Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BUER

Gårdsnr. 57

 

E i e r e

 

Oluf Amundsen Søndre Hassum i Slagen står i 1617-1618 med 3 ½ pund smør i Buer. I 1624 hadde Lucie Hansdatter i Tønsberg pant i 4 pund i gården og i 1630 eide hun hele gården. I 1635 står hun med 9 pund 2 bismermerker smør i gården.

 

Anders Hansen Waløe, ”værendis hos mine kiere forældre udj Torestad” (i Svensrødstranda) kjøpte i 1703 Buer av ”Erlig og fornemme Mand” Nils Bentsen Lindberg på Lersbryggen i Sande sogn for 92 riksdaler. Dette er ført inn i tre omganger i panteboka. Først et dokument ført i pennen av Nils Bentsen Lindberg. Her fortelles at gammel skyld på gården var 6 bismerpund 10 merker smør og den nye skylden var på 1 ½ lispund tunge 6 bismerpund skyld. Dette dokumentet er datert Lersbryggen i Sande, Sandvigen 8. januar 1703 og er underskrevet av Nils Bentsen Lindberg og hans hustru Marte Mathiasdatter, foruten Peder Larsen og Jørgen Pedersen. Neste innførsel, som er førstnevnte, har samme datering og er underskrevet av Anders Hans Waløe foruten de to ovennevnte menn. Siste innførsel er 6. august 1706.

 

B r u k e r e

 

ØlverBuer. Nevnt i 1317, at han hadde tatt liv av Tord på Bjønnes (før 1317) og hadde betalt dennes enke i drapsbøter, bl.a. gods i gårdene Sem og Buer på Nøtterøy

 

I 1317 var lagmann i Tønsberg, Guttorm Kolbjørnsson på Bjønnes på Nøtterøy. Han avstår sin part i Sand på Hurumstranden og får igjen av Tormod Sveinsson, hans kone Åstny Tordsdatter og hennes mor Amba, nå gift med Åsmund, mot mellomlag av 3 mark, parter i Sem og Buer på Nøtterøy. Dette var jord Åstny hadde fått av ”Aulir” (Ølver) på Buer som uforvarende hadde drept hennes far, Tord på Bjønnes.[1]

 

Tønsberg 23. november 1317[2]

0llum monnum þæim sem þætta bref sea ædr h/oe/yra senda Eindridi pæini Hælghi maghr Arnfinr Siugurdar son q. g. ok sina ver gærom ydr kunnikt at a laugardaghen nesta firir omnium sanctorum a niteanda are rikis vars hins vyrduleghs herra Hakonar Noregs konn-
ongs varo ver hia j lopte herra Gudþorms loghmanz j Tunsbergi h/oe/yrdum ord ok saom handsal þæirra herra Gudþorms loghmanz j Tunsbergi af æinni hollfu ok af annare holfu Þormodz Suæinssonar Ambu Asmundar kono ok Astnyar dottor hænnar konoæfni Þormodz, vndir þui skilorde at Þormodr sældi ok skipti vidr herra Gudþorm fyr næfndan þæssom iardum j Nyotar /oe/y j Sæme ok Budum fim pæninga bol ok tiu ærtogarbol halft j huarom b/oe/nom mædr ollum lunnendum fornom ok nyum innan gardz ok vttan þat sæm Astny kono æfni hans var loket j giolld æpttir Þord fodur hænnar Þord j Biærnæse er Aulir i Budum vard at skada ofirirsyniu. En herra Gudþormr fæk Þormode þar i mot þat seau ærtogar bol er han atte j Sande er liggr a Hudrima strond mædr ollum lunnendum fornom ok nyum innan gardz ok vttan mædr þæim hætte at herra Gudþormr skal luka Þormode till þrear merkr pæninga j iardar munen at hans iord er mæiri en su er herra Gudþormr fæk honom j Sande. Þar varom ver ok hia Eindridi pæini /Oe/ystein Ragnilldr son ok Arnfinr Siugurdar son a Clemetz
m/oe/sso dagh a firir næfndo are er Þormodr gæk vidr j stofo minni Eindrida at han hafde þa þær þrear merkr af herra Gudþorme er han gaf imillim þæssa iarda skiptis ok at þa varo þæir alsat vm satter vm þætta iarda skipti. En ef odrum huarom verdr o frealst firir nefndar iarder mædr æinum huærium hætte þa skal huar ganga til sinnar iardar, skal ok þa Þormodr aptr læggia þær þrear merkr sæm han tok nu af herra Gudþorme j ab/oe/tr iardarennar. Ok til
sanz vithnisburdar varrar hia væro þæira kaup ok Þormodz vidr gongu settum ver var jnsighli firir þætta bref er gort var a fyr nefndum degi ok are. Tillegg: Bagpaa: Vm Sæm ok Budir j Nytar/oe/y.

 

Det sies at parten i Buer er det seinere Buerteigen som tilhørte Østre Sem.

 

Hele gården fra før 1593-ca. 1620.

 

Klaus Buer. Nevnt 1593-1605. 

 

*

 

 

Lars (Laurits) Buer. Nevnt fra ca. 1610. I 1616/17 var gårdens skyldverdi 2 høns. Han drev gården alene fram til ca. 1620, da gården må ha blitt delt i to bruk. Se nedenunder.

 

Hans Buer. I 1616/17 solgte han 4 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 24 skilling. 1618/19 3 tylfter 12 alen granbjelker for 36 skilling. Senere på året 4 tylfter 12 alen granbjelker for 48 skilling.

 

*

Buer deles i to bruk

 

½ gården fra ca. 1620-ca. 1645

 

Lars (Laurits) Buer. Han fortsetter på denne halvdelen frem til gården deles i fire deler rundt 1645. Ved landskatten 1622 er kun nevnt Lars Buer. Selger i 1627/28 6 tylfter 10 alen lange granbjelker til en Hollandsk skipper for 2 ort. Nevnt i landskatten 1631. Landskatten 1640. Han fortsetter på en fjerdedel av dette bruket fra ca. 1645.

 

½ gården fra ca. 1620-ca. 1645

 

Peder Buer. Ble medbruker på Buer fra 1620. Dette året måtte han bøte 2 merker sølv (1 daler) fordi han ikke utførte pålagt skyssferd. Han fortsetter på en fjerdedel av dette bruket fra ca. 1645.

 

*

Buer deles i fire bruk

 

¼ gård fra ca. 1645-før 1657

 

 

Lars Buer. I koppskatten 1645 betaler Erik og Laurits Buer for seg, sine koner, og to (tjeneste) piker – ½ daler.


 

¼ gård fra ca. 1645-før 1657

 

Erik Buer. I koppskatten 1645 betaler Erik og Laurits Buer for seg, sine koner, og to (tjeneste) piker – ½ daler.

