Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BREVIKBUKTA – NORDRE BUGTA -ØSTRE KJØLE EIE

 

Gårdsnr. 50

 

E i e r e

 

Fra gammelt en husmannsplass under Østre Kjøle. Ble selveierbruk i 1751 og egen skyld i 1780 (9 smørmerker).

 

B r u k e r e

 

Anders Iversen, født ca. 1681-86 på Hengerød. 18 år i 1702 og 42 år i 1723. Om slekta, se  Oserød. Begravet 27. januar 1737, 52 år gammel. Trolovet 10. juni og gift 14. august 1720 med Gunhild Hansdatter Nesbryggen under Nordre Nes, døpt 2. september 1688 fra Vestre Oterbekk. Lorens Berg sier at hun døde i 1745. I så fall må hun være den gamle kvinnen som blir begravet 19. april 1745 fra Østre Ekenes, 56 år gammel. Hun var trolig søster til Kristoffer Hansen Weier på Oslebakke på Veierland. Han betalte 2 daler pr. år i grunnleie. Det var nok han som satte opp husene her rundt 1720. De kom hit fra Østre Kjøle eiet.

Barn:[1]

1.   Dorte Andersdatter, døpt 24. juni 1724 på Østre Kjøle eiet (Brevikbugta?). Konfirmert 21. april 1743. Trolovet 9. mai og gift 1. juli 1746 med matros Bent Kjellsen.[2] Han bodde da i Brevikbugta. Kjøpte huset etter svigermoren. Solgte og flyttet til Stavern i 1750, der Bent ble los.

      Barn født i Brevikbugta:

      1.   Peder Bentsen, døpt 7. april 1747. (tvilling?). ??Trolovet 27. oktober og gift 17. november 1781 på Langestrand i Larvik med Anna Katarina Sørensdatter.

      2.   Hans Bentsen. Begravet 19. april 1747, 1 måned gammel. (tvilling?)

3.      Anders Bentsen, døpt 3. juni 1748.

4.      Oluf Bentsen, døpt 15. juli 1763 i Stavern. Faddere: Anne Larsdatter, piken Maria Kristoffersdatter, svenden Jørgen Sterlou, losen Anders Mikkelsen og Hans Mortensen.

2.   Kari Andersdatter, døpt 7. februar 1726 på Østre Kjøle eiet (Brevikbugta?). 18 år i 1755. Trolovet 18. oktober og gift 29. desember 1746 med Hans Halvorsen Holm, født 1721 på Østre Gunnestad. Overtok gården. Se under.

3.   Pernille Andersdatter, døpt 20. desember 1730

4.   Kari Andersdatter, døpt 7. april 1733. 12 år i 1745. Døde like etter skiftet.

Og trolig en datter til

5.   Johanne Andersdatter. Begravet 23. juni 1743, 13 år gammel fra Brevikbugta.

 

Her var flere folk:

Kjel Andersen Brevikbugta, født ca. 1683. Begravet 3. august 1743, 60 år gammel. Kanskje far til ovennevnte Bent.

Pernille Larsdatter som nevnes som fadder fra Brevikbugta 12. juni 1740, er kanskje den samme som Pernille Larsdatter Bergan.

 

I 1735 ble deres tjenestepike Kirsten Brevikbugta og tjenestepiken Katrine Østre Gunnestad stevnet og innkalt for penger de skyldte. De møtte ikke. For Kirsten møtte hennes matmor Gunhild Brevikbugta.

 

1745 (8. februar) – 1747 (26. januar) var det skifte på Brevik etter Gunhild Hansdatter.[3] Barn: 1. Dorte Andersdatter, 21 år. 2. Karen Andersdatter, 18 år. 3. Karen Andersdatter den yngre, 12 år. Samme står når skiftet kommer opp andre gang. Tredje gang er 26. januar 1747 og da er forandringen at Dorte Andersdatter har blitt gift med Bent Kjeldsen. Tilstede deres moster Live Hansdatter på Knarberg. Tilstede siste gang var svigersønnen og Kornelius Olsen Nes, som var barnas søskenbarn.

 

*

 

Hans Halvorsen Holm, født 1721 på Østre Gunnestad. Trolovet 18. oktober og gift 29. desember 1746 med Kari Andersdatter Brevikbugta, født 1726. Hun kalles også fra Østre Gunnestad når hun gifter seg. Kjøpte huset i 1750 av Bent Kjellsen for 50 riksdaler. I 1751 kjøpte han selve plassen av Hans Spar på Kjøle for 97 riksdaler. Bodde både her og på Østre Gunnestad.

Barn:

1.   Kirstine Hansdatter, døpt 22. september 1751 fra Brevikbugta. Konfirmert fra Bugta 6. mars 1768 i Nøtterøy kirke. Død 1792, 38 år gammel. Gift 22. oktober 1776 i huset på Oslebakke på Veierland med Hans Kristensen Oslebakke på Veierland, født 1744. Bosatt på Oslebakke før de kom til Bugta. De var ”Nestsøskenbarn” (tremenninger) står det og måtte søke om kongens tillatelse til å gifte seg.

