Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SANDLØKKA

Sanden   Sanden Ladeplass – Søndre Sand – Årøysund

Gårdsnr. 55

 

 

Sandløkka ble fra gammelt av kalt Sanden, Sanden Ladeplass og Søndre Sand og var en plass under Roppestad. Senere også bare kalt Årøysund. Det fortelles at den lå innenfor Nordre Årøy, langs stranden sørover. Det er ikke nevnt noen plasser eller husmenn under Roppestad i 1665, så denne plassen må være bygd opp i årene 1665-1687. Her har det trolig etter hvert blitt bygget mer enn et hus, eller i hvert fall vært mer enn en familie her samtidig, uten at dette kan bevises nærmere. Plassen ble frasolgt Roppestad i 1742 og ble eget bruk. Alle plassene under Roppestad fulgte med. Ringshaug fikk bruksnr. 4. under Sandløkka. Også Sandodden fulgte med. Vi har følgende uttalelser fra tidligere bygdeboksforfattere: Lorens Berg har eierhistorikk fra 1736, og brukere fra 1702. Sigurd H. Unneberg: ”Det bodde folk på plassen Søndre Sand før 1700, men opplysningene om dem er sparsomme”, og så begynner han også i 1702.

 

B r u k e r e

 

Som husmannsplass, se under Roppestad.

 

 

Ringshaug - Sand

Bruksnr. 4. (skyld 2 øre)

Utskilt 1884 fra bruksnr. 1.

 

Da Søndre Sand ble solgt i 1742 fulgte denne plassen med over til eierne av Nordre Årøy. Denne plassen lå under Søndre Sand. Den første brukeren må ha festet denne tomta ca 1745. Navnet har den fått, da den første brukeren her var fra Ringshaug i Slagen. I begynnelsen kalles den imidlertid Sand eller Saen.

 

-o-

 

Søren Hansen, døpt 3. mars 1715 fra Ringshaug i Slagen. Begravet 24. april 1765, 51 år gammel. (Sønn til Hans Nilsen Ringshaug i Slagen og hustru Anne Jonsdatter Vestre Bolæren.) Trolovet 3. april og gift 3. desember 1745 med Johanne Olsdatter, født ca. 1715. Død 9. september og begravet 14. september 1791 fra Sand, 76 år gammel. Begge sies da å være fra Nordre Årø. Kanskje var de tjenestefolk hos losoldermann Anders Jansen Fjällbacka.

Barn:

1.   Et barn, døpt 13. juni 1746. Senere skjebne ukjent.

2.   Hans Sørensen, døpt 2. september 1747. Konfirmert 20. mars 1763. Trolovet 28. november og gift (1) 14. desember 1772 med Dorte Rebekka Mattisdatter Bjerkø, døpt 1. juni 1747. Død 1774. Trolovet 9. februar og gift (2) 27. februar 1776 med Inger Larsdatter Søndre Årø. Overtok Ringshaug.

3.   Ole Sørensen Sand. Konfirmert 30. november 1766.

4.   Anne Sørensdatter, døpt 24. juli 1754 fra plassen ”Ringzau”. Konfirmert 1772.

5.   Peder Sørensen, døpt 22. august 1757. Konfirmert 16. oktober 1774. Død 27. oktober 1777. Borte med Skib og Gods

 

Grethe Hansdatter Sand, fadder i 1754. Johanne Eriksdatter Nordre Sand i 1746. Lars Olsen Petterød.

*

 

Hans Sørensen, døpt 2. september 1747. Død 14. april 1782 i Frederiksværn. Seylet i Grund”. Los. Trolovet 28. november og gift (1) 14. desember 1772 Dorte Rebekka Mattisdatter Bjerkø, døpt 1. juni 1747. Begravet 3. mars 1774, 27 år gammel. Trolovet 9. februar og gift (2) 27. februar 1776 med Inger Larsdatter Søndre Årø. Død 27. august av blodgang og begravet 30. august 1811. Overtok Ringshaug.

