Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BUBERG

Gårdsnr. 58

 

E i e r e

 

I 1575 er det opplyst at ”en eng ved Bersen” brukes til Prestegården. Dette kan være Buberg mener Lorens Berg. Imidlertid var vel Buberg en del av Buer, og fra først av trolig en del av dennes utmark. Den første brukeren her nevnes i 1604. Allerede i 1647 er gården en halvgård, og Nøtterøy prestebol eier den.

 

 

B r u k e r e

 

Helge Buberg, nevnt 1604-1605.

 

*

 

Buberg

Hele gården

½ gården fra ca. 1660

Trolig det senere bruksnr. 1.

 

Peder Buberg. Gift med Elin. Nevnt 1662. Peder er bruker 1620-åra-ca. 1661. Peder Buberg nevnes i landskatten 1631 og da står det at gården er en halvgård. Peder Buberg i1636. Halvgård da. I koppskatten 1645 betaler Peder Buberg for seg, sin kone, og en pike – 1 ort.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Peder Buberg till Nøtterøy præstebol smør 1 pd. Præstebolet bøxsel. (Er til sammen) 1 gaard, 1 skippd. 3 ½ lispd. Skatt 3 dr.” ”Enken Buberg” er bruker i 1665. Enken Buberg bruker halve gården i 1664.

Barn:

1.  Henrik Pedersen Buberg. Fikk bot i 1654 fordi han ikke møtte til militærtjeneste.

 

Medbruker:

 

Lars Buberg. Nevnt 1686. Trolig gift med Gunhild Buberg, født ca. 1637. Begravet 22. februar 1711, 74 år gammel.

Mulig sønn:

1.  Erik Larsen Buberg. Utskrevet soldat i 1682 og fungerte for gårdene Tokenes, Strengsdal, Buberg og Søndre Holmen i 1686-89

 

*

 

Peder Larsen, født ca. 1665 (41 år i 1706). Begravet 6. mai 1746, 84 år gl. Gift med Else Olsdatter, født ca. 1658. Begravet 26. januar 1738, 80 år gammel, minus 2 måneder. Overtok gården ca. 1700. 1. April 1705 tinglyser Peder denne av skyldverdi 2 ½ bismerpund smør, fra presten Mancinius. Bygselbrevet er datert 10. Januar 1705. Han er trolig innflytter sier Lorens Berg, men det har vi ikke bevis for. Lagrettemann i 1703.

Barn:

1.   Lars Pedersen, født 1695. 11 år og bosatt på Buberg i 1706 Død 1748. Overtok halve Buberg. Sies å bo på Grimestad på Tjøme i 1723, da 32 år

2.   Ola Pedersen, født ca. 1697 (-92?). Død 1750, 58 år gl. 9 år og bosatt på Buberg i 1706 (født 1697). Overtok halve Buberg.

3.   Søren Pedersen, døpt 25. mars 1701. Begravet 30. juli 1702.

4.   Kirsti Pedersdatter, døpt 6. juni 1702. Trolovet 20. oktober og gift 3. desember 1739 med Gullik Kolbjørnsen Torød, født 1700 i Efteløt i Sandsvær, død 1753 på Østre Oterbekk. Ingen barn. Kirsti er fadder fra Buberg i 1734.

5.   Jakob Pedersen, døpt 27. april 1704. Senere skjebne ukjent.

6.   En sønn. Begravet 26. juli 1705. Kan være ovennevnte Jakob.

 

 

Buberg

½ gården fra ca. 1660

 

Anders Olsen, født ca. 1635. 30 år og nevnes som bruker på Buberg i 1664, og bruker halve gården.

Barn:

1.  Peder Andersen, født ca. 1671 på Buberg (34 år i 1706). I 1723 er det opplyst at Peder         Andersen hadde tjent 9 år på flåten, og at han noenlunde kunne både lese og skrive. Ble      utskrevet til matros fra Øvre Skjerve i 1711, da 39 år gammel. Trolovet 5. februar og gift 7.      mars 1703 med enka Annikken Bjørnsdatter. Begravet 24. mars 1729. På Øvre Skjerve.

 

 

*

 

Jens Buberg. Nevnt 1689-1690.

Barn:

1.   Kirsti Jensdatter, døpt 6. februar 1689.

 

*

 

Jakob Buberg. Nevnt 1696. Det er kanskje den samme Jakob som er på Buer i 1699, uten at det kan bevises.

