Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE ÅRØY

Gårdsnr. 61

 

E i e r e

 

Ødegård i 1595-1622.

 

B r u k e r e

 

Nils Årøy. Nevnt 1593-1622. Nevnes i 1625.

 

*

 

Hans Årøy. Nevnt 1622-1660. I koppskatten 1645 betaler Hans Årøy for seg og sin kone, en sønn og en datter – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Hans Aarøen till proustiet smør 2 pd. (Er) 13 ½ lispd. 1 ½ rem. Proustiet bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.”

Barn:

1.  N. N. Hansen. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

2.  N. N. Hansdatter. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

 

*

 

Henrik Pedersen, født ca. 1625 (1616). (40 år i 1665 og 90 år i 1706). Begravet 28. februar 1709, 87 år gammel. Konas navn er ukjent, men grunnet oppkalling på Hans hele to ganger, er det mulig at hun var en datter av foregående bruker, uten at dette kan bevises.

Barn:

1.   Hans Henriksen d.e., født ca. 1654 (52 år i 1706). Kom til Hvaløy.

2.   Hans Henriksen d.y., født ca. 1658. Død 1713. Gift 20. oktober 1686 med Rønnaug Hansdatter Sandø på Tjøme, født ca. 1657. Død 1724, 67 år gammel. På Sandø. Presten Nicolai Mancin har skrevet at dette var det første paret han hadde viet.

      Barn:

      1.   Marte Hansdatter, født ca. 1687. Død ugift 1713, 23 år gammel (etter tvillingfødsel).

      2.   Live Hansdatter. Gift 1720 med Jakob Larsen. Flyttet vekk.

      3.   Helvig Hansdatter, født ca. 1691. Død 1735, 44 år gammel. Gift 1722 med småskuteskipper Kristen Kristoffersen Oslebakke på Veierland. Tre barn vokste opp.

      4.   Kari Hansdatter. Gift 1723 med skipper Jon Knutsen Hønsø. Ingen barn.

      5.   Henrik Hansen, født 1701. Seilte seg bort i 1739. Los. Overtok Sandø.

3.   Kari Henriksdatter, født ca. 1662. Død 1741. Gift 2. februar 1687 med skipper Villem Pedersen Oddefjeld fra Sandefjord og flyttet dit. Villem er en kjent skipper.

      Barn, bl.a.

      1.   Peder Villumsen Oddefjeld. Gift 1723 med Mari Enevoldsdatter Nedre Holtan på Tjøme.

      2.   Mari Villumsdatter. Gift (1) med Hans Hansen Kolabek på Tjøme. Gift (2) 1713 med  løytnant Henrik Been.

4.   Søren Henriksen. Han er soldat i 1690 for gårdene Øvre Kjøle, Torød og Årøy. Forulykket høsten 1700. Trolovet 23. februar og gift 8 desember 1697 med Mari Bilovsdatter Nedre Holtan på Tjøme. På Nedre Holtan.

      Barn:

      1.   Jon Sørensen, født 1698. Gift 1724 i Sandefjord med Karen Olsdatter.

            Barn:

            1.   Anne Maria Jonsdatter. Gift med Gjert Olsen Holck i Tønsberg.

      2.   Severine Sørensdatter, født 1701. Gift med Peder Larsen i Tønsberg. Begge bodde der i 1750.

5.   Peder Henriksen. Bodde i 1706 i Århus i Jylland.

6.   Eli Henriksdatter. Public absolvert 3 november 1689.

      Barn før ekteskap:

      1.   Berte Henriksdatter, døpt 7. desember 1689. Far: Henrik Skomaker.

Eli Henriksdatter gift (1) 29. desember 1698 med Finn Kjeldsen. Begravet i november 1700. 6 Mennisker bleven borte med den forulykkede Krejert fra Holtane”. I 1699 tinglyste Finn Kjeldsen sitt bygselbrev på halve Søndre Årøy. Utstedt av Oluf Jørgensen Mandal.

Barn:

2.   Kirsten Findsdatter. Begravet 15. januar 1701, 1 ¼ år gammel.

 

Eli trolovet 2. februar 1702 og gift (2) i Sandefjord med Sven Torsen Brod og flyttet til Sandefjordkanten. Salig Finds Aarøe Ænke. Deris Brøllup stod i Sandefior”. De bygslet halve gården her dette året.

