*

 

Helene Kristensdatter Mellom Smidsrød, født ca. 1731. Død 1787, 56 år gammel. Trolovet 20. juli 1758 og gift (1) 4. januar  1759 med. ”Soldat ved Sgr. Capitaine Bentz Lebens CompagnieTor (Tore) Larsen, født 1730 på Søndre Rygland i Borre. Død 1807. Begge var da tjenestefolk på Teie. På Nordre Smidsrød, halve andre halvdel.

Det kan være henne som er døpt 29. desember 1729 som datter til Kristen Jørgensen Dal i Borre (Senere Søndre Jareteigen i Sem) og Lukretia Hansdatter Brårød i Borre. Ikke bevist.

 

*

 

Anders Larsen, født ca. 1718 ”Tienende hos Hr. Styrmand” (i Holmestrand) i 1763. Begravet 2. desember 1763, 45 år gammel. Gift 7. januar 1752 i Ramnes med Berte Andersdatter.[4] De er trolig bosatt som inderster på de forskjellige plassene i Ramnes, for de nevnes ikke i bygdeboka.

Barn:

1.   Barbara Andersdatter, døpt 24. november 1754 fra Skjeggerød i Ramnes.

2.   Anders Andersen, døpt 23. januar 1757 fra Mørken i Ramnes. Tvilling.

3.   Margrete Andersdatter,døpt 23. januar 1757 fra Mørken i Ramnes. Tvilling.

4.   Anne Andersdatter, døpt 18. mars 1759 fra Svinsholt i Ramnes.

5.   Lars Andersen, døpt 29. mai 1763 fra Mellom Smidsrød.

 

*

 

 

Anders Jansen. Trolovet 14. april og gift 10. november 1762 med pigen Alethe Hansdatter Østre Smidsrød, døpt 26. mars 1742. Var her i 1765. Vi finner dem i ”Backen” i 1770, og av faddernes bosted, skjønner man dette er Tanstadbakken. Se videre der.

Barn:

1.   Jan Andersen, døpt 15. september 1765 fra Mellom Smidsrød.

 

*

 

Jens Jonsen. Trolovet 8. august som ”landværge”, og gift 31. oktober 1751 i Ramnes med pigen Pernille Olsdatter Solberg. De flytter til Veien/Kjøveien under Nordre Smidsrød, og Jens dør på Nedre Kolberg. Se denne gården.

Barn:

1.  Kristine Jensdatter, døpt 5. februar 1769 fra Mellom Smidsrød. . Død 13. mars og begravet 19. mars 1834 i Tønsberg. Pårørende var matros Ole Bister. Gift (1) med Nils Larsen Barkager, født 1768 på Barkåker i Sem. Død 1800 i Tønsberg. Gift (2) med Ole Andersen Forum, født 1778 på Førum i Ramnes. Gift (3) 11. februar 1804 i Vår Frues kirke med Halvor Gjertsen Ager, født 1771. Død 1809 i Tønsberg. Skifte 31. mai 1809. Gift (4) 1818 i Tønsberg med Ole Nilsen Bister, trolig han som er døpt 9. Oktober 1774 fra Kjølelunden under Østre Kjøle. Død 1840 i Tønsberg. Se Østre Kjøle. Ingen barn.

      Barn i første ekteskap:

1.      Lovise Nilsdatter, født 1793. Død 1796.

2.      En sønn. Hjemmedøpt og død 1795.

3.      Lovise Nilsdatter, født 1796. Død 1856.

4.      Justine Nilsdatter, født 1798. Død 1824.

5.      Nils Nilsen, født og død 1800.

Barn i andre ekteskap (født før ekteskap)

6.      Nils Olsen, født og død 1802. Trillinger.

7.      Ole Olsen, født og død 1802.

8.      En sønn. Dødfødt i 1802.

Barn i tredje ekteskap:

9.      Gjertrud Maria Halvorsdatter, født og død 1808.

10.  Nilia Maria Halvorsdatter, født 1809. Levde ved farens skifte ½ år gammel.

 

Og nå blir gården delt i to bruk.