 

¼ gård fra ca. 1645-før 1657

 

Peder Buer. I koppskatten 1645 betaler Peder og Torstein Buer for seg, sine koner, og to piker – ½ ort. Bruker 1650. Skattematrikkelen. 1648 måtte Peder Buer bøte 1 ½ daler 1 ort fordi han drakk under predikenen.

 

¼ gård fra ca. 1645-før 1657

 

Torstein Buer. I koppskatten 1645 betaler Peder og Torstein Buer for seg, sine koner, og to piker – ½ ort.

 

 

Gården står trolig helt øde i krigsårene 1657-1660. Fra 1661 deles gården opp i en halv og to kvarte deler. Den ene fjerdedelen brukes av eierne i Tønsberg.

 

 

Buer etter 1660.

 

½ gården fra ca. 1661

 

Lars (Laurits) Hansen, født ca. 1635 (30 år i 1665). Bruker 1661-ca. 1675.

 

Lars døde ung, og uten at vi kan bevise det, kan det virke som om enka kan ha giftet seg igjen før 1686 med Kristoffer Buer, Bruker fra ca. 1675-1692. Segl C. A. I 1679 måtte Kristoffer Buer betale 10 daler 3 ort 14 ½ skilling i resterende skatter.

Betalte rest av skatt i 1678 med 10 daler 3 ort og 14 ½ skilling. Lagrettemann i 1690. 1691 betalte Kristoffer Buer resterende skatter og avgifter på 7 daler 3 ort 3 skilling og rettigheter med tiende på 3 daler 2 ort 8 skilling.

Barn:

2.   Lars Kristoffersen, døpt 28. november 1686. Trolig han som er 18 år, født på Nøtterøy og tjenestedreng på Østre Nøtterø i 1706. Nevnes også i 1711.

3.   Amund Kristoffersen født ca. 1673 (33 år i 1706). Ble utskrevet som matros fra Bugården i 1711, da 43 år og gift.

 

¼ av gården fra ca. 1661

 

Denne fjerdedelen drives av eierne i Tønsberg og hadde ingen bruker boende her i 1661-65.

 

¼ av gården fra ca. 1661

 

Hågen Lauritsen, født ca. 1639. Han er oppsitter, 26 år og soldat i 1665. Er bruker allerede i 1661.

 

Gården skal ha stått delvis øde i 1690-åra.

 

Brukere i 1690-åra og fram mot 1703

 

Paul Pedersen Buer, født ca. 1654. Nevnt 1698. Død på Buberg og begravet 2. mai 1700, 46 år gammel.  I 1706 er enka huskvinne på Buberg og bor der med sønnen. Se Skrafskjær.

Barn:

1. Peder Paulsen, døpt 30. mars 1698 fra Buer.

 

*

 

Jakob Buer. Nevnt 1699-1701.

Barn:

1. Ole Jakobsen, døpt 29. mars 1699.

 

Jakob og Hans Buer ble innstevnet i 1701 for resterende tiende fra 1699 på 3 daler 1 ort.

 

*

 

Hans Buer. Trolovet 26. mars og gift 3. juli 1696 med Ingebor Klemetsdatter.

Barn:

1.   Anders Hansen, døpt 17. desember 1704.

 

Nevnes som bruker 1699-1704. Jakob og Hans Buer ble innstevnet i 1701 for resterende tiende fra 1699 på 3 daler 1 ort.

 

 

 

Buer fra 1703

 

Anders Hansen Hvaløy. Tinglyser i 1703 sitt kjøpebrev på gården Buer av gammel skyld 6 pund 10 kvarter smør og etter ny skyld 1 ½ bismerpund tunge 6 pund smør. Selgeren var Nils Bentsen Linberg på Lersbryggen i Sande, datert Sandsviken i Sande 8. januar 1703.

 

Anders Hansen Strand d.e., født ca. 1680. (26 år i 1706). Fra Svensrødstranda. Trolovet 23. april 1703 og gift (1) med Ester Hansdatter Jersøy, født ca. 1685. Begravet fra Buerstad 23. januar 1712, 27 år gammel. Skipper.

Barn døpt eller begravet fra Buer:

1.   Johanna Andersdatter, døpt 3. august 1703 fra Buerstad. Begravet 20. november 1703 fra Buer.

2.   Hans Andersen, døpt 17. desember 1704 fra Buer. 1 ½ år i 1706.

3.   Thor Andersen, døpt 30. november 1706.

4.   Berte Katrina Andersdatter, døpt 31. mars 1708 fra Buer.

 

 

Bosatt på Buer 1703-1708. Flyttet til Nedre Buerstad 1708, men eide gården her fram til 1733. Personalia, se Nedre Buerstad.

 

 

 

Buer

½ gården fra 1709-1711. To fjerdedeler fra 1711. ½ gården igjen fra 1720-172?. Delt opp i to kvarte deler fra 1727.

 

1709 (19. april) tinglyste Kristen Olsen Halum av Andebu halve gården Buer for 10 riksdaler. Brev fra Anders Hansen Buer, datert 14. Desember 1708.

 

I 1711 blir denne halvparten delt opp i to kvarte bruk.

 

¼ av gården

 

1711 (5. november) tinglyste Ivar Olsen, bosatt på Knapstad i Undrumsdal, sin bygselseddel, utstedt av Anders Hansen Buerstad, på ¼ i gården Buer.

 

Ivar Olsen Buer. Gift med Gunhild. Husmannsfolk på Knapstad i Undrumsdal i 1711

Barn:

1.  Nils Ivarsen, født 1709 på Knapstad (eie) i Undrumsdal.

2. Kirsti Ivarsdatter, døpt 6. april 1713 fra Buer. Begravet 14. april 1713.

 

¼ av gården

 

1711 (5. november) tinglyste Rasmus Amundsen, bosatt på Bruserød Teien i Nykirke sogn, sin bygselseddel, utstedt av Anders Hansen Buerstad, på ¼ i gården Buer.

 

Rasmus Amundsen Buer. Hans kone ble begravet fra Buer 8. oktober 1713.

 

Hos en av de to foregående brukerne hører nok dette barnet hjemme: Et barn fra Buer. Dødfødt. Begravet 27. november 1712. ”Nedsatt”.

 

*

 

Anders Hansen Buer utsteder en bygselseddel på halvparten i gården Buer til Ole Bentsen, av skyld 3 pund 5 merker smør, datert 16. mars 1720.

 

Ola Bentsen fra Sandsvær. Trolovet 4. november 1713 og gift 3. januar 1714 med Mari Olsdatter Småvik. Personalia, se Småvik. Lagrettemann i 1719.