Barn i første ekteskap:

1.   Susana Hansdatter, døpt 20. desember 1772 fra Søndre Sand. Død 12. oktober på Søndre Nes eiet og begravet 18. oktober 1839, 67 år gammel. Det må være henne som blir trolovet 19. desember 1800 fra Mellom Bolæren og gift 19. februar 1801 med fisker Jul Guttormsen Skjellerøy, trolig døpt 15. juli 1759 i Onsøy i Østfold. Død 17. desember på Søndre Nes og begravet 22. desember 1824, 70 ½ år gammel. (Sønn til Guttorm Julsen og Anne Olsdatter.) De bodde mange steder, se under barna.

      Barn:

1.      Hans Jørgen Julsen, født 26. august og døpt 29. august 1801 fra Gåsøy. Død 26. september på Vasholmen og begravet 2. oktober 1804, 3 år og 1 måned gammel.

2.      Anne Helene Julsdatter, født 27. april, hjemmedøpt 5. mai og døpt i kirken 16. mai 1804 fra Vaskalven (Vasholmen under Vestre Oterbekk). Død 20. november på Vasholmen og begravet 27. november 1804, 7 måneder gammel.

3.      Hans Jørgen Julsen, født 29. september og døpt 7. oktober 1805 fra Vasholmen. Gift som ungkar og matros fra Knarberg 2. august 1837 med piken Kristiane Johansdatter Oterbekk.

4.      Johan Julsen, født 3. november og døpt 10. november 1811 fra Mellom Bolæren. Død 3. august på Svensrød og begravet 9. august 1815, 3 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

2.   Lars Hansen, døpt 23. oktober 1776. 24 år i 1801 og matros i kongelig tjeneste. Overtok Ringshaug. Se nedenunder.

3.   Peder Hansen, døpt 6. desember 1778. 19 år i 1801 og matros i kongelig tjeneste. Trolig forlover for brorsønnen i 1838 og kalles da Årøysund.

4.   David Røhr Hansen, døpt 29. april 1781. Begravet 1. juni 1781, 5 uker gammel.

5.   Helvig Maria Hansdatter, døpt 10. juli 1782. Far: ”Den ved Friderichsværn den 14de April d. A. Grundsejlede og borte blevne Lots Hans Sørensen Sand. død 1814. Trolovet 6. november og gift 4. desember 1813 med los og enkemann Jens Madsen Torød.

 

Inger ble trolovet 16. desember 1789 og gift (2) 22. januar 1790 med Andreas Bjørnsen som da kalles ”Hvaløer”, født ca. 1760 (41 år i 1801). Død 1830. (Sønn til Bjørn Kristensen, født ca. 1720 (81 år i 1801[1]). Død som enkemann på Ringshaug 27. april og begravet 6. mai 1801.) Reservelos og jordløs husmann i 1801. Ingen barn nevnt.

 

Andreas ble trolovet 2. august  1812 og gift (2) 31. januar 1813 med enken Maren Maria Olsdatter Mo Krukestranden på Tjøme, og flyttet dit. Tre barn.

 

*

 

Lars Hansen, døpt 23. oktober 1776. Død 23. mai på Svensrød og begravet 30. mai 1848, 73 år gammel. Gift som styrmann fra Årøysund, ”Sammenviede hjeme i Huuset, efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 3die dennes, som med Kongelig Bevilgning skal omvexles, af same Dato, hvilket ogsaa skeede den 31te Mart. dette Aar.” 7. februar 1812 med Elen Maria Johannesdatter, visstnok fra Middelborg sier Lorens Berg, men gir henne ingen ektefelle under Middelborg, så dette må være feil. Overtok Ringshaug etter stefaren.

Barn:

1.   Inger Larsdatter, født 22. april og døpt 30. april 1813. Død 1875, Gift 19. desember 1838 med los Mathis Mathisen Buerstad/Svensrød.

 

Ellen Marias søsken:

1. Andreas Johannesen. Trolovet 28. november 1801 og gift 12.januar 1802 i Stokke med 

    Johanne Maria Simonsdatter Bruun, døpt 19. april 1777 fra Stavnum i Stokke. (Datter til 

    sersjant Simon Simonsen Bruun, Bærevar, og Anne Andersdatter Nordre Stavnum.)