 

Første halvdel

Fra 1773

 

Peder Mikkelsen, døpt 12. februar 1737 fra Fekja i Stokke (bruk 2). Død 30. mai og begravet 5. juni 1784, 48 år gammel. (Sønn til Mikkel Kristoffersen, født ca. 1696. Død 1774, 78 år gammel. Gift 1731 med Mari Hansdatter Søndre Fen, født ca. 1701. Død 1768, 67 år gammel. På Rove i Sandeherred, siden Fekja og Rove i Stokke.) Trolovet 11. april og gift 29. juni 1767 i Stokke med Kristin Madsdatter Husum, døpt 9. november 1738. Enken, ”Lægdslem” Kristine Madsdatter død 20. april og begravet 26. april 1800, 63 år gammel. (Datter til Mads Kristoffersen Lille Husum, fra Fekja i Stokke og Anne Maria Andersdatter.)

Barn:

1.   Abraham Pedersen, født 1767. Om han, se bruksnr. 9.

2.   Mads Pedersen, født 1775. Konfirmert 17. mai 1792 fra Mellom Smidsrød eie.

3.   Mikkel Pedersen, født 1782. I huset hos broren Abraham i 1801, 18 år og sjøfarende.

4.   Maren Pedersdatter, født 1774. Trolovet 19. oktober og gift 29. desember 1798 med matros Anders Markussen. Bodde på Søndre Mellom Smidsrød eie.

 

Etter Peder ble arvesummen 108 riksdaler i 1784. Enka satt med gården til 1790. Da måtte hun selge den til Nils Pedersen fra Stokke. Denne avstod i 1793 halve bruket (1/3) til Abraham Pedersen for 250 riksdaler og betalte 18 riksdaler i odelsløsning for sin egen halvdel. Kristine flyttet til et hus som hun hadde latt bygge på gårdens grunn.

 

Mellom Smidsrød

Bruksnr. 1

Hele første halvdel 1790-93

1/3 part fra 1793

 

Nils Pedersen, født 1751 på Kleppan i Stokke. Død 1837. (Sønn til Peder Nilsen, født ca. 1715 og levde til 1789, og Kirsti Andersdatter Lågerød, død 1766, 55 år gammel. På Vestre Kleppan i Stokke.) Gift 1787 med Inger Pedersdatter Søndre Smidsrød, døpt 18. november 1761. Død 1830. Dette stedet kalles Søndre Smidsrød i 1787, -90, -94 og Mellom Smidsrød 1792 og 1800. Nils eide i 1804-1810 et bruk på Søndre Fresti i Sem.

Barn:

1.   Anders Nilsen, døpt 13. oktober 1787. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Peder Nilsen, døpt 20. juni 1790. Død 6. april og begravet 13. april 1793, 2 år og 10 måneder gammel.

3.   Kristoffer Nilsen, døpt 25. september 1792. Død 20. mars og begravet 27. mars 1844 fra Koldbergbakken under Mellom Smidsrød. Sjømann. Gift 31. mai 1824 med Rebekka Andersdatter fra Nedre Tanstad, født 19. september og døpt 25. september 1803. Død 22. mai og begravet 29. mai 1882 fra Kolberg, som fattiglem og enke. Først på Nedre Tanstad og så på ½ Mellom Smidsrød. Han klarte imidlertid ikke å sitte med sin part og broren Anders kjøpte den ved auksjon i 1837.

      Barn:

      1.   Maren Kirstine Kristoffersdatter, født 16. april og døpt 22. april 1824 fra nedre Tanstad.

      2.   Nils Jørgen Kristoffersen, født 8. september og døpt 16. september 1826.

      3.   Andrine Kristoffersdatter, født 24. september og døpt 2. oktober 1828 fra Mellom Smidsrød.

      4.   Anders Kristoffersen, født 26. juli og døpt 3. august 1831.

      5.   Birte Kristine Kristoffersdatter, født 5. mai og døpt 15. mai 1834.

      6.   Peder Kristoffersen, født 25. oktober og døpt 2. november 1836.

      7.   Kristian Richard Kristoffersen, født 2. september og døpt 10. september 1839.

      8.   Otto Kristoffersen, født 10. desember og døpt 19. desember 1843.

4.   Peder Nilsen, døpt 19. desember 1794. Død 18. mars og begravet 24. mars 1801, 7 år gammel.

5.   Berthe Kirstine Andersdatter, født 5. februar og døpt 11. februar 1800. Død 11. juni og begravet 19. juni 1800, 16 uker gammel

6.   Peder Andersen, født 2. desember og døpt. 9. desember 1802. Død 23. februar og begravet 27. februar 1813, 11 år gammel.

