Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TORØD

Gårdsnr. 59

 

E i e r e

 

Ifølge jordeboken for 1555 er Laurentiuskirken i Tønsberg eier av hele gården. Og den forble kirkegods til 1627. Gården kalles i 1593 for ”Thoffuerød”.

 

 

B r u k e r e

 

Knut Sveinsson Torød. Nevnt 1557-1567. Knudt Suenndsenn” måtte i 1557-58 betale 2 mark fordi han var ulydig med skysshester.[1] Knut Torød er lagrettemann nr. 6 av 6 fra Nøtterøy og nr. 42 av 42 fra hele øvre Vestfold i et dokument datert Oslo 29. mai 1567.[2] Bare odelsbønder kunne bli lagrettemenn og ingen under 30 år. At han var odelsbonde betyr ikke at han må eie i sin påboende gård, men han har trolig eid i andre gårder. Vi vet at Torød på denne tiden var kirkegods.

 

*

 

Kristoffer Torød nevnes 1593-Landskatten 1640. I 1616/17 solgte han 3 tylfter 12 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 36 skilling.

 

*

 

Halvor Torød. Bruker fra Unionsskatten Martini 1640-1656. Gift med Ingeborg Nilsdatter. I koppskatten 1645 betaler Halvor Torød for seg, sin kone, og en pike – 1 ort. I 1647 (-49) står ”Halvor Thorød till proustiet smør 4 ½ pd. (Er) 1 ½ skippd. Proustiet bøxsellen. Skatt 3 dr.”. Fra 1655 nevnes enken Ingeborg. Ca. 1660 deles gården i to.

 

Første halvdel

Fra ca. 1660

 

Enken Ingeborg Nilsdatter dør på Torød og blir begravet 13. oktober 1686. Hun har trolig brukt denne halvdelen. Nevnt 1661 som bruker.

 

*

 

Tor Hansen, født ca. 1648. Død 1724 på Nordre Føyn. Gift med Live Mattisdatter. Død 1737 på Nordre Føyn, 93 år gammel. Denne alderen er vel kanskje en del år feil.

Barn døpt fra Torød:

1.   Matthias Torsen, døpt 24. november 1686.

2.   Live Torsdatter, døpt 27. februar 1689.

 

Familien flytter ca. 1690 til Nordre Føyn og fra dem stammer Tønsberg-familien Foyn.

 

 

 

Ei Gunhild Mattisdatter Torød begraves 19. november 1686. Dette kan være ei søster av Live, uten at dette kan bevises.  Lorens Berg, side 328 nevner at Live skal ha hatt to søstere på Øre, Marte og Kirsti. Den siste Kirsti Mattisdatter, død 1731 på Øre, ble gift med Tor Anunsen Øre, død 1729 på Øre. Men det vites ikke hvor kilden til dette utsagnet kommer fra.

 

*

 

Tomas Gjestsen, født ca. 1636 (70 år i 1706, men det må være feil).[3] Begravet 5. juli 1716, 73 år gl. Trolig han som blir gift 7. januar 1687 fra Nedre Haug på Tjøme med Kirsti Henriksdatter. Om de har bodd på Tjøme vites ikke, for de nevnes ikke i kildene.

Barn:

1.   Anne Tomasdatter. Anne Torød er stevnet i 1719. Trolovet 22. mars 1718 og gift 30. mars 1719 med Ola Pedersen. Denne Ola Pedersen ble innstevnet 17. januar 1722 for et slagsmål han hadde hatt om høsten ved Mikkelsdag 1719 med en Nils skomaker som bodde på en plass som kaltes Movik. Nils ble sengeliggende på Movik

 

Bruker på Torød ca. 1695-1716. I 1700 skylder Torød 2 daler 2 ort 12 skilling i landskyld. Tomas og naboen Erland lå i strid med Kjell Haukemyr om skogdelet i 1701.