      Svend Torsen tinglyste et brev på halve Søndre Årøy, av skyld 2 riksdaler med full bygsel,

      datert Reggestad 21. januar 1702.

 

I kvegskatten 1657 står Henrik Årøy med 1 hest, 6 kuer, 2 kviger, 4 sauer, 1 svin og 5 geiter. Av dette betaler han i skatt 3 ½ ort 3 skilling.

 

Henrik Pedersen søster, ”PigeDordi Pedersdatter Årø, født ca. 1633. Begravet 9. mars 1713, 80 år gammel.

 

Henrik Pedersen har to tjenere i 1706:

 

A.  Gullik Jørgensen, huusdreng, 26 år, ungkarl, født i Nøtterø sogn. Se neste bruker.

B. Christoffer Jørgensen, huusdreng, 18 år år, ungkarl, født i Nøtterø sogn. Han skal da være født ca. 1687-88, men ingen Kristoffer er døpt på øya da, så han er antagelig eldre og trolig også en sønn på Torød.

 

Nå blir gården delt.

*

 

½ gården

Fra 1702

 

Svend Toresen Brod. Trolovet 2. februar 1702 og gift (2) i Sandefjord med Eli Henriksdatter Årøy. Salig Finds Aarøe Ænke. Deris Brøllup stod i Sandefior”. Han tinglyste sin bygselseddel på halve gården Søndre Årøy, av skyld 2 riksdaler med full bygsel, datert 21. Januar 1702. De flyttet til Sandefjordkanten.

 

½ gården

fra 1706

 

Gullik Jørgensen, født ca. 1680 (-83), fra Torød. Trolovet 1. februar og gift 17. november 1706 med Inger Andersdatter, som da kalles Søndre Årøy, født ca. 1673. Begravet 8. mars 1750, 77 år gammel. Han er tjener på Søndre Årø i 1705, da 23 år gammel, og i 1706, da 26 år gammel.

Barn:

1.   Jørgen Gulliksen, hjemmedøpt. Stadfestet 4. september 1707. Begravet samme dag.

2.   Ingeborg Gulliksdatter, døpt 2. august 1709. 2 ½ år i 1712.[1] Trolovet 18. oktober og gift 5 desember 1736 med Jørgen Andersen Store Færder og kom dit.

 

Gullik tinglyste i 1707 en bygselseddel på halve Søndre Årøy, 2 bismerpund smør, fra Birkedommer hr. Jørgen Olufsen Mandal, datert Reggestad (i Våle) 5. Januar 1706.

 

1712 (5. november) ble det holdt skifte på Søndre Årøy etter Gullik Jørgensen.

 

 

Inger ble Trolovet 22. januar 1714 og gift (2) med matros Lars Olsen, født ca. 1676. Begravet 13. desember 1756, 80 år gammel. Uvisst hvor han kom fra. (Sønn til Ola N. N. og Anne, født ca. 1643. Begravet 15. juni 1738 fra Søndre Årøy, 95 år gammel.)

Barn:

3.   Ane (Anne) Larsdatter, døpt 11. august 1716. Begravet 5. juni 1743, 28 år gammel.

4.   Gullik Larsen, døpt 23. juni 1720. Konfirmert 13. april 1738. Senere skjebne ukjent.

 

Tinglyste bygselseddel på Søndre Årøy fra amtsforvalter over grevskapet Jarlsberg, Sr. Peter Clausens, av skyld 2 bismerpund smør med bygsel årlig, datert 25. August 1718. Betalte for bygselen 6 daler 2 ort og 16 skilling.

Lars var los i 1732, da 39 år gammel. Det står at han bruker halve Søndre Årøy. Han har seilt ute i 17 år og avtjent 7 1/2 års krigstjeneste.

 

Lars ble trolovet 25. juni og gift (2) 3. november 1750 med Johanne Petersdatter Middelborg, født 1717. Død 25. august i Brevikbugta og begravet 30. august 1798, 81 år gammel.

Barn:

5.   Inger Larsdatter, døpt 2. mai 1751. Død 27. august av blodgang og begravet 30. august 1811. Trolovet 9. februar og gift 27. februar 1776 med enkemann Hans Sørensen Ringshaug under Roppestad.

6.   Lars Larsen, 9. mars 1757.[2] Død 10. september 1804 etter et fall ned på dekket i en båt. Blev d. 13 s. M. udkast i Havet 50 Mile fra Trondhjem.” Kom til Brevikbugta.

