Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

AGERUP

Gårdsnr. 51

 

E i e r e

 

Ved opprettelsen av et hospital under St. Laurenti kirke i Tønsberg ca. 1319-1320 avgir ridder og fehirde Bjarne Audunsson en del nøtterøygods, derav bl.a. ødegarden: Akerud 9 øresbol”.

Dette godset finner vi igjen i Rødeboka for året 1399 da Hospitalet under St. Laurenti kirke står med 6 øresbol i ”Agha rudhi”.[1] Ødegård i 1665.

 

B r u k e r e

 

Halvor Agerup. Nevnes som knekt (soldat) i 1612-13. I 1613 måtte Halvor Agerup bøte 3 daler fordi han skar Lars Helgerudt” i hånden.

 

*

 

Mons Agerup, nevnt 1627-1631. 1636.

 

*

 

Arne Agerup, nevnt ca. 1635-1655. Ved Drengeskatten i mars 1636 eide han ½ pund smør. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Arne Ageruph till proustiet smør 1 pd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Proustiet bøxsellen. Skatt 5 mk.”

 

*

 

Nils Olsen, født ca. 1641 (68 år i 1706). Begravet 8. november 1726, 93 år gammel. Gift med Sebille. Begravet i november 1726, 82 år gammel. Nevnt ca. 1657-1720. Ved prestens mantall i 1665 står: ”Niels Oluffs.”. Han er da 40 år gammel og bruker hele Agerup som kalles en ødegård.

Barn:

1.   Else Nilsdatter. Død på Kjøleholmen og begravet 14. oktober 1756. Trolovet 2. februar 1702 og gift 5. mars 1703 med enkemann Paul Willumsen Søndre Sand under Roppestad, født ca. 1670 på Tømmereik (36 år i 1706). Bruker på Søndre Sand 1702-1748. Skifte 13. mai 1749.

2.   Anne Nilsdatter. Trolovet 11. november 1715 ”Trolovet paa Akerup” og gift 7. januar 1716 med Jakob Guttormsen, fra Bustangen på Tjøme. Drev gården sammen med Nils til 1719 da de flyttet til Nordre Sand.

3.   Magdalena Nilsdatter, født ca. 1684. Begravet 11. mars 1734, 50 år gammel. Trolovet 7. desember 1706 og gift 4. januar 1707 med Erik Willumsen Tømmereik, født ca. 1673 (33 år i 1706 og ungkar). Begravet 25. februar 1739, 67 år gammel.

4.   Anders Nilsen, født 1685. 20 år og ungkar i 1706. Gift 29. januar 1709 med Live Hansdatter. Uvisst hvor de bodde. Ingen barn registrert.

5.   Johanna Nilsdatter, døpt 30. oktober 1687. Begravet 2. november 1710.

6.   Ola Nilsen, døpt 12. mars 1690. Begravet 17. januar 1692. Graffæst(et)”.

7.   Lars Nilsen Agerup, født ca. 1676. Utskrevet som matros fra Strømsø i 1711, da 36 år og gift. Han er i Kong. Maj. tjeneste.

8.   Maren Nilsdatter. I februar 1699 betaler Mikkel Wulf på Melsom ut 55 riksdaler 3 ort 20 skilling i mødrenearv til Nils Agerups datter Maren. Hennes overformynder var Urban Lorentzen.

 

 

I kvegskatten 1657 skatter Nils Agerup av 1 ku, 2 kviger og 2 får, og betaler 1 ort 2 skilling.

I Lorens Bergs bok nevnes ei Else Nilsdatter. Gift 1702 med Lars Larsen. Men de er ikke registrert i kirkeboka, og det er trolig en forveksling med henne som blir gift samme år til Søndre Sand.

I 1699 hadde han lånt ut 200 riksdaler til Mikkel Wulf på Melsom med pant i hans påboende gård. Datert 5. januar 1699. I februar 1699 betaler Mikkel Wulf på Melsom ut 55 riksdaler 3 ort 20 skilling i mødrenearv til Nils Agerups datter Maren. Hennes overformynder var Urban Lorentzen.