 

*

 

Peter (Peder) Halvorsen, født ca. 1652 på Hedmark (51 år i 1723). Begravet 19. september 1724. Gift med enken Helene Hansdatter Hvaløy. Begravet 26. januar 1730 fra Hvaløy. Bruker 1722-1724.

Barn:

1. Bendiks Petersen, født ca. 1713 i Borre Prestegårds eie. Nevnes i ei ungdomsliste 1723

    som bosatt på Torød og 10 år gammel.

 

Helene hadde vært gift (1) 1705 med Bendiks Bentsson, født ca. 1683 (18 år i 1701). Død 1713.[4] (Sønn til Bent Børgesen, (60 år i 1701. Død 1719.)[5] og Barbara Bendiksdatter fra Faret i Hedrum.) Kom til Petterød, siden til Faret i Hedrum.

Barn:

1.   Hans Bendiksen. Trolig nevnt på skiftet i 1713.

 

*

 

Kolbjørn Olsen, født ca. 1659 på Bakke i Våle. Begravet 27. desember 1728 fra Torød. (Sønn til Ola Nilsen Østre Bakke i Våle, født 1635 og død 1685 og Mari Kolbjørnsdatter, født 1624 og død 1715.) Gift (1) 1690 med Kari (Karen) Herbrandsdatter Lindtvedt, død før 1698 på Hørtvedteie i Efteløt, Sandsvær. (Herbrand Andersen Lindtvedt i Efteløt, født ca. 1635. Død etter 1701. Sandsværsboka foreslår at han kanskje var fra Flesberg.) Kolbjørn er i 1698 bosatt på Lindtvedt i Efteløt, Sandsvær, og kalles da møller.[6]

Barn:

1.   Ole Kolbjørnsen, født 1690 i Sandsvær. Død 1714 samme sted.

2.   Marte Kolbjørnsdatter, født 1693 i Sandsvær.

3.   Mari (Maren) Kolbjørnsdatter, født 1695 i Sandsvær. Død 1717 som tjenestejente på Hørtvedt i Efteløt.

4.   Anders Kolbjørnsen, født 1696 i Sandsvær.

 

Kolbjørn gift igjen 1698 med Marte Gulliksdatter, født ca. 1664. Død 1744 på Torød, ca. 80 år gl. Ukjent opphav.

Barn:

5.   Kari (Karen) Kolbjørnsdatter, født 1699 i Sandsvær.

6.   Gullik Kolbjørnsen, født 1700 i Sandsvær. Begravet 20. april 1753, 50 år gammel. Trolovet 20. oktober og gift (1) 3. desember 1739 med Kirsti Pedersdatter Buberg. Bosatt på Oterbekk. Personalia, se denne gård.

7.   Bent Kolbjørnsen, født 1703 i Sandsvær. Bosatt på Petterød. Personalia, se denne gård.

8.   Mari (Marte?) Kolbjørnsdatter, født 1705 i Sandsvær. Begravet 20. desember 1739, 34 år gammel. Trolovet 30. mai og gift 10. november 1729 med Peter (Petter) Davidsen Rønningen under Ulvø, Skomaker.

9.   Ola Kolbjørnsen, født 1707 i Sandsvær. Overtok etter foreldrene.

 

Kolbjørn er husmann under Hørtvedt i Efteløt, Sandsvær i 1711. Fra ca. 1720-ca. 1724 er han forpakter av Nordre Smidsrød under Tønsbergpresten Nils Kraft. Fra sistnevnte år er han bruker på Torød, der han dør i 1728.

 

Neste bruker er sønnen:

 

Ola Kolbjørnsen, født 1707 i Sandsvær. Begravet 14. februar 1751, 45 år gammel. Gift 1733 med Eli Andersdatter Bjønnes, født 1706. Hun beholdt halve Torød en tid og tok opphold her i 1765. Hun døde på Torød 1786.