 

*

 

Anders Nilsen, døpt 13. oktober 1787. Død 1862. Skipper. Gift 1816 med Anne Rasmusdatter Nordre Øre, født 1796. Død 1849.

Barn:

 

Mellom Smidsrød

Bruksnr. 9

1/3 part fra 1793

 

Abraham har trolig bodd der med henne til han giftet seg, og fra 1793 da han fikk 1/3 av bruket. Det kalles Mellom Smidsrød-eie i 1792.

 

Abraham Pedersen, født 1767. Gift 14. august 1792 på Nøtterøy[5] med Ingeborg Kristoffersdatter Teie, trolig født 1766. (Datter til Kristoffer Jonsen og Anne Eriksdatter. På Søndre Bø, senere Nordre Velle i Slagen.) På Mellom Smidsrød eie 1792. I 1793 kjøpte de denne halvparten for 250 rdl.

Barn:

1.   Peder Abrahamsen, døpt 19. september 1792 fra Mellom Smidsrød eie. 13 år i 1801.

2.   Kristoffer Abrahamsen, født 1793 . 8 år i 1801.

3.   Anne Abrahamsdatter, født 1800. 1 år i 1801.

 

I huset bor også Abrahams bror, Mikkel Pedersen, 18 år og sjøfarende.

 

Plasser og stuer tilhørende Mellom Smidsrød

 

Rekka – Rekken – Munkerekken – Munkerekka – Søndre Munkerekka

 

Av den del av Munkerekka som hører under gård nr. 6 (Søndre Munkerekka), ble den søndre part skilt ut fra Søndre Smidsrød i 1773 og skyldsatt til 4 merker smør. Den nordre part ble skilt ut fra Mellom Smidsrød i 1808 og fikk 1 lispund tunge i skyld.

Både Lorens Berg og Sigurd Unneberg snakker om Søndre og Nordre Munkerekka og så et bruk i tillegg som bare kalles for Rekka. Sistnevnte nevnes i årene 1768-1771. Det er fullstendig ulogisk at vi skal ha et eget bruk som kun nevnes i noen år, for så og forsvinne og aldri dukke opp igjen. Jeg mener at uttalen Rekka eller Rekken er en bygdeuttale. Senere blir dette slått sammen med historien om at det skal ha vært et munkekloster på stedet og vi får Munkerekka. Det er trolig Søndre Munkerekka som først kalles Rekka. Se videre under gårdsnr. 6.

 

Mellom Smidsrød eie – Mellom Smidsrødrønningen

 

Grunnlaget for husa her er det huset ovennevnte Kristine Madsdatter hadde latt bygge på gårdens grunn og flyttet til etter at hun overga gården i 1790. I 1811 går trolig denne delen av Smidsrød over til å kalles Smidsrødrønningen. De første årene brukes navnene litt om hverandre.

 

Kristin Madsdatter Mellom Smidsrød bodde her fra 1790, og det var trolig her hun døde i 1800. Sønnen Mathis Pedersen ble konfirmert herfra 17. mai 1792 og sønnen Abraham Pedersen som også bodde her med familien, døpte sønnen Peder Abrahamsen herfra 19. september samme år. Personalia, se bruksnr. 9.

 

Ca. 1798 deles plassen opp i nordre og søndre delen. Husa etter Kristin følger trolig nordre delen.

 

 

Nordre Mellom Smidsrød eie - Veien

 

Matthis Andersen. Konfirmeres fra Mellom Smidsrød eiet 5. mai 1796. Kalles Nordre Mellom Smidsrød eie når han er fadder 3. februar 1799.