Barn født på Buer:

1. Bent Olsen, døpt 29. mars 1720. Overtok Bjørnevåg.

 

Ola Bentsens svigermor, Ola Småviks enke, ble begravet fra Buer 29. mars 1720.

 

Trolig på Buer 1719-1723. De flyttet videre til Bjørnevåg på Tjøme, der de nevnes fra 1723-1738.

 

 

 

Buer

½ gården fra 1709-1727. Delt opp i to kvarte deler fra 1727.

 

1709 (19. April) tinglyste Hans Olsen Reine (av Ramnes?) halve gården Buer for 10 riksdaler. Brev fra Anders Hansen Buer, datert 14. Desember 1708. Hans var matros i kong. Sjøtjeneste i 1714 og bosatt på Buer. Død 1756 på Sjøbodsand. Gift med Inger Larsdatter.

Barn:

1. Ane Hansdatter, døpt 26. oktober 1709 fra Buer. Gift trolig 1733 med Anders Torgersen  

    Nes på Tjøme.

2. Kirsti Hansdatter, døpt 11. juni 1715. Gift med Anders Andersen. Død 1756. På

    Sjøbodsand under Ottersti.

    Barn:

1.      Eli Andersdatter, døpt 3. april 1747 fra Sjøbodhavn.

2.      Elias Andersen, døpt 26. februar 1749 fra Sjøbodhavn. I Frederiksværn 1775.

3.      Nils Andersen, døpt 6. juni 1752 fra Sjøbodhavn. Matros, 17-18 år og i Frederiksværn 1775.

3. En nyfødt datter. Begravet 4. mars 1719.

4. Mallene Hansdatter, døpt 21. september 1720. Trolovet 6. oktober og gift (1) 29. desember 1755 i Vår Frues kirke med Rasmus Pedersen, født ca. 1733. Konfirmert fra Rakkevik 1751, 18 år gammel. Vår Frue. Tambur

5. Esther Hansdatter, døpt 7. april 1725. Kanskje hun som konfirmeres fra Kjøle 13. april  

    1738. Kan være henne som blir begravet 27. april 1741. Hun kalles da 23 år gammel, men  

    hun er bare 16 år.

6. Hans Hansen. Begravet 27. juli 1727.

 

7. Marthe Hansdatter, døpt 10. januar 1734 på Hvasser.

8. Mari Hansdatter, døpt 2. februar 1736 på Sjøbodstranden.

9. Ole Hansen, døpt 10. august 1738.

10. Ole Hansen, døpt 5. desember 1739. Tvilling.

11. Lars Hansen, døpt 5. desember 1739. Tvilling. Trolovet 18. september 1763 og gift 3.

    januar 1764 med Else Amundsdatter Treidane, døpt 2. september 1731 fra Stangeby.

    Død 1789, 56 år gammel.  På Sjøbodsand.

    Barn:

1.      Hans Larsen, døpt 15. juli 1764 fra Sjøbodsand.

2.      Inger Maria Larsdatter, døpt 7. september 1766. Hun og moren bor på Skjeggestad i Tjølling i 1775.

Else Amundsdatter gift (2) 1769 i Tjølling med Hans Ingebretsen Skjeggestad.

12. Marte Hansdatter, døpt 28. oktober 1742.

13. Marie Hansdatter, døpt 13. januar 1745.

14. Anne Hansdatter, døpt 10. august 1747.

7. Lars Hansen.

 

De flytta videre til Hvasser på Tjøme og fra 1735 finner vi dem på Sjøbusanden under Ottersti på Tjøme.

 

Skal ha ligget øde i 1723.

Buer fra 1727

 

Buer

¼ fra 17??-1733

 

Asbjørn Buer.

Barn:

1. Kristoffer Asbjørnsen, døpt 18. januar 1728.

 

*

 

Lars Laugesen, født 1705. 1 år i 1706. Nevnt 1712. Begravet fra Volden 8. mars 1771, 66 år gammel. Om han, se Nordre Sande. Trolovet 5. mai og gift 6. desember 1729 med Inger Olsdatter. På Buer trolig fra 1729-1733. Fadder fra Hovland 1739 og på Volden i 1771. Personalia, se Volden.

Barn:

1. Et barn, døpt 26. april 1730 fra ukjent sted.

2. Mari Larsdatter, døpt 13. desember 1732 fra Buer.

 

 

Buer

¼ av gården fra 1727 - 1733

 

19. oktober 1727 utstedte Anders Hansen Buer en bygselseddel på ¼ i Buer til Simon Pedersen 1 ½ bismerpund smør 1/8 lispund tunge.

 

 

Simon (Simen) Pedersen, født ca. 1670 (36 år  i 1706). Fra Petterød. Begravet 25. mars 1740 fra Buer, 78 år gammel. Trolovet 7. mars og gift 16. april 1705 med Anne Olsdotter Bergsøen, født ca. 1678.  Begravet 20. mars 1740 fra Buer, 62 år gammel. Husmann under Bergsøen 1705-1721. På Buer 1727-1740. Personalia, se Bergsøen.

Barn på Buer:

1. En datter. Begravet 10. august 1727.

 

Sønnen Kristen Simonsen er også bosatt i huset. Han står som fadder for sine brorbarn på Tjøme og kalles Kristen Simensen Buer. Sønnen Ole konfirmeres herfra 31. mai 1739.

 

Buer

¼ fra 1727-1733

 

17. november 1727 utstedte Anders Hansen Buer en bygselseddel på ¼ i Buer til Torbjørn Aslaksen 1 ½ bismerpund smør 1/8 lispund tunge.

 

Torben (Torbjørn) Aslaksen Buer. Nevnt 1726-33. Gift med Gunhild Kristoffersdatter. Nevnt 1733. Ikke nevnt videre i bygda.

Barn:

1.      Kristoffer Torbensen, døpt 20. november 1726. Begravet ”En sønn” 8. desember 1726, 1 måned gammel

2.      Et barn, døpt 12. januar 1728.

3.      Axel Torbensen, døpt 29. november 1729.

4.      Adelus/Adelia Torbensdatter, døpt 20. februar 1732. Begravet 24. februar 1732.

5.      Marcus Torbensen, døpt 23. juli 1733. Faddere: Inger Tønnesdatter Medø, Ane Hansdatter Nedre Haug, smed Truls, Jens Kristensen Øvre Haug, Anund Hønsø. Faren kalles Torben Aslaksen.

 

 

Den fjerde fjerdedelen av Buer overtas ca. 1727 av Ole Olsen Meum. Se videre bruksnr. 4.

 

Buer fra 1733

 

I 1733 delte Anders Hansen gården mellom tre sønner og en datter. Ingen av dem ble boende her, men jordeskiftet ble grunnlaget for bruksdelingen.