    Barn:

1.      Lovise Andreasdatter, døpt 30. mai 1802 fra Storevar eie i Stokke.

2.      Anne Sophia Johannesdatter, døpt 2. desember 1804 fra Vestre Vars eie.

3.      Helvig Andreasdatter, født 28. november og døpt 6. desember 1807 fra Tokenes. Foreldrene kalles da fra Lunden under Solberg i Stokke.

4.      Helvig Andreasdatter, født 20. mai og døpt 23. mai 1810 fra Tokenes. Død 25. oktober og begravet 1. november 1810, fem måneder gammel.

5.      Anne Maria Andreasdatter, født 16. septmebre og døpt 22. september 1811 fra Småvik.

 

 

Sands tolderi

 

Hans Sørensen, Kongelig Majestets kontrollør og visitør ved «Sandz Tolderie». Møtte på skiftet etter sin svoger i Tønsberg 1705.

 

Søster: Sissel Sørensdatter. I Tønsberg i 1707. Gift (1) med stadsbarberer Nikolai Kristoffersen Sønderborg, stadsbarberer. Skifte 2. april-28. august 1705. Trolovet 24. juli og gift (2) 23. august 1706 med Cornelis Fredriksen Bloch. Den 11. august 1705. Maren Lauridsdatter, salig Vetle Angrimsens enke, selger og skjøter en går sør i byen i Vår Frues kirkesogn til Hr. Cornelius Frederiksen Block.

Barn i første ekteskap:

1. Else Kirstine Nikolaisdatter Sønderborg. 6 ½ år på skiftet. Nevnt 1708.

2. Jost Nikolaisen Sønderborg, døpt 20. april 1701 fra Vår Frues kirke. Moren ble

    introdusert i kirken 5. juni 1701.

3. Jost Nikolaisen Søndertborg, døpt 11. august 1702 fra Vår Frues kirke. Begravet 20.

    august 1702 fra Vår Frues kirke, 10 dager gammel.

4. Idde Maria Nikolaisdatter Sønderborg, døpt 13. januar 1704 fra Vår frues kirke. 1 ¼ år

    på skiftet. Begravet 23. mars 1707 fra vår Frues kirke, uti sitt andre år. Men hun kalles da

    Idde Catrine Nikolaisdatter. Skifte 28. august 1708. Stefaren møter.

Barn i andre ekteskap:

5. Ide Marie Cornelisdatter, døpt 17. desember 1707 i Vår Frues. Faddere: Hans Bloch,

    Hans Jensen, Hans Hansen, Elsebet Malene Tomesdatter.

 

 

Sandodden

 

Denne tomta kjøpte/festet tollvisitør Rasmus Flastrup av bonden på Roppestad ca. 1765 og bygde hus her skriver Lorens Berg, men dette kan ikke stemme. Dette er eiendom under Søndre Sand, og den tilhørte eierne av Nordre Årøy i 1765, så det må være herfra Flastrup fikk kjøpt eiendommen. Flastrup anla tollstasjon her. Stasjonen hadde to røyerter (tollrorskarer) og hørte under Tønsberg tollkammer.

 

Tollvisitører

 

Rasmus Engelhart(sen) Flastrup, døpt 5. september 1721 i Jarlsberg kirke, Sem, Vestfold.[2] Død på tollstasjonen Sandodden i Årøysund på Nøtterøy, og begravet 2. mars 1779 på Nøtterøy kirkegård, 58 år gammel.[3] Ved begravelsen står det: Forige Toldforpagtnings Societets Visiteur. (Sønn til ”Urtegårdsmester” ved Jarlsberg Hovedgård, Engelhart Rasmussen Fladstrup/Flastrup, døpt 17. april 1692 i Bregnet sogn, Østre Lisbjerg herred, Randers amt på Jylland, Danmark, og hustru Anne Lucie Jensdatter Mørch, født ca. 1694. Begravet 26. januar 1758 på Jarlsberg gamle kirkegård, Sem, Vestfold, 64 år gammel.)

