Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TØMMEREIK

Gårdsnr. 65

 

Det eldste navnet på denne gården må være Omli. Dette kommer av den gammelnorske Almlið av trenavnet alm og betyr almelia, så her grodde det vel alm fra vannet og oppover. I 1399 har vi formen ”Amliidh”. Omlinavnet henger igjen og vi finner det ennå i 1649. Imidlertid begynte det andre navnet Brevik å bli vanlig. Det nevnes allerede i 1595 i formen ”Breuig” og betyr helt enkel den brede vika. Tømmereik har vært en plass under Brevik, men nevnes ikke ved dette navn før i 1665, da i versjonen ”Timmereeg”. Det kommer av det gammelnorske Timbreik som må bety at her var det mye og stor eik.

 

http://cdn.simplesite.com/i/80/3d/286260058291584384/i286260064259959390._szw1280h1280_.jpg

Tømmereik

Bilde fra kobberplate fra Tømmereik ca. 1885, fra bibelen etter Kristian Kristoffersen. Der har skjedd en stor begivenhet vi har blivet avfottografert. Vi ser på bilde Skipper og handelsmann Kristian Kristoffersen født 1838 med hustru Anne Kristine Andersdatter født 1835. Døtrene fra venstre Amanda Rebekka født 1862. Min oldemor Ingeborg mor til Andrea født 1864     Helene født 1867. Anne Kristine født 1872. Til høyere på bilde Kristoffer født 1875 med hesten Svarten. Foran ved brønntak fra venstre Fredrikke Bredine d.e. født 1877. Andrea født 1888 som vokste opp på Tømmereik hos sine besteforeldre. Rise Marie født 1880.

 

S k y l d

 

Hele gården Omli var i middelalderen på minst 1 løp eller 3 bismerpund smør (72 merker). I 1575 heter det at Mariakirkens prestebord skulle ha 3 hugne bord i landskyld av Omli, men ingen visste hvor gården lå. Omli kalles ødegård i 1622. Rundt 1649 var skylden på 1 ½ pund smør, trolig iberegnet Tømmereik. Fra første halvdel av 1660-årene er skylden 18 merker smør. I fra 1668 blir dette satt opp til 1 pund smør. Stranda skilles fra og får skatteverdi av 3 merker smør i 1765. Gården skatter som halv ødegård.

 

 

B r u k e r e

 

Jon Omli. Nevnt 1617-1645. Han kan ha vært gift med en datter av Andor Brevik. Det kan være henne som har fått denne delen som et søsterlodd, uten at det kan bevises noe nærmere, men Tømmereik lå under Brevik fra gammelt av.

Barn:

1.   Erik Jonsen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Overtok Tømmereik. Se nedenunder.

 

Tømmereik

Hele gården fra før 1617

½ gården i 1665

 

Erik Jonsen, født ca. 1614 (50 år i 1664). I skattematrikkelen 1647 (-49) er det Erik som skatter for hele gården Omli, da også iberegnet Tømmereikparten. Av skattemessige hensyn nevnes ofte kun en skattebonde. Det ble billigere. Erich Omblhj till Anders Matzen smør 1 ½ bispd. (Er) ½ skippd. Anders Madtzen bøxsellen. Skatt 2 dr.”

Barn:

1.   Inger Eriksdatter, født ca. 1636. Enke og bruker på gården i 1706. Begravet 14. mai 1732, 96 år gammel. Gift med Villum (Willum/Willem/Vilhelm) Paulsen, født ca. 1641 (24 år i 1665). Død i november 1700 på en båt som gikk ned. Overtok Tømmereik. Se nedenunder.

 

De har en tjenestedreng i 1665: Jørgen Kjelsen, født ca. 1649. 16 år i 1665 og soldat.

 

Erik Tømmereik står i 1661 med:

 

Mo, Tjøme                           4 merker smør

 

Denne delen gikk inn i den andre rundt 1670.

 

Tømmereik

½ gården i 1665

Hele gården fra ca. 1670

Bruksnr. 1.Villum (Willum/Willem/Vilhelm) Paulsen, født ca. 1640 (24 år i 1664). Død i november 1700. ”6 Mennisker bleven borte med den forulykkede Krejert fra Holtane”.[1] Gift med Inger Eriksdatter Tømmereik, født ca. 1636. Enke og bruker på gården i 1706. Begravet 14. mai 1732, 96 år gammel.

Barn:

1.   Paul Villumsen, født ca. 1670 på Tømmereik (36 år i 1706). Bruker på Søndre Sand 1702-1748. Trolovet 2. februar og gift 1702 med Else Nilsdatter Agerup. Er husmann på plassen ”Sanden” Sand under Roppestad i 1706.

2.   Erik Villumsen, født ca. 1673 (33 år i 1706 og ungkar). Begravet 25. februar 1739, 67 år gammel. Utskrevet til matros i 1711, da 38 år gammel. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Engebret Villumsen, født ca. 1675. 31 år i 1706 og ungkar. Utskrevet til matros i 1711, da 36 år gammel. Trolovet 8. juli og gift 28. oktober 1721 med enka Anne Nilsdatter Nordre Sand, fra Agerup.

