Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Munkerekka

 

Søndre Munkerekka – Rekka - Rekken

 

Gårdsnr. 6

 

E i e r e

 

Av den del av Munkerekka som hører under gård nr. 6, ble den søndre part skilt ut fra Søndre Smidsrød i 1773 og skyldsatt til 4 merker smør. Den nordre part ble skilt ut fra Mellom Smidsrød i 1808 og fikk 1 lispund tunge i skyld.

Både Lorens Berg og Sigurd Unneberg snakker om Søndre og Nordre Munkerekka og så et bruk i tillegg som bare kalles for Rekka. Sistnevnte nevnes i årene 1768-1771. Det er fullstendig ulogisk at vi skal ha et eget bruk som kun nevnes i noen år, for så og forsvinne og aldri dukke opp igjen. Jeg mener at uttalen Rekka eller Rekken er en bygdeuttale. Senere blir dette slått sammen med historien om at det skal ha vært et munkekloster på stedet og vi får Munkerekka. Det er trolig Søndre Munkerekka som først kalles Rekka. I 1780 nevnes denne Søndre Munkerekka å ligge under Ørsnes.

 

B r u k e r e

 

Anders Olsen Rekka – Rækken, døpt 16. juli 1721 fra Nesbryggen under Nordre Nes. Konfirmert fra Nordre Nes 13. april 1738. Begravet 3. oktober 1779, 57 år gammel. Anders var fadder 25. september 1768 og 7. juli 1771. Trolovet 19. juni som ”Den ungekarl, Smede Svend” og gift 1. september 1759 med enken Dorthe Larsdatter Nordre Smidsrød. Det er nok henne den Enken Dorthe Larsdatter, 62 år og bosted Nøtterø som ble begravet 1. november 1779 fra Vår Frues kirke i Tønsberg. Jordet i Graabrødre Kirkegaard. Til Fattig-Cassen blev betalt 2 mk.” Han skal ha bodd en stund på Smidsrød. Ingen barn i dette ekteskapet.

 

Hans stebarn blir konfirmert herfra: Else Olsdatter Rekken ble konfirmert Dom. Lætau 1771. Anders Olsen Munkerekken ble konfirmert 20. april 1777.

 

*

 

Anders Jørgensen, født 1739 på Brøholt i Stokke (64 år i 1801). (Sønn til Jørgen Andersen, ca. 1701-1771 og Al Kristensdatter Steinsholt, ca. 1707-1763. På Steinsholt og Brøholt i Stokke.) Død etter 1804. Trolovet 19. februar og gift (1) 26. mars 1763 med enken Gunhild Mikkelsdatter Døvle i Stokke, født ca. 1731. Død 1773 på Døvle i Stokke. Gift (2) med Marte Hågensdatter, født ca. 1738 (63 år i 1801). Død 26. november og begravet 30. november 1804. Trolovet 14. august og gift (3) 1. oktober 1806 med enken Karen Ansteinsdatter Søndre Munkerekka.[1]Brøholt 1759-1765. På Døvle 1765-1773. Nevnt her fra 1780. I 1801 kalles Anders husmann med jord og arbeidsmann.

Barn i andre ekteskap:

1.   Lars Andersen, født ca. 1778. Begravet 11. juni 1780 fra Søndre Munkerekka, 2 ¼ år gammel.

2.   Karen Andersdatter, født 1780. Begravet 11. juni 1780 fra Søndre Munkerekka, 15 uker gammel.

3.   Karen Andersdatter, døpt 8. august 1781. 28 år og ugift i 1801. Faddere: Maren Kristensdatter Ørsnes, Inger Pedersdatter Søndre Smidsrød, Tjener Nils Pedersen Ørsnes, Kusk Nils Pedersen Ørsnes, Jens Kjeldsen fra Eiker, nå i Munkerekka.

      Trolovet 30. oktober 1812 og gift 4. februar 1813 med ungkar og matros Ole Pålsen Øvre Tanstad.

4.   Margrete Andersdatter, døpt 8. januar 1786. 16 år og ugift i 1801. Faddere: Barbara Sørensdatter Grinda, Margrete Andersdatter Ørsnes, Peder Sivertsen Nordre Munkerekka, Peder Olsen Ødegården, Kristoffer Kristensen Ørsnes. Konfirmert 17. oktober 1790 i Tjøme kirke. Trolovet 15. februar og gift 10. mars 1807 med enkemann Ole Nilsen Kjønnerød-eie.

 

*

 

Kristoffer Pedersen Prestegården. "Lejet Landværn". Død 1809 i Fredrikstad. Da i Munkerekken. Trolovet 6. juni[2] og gift 20. juli 1804 med Anne Gulliksdatter Hermanshus. Født 1776 uekte (Datter til Gullik Larsen Ekenes i Nykirke og Kirstine Torsteinsdatter Knatten i Nykirke).

Barn:

1.   Maren Kirstine Kristoffersdatter, født 27. august og døpt 1. september 1804 fra Hermanshus på Kjøreveien. (Fadder Anders Gulliksen Prestegården).

2.   Anne Pernille Kristoffersdatter, født 6. april og døpt 12. april 1807 fra Roa.

 

Anna er nevnt i skifte etter mormoren Else Johannesdatter i 1804, og er da på Ørsnes, hos Hans Føyn. Hun er ant. i 1801 på Nøtterøy Prestegård, tj.folk, ugift, 25 år. Kom hit fra Roa under Øvre Tanstad.

 

Anne ble gift (2) 23. desember 1813 med en "Ungkarl, afskediget gevorb. Soldat" fra Fåberg i Gudbrandsdalen. Navnet ikke innført. Forlover er da Anders Gulliksen Tørkop.

 

Anne gift (3) 19. april 1814 med Paul Ingebretsen Søndre Munkerekken. Forlover Anders Gulliksen Tørkop. Forlover Lars Gulliksen, da tjenende i Tønsberg hos St. Christen Føyn..

Får barn som enke med denne mannen:

1.      Karen Paulsdatter, døpt 4. desember 1812.

 

De flytter 1821 til Tønsberg. Det må være Anna Gulliksdatter som dør som enke og fattiglem på fattighuset i Tønsberg 22. juni og gravlagt 25. juni 1852.


Se Prestegårdsskauen der broren Anders bor.

 

Uplassert under Munkerekka

Uvisst hvilken av gårdene.

 

Jørgen Rekka er fadder 20. juli 1771.

 

*

 

Mikkel Olsen Munkerekken ble konfirmert 25. april 1779 fra Munkerekken. Trolig han vi finner på Possås under Meum.

 

*

 

Jens Kjeldsen fra Eiker, nå i (Søndre) Munkerekka, fadder i Munkerekka i 1781.

 

*

 

Peder Hansen. Forlover fra Søndre Munkerekka 29. oktober 1794.

 [1] Hun kan være den Karen Ansteinsdatter som i folketellingen 1801 er bosatt på Kalstad Nordre i Sannidal og gift med Ole Kristensen.

[2] Forlovere: Mats Nilsen Veien og Lars Pedersen Hermanshus.