Faddere: Ob. Lieutenant Schillings frue bar det, Mad. Juliana Henrich Svartzis, Jomfru Mariana Schrader, Herman Melhop, Mogens Henrichsen på Manum

I en innføring i panteboka fra 6. mars 1751 kalles han ”Rasmus Fladstrup Naadigst forordnet Skov Riider inden det Jarlsbergske…. etc”. Han kjøpte da gården Tuft i Sande av dragon Ole Helgesen Sem på Strømsø for 500 spd. og solgte den, for 550 rdl. til Hans Olsen.[4]

 

Monsr. Rasmus Flastrup ble gift (1) 21. mars 1752 i Jarlsberg kirke, Sem, med Jomfru Sophia Lund.[5] Skal være død i Drøbak, og skiftet etter henne var ikke før 3. juli 1766 ”deels paa Grund af  Auktionspengenes mislige Indbetaling, deels formedels Mandens Forflyttelse. (Ant. datter til lensmann i Hurum Christian Carlsen Lund. Begravet i Hurum 24. mai 1766, 65 år 5 måneder gammel).[6]

 

Gift (2) før 1765 med enken Margrethe Maria Fredriksdatter, født 1726. Død 7. juni på Nøtterøy og begravet 14. juni 1805 på Nøtterøy kirkegård, ”Afgangen Told-Societæts-Betjent Rasmus Flastrups enke Maria Fridrichsdatter”.[7] (Datter til sjømann Fredrik Torgeirsen, (1694-1746) og 1. kone, enka Berte Nilsdatter Ulvø, (død 1727). På Lindholmen ved Nøtterøy.) Hun satt som enke på Sandodden og solgte i 1785 til den nye tollvisitør, Carsten Andreas Mølbach som døde på Sandodden 1816, 72 år gammel. Imidlertid har nok Maria Fredriksdatter hatt leieboere på tollstasjonen før dette, for i 1780 heter tollbetjenten Johan Christian Reddick, og i 1781 heter den Kongelige Tollbetjent i Årøysund Johan Ludvig Schlanbush. Stasjonen hadde to røyerter (tollrorskarer) og hørte under Tønsberg tollkammer. Etter Mølbach overtar Claus Hanck. Det var tollstasjon her helt fram til 1930-åra, da den ble flyttet til Kjøpmannskjær på Nøtterøy. Huset står imidlertid ennå.

(”Pigen Maria Friderichsdatter” ble trolovet 8. januar og gift (1) 13. august 1750 på Nøtterøy med matros Elias Mortensen fra Vestby sogn i Akershus. De var bosatt en kort tid på Hvaløy.[8] De flyttet så vekk fra øya.)

Ved folketellingen 1801 er Margrethe Maria Falstrup[9] bosatt hos datter og svigersønn i Drøbak. Hun kalles enke etter 3 ekteskap, konens moder og er 75 år gammel.

 

De tre første årene av ekteskapet vites ikke hvor de var, men ca. 1755 må de være kommet til Østfold, for i mars 1756 døper de en datter i Moss. I 1756 kjøper ”Toldforpaktnings societets overtollbetjent” Rasmus Flastrup, Peder Knudsens eiendom i Holmsbu-Støa med brygge, bolverk og sjøbu, ”tilligemed den rettighed jeg har fra den ene gaard til den annen med all tilliggende grund og engløkker” for 225 riksdaler.  Gustavus Blom lånte ham de 200 riksdaler. I 1758 kalles han overvisitør på strandstedet Støa ved Rødtangen på Hurum. 1759 selger han til sin etterfølger, overvisitør Iver Sedahl, og flytter til Drøbak., hvor han er tollvisitør 1765. Ca. 1765 kjøper han tomt i Årøysund på Nøtterøy, fra Knut Andersen på gården Roppestad sammesteds, og bygger hus her, og anlegger tollstasjonen Sandodden, hvor han bor til sin død. I 1765 nevnes at Rasmus Flastrups tre døtre bor i Tønsberg hos ”venner”. Etter Lorens Bergs bok om Nøtterøy, side 433, og Sigurd Unnebergs Nøtterøy gårds og slektshistorie, bind II, side 675, skal Rasmus ha hatt fem barn, tre i første og to i andre. Dette kan også bekreftes ut fra kirkebøker, mormonkirkens fichkort og Lassons samlinger i arkivet. Kirkebøkene forteller imidlertid om tre barn i siste ekteskap også, i alt seks, nemlig 1. - 3. og 4. - 6.