*

 

Jakob Guttormsen. Se nedre Buerstad. Trolovet 11. november 1715 ”Trolovet paa Akerup” og gift 7. januar 1716 med Anne Nilsdatter Agerup. Drev gården sammen med svigerfar Nils til 1719 da de flyttet til Nordre Sand. Personalia, se Nordre Sand under Bergan.

Barn:

1.   En datter. Dødfødt. Begravet 27. september 1716 fra Agerup.

2.   Anders Jakobsen, døpt 14. november 1717. Begravet 21. august 1718 fra Agerup.

 

1715 (18. November) selger Jakob Guttormsen en Galioth på 1 ½ lester med alt tilbehør, til Hans Olsen Vestgården på Tjøme. Båten lå allerede på Tjøme. Prisen var 57 riksdaler. Ole Sørensen Ulvø og Pål Willumsen Sand skrev under brevet med Jakob.

 

*

 

Engebret Iversson Oserød, født ca. 1667 (39 år i 1706). Trolovet 7. mai og gift (1) 1. oktober 1696 med Marte Larsdatter Brevik. Begravet 26. januar 1719 fra Sanden. Gift fra Agerup (2) 26. juni 1721 med Berte Svendsdatter Bjerkøy, døpt 25. mars 1688. På Oserød i 1698. På Vestre Gunnestad 1701-1703. Brukere på Nordre Sand 1704-1719 da de flyttet til Agerup. I 1729 til Føykås.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Engebretsson, døpt 27. desember 1698 fra Oserød. 7 år i 1706.

2.   Halvor Engebretsson, døpt 30. juli 1701. Begravet 1.november 1701.

3.   Dordi Engebretsdotter, døpt 29. juli 1703. Begravet 22. september 1703.

4.   Guri Engebretsdotter, døpt 21. september 1704.

5.   Peder Engebretsen Sanden. Begravet 17. juni 1708.

6.   Marta Engebretsdatter Sanden. Begravet 5. februar 1719.

Barn i andre ekteskap:

7.   Marta Engebretsdatter, døpt 23. januar 1722 fra Agerup. Trolovet 12. januar og gift 10. desember 1750 med Johannes Olsen Strengsdalstad. Johannes ble for det meste kalt Johannes Almerønningen eller Almebugta.

8.   Jøa Engebretsdatter, døpt 19. januar 1724. Trolig hun som blir begravet 9. mars 1727, fra Agerup, 2 år gammel.

 

Hr. Ober Inspektør Peter Clausen ga en bygselseddel på gården Agerup til Ingebret Iversen, av skyld på 1 bismerpund smør til Grevskapet Jarlsbergs Jordebok. Betalte bygselpenger var 3 daler 1 ort 8 skilling og datert 7. september 1718.

 

Se videre under Føykås.

 

 

Anders Jansen solgte i 1738 for 230 riksdaler til:

 

Halvor Pedersen Gravdal i Andebu. Han var født på Grønbu i Flesberg. Først på Nordre Holt i Andebu. På Gravdal i Andebu, der han eide bruk 2, fra 1721-1723, da han solgte det til broren Gulbrand Pedersen Gravdal. Han bodde på Gravdal fram til 1738 da han kjøpte Agerup. Flyttet tilbake til Gravdal og døde der i 1755, 72 år gammel. Gift og ingen barn.[2]

 

Halvor solgte igjen i 1741 for 300 riksdaler til:

 

Hans Andersen, født ca. 1702 på Tolvsrød i Slagen.[3] Begravet 13. juni 1753, 51 år gammel. (Sønn til Anders Knutsen, død 1738, 63 år gammel, og første hustru, Margrete (Grete) Hansdatter Tolvsrød, død 1714, 37 år gammel. På Tolvsrød.) Trolovet 7. august og gift 10. oktober 1728 i Slagen med Anne Kristoffersdatter Vallø, født ca. 1702. Begravet 1. april 1780, 78 år gammel. (Datter til Kristoffer Nilsen, ca. 1660-1709, og Anne Hansdatter Nordre Linnestad i Ramnes, nevnt 1688-død før 1702.) På Vallø i Slagen 1728-1742. Fikk skjøte på Agerup 11. desember 1741 fr 300 riksdaler. Grunnen til at de flyttet fra Vallø var nok fordi kong Kristian VI i 1739 hadde bestemt at det skulle anlegges saltverk der

Barn:

1.   Nils Hansen, døpt 21. august 1729 fra Vallø.

2.   Grete Hansdatter, døpt 13. januar 1731. Trolovet 8. november og gift 29. desember 1753 med enkemann Ole Eriksen Nordre Sand under Bergan.