Barn:

1.   Christoffer Jakobsen. Begravet 15. februar 1696.

2.   Sønnøf Jakobsdatter. Begravet 15. februar 1696.

3.   Anne Jakobsdatter. Begravet 15. februar 1696.

4.   Anders Jakobsen. Begravet 23. februar 1696 ”Jacob Bubergs 2de Børn Anders

5.   Et barn. Begravet 23. februar 1696 ”Jacob Bubergs 2de Børn Anders

6.   Anne Jakobsdatter, døpt 9. desember 1696.

 

*

 

Peder Paulsen fra Skauen, født ca. 1654. Begravet fra Buberg 2. mai 1700, 46 år gammel. Gift 7. februar 1687 med Sissel Pedersdatter Skrafskjær. Nevnt 1689-1706. Sistnevnte år står det under Buberg: En huskvinnes sønn, Peder Paulsen, 8 år og født på Nøtterøy. Det må være han som døpes fra Buer 30. mars 1698 som sønn av Paul Pedersen Buer. Personalia, se Skrafskjær.

 

 

 

Buberg

½ gården fra 1726

Bruksnr. 1.

 

Ola Pedersen, født ca. 1697. 9 år og bosatt på Buberg i 1706 (født 1697). Begravet 18. oktober 1750, 58 år gammel. Trolovet 13. april i Prestegården og gift 6. desember 1725 med Kirsti Knutsdatter, født ca. 1700. Begravet 6. desember 1765 fra (Sems-) Rønningen, 65 år gammel. Bodde da hos sin datter.

Barn:

1.  Knut Olsen, døpt 14. august 1729 fra Buberg. Ikke nevnt konfirmert. Ikke nevnt 1751.

2.  Anne Olsdatter, døpt 11. august 1734. 16 år i 1751. Må være henne som konfirmeres

     Michels dag 1751 i Nøtterøy kirke. Bosted nevnes ikke. Død 6. februar og begravet 11.  

     februar 1784, 50 år gammel på Semsrønningen. Trolovet 2. mai fra Kjønnerød, og gift 12.

     juni 1760 med andre gangs enkemann Jakob Isaksen Stangeby, født ca. 1710. Død 1784.

     Semsrønningen. Nabogård til Valders.

3.  Peder Olsen, døpt 2. februar 1740. Begravet 17. februar 1740, 16 dager gammel.

4.  Else Kirstine Olsdatter, døpt 18. oktober 1744. 6 år i 1751. Må være henne som

     konfirmeres fra Tokenes 15. november 1761. Begravet 11. januar 1784, 40 år gammel fra

     Valders. Trolovet 3. november fra Rønningen, og gift 29. desember 1770 med Syvert  

     (Sivert) Jakobsen, fra Saltbustad. Død 29. Januar på Valders, og begravet 3. Februar  

     1798, 51 år gammel.

 

1751 (3. april) ble det holdt skifte på Buberg etter Ola Pedersen. Enken var Kirsten Knutsdatter. Barn: 1. Anne Olsdatter, 16 år. 2. Else Olsdatter, 6 år. På de umyndiges vegne møtte Jens Hansen Kårød. På slutten står at det på skiftet møter den salige manns søskenbarn, Fin Iversen Brattås.

 

Finn Iversen Brattås kalles søskenbarn til Ole Pedersen Buberg. Dermed er trolig Finns far, Ivar Olsen, bror til Oles mor, Else Olsdatter.

 

Enken er bosatt her noen år på 1750-tallet. Den neste brukeren kommer hit mellom 1757-1760.

 

*

 

Nils Eriksen, døpt 28. september 1729 fra Tømmereik. Død 27. januar av brokk og begravet 2. februar 1797, 58 år gammel. Trolovet 1. september fra Holtekjær på Tjøme og gift (1) 12. november 1752 med Ingeborg Kristoffersdatter Østre Oterbekk, født 1727. Begravet 13. februar 1781, 54 år gammel. Trolovet 30. november 1781 og gift (2) 9. januar 1782 med Live Larsdatter Holtekjær på Tjøme. Begravet i mai og begravet 31. mai 1795, 58 år gammel.