 

Buer

(Bruk 1)

½ gården fra 1736-1754 og ¼ fra 1754-1814

To kvarte parter 1733-1736 tilhørende Elias og Hans Buerstad.

 

Trygg Tollefsen Vold fikk 4. Mars 1736 skjøte på ¼ av Buer, 1 ½ pd smør 8 merker tunge med anpart bygsel, av Elias Andersen Buerstad for 70 riksdaler. Han fikk samme år en like stor part fra broren Hans Andersen Buerstad. Den første parten pantsetter han 27. Februar 1736 til Anne Gundersdatter, salig Lars Hansens i Tønsberg, med bygsel og herlighet, gård og buskap som er 3 kuer, 4 kvier, 4 sauer, 1 hest og 2 svin. Part to blir pantsatt 3. Mars 1736 til Anders Hansen Stranden for 60 riksdaler.

De partene han overtok må være Torben Aslaksens tidligere part, samt

 

Trygg Tollefsen. Nevnt på skiftet etter faren 25. november 1687. (sønn til Tollef Olsen, død 1685 og skifte 25. november 1687, og Gro Kristensdatter. Enke 1687. Død 1734, 90 år gl. På Langeklepp i Våle.) Trolovet 27/6 1719 i Våle som soldat ved føre dette ”Capitain Schrøders compagnie” med Margrete Olsdatter fra Berg nordre i Våle. I Våle 1719-1721. Fra 1721 nevnes han på Vold i Borre.

Barn på Buer:

1.   Mari Tryggsdatter, døpt 16. juni 1736. Faddere: Mari Kaspersdatter Buer, Marte Bersen, Kirsti Pedersdatter Buberg, Simon Buer, Halvor Torød.

 

Parten ble 13. mars 1737 solgt for 126 riksdaler til neste bruker, Torstein Hansen Omdal, soldat ved velbårne Herr obriste Løytnant Echlefs kompani. Denne lånte pengene av handelsmann Hans Larsen Seeberg i Tønsberg.

 

*

 

Torstein Hansen, født 1702 på Tollerød i Sem. Begravet 30. november 1767, 64 år gammel fra Torød. Trolovet 27. oktober 1730 og gift (1) 10. april 1731 i Stokke med Kari Andersdatter, født ca. 1690. Begravet 2. april 1760, 70 år gammel. Kjøpte halve Buer på Nøtterøy i 1737, og solgte igjen 1752. Kalles Torsten Omdal. Flyttet til Torød. Personalia, se der.

 

*

 

Gården ble solgt til Johan Fredrik Wideman, regimentssalmaker i Tønsberg og gård-spekulant. Han kjøpte også i 1752 Peder Kristensens ¼. Johan solgte ¾ av Buer for 355 riksdaler til Kristoffer Hansen og Lars Pedersen. De solgte samme år ¼ til Sakarias Jakobsen. Kristoffer og Lars delte dette bruket og Sakarias overtok den fjerdedelen Wideman kjøpte av Peder Kristensen.

Her fortsetter:

 

Kristoffer Hansen,døpt 16. november 1624 fra Østre Nøtterøy.[3] Død 1766 Trolovet 24. juli fra Nordre Gipø, og gift 4. november 1751 med Mari Jakobsdatter Søndre Nes. På Nordre Gipø 1751-1752. Bruker på Buer 1753-1756. På Østre Kjøle 1758-1761, der han kjøpte en part av Hans Spar for 190 riksdaler. Om barnas skjebne, se Lille Horperød.

Barn:

1.      Et barn, dødfødt 14. oktober 1751 fra Nordre Gipø.

2.      Anne Maria Kristoffersdatter, døpt 31. mai 1753 fra Buer. Skjebne ukjent.

3.      Et barn. Begravet 21. desember 1754.

4.      Helvig Kristoffersdatter, 22. februar 1756 fra Buer. Begravet 11. mars 1756, 1 måned gammel.

5.      Lars Kristoffersen, døpt 29. januar 1758 fra Østre Kjøle. . Trolovet 10. mai og gift 13. september 1784 med Mette Kirstine Kristoffersdatter Tokenes, døpt 18. november 1760 i Vår frues kirke. Se Tokenes.

6.      En jente, dødfødt 22. juni 1760 fra Østre Kjøle. Mor Mari Jakobsdatter Østre Kjøle.

7.      Et barn, dødfødt 26. september 1761. Mor Mari Jakobsdatter Østre Kjøle.

 

Mari ble trolovet 16. desember 1766 og gift (2) 14. mars 1767 med ungkar Ole Hansen fra Slagen. Personalia, se Østre Kjøle.

 

Kristoffer selger i 1756 for 125 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Ola Nilsen. Bruker her 1756 – 1757. Solgte sistnevnte år for 140 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Peder Pedersen. Trolovet 27. august 1757 fra Buer og gift 23. september samme år i Stokke med Randi Andersdatter Sjuestokk.

Barn på Buer:

1. Else Maria Pedersdatter, døpt 2. juli 1758.

 

Det sies at han var fra Brøholt i Stokke, som er feil. Han flytter til Brøholt i Stokke, bruk 1. Bruker fra før august 1757 – 1759, da han selger for 140 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Jan Olsen, født ca. 1725 på Hvatåker i Sandeherred.[4] Begravet 1. mai 1778 fra Nedre Skjerve, 60 år gammel. (Sønn til Ole Abrahamsen (ca. 1697-1741), og Marte Pedersdatter (ca. 1679-1744). På Søndre Stavnum i Stokke.) Gift 30. oktober 1755 i Sandeherred med Kristine (Stine) Hågensdatter. Begravet 26. november Skifte 11. september 1764.[5] Om hennes foreldre, se Dårsti under Tokenes. Jans farbror Lars Abrahamsen bodde på bruksnr. 11 på Bergan. De bodde på Østre Tue i Sandeherred 1755-59, da de kom hit til Buer.

Barn:

1.      Ole (Ola) Jansen, født 4. januar og døpt 8. januar 1756 fra Ø. Tue i Sandeherred. 8 år på skiftet. Han døde som matros ombord i det kongelige skib ”Indføeds Retten” ca. 1785. Trolovet 20. oktober 1777 og gift 7. april 1778 i Stokke med Margrete Clausdatter Stavnum, døpt 5. september 1756 fra Nedre Rakkevik (Stranden) under Smørberg i Sem.
(Datter til Matros Klaus Nilsen (ca. 1725-1773), og Pernille Kristensdatter Stranden (1725- ?). På Nedre Rakkevik.) De overtok Nedre Rakkevik. Vi er nå på grensen mellom Stokke og Sem. Enken Margrete hadde visstnok vært i København for å hente de effekter som Ole etterlot seg i sin sjøtjeneste.