3.   Nils Hansen, døpt 19. oktober 1732. Overtok Agerup. Se nedenunder.

4.   Sibille Hansdatter, døpt 6. mars 1735. Trolovet 19. juli og gift 17. oktober 1763 med Anders Hansen Movik.

5.   Kristoffer Hansen, døpt 10. februar 1737. Konfirmert 1754. Kom til Øvre Buerstad.

6.   Anders Hansen, døpt 16. september 1739. Kom til Nordre Gipø.

4.   Kristen Hansen, døpt 29. april 1742 fra Agerup. Han skal ha dødd i 1756, 14 år gammel,    men jeg kan ikke finne ham registrert i kirkeboka. Skifte 2. desember 1756.

5.   Jørgen Hansen, døpt 7. april 1745. Kom til Bjørnebu.

6.   Hans Hansen, døpt 5. mai 1748. Samme personen føres i kirkeboka som døpt 28. juli samme år. Død 1781/82 på hjemreise fra Bordeaux. Trolovet 11. mars og gift 2. november 1780 med Kirstine (Kristine) Pedersdatter, født 1760 i Nedre Buerstad. (41 år i 1801). Død 14. august av ”Modersyge” og begravet 18. august 1803. Kom til Brevikbugta.

 

1753 (10. september) ble det holdt skifte på Agerup etter Hans Andersen. Enken var Anne Kristoffersdatter. Barn: 1. Nils Hansen, 21 år. 2. Kristoffer Hansen, 16 år. 3. Anders Hansen, 14 år. 4. Kristen Hansen, 11 år. 5. Jørn Hansen, 9 år. 6. Hans Hansen, 5 år. 7. Grete Hansdatter 23 år. 8. Sibille Hansdatter, 18 år. Tilstede barnas farbror, Knut Andersen Roppestad. 355 riksdaler 3 ort 11 skilling å dele.

 

1756 (2. desember) ble det holdt skifte på Agerup etter drengen Kristen Hansen. Arvinger var: 1. Moren Anne Kristoffersdatter. Søsken: 2. Nils Hansen. 3. Kristoffer Hansen. 4. Anders Hansen. 5. Jørgen Hansen. 6. Grete Hansdatter, død og etterlatt seg en sønn: a) Hans Olsen. 7. Sibille Hansdatter.

 

1780 ble det holdt skifte på Agerup etter Anne Kristoffersdatter. 152 riksdaler å dele.

 

*

 

Nils Hansen, døpt 19. oktober 1732. Død 1765. Trolovet 22. oktober og gift 29. november 1759 med Barbara Hansdatter, døpt 13. november 1735 fra Vestre Movik.

Barn:

1.   Kristen Nilsen, døpt 26. oktober 1760. Begravet 7. november 1760, 3 uker gammel.

2.   Kristen Nilsen, døpt 29. august 1762. Overtok Agerup. Se nedenunder.

3.   Inger Nilsdatter, døpt 14. april 1765. Gift 26. juli 1784 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 17de Maj d. A. Hjeme i Huuset paa Agerup samenviede.” med Andreas Amundsen Nordre Smidsrød, født 1761. Død 1830. Først på Torød, siden i Tanstadhagan, andre halvdel fra 1794 (Bruksnr. 13, Haugstad).

 

1764 (8. januar) ble det holdt skifte på Agerup etter Nils Hansen.

 

Barbara gift (2) med Jon Pedersen fra Budal på Tjøme. Se Østre Ekenes.[1] Rødeboka, side 194.

[2] Andebu II, side 29.

[3] Før 12. november da kirkeboka starter.