Barn:

1.   Kari Olsdatter, født 1736. Jordmor. Gift 1760 med Albret Svensen fra Bakkerønningen under Føykås, døpt 7. juli 1737 i Borre. Død 1815, 78 år gammel. I 1765 overtok de ¼ av Torød.

2.   Kristoffer Olsen

3.   Anders Olsen, født 1742. Død 1814. Matros. Gift tre ganger og 15 barn. Bosatt på Buer.

4.   Mattis Olsen, født 1746. Død 1809. Gift 1770 med Kristine Kristensdatter Ulvø, født 1747. Død 1803. Tre barn. Mattis var skipper. Bosatt på Ulvø.

 

1751 (2. april) ble det holdt skifte på Torød etter Ole Kolbjørnsen. Enken var Elen Andersdatter. Barn: 1. Kristoffer Olsen, 11 år. Anders Olsen, 8 år. 3. Mathias Olsen, 4 år. 4. Karen Olsdatter, 14 år. Tilstede deres farbror, Gullik Kolbjørnsen som verge for Kristoffer og Anders. For Mathias og Karen, morbroren, Gunder Andersen Bjønnes.

 

*

 

Røyert Jens Olsen, døpt 3. januar 1719 i Borre. (Sønn til Ola Jensen Baggerød i Borre, nevnt 1712-død 1736. Gift med Ellen Andersdatter.) Begravet 17. april 1776, 58 1/4 år gammel. Trolovet 24. august og gift 23. november 1745 med Live Nilsdatter Nordre Sande. Han kalles ved brylluppet "Soldaten ved Hr. Oberst-Lieutenant Bersenes Compagnie. Tienende paa Vestre Nøtterøe", og hun kalles "Pigen, Tienende paa Vestre Nøtterøe". Begravet 3. desember 1776, 55 år gammel. Først på Nordre Sande. På Vestre Kjøle 1746-1751. På Torød 1752-1776. Jens bror Jakob på Haukemyr og søsteren Kirsti på Vestre Kjøle/Haukemyr/ Kjønnerød.

Barn:

1.  Ole Jensen, døpt 31. oktober 1745 fra Nordre Sande. Begravet 8. desember 1745 fra Nordre Sande, 4 uker gammel.

2.  Anne Jensdatter, døpt 28. November 1746 fra Vestre Kjøle. Trolovet 19. februar og gift      12. mars 1778 med Pål Willumsen, da fra Grimestad på Tjøme. Han var fra Øde-Bergan i         Sandeherred. Overtok gården, se nedenunder.

3.  Ole Jensen, døpt 14. Desember 1749. Begravet 30. desember 1749, 3 uker gammel.

4.  Ragnhild Jensdatter, døpt 11. Juli 1751. Begravet 23. mars 1771 fra Torød, 20 1/2 år gammel.

5.  Ole Jensen, døpt 29. desember 1754 fra Haukemyr. Død 27. oktober 1777. "Borte med Skib og Gods".

6.  Nillia Jensdatter, døpt 24. desember 1758 fra Torød. Begravet 10. desember 1759, 1 år gammel.

7.  Nils Jensen, døpt 16. juli 1761. Begravet 20. november 1761, 18 uker gammel.

8.  Peder Jensen, døpt 6. mai 1763. Død 1784. Kanskje ute til sjøs.

 

*

 

Pål Willumsen, født 1753 på Øde-Bergan i Sandeherred. (Sønn av Villum Hanssøn og Marte Pålsdatter, en søster av Ingvald Pålsen på Svensrød.) Trolovet 19. februar fra Grimestad på Tjøme og gift 12. mars 1778 med Anne Jensdatter, døpt 28. November 1746 fra Vestre Kjøle. Se ovenfor. Begravet 4. juni 1779, 33 år gammel.

Barn:

1.  Jens Pålsen, døpt 21. februar 1779. Begravet 1. mars 1780, 1 år gammel.

 

Pål ble trolovet 24. februar og gift (2) 14. desember 1780 med Marte Nilsdatter Agerup, døpt 18. desember 1757 fra Østre Smidsrød.