Barn:

1.      Karen Kristine Olsdatter, døpt 7. desember 1777 fra Rakkevik. Døpt i Stokke.

2.      Jan Olsen, døpt 14. mars 1780 fra Stranden. Døpt i Sem.

3.      Klaus Olsen, døpt 14. mars 1780 fra Stranden. Døpt i Sem.

4.      Karen Kirstine Olsdatter, døpt 14. oktober 1781 fra Rakkevik. Døpt i Sem.

Margrete gift (2) 22. november 1786 i Slagen med skomaker Lars Larsen Falkenberg, født 1754. Død 12. april og begravet 18. april 1818 i Tønsberg, 66 år gammel.

2.      Margrete Jansdatter, døpt 23. mars 1760 fra Buer. 5 år på skiftet. Begravet 9. januar 1776 fra Nedre Skjerve, 15 år gammel.

3.      Hågen Jansen, døpt 17. oktober 1762 fra Buer. Kalles 6 ½ år på skiftet, men han er dog bare 2 ½. Konfirmert fra Øvre Skjerve 25. april 1779.

 

Jan ble trolovet 2. april og gift (2) 18. november 1765 med enken Mari Gundersdatter Nedre Skjerve. De flytter til Nedre Skjerve i 1766.

 

Jan solgte bruket i 1766 for 250 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Lars Johansen 1766-67, fra Einarsrød i Høyjord. Nevnes ikke i Høyjord.

 

Solgte bruket i 1767 for 240 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Anders Olsen, døpt 24. august 1742 fra Torød. Død 11. januar og begravet 15. januar 1814, 71 år gammel. Fra Torød. Trolovet 24. januar og gift (1) 13. mars 1766 med Johanne Nilsdatter Øvre Skjerve, født 1741. Begravet 21. november 1775, 34 år gammel. Anders Trolovet 21. mars og gift (2)15. november 1776 med Anne Olsdatter Hovland, født 1746. Død 1783. Anders trolovet 4. desember 1783 og gift (3) 9. januar 1784 med enken Maria Kristensdatter Natvald, enke etter Anders Lofterød. Matros. I Stranden under Tømmereik 1766-1767, da de flytter til Buer.

Barn i første ekteskap:

1.      Ole Andersen, døpt 18. juni 1766 fra Stranden under Tømmereik. Begravet 24. desember 1780, 15 år gammel.

2.      Nils Andersen, døpt 29. juli 1767 fra Buer. Begravet 11. september 1783, 16 år gammel.

3.      Helena Andersdatter, døpt 14. september 1769. Begravet 26. desember 1769, 15 uker gammel.

4.      Hans Andersen, døpt 4. desember 1770. Begravet 29. desember 1780, 11 år gammel.

5.      Even Andersen, døpt 17. september 1773. Overtok gården. Se nedenunder.

6.      Hans Andersen, døpt 29. juli 1775. Død 1796. ”Qvæsthuset i Kjøbenhavn”.

Barn i andre ekteskap:

7.      Johanne Andersdatter, døpt 2. desember 1776. Død 29. januar og begravet 4. februar 1785, 9 år gammel.

8.      Lars Andersen. Begravet 9. mai 1779, 1 dag gammel.

9.      Lars Andersen, døpt 23. juli 1780. Kom til Natvall.

10.  Oline Andersdatter, døpt 12. februar 1783. Trolovet 25. mars og gift 14. april 1814 med   matros Anders Gregersen fra Strømsø. «Med Attest fra Sognepræst Her Tybring» Bodde først i Kjøle eiet.

Barn i tredje ekteskap:

11.  Anders Andersen, døpt 11. november 1784. Død 28. desember 1783 og begravet 1. januar 1785, 7 uker gammel.

12.  Anne Andersdatter, døpt 18. juni 1786. Trolovet 31. juli og gift 30. september 1813 med matros Kristoffer Henriksen Kjærgrav. Først i Buerstad, så på Buer.

13.  Anders Andersen, døpt 2. juni 1789. Var ved farens død til sjøs. Senere skjebne ukjent.

14.  Kristen Andersen, døpt 29. juli 1793. Død 10. juni og begravet 13. juni 1794, nesten 1 år gammel.

15.  Karen Helene Andersdatter, født 30. april og døpt 5. mai 1796. Maren Helene Andersdatter død 24. november og begravet 2. desember 1796, 30 uker gammel.

 

1776 (13. september) var det skifte på Buer etter Johanne Nilsdatter.

 

1784 (2. februar) var det skifte på Buer etter Anne Olsdatter. Enkemann var Anders Olsen. Barn: 1. Lars Andersen, 3 år og hos faren. 2. Johanne Andersdatter, 7 år og hos faren. 3. Oline Olsdatter, 1/2 år og på Hovland. Jordegodset var: Skjøte på 1/4 part av skyld 1 1/2 bismerpund smør fra Lars Johannesen. Datert 16. og tinglyst 30. mars 1767.

 

*

 

Even Andersen, døpt 17. september 1773. Trolovet 5. november og gift 30. desember 1803 med Cecil (Sissel) Maria Nilsdatter, født 1782 på Hola, Tjøme. Even hadde halve bruket med faren. Bruker her 1802-1814.

Barn:

1.      Johanne Evensdatter, født 30. aprilog døpt 7. mai 1803.

2.      Johanne Andrea Evensdatter, født 24. oktober og døpt 30. oktober 1806.

3.      Elen Maria Evensdatter, født 2. marsog døpt 10. mars 1810.

4.      Hans Evensen, født 13. mai og døpt 18. mai 1813

 

De flyttet til Buerstadhagan. Bruket solgte han og faren til Even A. Movik som nå i alt satt med 3/4 av Buer. Går inn i bruksnr. 1 «Store Buer» eller Nordre Buer.

 

-----

 

Buer

(Bruk 2)

¼ gård fra 1733-1785

 

Denne fjerdedelen ble solgt for 125 riksdaler i 1754 til.

 

Lars Pedersen, født 1728 på Nordre Gipø. Trolovet 10. august og gift 27. august 1748 med Inger Hansdatter Østre Nøtterø. To barn. Personalia, se Nordre Føyen.

 

Solgte bruket i 1766 for 350 riksdaler til neste bruker og flyttet til Nordre Føyen.

 

*

 

Jens Jensen fra Hvarnes. Kom flyttende hit fra Einarsrød i Høyjord. Han solgte gården i 1767 for 340 riksdaler og flyttet til Solum i Telemark.

 

*

 

Henrik Bentsen, døpt 25. november 1739 fra Petterød. Trolovet 5. mars og gift (1) 30. juni 1767 med Anne Kristoffersdatter Skallestad. Død 1773. Trolovet 25. september 1773 og gift (2) 3. januar 1774 med Maren Katrine Pedersdatter Nedre Buerstad, døpt 7. januar 1751 på Buer. Se bruk 4 her.