1.   Hartine Karine Sophie Flastrup, født senest 1755, uvisst hvor.[10] Hun ble konfirmert 18. februar 1770 i Nøtterøy kirke. 23 år i 1778.

2.   Anne Susanne Margrethe Flastrup, døpt 3. mars 1756 i Moss, Østfold. 21 år i 1778. Faddere: Jfrue Susanna Aster, Adelus Thejste, Messieurs Hans Schouw, Jens Gram, Michel Sande. Konfirmert i Nøtterøy kirke Dom. Oculi. 1772. Enken Susanne Rasmusdatter Flastrup på ”Sand under Berjan” døde 20. mars og ble begravet 26. mars 1814 på Nøtterøy kirkegård, 60 år gammel.[11] Gift 31. oktober 1781 i Nøtterøy prestegård[12], etter ”Kongl. Allernaadigst Bevilling af 13de sept. dette Aar”, med enkemann og los Lars Madsen Sand, født 1755 på Sand i Årøysund, Nøtterøy. Druknet 1801 og ”funden ved Svelvigen paa Lotsering den 15/11 1801 under Hurum og begravet 21. november 1801, 48 år gammel på Nøtterøy kirkegård.[13] (Sønn til Gårdbruker Mads Larsen Sand (født 1725 på Stokken u/Vestre Oterbekk, Nøtterøy. Død 1794) og hustru Inger Gundersdatter Middelborg (født 1724. Død 1805).) Sogneprest Falck skrev i kirkeboka: ”1781 Den 31ste Okt. blew Enkemanden Lars Matsen Sand og Pigen Anna Susanna Margareta Fladstrup som hawde tjent hos mig i 6 aar ægtewiede her i Præstegaarden.

3.   Engel Lovise Fladstrup, døpt 21 søndag etter Trinitatis (15. oktober) 1758 i Strømmen, Vestfold. Faddere: Ole Jensen, M: Peens, Peder Mørch, Madme. Sand, Ingebor Han(ne)vig. Antagelig død liten før 1761.

4.   Engel Lucia Flastrup, født ca. 1761, ant. i Østfold.[14] Engel Lucia Flastrup ble konfirmert 16. oktober 1774 i Tjøme kirke. I 1777 er hun bosatt på Nordre Årø. Kanskje hun var i tjeneste der.[15] Hun bodde på Sand i Årøysund i 1785. Trolovet 2. februar og gift 23. februar 1790 i Vor Frues kirke i Tønsberg med Styrmann og enkemann, ”MonsieurAbraham Isaachsen.[16] Trolig ingen barn.

5.   Engelhart Flastrup, født på tollstasjonen Sandodden i Årøysund og døpt 12. mars 1766 på Nøtterøy. Faddere: Friderica Lovisa Flastrup, Ingeborg Christophersdatter Middelborg, Engelhart Flastrup, Otter Andersen Bache og Hans Valøe.  Konfirmert første søndag etter Trinitatis 1781 i Nordre kirke i Tønsberg, i sitt 16de år.

6.   Fridericha Amalia Flastrup, født på tollstasjonen Sandodden i Årøysund og døpt 23. desember 1768 på Nøtterøy. Faddere: Ingeborg Middelborg, Anne Christine Røhr, Årøe, Mads Sand, Jacob Larsen Røningen og Gunder Olsen Sand. Konfirmert tredje søndag etter påske 1783 i Nordre kirke i Tønsberg, 15 ½ år. Død 12. oktober 1818 i Drøbak, Ås.[17]

Gift 11. juli 1794 i Sandeherred, Vestfold med Snr. Johan Henrik Hansen Schmidt, født 27. august 1770 i Kristiansand.  Død 12. februar 1832 i Drøbak, Ås.[18] (Sønn til Hans Fredriksen Schmidt (Smith) og Mari Magrete Pedersdatter i Kristiansand.) I Sandeherred 1794-1797. Flyttet før 1800 til Drøbak.

Barn, 1-5.

1.   Henricha Palmeda Schmidt, født 19. mars 1795 i Sandeherred og døpt 1. april 1795 samme sted. Levde 1801. Senere skjebne ukjent.