 

*

 

I 1801 bor trolig her på Nordre, selv om det regnes i folketellingen under Søndre:

 

Jan Andersen Østre Smidsrød, døpt 15. september 1765 fra Mellom Smidsrød. (37 år i 1801). Død 1804 «I sterk Søegang af en Havsbølge kastet over Bord». Trolovet 18. november 1793[6] og gift 3. januar 1794 med Berte Maria Nilsdatter, født ca. 1768 (33 år i 1801). Død 5. januar og begravet 12. januar 1813, 47 år gammel. (Datter til Nils Kristensen og Gunhild Mattisdatter. På Ødegården under Vennerød i Arnadal.). Han var innrullert matros og jordløs husmann.

Barn:

1.   Anders Jansen, døpt 26. januar 1794 fra Mellom Smidsrød. 7 år i 1801. Konfirmert 7. mai 1812 fra Veien på Mellom Smidsrød.

2.   Gjert Jansen, født 11. august og døpt 18. august 1797 fra Mellom Smidsrød eiet. 3 år i 1801. Død 1867 på Eldre i Sem. Gift (1) 31. oktober 1822 i Sem med Kari Larsdatter Vestre Kjær i Sem. Død 1835 på Eldre. Gift (2) 22. juli 1836 med Sibille Kristensdatter Vestre Flåtten i Andebu, født 1798 på Kleppan. Først på Tangen under Aker gård i Sem. På Vik i Sem 1822. På Eldre 1835-1861. Tre barn i første og et dødfødt barn i andre ekteskap.

3.   Søren Jansen, født 15. mai og døpt 22. mai 1800. Konfirmert 20. mai 1819 fra N. Skjerve. Han kalles sønn av Torger Larsen Nedre Skjerve. Var vel pleiesønn eller adoptivsønn.

4.   Aleth Jansdatter, født 5. september og døpt 12. september 1802. Det må være henne som blir gift 24. mai 1828 fra Nedre Buerstad med ungkar og matros Kristoffer Larsen Nedre Buerstad. Begge var 28 år gamle. Kom til Bakkerønningen.

 

De hadde boende i huset i 1801 Berte Marias foreldre:

Nils Kristoffersen, født ca. 1738 (63 år i 1801). Inderst og skredder. Død 11. oktober og

begravet 17. oktober 1807, 76 år gammel. Gunhild Madsdatter, født ca. 1742 (59 år i 1801).

Hans kone.

 

Berthe Maria ble trolovet 22. august og gift (2) 15. desember 1807 med ungkar Hans Olsen Kjærnes fra Sem, født ca. 1780 (42 år i 1722). Bor her til 1813. Kalles Nordre Mellom Smidsrød eie i 1808.

Barn:  

5.   Jan Hansen, født 14. juli og døpt 22. juli 1808 fra Mellom Smidsrød eiet. Konfirmert 12. mai 1825. Er bosatt hos Peder Tømmereik.

6.   Hans Hansen, født 13. mai og døpt 18. mai 1812. Konfirmert 18. mai 1828. Er da i legd hos Klemet Hansen Brua. Det må være han som blir gift fra Nordre Nes 15. november 1837 med piken Anne Maria Wilhelmsdatter. Han er 25 (født 1812) og hun er 35 år gammel (født 1802). Matros.

      Barn:

1.      Bernhard Hansen, født 16. mai og døpt 25. mai 1838 fra Nordre Nes.[7] Omkom 10. januar 1872 med sin jakt, på reise fra Fredrikstad. Gift 1861 med Nikoline Nilsdatter Torød (bruksnr. 17), født 1835. Se Nordre Nes, bruksnr. 29. Fem barn.

 

Enkemann Hans Olsen Mellom Smidsrød eiet flytter til Slagen i april 1822. Han er registrert

innflytta i Slagen og kalles tjenestekar.