Barn:

1.   Malene Nilsdatter, døpt 21. desember 1754 fra Kråkerøy eie på Tjøme. Trolovet 2. november og gift 8. desember 1786 med Hans Kristoffersen Bjørnebu. På Buberg 1787, Hengerød 1789, Smidsrødlunden 1791 og Buberg igjen 1792. Kom til Langelykken på Søndre Føyen 1797. Personalia, se Langelykken.

      Barn født fra Buberg:

1.      Anne Hansdatter, døpt 28. november 1787.

4.   Andreas Hansen, døpt 30. september 1792.

2.   Kristine Nilsdatter, døpt 4. desember 1757. Den blindfødte Pige, Lægdslem” Kristine Nilsdatter Buberg døde 4. desember på Torød av ”Udtærende Sygdom” og ble begravet 8. desember 1805, 48 år gammel.

3.   Willum Nilsen, døpt 28. september 1760 fra Buberg. Overtok Buberg, se nedenunder.

4.   Anders Nilsen, døpt 31. oktober 1762. Begravet 22. september 1773, 11 år gammel. Født blind.

5.   Erik Nilsen, døpt 6. november 1766. Født blind. Død 19. juni på Søndre Gipø, som legdelem av ”livsyge”, og begravet 24. juni 1809, 42 år gammel. Trolovet 5. februar og gift 28. mars 1800 med Helvig Andersdatter Hvalø. Død 28. januar av forkjølelse og begravet 4. februar 1806, 53 år gammel.

      Barn:

      1.   Anders Eriksen, født 11. september og døpt 17. september 1800 fra Buberg.

3.   Oline (Olene) Nilsdatter, døpt 3. desember 1769. Begravet 11. mars 1770, 14 uker gammel.

 

*

 

Willum (Wilhelm) Nilsen, døpt 28. september 1760 fra Buberg. Død 5. desember ”Død paa sin eenlige Hjemgang fra Tønsberg, maaske af sine sædvanlige Brok-smerter” og begravet 15. desember 1801, 53 år gammel. D. 8de s. M. dødfunden strax Nordenfor Lunde-Broen ved Øst. Nøtterøe.” Trolovet 26. november 1786 og gift 18. januar 1787 med Barbra Marie Jakobsdatter Holtekjær på Tjøme. Hun var fra Nautenes under Kråkerøy på Tjøme.

Barn:

1.   Inger Maria Willumsdatter, døpt 4. november 1787. Død 17. november og begravet 24. november 1787, 15 dager gammel.

2.   Inger Maria Willumsdatter, døpt 23. september 1789. Død 4. januar og begravet 9. januar 1790, 14 uker gammel.

3.   Nils Willumsen, døpt 14. august 1791. Gift 23. desember 1816 med Boel Kristoffersdatter Buberg, født 1785.

4.   Inger Willumsdatter, født 16. januar og døpt 21. januar 1796. Tvilling. Død 7. april og begravet 10. april samme år, ¼ år gammel.

5.   Anne Willumsdatter, født 16. januar og døpt 21. januar 1796. Tvilling. Død 20. oktober og begravet 26. oktober 1796, ¾ år gammel.

6.   Anne Maria Willumsdatter, født 17. august og døpt 23. august 1797.

7.   Jakob Willumsen, født 7. desember og døpt 15. desember 1797. Død 9. juni og begravet 15. juni 1800, ½ år gammel.

8.   Wilhelm Willumsen, født 31. januar og døpt 7. februar 1802 etter farens død og oppkalt etter denne. Gift 14. januar 1832 i Tjølling med Ane Helvig Johannesdatter, født 1805 på Hovland Nordre i Tjølling. 2 barn. Kom til Kjerringvik i Tjølling som fisker.

 

Buberg

½ gården fra 1726

Bruksnr. 2

 

Lars Pedersen. Begravet 25. april 1748, 58 år gammel. Trolovet 24. september og gift 23. oktober 1721 med Barbro Olsdatter, født ca. 1684. Begravet 29. januar 1762, 78 år gammel. De sies å være på Grimestad på Tjøme i 1723.

Barn:

1.   Ola Larsen, døpt 23. november 1721. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Else Larsdatter, født 1725. Gift med Lars Andersen Vestre Oterbekk.

3.   Hans Larsen, døpt 2. november 1729. Kom til Tangen (bruksnr. 3 på Lofterød).

4.   Eli Larsdatter, døpt 14. september 1732. Begravet 15. november 1732, 9 uker gammel.

      Faddere: Simen Buers kone, Iver Brattås kone, Inger Larsdatter, Ole Brevik, Ole Buer.