 

Første halvdel

Hele øya 1757-58 og halve øya fra 1758-1775

 

Jørgen Kristoffersen, døpt 28. mai 1724 fra Svensrød. Konfirmert 8. oktober 1741. Trolovet 16. april 1757 med enken Johanne Petersdatter Søndre Årøy.

Barn:

1.   Dorthe Maria Jørgensdatter, døpt 13. oktober 1758. Begravet 17. januar 1779, 21 år gammel fra Søndre Årøy. Hun må ha blitt igjen som tjenestepike hos brukeren som overtok i 1775. Skifte 24. april 1779.

 

1779 (24. april) var det skifte på Årøy etter Dorte Maria Jørgensdatter. Arvingene var moren Johanne Petersdatter, enke etter avgangne Jørgen Kristoffersen Søndre Årøy. Halvbroren Lars Larse Årøy, 22 år og hos moren og Inger Larsdatter, gift med Hans Sørensen Sand og bosatt på Sand på Nøtterøy.

 

Andre halvdel

Fra 1758-1775

 

Hans Sørensen, født 1728. Fra Østre Kjøle. Trolovet 20. mai 1752 og gift 4. januar 1753 med Anne Anundsdatter Nordre Gipø. Bosatt på Østre Kjøle 1753-57. Kom hit 1758 og flyttet til Kjøleholmen trolig 1774. Hans Sørensen KjøleholmenDøde udenfor Meenighederne paa Søe-Reyser” i 1776. Han døde i Trondheim.

Barn:

1.      Søren Hansen, døpt 21. juli 1753 fra Østre Kjøle. Begravet 30. oktober 1754, 1 år gammel.

2.      Kirsten Hansdatter, døpt 21. september 1755. Trolovet 10. desember 1778 fra Søndre Gipø og gift 3. januar 1779 med Johannes Evensen Søndre Gipø.

3.      Kari Hansdatter, døpt 28. november 1758 fra Søndre Årøy. Konfirmert fra Årøy Die Dominica 2da post novum annum” (17. april) 1774.

4.      Gunder Hansen, døpt  3. desember 1761. Konfirmert 20. oktober 1776 fra Kjøleholmen. Fadder derfra 1778. Død 27. november på sjøen sammen med sin stesvigerfar, og begravet 31. desember 1790. Trolovet 21. desember 1781 og gift 17. januar 1782 med enken Helvig Sørensdatter Kjøleholmen, døpt 27. august 1752 fra Kjøleholmen. Bosatt på Kjøleholmen.

5.      Ole Hansen, døpt 5. august 1764. Konfirmert fra Kjøleholmen 6. mai 1781. Kanskje på Bjerkøy 1783. Trolovet 26. mai fra Kjølelunden og gift 31. juli 1795 med Andrea Rasmusdatter Bugården.

6.      Maria Hansdatter, døpt 16. august 1767. Konfirmert fra Kjøleholmen 25. mai 1786. Død 1794, 26 år gammel. Trolovet 26. februar  fra Kjølelunden og gift 10. juli 1792 med enkemann Wilhelm Andersen Kråkerøy på Tjøme. Ingen barn vokste opp.

7.      Søren Hansen, døpt 14. januar 1770. Konfirmert fra Kjølelunden 13. mai 1787. Død i Kongens tjeneste i København og begravet 31. desember 1794. Trolovet 23. november fra Kjølelunden og gift 28. desember 1792 med Aleth Margrete Andersdatter Søndre Gipø.

Barn:

1.   Hans Sørensen, døpt 18. september 1793 fra Kjølelunden.

Aleth trolovet 13. september og gift (2) 30. desember 1796 med Gunder Torgersen Bjønnes.