Barn på Torød:

1.  Anne Pålsdatter, døpt 31. desember 1780. Begravet 16. september 1781, 9 måneder             gammel.

2.  Andreas Pålsen, døpt 4. september 1782. Begravet 26. desember 1783, 2 år gammel.

3.  Marte Andrea Pålsdatter, døpt 5. september 1784. Død 8. januar og begravet 13. januar     1785, 17 uker gammel.

4.  Andreas Pålsen, døpt 20. november 1785. Konfirmert 15. mai 1803 fra Søndre Sande-eiet.

5.  Marte Andrea Pålsdatter, døpt 24. august 1788. Konfirmert 10. mai 1804 fra Søndre          Sande-eiet

 

Pål ble aldri helt ut eier av bruket her. Han prøvde 1785 at kjøpe bruk 2, men solgte snart igjen og flyttet til Sanderønningen. Personalia, se der.

 

*

 

 Andreas Amundssøn 1786-92, kjøpte opp partene ved auksjon. Han var fra Smidsrød og hadde sitt gifte fra Agerup. Solgte bruket for 320 rdl, flyttet til Tanstadhagen.

 

 

 

 

Andre halvdel

 

Jørgen Gulliksen, født ca. 1629 (36 år i 1665). Jørgen Torød ble begravet 29. mars 1693. Gift med Ingeborg Larsdatter Nedre Skjerve. Begravet 3. mai 1699.[7] Bruker i 1661.

Barn:

1.   Gullik Jørgensen, født ca. 1680. Han er tjener på Søndre Årø i 1705, da 23 år gammel, og i 1706, da 26 år gammel. Ble utskrevet som matros fra Søndre Årøy i 1711, da 31 år gammel. Trolig han som overtar på Søndre Årø.

2.   Lars Jørgensen Torød, født ca. 1681. Ble utskrevet som matros i Tønsberg i 1711, da 30 år og ugift og i Kongens tjeneste.

3.   Kristoffer Jørgensen, født ca. 1682. 18 år og husdreng på Søndre Årøy i 1706. Kom til Svensrød. Ble utskrevet som matros fra Søndre Årøy i 1711, da 23 år gammel.

4.   Gunhild Jørgensdatter, døpt 27. september 1688.

 

Jørgen nevnes som bruker ca. 1660-1693. I 1665 har han en tjenestedreng, Engebret Nilsen, 25 år gl. og soldat. Ingeborg drev gården som enke til sin død. I 1679 måtte Jørgen Torød betale 15 daler 18 skilling i resterende skatter.

 

Bruket skal så ha stått øde en liten stund. Neste bruker er:

 

Erland Olsen, født ca. 1653 (53 år i 1706).

Barn døpt fra Torød:

1.   Dordi Erlandsdatter, født ca. 1692. Begravet 4. desember 1716, 24 år gammel.

2.   Kirstine Erlandsdatter, døpt 28. april 1700.

3.   Jannichen Erlandsdatter, døpt 2. juli 1703.                                                          

 

Erland var bruker 1700-1705. Erland og naboen Tomas lå i strid med Kjell Haukemyr om skogdelet i 1701. Familien flytter til Kårød 1705.

 

*

 

Hans Hansen. Begravet 21. oktober 1719, 60 år gl. Han må trolig ha blitt gift 7. oktober 1687 med enka etter Lars Torbjørnrød, Katrina Sørensdatter, for i 1706 har han tre stesønner:

1.   Anders Larsen, født ca. 1676. 30 år og ungkar i 1706. Bosatt på Torød. Han utskrives som matros fra Strømsø i 1711, da 35 år gammel. Han var i Kongens tjeneste.