 

 

Søndre Mellom Smidsrød eiet

I 1801 bor her:

 

Matros Anders Markussen, født ca. 1777 (24 år i 1801). Nasjonal soldat, jordløs husmann og arbeidsmann i 1801. (Sønn til Marcus Olsen Mastebakke under Borre prestegård. Født ca. 1718. Begravet 6. januar 1802, og Thale Olsdatter Østerøen under Falkenberg, døpt 12. oktober 1732 fra Østøya. Død 1778.) Trolovet 19. oktober fra Nordre Smidsrød, og gift 29. desember 1798[8] med Maren Pedersdatter Søndre Mellom Smidsrød eie, født 1774 (27 år i 1801). De flytter til Roa under Øvre Tanstad, der de er i desember 1810. I 1812 kalles han S. Koldberg p. S. Smidsrød.

Barn:

1.   Peder Andersen, født 27. januar og døpt 3. februar 1799 fra Søndre Mellom Smidsrød eie. Død 24. mars samme sted og begravet 28. mars samme år, 2 måneder gammel. Faddere: Olene Amundsdatter Veien, Inger Marie Hansdatter Nordre Smidsrød, Abraham Pedersen Mellom Smidsrød, Ole Gulliksen Bærefjell av Stokke, Matthis Andersen Nordre Mellom Smidsrød eie.

2.   Thorine Andersdatter, født 4. april og døpt 11. april 1800. Død 16. juli og begravet 25. juli samme år, 14 uker gammel. Faddere: Oline Amundsdatter Veien, Maren Henriksdatter Nordre Smidsrød, Maren Olsdatter, Tønsberg, Nils Pedersen Mellom Smidsrød, Abraham Pedersen Mellom Smidsrød.

3.   Marcus Andersen, født 10. juni og døpt 14. juni 1801. Faddere: Oline Amundsdatter Veien, Berthe Maria Nilsdatter Nordre Mellom Smidsrød eie, Paulina Maria Hermansdatter Vestre Deie-Borge av Skee sogn, Anders Andersen Østre Smidsrød, Ole Gulliksen Søndre Mellom Smidsrød eie.

4.   Thorine Andersdatter, født 4. januar og døpt 10. januar 1804. Faddere: Oline Amundsdatter Veien, Ingeborg Kristoffersdatter Mellom Smidsrød, Berthe Maria Nordre Mellom Smidsrød eie, Mads Nilsen Veien, Abraham Pedersen Mellom Smidsrød.

5.   Peder Andersen, født 12. mai og døpt 17. mai 1806. Faddere: Ingeborg Kristoffersdatter Mellom Smidsrød, Berthe Maria Nilsdatter Nordre Mellom Smidsrød eie, Anne Sørine Jensdatter Nordre Smidsrød, Nils Pedersen Mellom Smidsrød, Anders Andersen Østre Smidsrød.

6.   Abraham Andersen, født 1. oktober og døpt 9. oktober 1808. Faddere: Olene Amundsdatter Veien, Berthe Marie Nilsdatter Nordre Mellom Smidsrød eie, Gunhild Maria Madsdatter Veien, Mats Nilsen Veien, Hans Olsen Nordre Mellom Smidsrød eie.

Død 10. februar og begravet 17. februar 1810, 1 ½ år gammel.

7.   Anders Andersen, født 24. desember på Roa under Øvre Tanstad og døpt 29. desember 1810. Faddere: Oline Amundsdatter Veien, Berthe Maria Nilsdatter Mellom Smidsrød eie, Anne Dorthe Hansdatter, Tønsberg, Hans Olsen Mellom Smidsrød eie, Gjert Madsen Veien.

 

De hadde boende i huset i 1801:

1.   Kristen Madsen, døpt 24. oktober 1732 (70 år i 1801). Logerende, ugift og nyder almisse av sognet. Lægdslem” Kristen Madsen, død 6. november og begravet 10. november 1802, 72 år gammel. Dette er sønn av Mads Roppestad.