 

1748 (5. desember) var det skifte på Nøtterøy etter Lars Pedersen. Enken var Barbro Olsdatter. Barn: 1. Ole Larsen, 27 år, myndig. 2. Hans Larsen, 26 år. 3. Else Larsdatter, Else Larsdatter, 23 år. På skiftet møtte Ole Pedersen Buberg som verge.

*

 

Ola Larsen, døpt 23. november 1721. Konfirmert 31. mai 1739. Begravet 1. april 1766, 44 ½ år gammel. Trolovet 4. august 1749 og gift 22. januar 1750 med Kirsti Kristoffersdatter Østre Oterbekk, døpt i oktober 1724. Død 4. september og begravet 10. september 1786, 62 år gammel.

Barn:

1.   Live Olsdatter, døpt 30. mai 1751. Hun overtok gården. Se nedenunder.

2.   Kristine Olsdatter, døpt 24. september 1753. Begravet 15. mai 1781, 27 år gammel. Ugift.

3.   Anne Olsdatter, døpt 22. august 1759. Begravet 2. desember 1759, 16 uker gammel.

2.   Lars Olsen, døpt 17. desember 1765. Begravet 25. august 1769, 5 ¾ år gammel.

 

Kirsti ble trolovet 17. Mai 1771 og gift 14. Februar 1772 med enkemann Jakob Olsen på Haukemyr, døpt 11. mars 1714 fra Baggerød i Borre, (36 år i 1750). Begravet 31. oktober 1779 fra Buberg, 72 år gammel. (Sønn til Ola Jensen Baggerød i Borre, nevnt 1712-død 1736.) Ingen barn.

 

*

 

Kristoffer Andersen fra Gokstadlia i Sandeherred. Trolovet 5. februar og gift 27. februar 1781 med Live Olsdatter Buberg, døpt 30. mai 1751. Død 1802.

Live var først trolovet med en Jon Iversen med bosted ”Sverig”, som kanskje betyr at han var fra Sverige. Han skøyt seg selv i Buerskauen 20. juli 1780 og ble begravet 6. august samme år. Om han står det: ”Som nogle Aar havde opholdt sig paa Tjømøe, og nu var trolovet med Live Olsd. Bueberg. Blev effter Øvrigheds Anordning d. 6 Aug. nedgraven paa stædet. Dødssted Buer – Skoven.” Ingen barn.

Barn:

1.  Kristine Kristoffersdatter, døpt 15. september 1782. Begravet 6. september 1782, 3 uker gammel.

2.  Ole Kristoffersen, døpt 31. august 1783. Begravet 11. september 1783, 2 uker gammel.

3. Boel (Bodil) Kristoffersdatter, døpt 7. januar 1785. Gift 1816 med Nils Willumsen Buberg.

4.  Ole Kristoffersen, født 4. april 1787. Trolovet 2. januar og gift 2. januar 1812 med Elen Larsdatter Haukemyr og kom dit.

5.  Lars Kristoffersen, døpt 2. mai 1790. 11 år i 1801. Konfirmert 26. mai 1808.

6.  Søren Kristoffersen, døpt 10. januar 1793. Overtok gården, se nedenunder.

7.  Kristen Kristoffersen, født 6. januar og døpt 10. januar 1796. Død 17. januar og begravet 21. januar 1796, 12 dager gammel.

8.  Kirsten Kristoffersdatter. Død 28. mars og begravet 1. april 1797 ”28de f. M. fødte, hjemedøbte og hendøde Dotter. Moderens Kirkegang d. 11te Jun. d. A.

 

Folketellingen for Nøtterøy 1801 – Buberg.

 

Kristoffer Andersen, husbonde, 47 år, begge i 1ste ekteskap, Gårdbruker og tømmermann.

Live Olsdatter, hans kone, 51 år, begge i 1ste ekteskap

Bodil Kristoffersdatter, deres barn, 16 år

Ole Kristoffersen, deres barn, 13 år

Lars Kristoffersen, deres barn, 11 år

Søren Kristoffersen, deres barn, 7 år

 

 

Buberg 1952. Dette er den gamle omgangsskolen. Huset er revet. Det eldste var fra 1700-tallet. Her bodde familien Rød fra Gjerstad.