2.   Kristen Larsen, født ca. 1683. 23 år og ungkar i 1706.

3.   Lars Larsen, døpt 19. august 1686. 19 år og ungkar i 1706. Ble utskrevet som matros i 1706 fra Torød. Også i 1711, da 24 år og ugift. Han ble begravet som Hans Torøds stesønn, 20. januar 1718.

 

Bruker 1705-1719.

 

*

 

Halvor Ivarsen, født ca. 1678. Død 1753, 75 år gammel. (Sønn til Ivar Mathisen fra Nordre Sørby i Våle, født 1644. Død 1727 og første kona Berte Halvorsdatter. Skifte 4. oktober 1703. Trolig datter til den Halvor Olsen som nevnes 1649-1660 på Føske i Nykirke.) Han hadde tjent i 12 år som soldat. På skifte etter mora 4. oktober 1703 står han som ”Soldat under Herr obrist Lieutenant Ludvigs Compagnie” Gift med Berte Kristoffersdatter, født ca. 1673. Død 1746, 73 år gl på Torød. (Nevnt 1721 som datter til Kristoffer Paulsen Sti i Borre, født 1644 på Øvre Semb i Borre, og Ragnhild Andersdatter Apenes i Borre, født ca. 1631. Begravet 22. mai 1740, 109 år gammel.[8]) Det ble lite å dele på skiftet etter Berte, bare 16 daler. Det står i Nøtterøy bygdebok at de var innflyttere, men her nevnes at de kanskje kom fra Stokke. Kilden for dette er ukjent. På Haug i Nykirke i 1721. Samme år flytter de til Torød og er brukere der til 1750

Barn:

1.   Erik Halvorsen, 16 år i 1725 og mønstret på sjøen siden 1723. Han er matros, 16 år og bosatt på Torød i 1723. Det sies da at han er født på Torød (ca. 1707), men dette kan ikke stemme. Levde 1726

2.   Nils Halvorsen. Nevnt ca. 1735-skifte 1746. Reiste utenlands. Trolovet 9. november og gift 28. desember 1734 med Marte Hansdatter Søndre Føyn, døpt 27. februar 1707. De kom til Bergsøen.

3.   Kristoffer Halvorsen. Nevnt 1744--1762. Gift 1741 med Maria Knutsdatter Hengerød,[9] født 1715. De kom til Hengerød. Flyttet så til Tønsberg og derfra skal de ha kommet til Hontvet i Skjee, men det siste er ikke bevist.

4.   Ivar Halvorsen, døde ung.

5.   Berte Halvorsdatter, død 1775, 68 år. Gift 1733 med Hans Andersen, 1704-1771. Kom til Movik på Nøtterøy.

6.   Ragnhild Halvorsdatter, død 1786, 73 år gammel. Gift 1753 med Ingebret Olsen, 1730-1807. Kom til Buer.

 

1746 (13. oktober) ble det holdt skifte på Torød etter Berte Kristoffersdatter. Enkemann var Halvor Iversen. Barn: 1. Nils Halvorsen, død og etterlatt seg barna: a) Hans Nilsen, 9 år. b) Berte Nilsdatter, 11 år. 2. Kristoffer Halvorsen, myndig og bosatt på Hengerød. 3. Berte Halvorsdatter, gift med Hans Andersen Movik. Far og to svigersønner møter på skiftet. Datteren Ragnhild Halvorsdatter nevnes ikke i lista, men hun får en søsterlodd i arv. På slutten av skiftet kalles hun umyndig og faren er hennes verge.

 

Så blir denne parten slått sammen med den andre.