 

Fra 1801 bor en familie til her:

 

Ole Gulliksen, døpt 15. april 1756 fra Bærefjeld. Død 4. februar på Østre Smidsrød og begravet 11. februar 1830, 75 år gammel.[9] (Sønn til Gullik Olsen og Gunhild Larsdatter på Søndre Bærefjell under Døvle i Stokke.) Trolovet 16. august og gift 13. september 1799 på Nøtterøy med Inger Marie Hansdatter Nordre Smidsrød, døpt 20. august 1775 fra Bakken under Stangeby. Hun kalles Ingeborg Marie på skiftet etter faren i 1778 og er da 3 år. Hun må være den Inger Maria Hansdatter Kolberg som blir konfirmert 15. mai 1791. Hun er trolig den enken og «lægdslem» Inger Marie Hansdatter som dør 3. februar på Bergsøen og blir begravet 8. februar 1845, 69 år gammel. Var 1780-1785 på Bærefjell i Stokke. Nevnt her 1801. Flytter til Nordre Smidsrød. Skomaker.

Barn:

1.   Karen Helene Olsdatter, født 4. januar og døpt 11. januar 1800 fra Kolberg. Død 24. desember og begravet 31. desember 1801, 2 ?? gammel.

2.   Jakob Olsen, født 25. mai og døpt 4. juni 1805 fra Nordre Smidsrød. Død 16. juni av lungetæring og begravet 21. juni 1847, 42 år gammel. Ble gift 26. januar 1833 i Tønsberg med Gunhild Kristensdatter Bolsrød, født 1803. (Datter til Kristen Kristoffersen Bolsrød i Slagen og Dorte Torgersdatter Korterød.) Han var da 28 år og født på Nøtterøy (født 1805). Han må være den Jakob Olsen som utvandrer fra Nøtterøy til Tønsberg i juni 1823, da 18 år og matros (født 1805). Bakermester.

      Barn:

1.   Dorthea Jakobsdatter, født 25. september 1833 i Tønsberg og døpt 15. juni 1834. Hjemmedøpt av Hr. Aal.

3.   Hans Olsen, født 18. april og døpt 23. april 1808 fra Nordre Smidsrød. Faddere bl.a. Helvig Hansdatter Bakken (under Stangeby). Død 15. november og begravet 20. november 1808, 7 måneder gammel.

 

*

 

Aslak Kittilsen, født ca. 1759 (42 år i 1801). Personalia, se Gurerød under Østre Nøtterøy.

Barn:

1.   Andres Aslaksen, født 16. januar og døpt 22. januar 1811 fra Mellom Smidsrødrødningen. Mor: ”den forladte Quinde Anne Christiansdatter Smidsrødrødningen” og far: ”Enkemanden, Murmester og Skorstensfejer Aslak Kittildsen”. Personalia, se Gurerød under Østre Nøtterøy.

 

*

Ola Knutsen Dal, født ca. 1759-65 (36 år i 1801). Død på Nes 1831, 72 år gammel. Gift 22. juli 1800 i Vår Frues kirke med Eli Kjølsdatter (Kjeldsdatter) Nordre NesBytangen, døpt 17. april 1772 fra Vår Frues kirke. (Datter til Kjøl Kristoffersen og Anne Jørgensdatter.) Han var matros og skipstømmermann. Bosatt i Tønsberg, så på Østre Smidsrød, og derfra til Mellom Smidsrød før de flytter tilbake til Nordre Nes på Bytangen.

Barn:

1.   Knut Olsen, døpt 14. desember 1800 fra Vår Frues kirke. Faren kalles arbeidsmann.

2.   Knut Olsen, født 7. september og døpt 8. september 1802 fra Østre Smidsrød. Fadder: Faddere bl.a. Kristoffer Kjeldsen Søndre Nes på Bytangen.

3.   Anne Olsdatter, døpt 2. januar 1806 fra Vår Frues kirke.

4.   Maren Kristine Olsdatter, født 29. november og døpt 9. desember fra Vår Frues kirke. Død 3. april og begravet 11. april 1811, 11 uker gammel fra Mellom Smidsrød eie.

5.   Henrik Jørgen Olsen, født 1. mai og døpt 10. mai 1813 på Mellom Smidsrødrødningen. Faddere: Adam Fiskers hustru, Anne Salomonsdatter på Husø til Tønsberg, Anne Rasmusdatter Øre, Nils Larsen Ørsnes, Anders Nilsen V. Smidsrød, Nils Nilsen av Fredrikstad nu i Roen under Øvre Tanstad.  Død 9. august og begravet 16. august 1813, 3 måneder og 1 uke gammel fra Mellom Smidsrød eie.

