Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MIDDELBORG

Gårdsnr. 53

Også kalt Sand husmannsplass og Mita – Mitta – MittauMidta – Midten

 

 

Var fra gammelt en husmannsplass under Roppestad. Denne plassen nevnes ikke i 1665 og første bruker kom hit etter 1683. Plassen kalles i 1706 for ”Sand, Huusmandtz pladtz”, og lå vel på en del av Søndre Sand. Den heter Mita og Mitta i 1720-1726, Mittau 1737-1739 og senere Middelbor og Middelborg. Navnet Mita kommer av Midta eller Midten som den kalles i 1785. Plassen lå i midten. Se videre under Gnr. 53 – Middelborg.

 

Brukere

 

Som husmannsplass, se under Roppestad.