Barn i første ekteskap:

1.      Casper Henriksen, døpt 10. desember 1769 fra Buer.

2.      Anne Kistine Henriksdatter, døpt 30. oktober 1772.

Barn i andre ekteskap:

3.      Anders Henriksen, døpt 7. september 1774. Begravet 24. august 1783, 9 år gammel.

4.      Peder Henriksen, døpt 27. mars 1776.

5.      Bent Henriksen, døpt 19. november 1777. Begravet 13. februar 1780, 2 år 3 måneder gammel.

6.      Kristine Henriksdatter, døpt 25. september 1779. Begravet 21. september 1783, 4 år gammel.

7.      Maria Henriksdatter, døpt 5. august 1781. Død 13. september og begravet 18. september fra Kjærgrav, 15 år 5 uker gammel.

8.      Anders Henriksen, døpt 15. oktober 1783.

9.      Bent Henriksen, døpt 13. oktober 1785.

10.  Kristine Henriksdatter, døpt 29. september 1787 fra Kjærgrav.

11.  Sønn, dødfødt 5 november og begravet 8. november 1789. Kalles den eldste.

12.  Datter, dødfødt 5 november og begravet 8. november 1789. Samme kiste som broren.

13.  Kristoffer Henriksen, døpt 8. november 1789. .[6]

14.  Ole Henriksen, døpt 4. desember 1791.

15.  Elisabet Henriksdatter, døpt 24. november 1793.

 

 

Henrik var fattig. Han solgte i 1785, for 390 riksdaler til Hans Zachariassen på Store Buer, og flyttet til Kjærgrav. Videre personalia, se der. Går inn i bruksnr. 1 «Store Buer» eller Nordre Buer.

 

Buer

Også kalt «Store Buer» og Nordre Buer

Bruksnr. 1

¼ av gården 1733-1785. Halve gården 1785-1814. ¾ fra 1814

 

Tor Andersen Nedre Buerstad arvet denne fjerdedelen i 1733. Han drev den trolig selv, til han solgte den i 1738 for 70 riksdaler til.

 

Borger (Børge) Jensen, døpt 16. november 1696 i Andebu.[7] (Sønn til Jens Børgersen på Øvre Moland under Andebu Prestegård.) Legdsoldat på Rivelsrød i Andebu 1726, 30 år gammel. En Borger Jensen på Einarsrød i Høyjord ble begravet 23. desember 1757. Gift med Randi Hansdatter. (Datter til en Hans Hansen.) De er på Moland under Andebu Prestegård i 1729, på Nordre Rakkås i Slagen i 1734, på Buer på Nøtterøy 1738-1740 og på Lerskall i Andebu 1741-1749. Borger solgte for 70 riksdaler i 1740 til neste bruker.

Barn:

1.  Jakob Borgersen, døpt 11. mars 1729 fra Moland under Andebu Prestegård. Død 1773 i Andebu, 44 år gammel. Gift 11. Oktober 1755 fra Stranda i Andebu med Inger Olsdatter Torp. Bl.a. på plassen Bakke under Hallenstvedt. Fem barn.

2.  Live Borgersdatter, døpt 31. oktober 1734 fra Nordre Rakkås i Slagen. Faddere: Gar Langerød og hans kone Kirstine, Gunild Jørgens på Rakkås eie, Christens Rakkås, Anne Gar Langerøds. Fadder for sine brorbarn. Kanskje hun som ble gift 6. Januar 1776 i Andebu med Lars Andersen Hotvedt eie.

3. Mari Borgersdatter, døpt 1. juni 1738 fra Buer. Fadder for sine brorbarn.

 

Randi er søster til Simen Hansen på Nordre Smidsrød. Borger kalles fastermann i 1741 til Simen Hansens barn og barnas verge i 1741 og 1742. Borger Jensen nevnt som bosatt på Buer i 1739 på skiftet etter fasteren på Gausen i Botne.

 

*

 

Peder Kristensen. Død 1751, men ikke registrert i kirkebøkene. Trolovet 23. Oktober og gift 13. November 1738 med Barbro Jakobsdatter Østre Skorge, født 1706. På Vestre Hasås i Kodal 1738-1740 da de kjøpte Buer på Nøtterøy. Etter mannens død flyttet Barbro og sønnen vekk.

Barn:

1.   Anders Pedersen, døpt 1740 fra Vestre Hasås i Kodal. En av fadderne heter Karen Kristensdatter.

 

1751 (3. april) ble det holdt skifte på Buer etter Peder Kristensen. Enken var Barbra Jakobsdatter. Barn: 1. Anders Pedersen, 11 år gammel.

 

Barbro ble trolovet 10. September og gift (2) fra Tori i Stokke 6. november 1753 i Stokke med Peder Rasmussen, da fra Lefsrød i Kodal. Han var fra Bakke i Andebu, døpt 7. mai 1692 fra Stålerød i Andebu. (Sønn til Rasmus Hansen Bakke.[8] Død 1728. Gift (1) med Mari Pedersdatter Søndre Trollsås, 1652-1703. På Stålerød og Bakke i Andebu.) Først på Lefsrød i Kodal. I 1754 kjøpte han halve bruk 1 på Vestre Skorge i Kodal og selger i 1756. Om Peder, se Skauen.

 

Barbro solgte i 1754 til salmaker J. F. Weidemann.

 

*

 

Sakarias (Zacharias) Jakobsen. Døpt 13. september 1729 i Sem sogn. Begravet 23. desember 1763, 33 ¼ år gammel. (Sønn til Sakarias Sakariassen og Birte Eriksdatter Søndre Låne. Lille Kjærnes under Jarlsberg i Sem/Søndre Nes på Nøtterøy.)  Trolovet 24. september 1753 fra Søndre Nes, og gift med Mari Hansdatter Østre Nøtterø. Hun må være den enken Maria Hansdatter som dør 21. august 1811 på Vestre Kjøle og blir begravet 27. august samme år, 83 år gammel.

Barn:

1.      Anne Sakariasdatter, døpt 19. oktober 1754. Gift 14. april 1774 «Sødskendebørn, efter Kongl. Bevilgning uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen med hinanden i Huuset ægteviede.» med Jon Larsen Vestre Kjøle.

2.      Hans Sakariasen, døpt 26. oktober 1756.  Overtok gården, se nedenunder.

3.      Lars Sakariasen, døpt 20. mars 1760. Død 26. juli 1784 i Surinam.[9] Trolovet 17. juni og gift 31. juli 1783 med Maria Olsdatter Østre Hovland, døpt 11. januar 1755 (bruksnr. 15).