 

Bruk 2
(1/4 av gården)

 

Torsten Hansen, født 1702 på Tollerød i Sem. Begravet 30. november 1767, 64 år gammel. (Sønn til Hans Kristoffersen og Anne Olsdatter. På Tollerød.) Trolovet 27. oktober 1730 og gift (1) 10. april 1731 i Stokke med Kari Andersdatter, født ca. 1690. Begravet 2. april 1760, 70 år gammel. Begge fra Fuske og Fuske eie. Ingen barn. Trolovet 29. mai og gift (2) 26. juni 1760 med Ragnhild Eriksdatter Østre Movik, født ca. 1727. Død 10. juli og begravet 15. juli 1793, 68 år gammel. Tosten Fuske er forlover og fadder i 1734. Kjøpte halve Buer på Nøtterøy i 1737, og solgte igjen 1752. Kjøpte parten her på Torød i 1753 av Jens Olsen for 80 daler, og bruker den til 1767.[10]

Barn i andre ekteskap:

1.  Hans Torsteinsen, døpt 26. juli 1761 fra Torød. Begravet 8. august 1761, 14 dager

     gammel.

1. Kristoffer Torsteinsen, døpt 5. desember 1762 fra Torød. Kom til Stangebyrønningen.

2.  Anne Torsteinsdatter, døpt 25. januar 1767. Fadder fra Bergsøen i 1793.

 

Ragnhild ble trolovet 5. mai og gift (2) 16. juli 1768 med enkemann Johannes Zachariassen.

 

1779 (12. oktober) var det skifte på Torød etter Johannes Zachariassen. Enken var Ragnhild Eriksdatter. Barn med første hustru Gunhild Hansdatter: 1. Jonas Johannesen, myndig og sjøfarende utenlands. 2. Zacharias Johannesen, 27 år og på plassen "Weyer" på Nøtterøy (Veierland?). 3. Maren Katarina Johannesdatter, 21 år og tjener hos Nils Larsen på gården Sand i ditto sogn. Jakob Kristensen Søndre Gipø møter for enken. For barna møte farbroren Anders Zachariassen Husløs i Onsø sogn.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Kristoffer Pedersen. Kalles husmann under Torød når han begraves 3. februar 1712. Dette er trolig Kristoffer Pedersen. På Nåla i Undrumsdal i 1680‑årene. Trolovet 18. desember 1693 og gift 21. februar 1694 i Undrumsdal med Ingeborg Jørgensdatter. Han kalles Solberg i 1686. Sognepresten stevnet ham i 1699 fordi han hadde flyttet fra plassen. Kristoffer møtte ikke. Det ble opplyst at han hadde flyttet til Nøtterøy.

Barn:

1.   Jørgen Kristoffersen, døpt 23. desember 1694 i Undrumsdal. Begravet 11. februar 1695.

2.   Margrete Kristoffersdatter, døpt 1695 i Undrumsdal.

 

 

Uplassert under Torød

 

Ivar Hansen, døpt fra Gloppe i Tjølling 01. juli 1810. (Sønn til Hans Korneliussen f. i Danmark. Døde ca. 1818, og Anne Pedersdatter døpt fra Gloppe, Tjølling 06. juli 1777. Død 29. mars og begravet 05. april 1821. Bosted: Nedre Kjære, Tjøme.  Ivar skal ha flyttet til Torød fra Kirkebakken på Tjøme.

 

*

 

En liten dreng, Jakob Olsen Thorød. Begravet 2. januar 1729. Dette er trolig eldste sønn til Ole Jacobsen som vi finner igjen på Nedre Sem og Nordre Smidsrød.

 

*

 

Kari Christophersdatter, «som kom rejsende fra Dramen, og faldt i Barselseng paa Torød». Som barnefar ble utlagt smedsvenn Ole Børresen fra Arendal.

Barn:

1. Ole Olsen, døpt 11. mai 1766 fra Torød. Faddere: Nilia Hansdatter Svensrød, Ragnhild

    Eriksdatter Torød, Jens Olsen Torød, Henrik Arnesen Bersen, Ole Haukemyr.

 

 

 

 

 

 

Gamle bilder fra Torød.