      Barn:

      1.   Kristen Hansen, døpt 17. oktober 1779 fra Bugta.

 

Kristoffer                    Lars N. N.                              Halvor Olsen              Anders Iversen

Hansen                        ~ Anne                                   Østre                           Brevikbugta

Weier/                         Jakobsdatter                           Gunnestad                  ~ Gunhild

Oslebakke                   Østre                                      ~ Anne                        Hansdatter

~ Anne                        Kamfjord i                              Jensdatter                   Nesbryggen

Sørensdatter               Sandeherred                           Østre                           under

Oslebakke                                                                  Gunnestad                  Nordre Nes

      I                                        I                                              I                                  I

Kristen                        Anne Larsdatter                     Hans Halvorsen          Kari Andersdatter

Kristoffersen              (søster til Nils                         Holm i                         Brevikbugta.

Weier/                         Larsen Øst-                            Brevikbugta

Oslebakke                   gården, Hvasser

 

                        I                                                                                             I

Hans Kristensen Oslebakke                           ~ 1776             Kirstine Hansdatter Brevikbugta

                                                           Nestsøskenbarn/

                                                           Tremenninger.

 

 

 

 

Her var flere folk:

Jakob Larsen Brevikbugta, født 1735. Fra Berganrønningen. Gift 1768 med Ingeborg Olsdatter Nordre Sand. Nevnt her i 1770. På Berganrønningen 1768-1769, her i 1770 og på Berganrønningen igjen i 1773.

Barn født i Brevikbugta:

1.   Anders Jakobsen, døpt 30. september 1770.

 

Ola Jakobsen Brevikbugta. Konfirmert 5. mai 1793 i Nøtterøy kirke. Dette må være ovennevnte pars sønn, Ole, døpt 1. november 1777 fra Berganrønningen.

 

*

 

Hans Hansen Agerup, døpt 5. mai 1748. Samme personen føres i kirkeboka som døpt 28. juli samme år. Død 1781/82 på hjemreise fra Bordeaux. Trolovet 11. mars og gift 2. november 1780 med Kirstine (Kristine) Pedersdatter, født 1760 i Nedre Buerstad. (41 år i 1801). Død 14. august av ”Modersyge” og begravet 18. august 1803.

Barn:

1.   Hans Hansen, døpt 14. mars 1781. 20 år i 1801. Kom til Dalen på Tjøme.

 

Kirstine ble trolovet 12. desember 1782 og gift (2) 15. januar 1783 med Lars Larsen Søndre Årøy. (44 år i 1801). Død 10. september 1804 etter et fall ned på dekket i en båt. Blev d. 13 s. M. udkast i Havet 50 Mile fra Trondhjem.” I 1801 står plassen under Østre Kjøle og Lars kalles sjøfarende og husmann med jord. Plassen kalles da Bugta nordre.

Barn:

1.   Dorthe Maria Larsdatter, døpt 5. September 1784. Død 8. juli og begravet 14. juli 1785, 1 år gammel.

2.   Dorthe Maria Larsdatter, døpt 29. juni 1786. 15 år i 1801.

3.   Jørgen Larsen, døpt 9. april 1789. 12 år i 1801.

4.   Marthe Kistine Larsdatter, døpt 21. november 1790.

5.   Johanne Maria Larsdatter, døpt 8. mai 1793. 7 år i 1801.

6.   Peder Larsen, født 20. september og døpt 25. september 1795. 6 år i 1801.

7.   Lars Larsen, født 26. oktober og døpt 29. oktober 1797, 4 år i 1801.

8.   Hans Larsen, født 21. oktober og døpt 25. oktober 1799 fra Bugta på Bergan. 2 år i 1801.

9.   Jakob Larsen, født 8. august og døpt 15. august 1802 fra Bugta på Østre Kjøle. Tvilling

10. Kristoffer Larsen, født 8. august og døpt 15. august 1802 fra Bugta på Østre Kjøle. Tvilling.

 

Hans mor Johanne Petersdatter Middelborg, døde 25. august i Brevikbugta og ble begravet 30. august 1798, 81 år gammel.

 

 

 

 

 

 

I en legdsliste fra 1813 står: ”Jakob Larsen Bugten – anvises Lægd hos Christen Agerup fra ½ Bjørnebo, Agerup ½ Øgrd – Bersen ½ Ødegrd.”

 

 

 

Uplassert under Brevikbugta

 

 

Jens Olsen Gåsø, Bugta er fadder fra Bukta 17. desember 1778.

 

*

 

Inger Maria Torgrimsdatter fra Larvik. «Moderen en fra Laurvigen omløbende, ugivt, og her i Bugten ved Aarøesund hos Lars Larssen den 27. d. M. indkomen og strax forløst Inger Maria Thorgrimsd. Der udlægger til sin Barnefader en ugivt Harald Hanssen Øv. Bergene af Hedrum Sogn.»

Barn:

1. Gunhild Haraldsdatter, døpt 31. mai 1791 på Nøtterøy.

 

*

 

Anne Kristoffersdatter Brevikbugta. Konfirmert 19. oktober 1794 i Tjøme kirke.[1] Han har en datter som begraves 24. november 1726, 1 år gammel. Uvisst hvem dette er.

[2] Fadder: 2.9.1747.

[3] Skifteprot. 7, 1746-1755, side 38b.