Barn:

1.      Jakob Larsen, døpt 11. juli 1783 fra Buer. Foreldrene forlovet. Begravet 18. juli samme år, 9 dager gammel fra Buer.

Det må være denne Maria som, som enke, blir trolovet 6. oktober og gift 22. november 1785, fra Solie under Østre Sem, med ungkar Kristian Olsen Torbjørnrød. De kom til Solie og fikk to barn, hvorav første sønn ble kalt Lars etter hennes første mann.

4.      Maria Sakariasdatter, døpt 12. oktober 1763. Trolovet 2. oktober og gift 31. oktober 1786 med Ole Ambjørnsen Grøtterød. Bodde i Småvik.

 

Mari Hansdatter gift (2) 1765 med Peder Pedersen Vallekjær, Tjøme, døpt 30. juli 1735 fra Øvre Haug, Tjøme. Død 23. mai og begravet 30. mai 1807 fra Østre Nygård, 72 år gammel. (Sønn til Peder Knutsen Budal/Øvre Haug/Vallekjær, og Mari Pedersdatter Gon.) Broren Jon på Agerup. Peder seilte av og til med småskuter.

Barn:

5.      Sacharias Pedersen, døpt 1. november 1766. Begravet 19. april 1771, 4 ½ år gammel.

6.      Andreas Pedersen, døpt 14. oktober 1770. Begravet 2. april 1771, ½ år gammel.

 

 

Peders far, Peder Knutsen, dør som enkemann på Buer 1. april 1785, 84 år gammel og blir begravet 7. april samme år. Maris mor, Else Arnesdatter, blir begravet 24. desember 1763 fra Buer, 73 år gammel.

 

Peder og Mari flyttet til plassen Østre Nygård under Vestre Elgestad. Gården var pantsatt til Jakob Olsen Sundane på Tjøme. I 1783 ble det overtatt av Maris sønn av første ekteskap.

 

*

 

Hans Zachariassen, døpt 26. oktober 1756. Død 1832. Gift (1) med Elen Halvorsdatter Stangeby. «Død i Barselseng d. 6:te Apr». Begravet 10. april 1778, 21 år gammel. Hans som senere ble en ren kakse, hadde motgang nok i førstningen. Straks før jul 1777 kjøpte han briggen Elisabet for 590 rdl. av Even Kjære, Tjøme, og saa holdt han festerøl med Elen Stangeby, og bryllup straks over jul. Men et halvt års tid efter mistet han kona, og likeså briggen som han måtte la gå på auksjon og bare fik 360 riksdaler igjen for. Og nå var han blank. Gift 26. februar 1784 «Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling af 6te Febr. d. A. paa Ægteskab i forbuden Leed, Hjeme i Huuset paa Buer med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 2den Febr. d. A. sammenviede.» med Karen Olsdatter Nordre Holmen, født 1762. Død 2. oktober og begravet 9. oktober 1789, 27 år gammel. Gift (3) 14. desember 1791 «Efter Kongel. allernaadigste Bevilgning af 27de Oct. d. A. hjeme i Huuset i Sand ægteviede.» med Jomfru Berthe Andrea Ottersdatter Bache Sand ved Årøsund.

Barn i første ekteskap:

1.      Susanna Hansdatter, døpt 29. mars 1778. Begravet 1. mars 1780, 2 år gammel.

 

1778 (3. desember) er det skifte på Buer etter Ellen Halvorsdatter. Enkemannen var Hans Zachariassen. Datteren Susanne Zachariassen er 4 år og bor hos faren.

Da han 1791 holdt skifte efter sin andre kone, var han en av bygdens velstandsmenn. Han eide halve Buer; Nygaard under Elgestad hvor han lot moren og stedfaren bo, briggen Carolina på 49 lester, taksert for 1400 riksdaler. Nettoformuen blev ca. 3000 riksdaler. Carolina må ha vært en lykkeskute, for den holdt han på å seile med utover 1790-aarene, og det må ha gått bra, for han får flere skuter, og låner dessuten stadig ut penger mot pant i jord. Og n syntes han vist det ble for trangt i Buer-grenda, for ca. 1800 flyttet han til Tønsberg, og seilte ennå noen år, men drev senere som kjøpmann og reder. Jorden på Buer solgte han til Even Movik. 1794 hadde han bygd skipet Spes Nova (73 lester) som han selv førte et par år (forlis 1802). Så 1804 skipet Freya (123 lester), og seilte også selv med det nogen år. I 1806 skipet Aurora (77 lester). Men nå begynte krigsårene og med dem stygge tap. I 1807 ble både Carolina og Freya kapret. I 1809 tok fienden den nybygde sluppen Tønsbergs Paket som han eide sammen med Nils Bull og gikk i Danmarksfart. Så bygde han 1811 briggen Andrea på 50 lester, og beholdt den til 1817, da han solgte den til Holmestrand. Ellers beholdt han av skutene bare Aurora som dog kjøpmann Hageman i Sandefjord etterhvert fikk hovedparten i. Det gikk tilbake med velstanden, og da han døde 1832, blev nettosummen i boet bare 2225 spesidaler. Hans eiendommer, heftet med gjeld, var da: gård i byen, ¼ i skipet Aurora; gården Øvre Lensberg med møllebruk i Sem og en løkke under Eik i Slagen.

Barn i andre ekteskap:

2.      Zacharias Zachariasen, døpt 12. september 1784. Gift 1813 med Nikolea Kristiane Henne. Skipper og bodde i Tønsberg og seilte med farens skuter.

3.      Lars Hansen, døpt 1. oktober 1786. Død 18. september og begravet 24. september 1788, 2 år gammel.

4.      Jakob Hansen, døpt 27. august 1788. Død før 1791.

5.      Lars Zachariasen, døpt 27. september 1789. Gift 1819 med Fredrikke Kristiane Sødring. Skipper og bodde i Tønsberg og seilte med farens skuter.

Barn i tredje ekteskap:

6.      Otto Bache Zachariasen, døpt 23. oktober 1792. Gift med Elisabeth Faye Bull. Kjøpmann i Tønsberg.

7.      Karen Hansdatter, døpt 9. oktober 1793. Død 28. januar og begravet 5. februar 1799, 6 år gammel.

8.      Anne Bache Hansdatter, døpt 11. november 1794. Gift 1818 med skipper Samuel Harris, Tønsberg.

9.      Maren Sophia Hansdatter, født 30. september og døpt 7. oktober 1795. Død 19. januar og begravet 25. januar 1799, 4 år gammel.