4.   Kirsti Villumsdatter, født ca. 1677. Død 1746, 69 år gammel. Trolovet 10. desember 1701 og gift 11. januar 1702 med Jakob Monsen Kråkerøy, født ca. 1672. Død 1750, 78 år gammel.

5.   Barbro Villumsdatter. Trolovet 5. november og gift 30. november 1692 med Jakob Hansen Nordre Sundene.

6.   Anne Villumsdatter, født ca. 1680. Død 1765, 85 år gammel. Trolovet 26. oktober og gift (1) 27. november 1708 med Jakob Knutsen Hønsø. Død 1716 på sjøen. Trolovet 1. november og gift (2) 29. desember 1718 fra Tømmereik med Nils Olsen fra Borre sogn. Død 1745. Til Hengerød står det i kirkeboka. Kom til Kråkerøy på Tjøme.

 

Villum bruker halve gården allerede i 1664. I 1679 måtte Willum Tømmereik betale 3 daler 3 ort 8 ½ skilling til Peder Povelsen i Tønsberg. I 1698 ble Sr. Willum Tømmereik stevnet av Peder Wulf fordi han skyldte 3 daler 3 ort 12 skilling. Han møtte og sa han ikke hadde fått den ½ tønne mel som han har bestilt av Peder Wulf for 1 ½ daler. Peder Wulf bekreftet at dette stemte. Inger Eriksdatter hadde en tjenestedreng i 1706: Thomas Pedersen, 12 år gammel og født i Sandsvær. Erik og Engebret ble innrullert Tømmereik fra 1706. Ennå i 1711.

 

*

 

Erik Villumsen, født ca. 1673 (33 år i 1706 og ungkar). Begravet 25. februar 1739, 67 år gammel. Trolovet 7. desember 1706 og gift 4. januar 1707 med Magdalene Nilsdatter Agerup, født ca. 1684. Begravet 11. mars 1734, 50 år gammel. Ved skiftet etter dem ble det bare 15 daler til overs.

Barn:

1.   Inger Eriksdatter, døpt 23. oktoer 1707. Trolovet 20. oktober og gift 17. november 1733 med Henrik Jonsen Holtekjær på Tjøme.

2.   Helvig Eriksdatter, døpt 7. august 1710. Trolovet 22. oktober og gift 20. november 1732 med Mons Eriksen Kråkerøy på Tjøme.

3.   Willem Eriksen, døpt 2. april 1713. Levde ved faren død. Var død uten ætlinger før 1748.

4.   Johanna Eriksdatter, døpt 1. februar 1719. Trolovet fra Sand 4. februar og gift 27. februar 1749 med Ole Eriksen Østre Oterbekk. Se Søndre Sand.

5.   Sebille Eriksdatter, døpt 20. april 1721. Trolovet 21. oktober og gift 25. november 1748 med Anders Jonsen Sundene eie. Se Kråkerøy på Tjøme.

6.   Nils Eriksen, døpt 28. september 1729. Trolovet 1. september fra Holtekjær og gift 12?. november 1752 med Inger Kristoffersdatter Østre Oterbekk. Se Buberg

.

1716 (28. november) tinglyste Erik Willumsen sin bygselseddel på 12 bismermerker smør i ødegården Tømmereik. 1720 (27. januar) tinglyser Erik Willumsen sin bygselseddel på ødegården Tømmereik, av skyld 1 bismerpund smør. Skrevet 23. februar 1707 av Madz Gregersen.

 

1735 (10. august) ble det holdt skifte på Tømmereik etter Malene Nilsdatter. Arvingene var enkemannen Erik Willumsen og barna: 1. Willum Eriksen, 22 år. 2. Nils Eriksen, 6 år. 3. Ingeborg Eriksdatter, gift med Henrik Jonsen Holtekjær på Tjøme. 4. Johanna Eriksdatter, 16 år. 5. Sibille Eriksdatter, 14 år.

 

*

 

Knut Larsen, født ca. 1682 trolig på Aker i Sem. Begravet 28. november 1750, 68 år gammel. Skifte 2. april 1751. (Sønn til Lars Jensen, død 1709 og Dorte Kristoffersdatter Fekja i Stokke, død 1721. På Søndre Råstad i Stokke.) Trolovet i Stokke 3. januar og gift samme sted 27. januar 1722 med Kari Nilsdatter, født ca. 1696. Død 1773 i Tønsberg, 77 år gammel.[2] (Datter til Nils Kristoffersen Råstad i Melsomvik, født på Søndre Råstad og død i Melsomvik 1729, 63 år gammel, og første kone, Kirsti Johannesdatter, død 1711.) Først på Haslebekken, Sem, og fra midten av 1720-tallet på plassen Holmen under Jarlsberg Hovedgård. Flyttet ca. 1740 hit til Tømmereik.