8.      Nils Hansen, døpt 12. september 1775 fra Kjøleholmen. Konfirmert fra Kjølelunden 21. oktober 1792. Trolovet 21. september 1800 fra Kjølelunden og gift 9. januar 1801 med Kari Hansdatter Bugården, født ca. 1763 (38 år i 1801). Død 5. oktober og begravet 18. oktober 1804 fra Kjølelunden. Dødsårsak: ”Brystsvaghed”. Han var sjøfarende og jordløs husmann. På Søndre Lunden under Østre Kjøle.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Odden

 

Her satt som stuesitter:

 

Nils Kristoffersen, født 1737 på Svensrød. Død 24. januar og begravet 4. februar 1810 fra Grimestadstranden på Tjøme. Trolovet 29. oktober og gift (1) 10. desember 1761 med Mari Gundersdatter Bjønnes. Begravet 1. mars 1780, 45 år gammel. Trolovet 30. oktober og gift (2) 28. november 1781 med Kirsti (Kirsten) Sørensdatter, da fra Søndre Årøy, døpt 1. september 1748 fra Søndre Sand (Sandløkka), se Kjøleholmen. Død i barselseng. Begravet 27. juni 1783, 35 år gammel. Trolovet 25. oktober og gift (3) 19. november 1784 med Mari Hansdatter Grimestad, Tjøme. Død 30. mars 1803 på Grimestadstranden og begravet 7. april samme år, 55 år gammel. På Odden 1760-1790(80-åra?). Flyttet til Grimestadstranden på Tjøme.

Barn i første ekteskap:

1.   Magrete (Margreta) Nilsdatter, døpt 1. august 1762 fra Odden. Død 1829. Trolovet 20. oktober og gift (1) 1. desember 1784 med enkemann Anders Jørgensen, født på Færder og døpt 10. november 1737 på Tjøme. Druknet 24. oktober 1785 på båttur mellom Færder og Movik. Trolovet 18. desember 1797 og gift (2) 31. januar 1798 med Lars Olsen Øde-Kjære på Tjøme, født 1772. Død 1829. Hennes barn er ikke nevnt noe sted, så jeg tar dem med her.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Andrea Andersdatter, født på Færder og døpt 20. juli 1785 på Tjøme. Konfirmert fra Grimestadstranden 11. oktober 1801. Konen Andrea Andersdatter Øde-Kjære druknet 21. februar og ble begravet 2. april 1841, 52 år gammel. Gift 4. juli 1824 fra Øde-Kjære med ungkar og matros Erik Olsen Salin. Hun 39 år og han 47 år gammle. Enkemann og fattiglem Erik Olsen Salin døde 4. januar på Engø, Tjøme, og begravet 8. januar 1847, 70 år gammel.

      Barn i andre ekteskap:

      1.   Oline Maria Larsdatter, født 8. mars og døpt 10. mars 1799. Død 31. mai og begravet 13. juni 1802, 4 år gammel.

      2.   Jørgen Larsen, født 2. september og døpt 13. september 1801. Død 28. desember 1805 og begravet 5. januar 1806, 4 ¼ år gammel.

2.   Christopher Nilsen, døpt 28. mai 1765. Trolovet 18. januar og gift 8. februar 1790 med enken Ingeborg Pedersdatter Øvre Holtan på Tjøme. Overtok der.

3.   Christine Nilsdatter, døpt 12. mai 1775. Begravet 12. mars 1777, 2 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

4.   En datter. Dødfødt. Begravet 21. juni 1783. Moderen døde den 22de s. M.

Barn i tredje ekteskap:

5.   Christen Nilsen, døpt 24. november 1786. Trolovet 11. august 1811 og gift 3. januar 1812 med Oline Andersdatter Bjørnebo fra Tveitan i Sem. Hennes foreldre også i Grimestadstranden fra 1801. De overtok Grimestadstranden. Søsteren Else Andersdatter er tjenestepike på Bjørnebu når hun blir gift til Mellom Adal i Borre.

 

 

 

Uplassert på Søndre Årøy

 

Gunder Kaspersen ble konfirmert herfra 21. april 1743. Han er ellers ikke nevnt på øya.

 

*

 

Boel Jakobsdatter. Begravet fra Søndre Årøy 26. januar 1770, 98 år gammel.

 

*

 

Søren Ambjørnsen er forlover herfra 1776. Må være Søren Ambjørnsen Grøtterød.

 

Uplassert på Årøy

 

«Torgier Giursen» Årøy er soldat i 1664 for Gunder Øre, Peder Føykås med Knattvold,

Henrik Søndre Årøy og «tillagt Ole Allsroed».

 

*

 

Kristen Pedersen Årøy er soldat i 1686 for Øvre Kjøle, Torød og Årøy. Han ble innrullert i 1682.[1] Hennes salig Faders Moders broder Kristen Larsen Nedre Skjerve møter på hennes vegne.

[2] Faren kalles Lars Halvorsen i kirkeboka.