10.  Andrea Hansdatter, født 8. juni og døpt 16. juni 1797. Ugift ved farens død.

11.  Hans Zachariasen, født 3. november og døpt 13. 1798. Død 1849. Handelsbetjent.

12.  Maren Sofia Zachariassen, født 1801. Gift med Anders Bull.

13.  Katarina Dorthea Zachariassen, født 1807.

 

 

 

Buer

Bruksnr. 4

¼ og leilendingsbruk fra 1727-1750. Selveierbruk via arv fra 1733

 

Ole Olsen, født ca. 1697. 9 år i 1706. Fra Meum. Begravet 9. mars 1756 fra Buer, 64 år gammel. Trolovet 27. januar og gift 22. november 1722 med Ane Kaspersdatter, døpt 21. september 1698 fra Østre Sem. (10 år i 1712).  Senere kalles hun konsekvent for Mari Kaspersdatter. Begravet 20. mai 1777, 79 år gammel. Bruker av del 1 på Meum fra 1722-1727. Bruker på denne delen til 1750.

Barn:

1.      Peder Olsen, født 1723 på Meum. Overtok gården. Se nedenunder.

2.      Anne Olsdatter, døpt 19. januar 1725 fra Meum. Begravet 1. mai 1744, 20 år gammel.

3.      Kasper Olsen, døpt 11. januar 1728 fra Meum. Konfirmert 8. januar 1747 fra Buer. Død før 1756.

4.      Ingebret Olsen, døpt 10. april 1730 fra Buer. Overtok gården etter broren Peder. Se nedenunder.

5.      Mattis Olsen, døpt 2. desember 1734 fra Buer. Kom til Kårød.

6.      Birte Olsdatter, døpt 9. juni 1737 fra Buer. Død før 1756.

7.      Hans Olsen, døpt 7. januar 1740. Trolovet 27. mars og gift 8. april 1762 med Elsebet Larsdatter fra Nøtterøy. Bodde i Gurerød, senere i Sanderønningen.

 

1756 (11. mai) ble det holdt skifte på Buer etter Ole Olsen. Enken var Maren Kaspersdatter. Barn: 1. Peder Olsen, bosatt på plassen Buerstad nedre under Buer. 2. Mathias Olsen, 21 år og bosatt hjemme. 3. Ingebret Olsen, myndig og bosatt på Buer. 4. Hans Olsen, 16 år og bosatt hjemme.

 

*

 

Peder Olsen, født 1723 på Meum. Begravet 1. mars 1766 i Nedre Buerstad. Trolovet 30. desember 1749 og gift 12. februar 1750 med Kristine Andersdatter Buerstad. Hun arvet etter sin far denne delen av Buer i 1733, så ved dette ekteskapet ble de selveiere. Brukere fra 1750.

Barn på Buer:

1.      Maren Kathrine Pedersdatter, døpt 7. januar 1751 på Buer. 3 år i 1753. Konfirmert fra Buer 6. mars 1768. Trolovet 25. september 1773 fra Buerstad, og gift 3. januar 1774 med enkemann Henrik Bentsen Buer, døpt 25. november 1739 fra Petterød. På Buer, senere Kjergrav. Se bruk 2 her.

 

 De selger gården i 1752 til Peders bror og flytter til Nedre Buerstad.

 

*

 

Ingebret Olsen, døpt 10. april 1730 fra Buer. Død 1807. Trolovet 21. desember 1752 og gift 7. januar 1753 med Ragnhild Halvorsdatter Torød. Død 1786, 73 år gammel. Brukere her 1752-1783.

Barn:

1.      Anne (Ingebretsdatter). Hjemmedøpt. Begravet 14. september 1754. Tvilling.

2.      Helvig (Ingebretsdatter). Hjemmedøpt. Begravet 14. september 1754. Tvilling.

3.      Ole Ingebretsen, døpt 18. november 1758. Overtok gården.

 

Husmenn

 

Halvor Trondsen Buerstad, født ca. 1595 (70 år i 1665). Halvor Buerstad er nevnt 1657.

 

*

 

Ole Hansen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Kalles husmann under Buer i 1706. Trolig kommet hit fra Stokke.

Barn:

1.   Hans Olsen, født ca. 1688 i Stokke (1711). 18 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros i juni 1706, da 23 år gammel.

2.   Gunder Olsen, født ca. 1691. 15 år i 1706.

 

Buerejet

 

Arve Jensen Buer, det må være han som er døpt 19. april 1761 i Onsøy, Østfold. (Sønn til Jens Arvesen og Dorte Mikkelsdatter.) Trolovet 8. april og gift (1) 3. juni 1796 med enken Ingeborg Olsdatter Haukemyr døpt 13. oktober 1751 fra Buer. Hun var fra Hovland. Død 22. oktober av ”Vattersott” og begravet 27. oktober 1812. Trolovet 16. november 1813 og gift 5. februar 1814 med Maren Guttormsdatter Tømmereik. Ingen barn registrert. Arve er forlover fra Svendsrød 1800-1801 og fra Buereiet 1803-1809.

 

Ved folketellingen 1801 finner vi denne familien på Svendsrød.

 

Arve Jenssen, mann, 38 år, begge i 1ste ekteskap, inderst og arbeidsmann

Ingeborg Olsdatter, hans kone, 48 år, begge i 1ste ekteskap

Helvig Hansdatter, hennes datter uten for ekteskap, 21 år

Anders Helman, losjerende, 24 år, ugift, sjøfarende

 

Om denne datteren utenfor ekteskap, som faktisk var født i Ingeborgs første ekteskap med Hans Mathisen på Hengerød, se under denne gård.

 

Uplassert under Buer

 

Anders Nilsen Buer. Fikk bot i 1654 fordi han ikke møtte til militærtjeneste.

 

*

 

Lars Evensen Buer er soldat i 1686 for gårdene Buer, Bergan, Svensrød og Tømmereik.

 

*

 

Morten Lauritsen Buer er soldat i 1691 for gårdene Buer, Bergan, Svensrød og Tømmereik. En Morten Larsen Buer ble stevnet i 1699. Det sies at han var soldat.[1] D.N. IV, 116

[2] D.N. Bind 4, side 116, nummer 121. Etter original på pergament i Dipl. Arn. Magn. Fasc. 63. No. 7. Seglene mangler.

 

[3] Han kalles Kristoffer Hansen Gipø. Dette er feil. Han bor ant. hos sin søster når han gifter seg. Det står også at han visstnok kommer til Øvre Buerstad, men dette er også feil, for denne Kristoffer Hansen er fra Agerup.

[4] Hørte til Larf-ætten.

[5] Vestfold fylke, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 9, 1761-1766, side 381a flg.

[6] Dette kalles tvillinger, men må være trillinger.

[7] Fadder 9.6.1737. Ingen barn registrert i Andebu.

[8] Bror til Torger Hansen Haugberg i Andebu.

[9] En tid på Vestre Kjøle, skriver Lorens Berg, men dette er feil. Han dør i 1784.