2.   Rathine Maria Schmidt, født og hjemmedøpt 18. januar 1797 i Sandeherred og døpt i kirken 31. januar 1797 samme sted. Nevnt 1801. Rathine Maria fikk en datter i Kristiania 1827 med Christen Christiansen Winger, født 28. januar 1786 på Modum. Død 29. oktober 1883. (Sønn til ”CalcinererChristian Olsen Winger, født 1753 og Christina Andersdatter, født 1771. På Nymoen under Fossum på Modum i 1801.) Christen er 15 år i 1801 og går i skomakerlære. Rathine blir Gift 21. desember 1834 i Garnison menighet (Aker) med Sjul Nilsen. En sønn født på Hammersborg. Ved folketellingen 1865 er hun bosatt hos søsteren Lovise, i ”Haagangen” i Vor Frelsers menighet, Kristiania og er da enke og 69 år gammel.

3.   Engelhardt Fladstrup Schmidt, født 31. juli 1800 i Drøbak. Levde 1801.

4.   Mathilde Sophie Schmidt, født 2. mars 1803 i Drøbak. Hun er bosatt hos sønnen på husmannsplassen Grenienga under gården Greni på Nes på Romerike i 1865 og kalles: Mathilde Smith, hans Moder, Lægdsfattig, ugift, 63 år gammel og født i Drøbak. Hun fikk en sønn i Kristiania i 1826 med Johannes Olsen,

5.   Lovise Caroline Schmidt, født 2. november 1805 i Drøbak. Levde 1865. Gift med Erik Amundsen, død før 1865. I 1865 er hun bosatt i ”Haagangen” i Vor Frelsers menighet, Kristiania og er da ”Kledehandler”, enke og 62 år gammel. Tre barn.

 

1778 (29. april) er det skifte på Sandodden etter Rasmus Engelhart Flastrup. Enken er Maria Friderichsdatter. Barn: 1. Hartinde Karine Sofia Rasmusdatter, 23 år og tjener hos Prokurator Dedes på Moss. 2. Anna Susanna Margretha Rasmusdatter, 21 år gammel og tjener hos sognepresten Hr Falch på Nøtterøy. 3. Engel Lusine Rasmusdatter, 18 år og tjener hos ….råd Hagemann i Tønsberg. 4. Engelhart Rasmussen, 12 år. 5. Fridericha Amalia Rasmusdatter, 8 år. Begge de to siste er hos moren på Sandodden.

 

*

 

Carsten Andreas Nielsen Mølbach, født 1746 i Kristiansand. (Sønn til Niels Mølbach og Inger Johanne Castensdatter.) Nevnt fra 1801[19]. Død 15. november og begravet 22. november 1816 fra Sandodden, 72 ½ år gammel.[20] Carsten Mølbach fikk en sønn før ekteskap med pigen Anne Nielsdatter Sand, ”Hos hvilken hun fra Tonsberg var i Tjeneste ankommet og her i Menigheten indlemmet”. Ved folketellingen 1801 står det: ”Kongelig told betient og uden jore

Barn:

1.   Nicolaj Mølbach, døpt 28. november 1789. Faddere: Oline Hansdatter Rødningen, Lars Madsens Susanna Margrete Fladstrup, Sand, Nils Larsen Sand, Anders Pedersen Rødningen og Hans Jensen Sand. Konfirmert 15. mai 1806. Gift 17. april 1817 med Ingeborg Sørine Sørensdatter da i Årøysund.[21] Hun var fra Søndre Føyn, døpt 12. oktober 1786 fra Tokenes. De ble bosatt i Årøysund. Flyttet til Rønningen under Bergan. Tollbetjent.

      Barn:

1.      Anne Nicolajsdatter Mølbach, født 22. juni 1817 fra Årøysund.

2.      Cathrine Maria Nicolajsdatter Mølbach, født 3. august 1820 fra Sand. Gift med Johan H. Lexow, født ca. 1820 i Drøbak. Tre barn.

