Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ROPPESTADHOLMEN

Gårdsnr. 54.

 

Denne holmen hørte fra gammelt av under Roppestad og ligger øst for Søndre Årøy. Skal vi tro at det var her de hadde sitt sommerbeite for dyra. Da Roppestad ble solgt i 1742, fulgte Roppestadholmen med over til eieren av Nordre Årøy, Anders Jansson Fjällbacka. Fra 1760 sønnen Otter Bakke og fra 1795 sønnen Anders, hvis sønn i 1822 skjøter Roppestadholmen for 100 spd. til sogneprest Wille. Hans arvinger eide den ennå i 1860-åra.

 

Den første brukeren her er:

 

Tor Henrik Engebretsen, født 16. mars på Steinkløss og døpt 23. mars 1811. Død 1875. Gift 15. august 1838 fra Hvalø med Maren Kirstine Bentsdatter Lahelle. Han var 27 og hun var 25 år. Hun er født 15. februar og døpt 20. februar 1813 som Marte Kirstine Bentsdatter, fra Mellom Bolæren.

Barn:

1.   Inger Julie Torsdatter, født 18. mai og døpt 28. mai 1839 fra Lahelle.

2.   Anne Torsdatter, født 23. juni og døpt 1. august 1841 fra Roppestadholmen. Gift med Karl Henrik Amundsen Skrøslingen.

3.   Berte Torsdatter, født 27. mars og døpt 24. april 1843. Tvilling.

4.   Thor Henrik Torsen, født 28. mars og døpt 2. august 1846. Tvilling. Falt over bord og druknet i juli 1868. Sjømann.

5.   Ingebret Torsen, født 27. september og døpt 5. oktober 1848. Død 1866 i Härnösand i Sverige.

6.   Jens Torsen, født 29. mars og døpt 23. juli 1850.

7.   Marte Torsdatter, født 6. september og døpt 28. september 1852.

8.   Jens Torsen, født 21. oktober 1854 og døpt 15. februar 1855. Død 1869.

9.   Bernt Anton Torsen, født 6. desember 1858 og døpt 11. mars 1859. Bodde på Skrøslingen.