 

Bilderesultat for Gamle Skolebilder Torød

Forrest, huset til Sverre Buer, så på høyre side Harald Svingens hus, Herman og Anna Jensens hus, der også posthuset etter hvert kom og vegen opp mot Tømmereik gård.[11] På høyre side av veien er Torød. På venstre side, Svensrød.[12]

http://cdn.simplesite.com/i/80/3d/286260058291584384/i286260064259960844._szw1280h1280_.jpg

Bildet er datert 1909, og er tatt fra nedenfor låven på Tømmereik med Tømmereikbakken i front mot Torød. Hus fra venstre Søstrene Sørensen, Henriksen på Ekvang. Ragnar Høifødt i Nordre Torød sving. Torød Landhandleri/rekonvalesenthjem. Huset til Leif Egil Skollenborg. Huset til Arnt Samuelsen. Huset til Sverre Buer. Taket på huset til min bestefar Ole Hansen. Huset til Anna og Hermann Jensen, før butikken ble lagt til, uthuset nord på eiendommen. Huset til Kjell Engli med uthus helt til høyere på bilde. Navn på eiere av husene er skrevet av Roar Hansen, sønn til Harald Svingen.[13]

 

Bilde fra Torød 1864, bruksnr. 1. F.v.: Anne Pernille Arnesen m/broren Nicoleus Micard på armen, Ukjent, Inger Maria Andersdatter Torød, Trine Abelone Didriksdatter Torød, Arnt Arnesen Torød, Arne Thorød Arnesen, Ukjent. Sittende foran: Amunda Theresia Arnesen.

 

Roar Høifødt sitt bilde.

Her ser man huset til Mikard bak til venstre. Uthuset til lærerboligen foran til venstre. Bildet er tatt fra skolebakken under krigen, trolig av en tysker.

 

          

    Arne Torød Arnesen ca. 1875                        Inga Karlsen ca. 1891

 

F.v. Hans Hansen, Alf Hansen og h. Nicoline, Amunda Arnesen, Arnt Hansen og h. Ingeborg, Christoffer Hansen og h. Anette, Robert Andersen og h. Gina?, Arne Torød Arnesen og h. Inga, 3 ukjente familiemedlemmer fra Oslo, Mickard Christensen, Ukjent. Foran: Kristine og Johan Regnell som feirer sølvbryllup på Bygdenes.

 

 

1920-tallet. Drengestua er bygd om og nå bor Amunda her. F.v. Johan og Kristine Regnell, Amunda Arnesen og Arne Torød Arnesen.

 

 

 

Skipper Arnt Arnesen Torød.[1] NLR 1548-1567, I Akershus len 1557-1558, s. 48.

[2] Sveinsson i seglmerket.

[3] Kanskje i slekt med Gjest Gjestsen Pyt på Tjøme, 40 år i 1664, uten at dette kan bevises.

[4] Ikke den samme som Bendiks Bentsen, gift med Anne Nilsdatter (Vestmanrød i Borre).

[5] Sønn til Gro Jensdatter Kråkelund under Hovland i Hedrum. Hedrum II, side 48-49.

[6] Han står fadder til Ole Olsen og Marta Bentsdatters barn på Kaken under Jarlsberg i 1722 og kalles da Kolbjørn på Smidsrød.

[7] I 1712 kalles hennes sønn Gullik Jørgensen Søndre Årøs morbror Kristen Larsen Nedre Skjerve.

[8] Borre bygdebok forteller at hun må være den Ragnhild Larsdatter som døde på Sti i 1740, 109 år gammel (Borreboka, side 368). Mer feil kan man ikke lese, for det står faktisk Ragnhild Andersdatter Sti i kirkeboka. Borre kirkebok nr. 1, 1710-1750, side 107. Film PF 36.

[9] Hun kalles feilaktig Maria Kristoffersdotter i Nøtterøyboka, side 436.

[10] Skal ha bodd på Omdal i Stokke, men finner ham ikke der. Men han kalles Torstein Omdal.

[11] Se note 1.

[12]   https://www.facebook.com/groups/250262421828773/ Takk til alle her for hjelp og bilder og kunnskap.

[13] Samme som note 1.