6.   Samuel Olsen, født 15. juli på Bytangen, og døpt 23. juli 1815 i Tønsberg. 

 

Familien er bosatt i store Langgate 89B i Tønsberg ved folketellingen 1801. De har en 1 år gammel sønn Knut og tjenestepiken Andrea Nilsdatter på 10 år. Det står at de flytter ut fra Mellom Smidsrød til Bytangen i (november) 1818.

 

I 1830-åra Gjert Madsen og Søren Hansen.

 

Uplassert under Mellom Smidsrød eie

 

Tønnes Eilertsen. Trolovet 12. januar og gift 16. februar 1803 på Nøtterøy med piken Helene Nielsdatter Hagan under Øvre Tanstad, døpt 23. september 1780 på Nøtterøy. Personalia, se Tanstadhagan under Øvre Tanstad.

Barn født på Mellom Smidsrød eie:

1.   Anne Sophia Tønnesdatter, født 11. juni og døpt 3. juli 1803. Faddere: Oline Amundsdatter Veien, Berthe Maria Nielsdatter Nedre Smidsrød eie, Emerentze Olsdatter Nedre Elgestad, Niels Pedersen Nedre Smidsrød og Jan Andersen Nedre Smidsrød eie.

 

*

 

Jørgen Eriksen, døpt 10. november 1793 fra Snipetorp på Stangeby. Se under Torbjørnrød. Død 4. november 1861, 70 år gammel på Smidsrød eiet. Gift 10. desember 1822 fra N. Veien med Petronelle Larsdatter Alby, døpt 24. mai 1795 fra Ås i Sem (6 år i 1801). (Mor Maren Hågensdatter. Far: Enkemann Lars Andersen, gevorben soldat, bosatt på Rise. Se videre under Kaldnes.) Kom flyttende fra Tønsberg i 1822. Død 3. desember på Ekenes som legdslem og enke, og begravet 8. desember 1864, 75 år gammel. Kom til Mellom Smidsrød  eie. De flytter til Kjøveien. Nevnes der 1830. Matros.

Barn:

1.   Erik Lorents Jørgensen, født 6. mai og døpt 12. mai 1824 fra Mellom Smidsrød eiet. Gift 15. august 1844 med Kirstine Sørensdatter Mellom Smidsrød eiet. (Datter til Søren Hansen.) Matros

2.   Johan Mathias Jørgensen, født 26. juni og døpt 3. juli 1828 fra Kjøveien. Gift 1. november 1849 med Jakobine Nilsdatter fra Tønsberg (Datter til Nils Rasmussen). Matros.

 

Petronelle var bosatt i Skienstredet 111 i 1801 sammen med moren Mari Hågensdatter som er 31 år, logerende, ugift og dagarbeidende.

 

 [1] Han nevnes i et arveskifte på Goli i Sandeherred, datert 28. mars 1674, etter Anne Kjølsdotter imellom hennes etterlatte mann Rasmus på Goli og den salige kvinnes søsken, Hans Kjølsen Føyn på Nøtterøy, Ola Kjølsen Store Bergan i Sandeherred, Anna Kjølsdatter Lingelem i Sandeherred, som er enke, Marte og Maren Kjølsdøttre på Petterød på Nøtterøy

[2] Søndre Jarlsberg Sorenskriveri, Tingbok 14, Søndre Jarlsberg 1735-37, side 129

[3] Skifteprot. 5, 1730-38, side 102.

[4] Forlovere: Jan Rolighed og Amund Solberg, begge Ramnes.

[5] Forlovere: Nils Pedersen Mellom Smidsrød og Christopher Jonsen Nordre Velle.

[6] Forlovere: Kasper Hågensen og Nils Kristoffersen Mellom Smidsrød-eie.

[7] I Unneberg, bind 1, side 428 står Søndre Nes, men dette er feil.

[8] Forlovere: Amund Olsen Nordre Smidsrød og Kristoffer Kristensen Nordre Smidsrød.

[9] Dør kanskje hos søstra si Line som er gift til Østre Smidsrød.