3.      Carl Andreas Nicolajsen Mølbach, født 9. oktober 1822 fra Rønningen under Bergan.

4.      Sofie Dorthea Nicolajsdatter Mølbach, født 6. januar 1825 og døpt 17. januar samme år, fra Sandodden. Gift (1) med Skipper Olsen. Gift (2) 7. november 1869 i Tønsberg med enkemann og Cand Theol Elias Wolf, født 29. juni 1812. (Sønn til Kaptein og generaladjutant Johan Hammond Wolf, født 8. juni 1770 på Lade. Død 5. april 1852. Gift 5. juli 1797 i Klæbu med Elisabeth Laulund, født 12. januar 1773. Død 24. mai 1854.) Sofie Dorthea var 44 5/6 år ved siste ekteskap.

 

Familien flytter fra Nøtterøy til Tønsberg i april 1827. Nicolaj kalles da undertollbetjent og er 37 år. Han har med seg kona Ingeborg, 39 år og barna Anne på 10 år, Cathrine Maria på 6 ½ år, Carl Andreas på 4 ½ år og Sofie Dorthea på 2 år. De skrives samme år som innflytta i Tønsberg, og der står det: ”Fordi han er ansat som Toldbetjent her i Tønsberg.” Mulig at denne familien senere flyttet til Drøbak.

      I Tønsberg får de følgende barn:

5.      Nikoline Sofie Nicolajsdatter Mølbach, født 5. januar 1830. Død 13. februar 1867 i Oslo. Gift ca. 1855 i Drøbak med Jens August Roll Stoltenberg, født 8. oktober 1825 i Son, Akershus. Død 2. desember 1861 i Oslo. Stor etterslekt i Oslo, Tønsberg og på Tjøme.

 

Carsten Andreas Mølbach ble gift 7. november 1797 i Nøtterøy kirke med Jomfru Sophia Dorothea Arf. Død15. juni og begravet 21. juni 1824 fra Sandodden, 67 ½  år gammel. Notis i kirkeboka: ” (…) min Kones Sødskendebarn, Jomfru Sophia Dorothea Arf, som i mange Aar havde været i mit Huus her i Præstegaarden, skjønt med Allernaadigste Bevilling af 12te Oct. d. A. i Nøtterø Kirke egteviede af Hr. Provst Hopstoch, Sognepræst til Vaale.” Hun var kusine til presten Wilhelm Andreas Falks kone, Fridericha Sophia Ørsted. Forlovere: Procurator Wilhelm Falck, Larvik og Hans Zachariassen Buer. Carsten Andreas Mølbach tiltales som ”Kongelig Toldbetjent, Hr.”.

Barn:

2.   Ingerine Dorothea Carstensdatter Sandodden. Født 1799. Død 4. august og begravet 6. august 1799, 2 uker og 8 dager. Hjemmedøpt.

 

Elen Dorthea Mølbach, født 1806. Død 26. april på Nøtterøy og begravet 2. mai 1891. Bosatt Prestegården.

 

 

*

 

Claus Hanck. Fra 1816?

 

 

Tollbetjenter

 

Johan Christian Reddick, tollbetjent i 1780.

 

Johan Ludvig Schlanbush, Kongelig Tollbetjent i Årøysund i 1781.

 

Andre mennesker som bodde på Sandodden

 

Allerede før 1800 hadde brukerne på Roppestad festet bort småtomter ved siden av hovedtomten.

 

Anund Gjertsen, født 1758 på Hønsø-eie på Tjøme. Død 1808. Trolovet 14. november[22] og gift 30. november 1778 med Ingeborg Torgeirsdatter Lindholmen, født 1757. Død 1808.

Barn født på Sandodden:

1.   Gjert Anundsen, døpt 2. mai 1779 fra Sandodden. Begravet 29. juni 1779, 2 mnd gammel.

Faddere: Idde Anundsdatter Nordre Haug på Tjøme, Inger Larsdatter Sand, Maria Torgeirsdatter Lindholmen, Hans Sørensen Sand, Lars Madsen Sand.

Denne familien finner vi fra 1786 på Pyt på Tjøme.

 

*

 

Cornelius Johannesen fra Almerønningen under Strengsdal. Trolovet 6. juli og gift 6. november 1781 med Gunhild Jakobsdatter Rønningen under Øvre Sem. Først på Rønningen  (Semsrønningen, Gnr. 74) under Øvre. Sem. Så på Sandodden og senere på Vallekjær på Tjøme.

Barn:

1.   Engebret Corneliussen, døpt 11. august 1782 fra Øvre Sem.

2.   Anne Corneliusdatter, døpt 18. august 1784. Tvilling.

3.   Jakob Corneliussen, døpt 18. august 1784. Tvilling. Død 27. august og begravet 31. august 1785 fra Sandodden. Det står yngste tvillingsønn.

5.   Marte Kirstine Corneliusdatter, fra Vallekjær på Tjøme.

 

*

 

Jakob Larsen Sand. En stund her før han flyttet til Roppestad der han nevnes fra 1834.

 

 

Stranden ved Årøysund

 

Peder Olsen. Gift med Maria Larsdatter.

Barn:

1.   Ole Pedersen, født 4. september og døpt 10. september 1797.

 

 

Uplassert under Årøysund

 

Børge Kristoffersen. «Begravede 1742, 12. April: Børge Christophersen, 66 Aar gamel, en fremmed Passager, som kom fra Arendal til Aarøesund, hvor hand døde, hand skal have sin hustrue i Christiania i gammel byen, ved nafn Mette Pouelsdatter.»

 

*

 

Dreng Hans Olsen «Løvøesund» i Borre sogn. Begravet 16. november 1782 på Nøtterøy, 17 år gammel. «Syg af Jens Haraldsen Sands Skib var indkomen til Mats Larssen Sand i Aarøesund.»

 [1] Enkemann etter første ekteskap i 1801.

[2] Fadder: 1765-1778.

[3] Nøtterøy bygdebok, II av Sigurd H. Unneberg, side 675.

[4] Sandeboka, side 479.

[5] Forlovere: Mons. Jens Rasmussen Holst og Søvren Larsen.

[6] Trolig søster til Ingeborg Maria Christiansdatter Lund, gift med styrmann Gerhard Winge Flinthoug. Se Personalhistorisk

Tidsskrift, bind IV, side 119, note 1 og Hurums historie, bind 1, side 264, 284, 361 og 366.

[7] ”Maria Fridrichsdatter” og ”Maria Fridrichsdatter Flastrup” er fadder på Nøtterøy, 1768-1772. Madame Flastrup er fadder 20/12 1772.

[8] Forlovere Torgeir Fredriksen Lindholmen og Jens Olsen Gåsø.

[9] Feil for Flastrup.

[10] Nevnt i Lassons samlinger, bind 13, 179a. 184b.

[11]Anne Susanne Margrethe Flastrup Præstegaarden, Anne Susanne Margrethe Flastrup Sand” og ”Lars Madsens Susanna Margrete Fladstrup Sand” er fadder på Nøtterøy, 1777-1787 og 28.11.1789 til Carsten Andreas Mølbachs sønn Nicolai.

[12] Forlovere: Otter Andersen Bache på N. Årøe og Mats Larsen Sand.

[13] Nøtterø en bygdebok av Lorens Berg, 1922, side 432-433. Nøtterøy II, gårds og slektshistorie av Sigurd H. Unneberg, side 674-675.

[14] Hun kalles i Lassons samlinger for Anne Lucie Engel, men i primærkilder konsekvent for Engel Lucia. Fadder 29.8.1779 og 31.7.1785.

[15]Engel Lucia Flastrup på Nordre Årø” og ”Engel Lucia Flastrup Strand” er fadder på Nøtterøy 29.8.1777 og 31.7.1785.

[16] Hun kalles her Engel Lucia.  Forlovere: Kommerseråd (Kammerråd?) von Koss og Isak Abrahamsen.

[17] I Familysearch står fødselsdatoen til 20 februar og dødsdatoen til 12. februar. Feil?????

[18] Forlovere: Snr. Bendt Lindberg og Snr. Mathias Berg

[19] Forlover 30/6 1801 og 4/5 1802.

[20] Lorens Berg, Nøtterøy, en bygdebok, side 433, 663.

[21] Forlovere: Lars Hansen Årøysund og Lars Kristensen Svensrød.

[22] Forlovere: Anders Anundsen Hønsø og Torgeir Fredriksen Lindholmen.