Barn:

1.   Dorthe Knutsdatter, døpt 28. november 1723 fra Haslebekk. Begravet 21. mai 1736 fra Holmen.

2.   Lars Knutsen, døpt 29. mars 1728 fra Holmen. 25 år i 1751. Losoldermann i Strømmen (Svelvik) i 1768. Hans 13-årige brordatter, Juliana Maria Andersdatter Berg, var hos ham i 1796.

3.   Nils Knutsen, døpt 9. mai 1731. 23 år i 1751. Overtok gården. Se nedenunder.

4.   Anders Knutsen, døpt 10. januar 1734. 20 år i 1751. Skipper. Bodde i Tønsberg, der han kaller seg Berg. Skifte 27/7/1796. Skiftet skulle først avholdes for kreditorene fordi han foruden andre forhen tilstødte Uheld, har i November Maaned 1792 været saa ulykkelig at forlise sit Skib. Den 14. 01. 1793 lå han imidlertid dødelig Syg, og den 15.01 ble han anmeldt død.” Gift (1) med Nelia Kristensdatter Teglhagen. Gift (2) med Anne Sophia Johansdatter Schaar.

5.   Dorthe Knutsdatter, døpt 21. oktober 1736. 16 år i 1751. Trolovet 24. november 1756 og gift med Anders Kristensen Nordre Nes.

 

1751 (2. april) ble det hold skifte på Tømmereik etter Knut Larsen. Enken var Kari Nilsdatter. Barn: 1. Lars Knutsen, 25 år. 2. Nils Knutsen, 23 år. 3. Anders Knutsen, 20 år. 4. Dorte Knutsdatter, 16 år. Tilstede eldste sønn og den avdødes brødre, Kristoffer Larsen av Tønsberg og Jens Larsen Vear, nå bosatt på gården Brekke i Stokke sogn. I tillegg brorsønnen, Lars Jensen Bærevar i Stokke sogn.

 

*

 

Nils Knudsen, døpt 9. mai 1731. 23 år i 1751. Begravet 23. mars 1772 fra Tømmereik, 42 år gammel. Gift 1753 med Anne Kristensdatter Nordre Nes, født 1731. Død 21. mai som fattiglegdslemTømmereik og begravet 25. mai 1808, 78 år gammel. Han blev første selveier her, da han kjøpte gården av byfolkene i 1758 for 170 riksdaler. Nils solgte fra Stranda. Eide skuten Spes Fortuna. Liksom faren lånte han bort småsummer mot pant i jord, og en tid eide han en part av Østre Kjølø. I 1772 selger han Tømmereik for 500 riksdaler. Prisen tyder på at Nils må ha bygd hus. Bruker 1753-1772.

Barn:

1.   Knut Nilsen, døpt 23. september 1753. Død 13. desember og begravet 20. desember 1823, 71 år gammel. Matros. Trolovet 25. mai fra Mellom Kjøle og gift 30. september 1779 med Anne Hansdatter Bjønnes. På Mellom Kjøle 1779-1783. Kom til Tønsberg. Han kalles barnas søskenbarn på skiftet etter farbroren Anders Berg i 1796.

      Barn, bl.a.:

1.      Nils Knutsen, døpt 26. oktober 1779 fra Mellom Kjøle. Matros. Gift 22. november 1805 i Vår Frues med Gunhild Mathiasdatter, Tønsberg. Hans dødfødte sønn blir begravet 28. juni 1806.

2.      Kristen Knutsen, døpt 8. september 1781 fra Mellom Kjøle. Matros. Gift 14. mai 1807 i Vår Frues med Olene Tobiasdatter, Tønsberg.

3.      Hans Knutsen, døpt 25. januar 1783 fra Mellom Kjøle.

4.      Engebret Knutsen. Matros. Gift 11. september 1812 i Vår Frues med Anne Katrine Nilsdatter.

2.   Even Nilsen, døpt 28. januar 1757. Begravet 30. august 1759, 2 ½ år gammel.

3.   Kirstine Nilsdatter, døpt 1. august 1759. Fadder fra Kjærnås i 1781. Fadder fra Tønsberg i 1796.

4.   Mari Nilsdatter, døpt 8. september 1761. Begravet 16. februar 1765, 3 ¼ år gammel.

5.   Edel Nilsdatter, døpt 18. september 1763. Trolig hun som blir trolovet 17. april fra Agerup og gift 6. mai 1793 med ungkar Kristoffer Torsteinsen Torød, døpt 5. desember 1762 fra Torød. Edel Nilsdatter Rønningen under Stangeby døde 8. oktober og ble begravet 16. oktober 1838, 87 år gammel. Først i Sevik før de kommer til Stangebyrønningen.

6.   Anders Nilsen, døpt 23. november 1765.

7.   Kristen Nilsen, døpt 15. januar 1769. Fadder i 1799.

8.   Barbara Nilsdatter, døpt 4. november 1770. Dette kan være henne som i folketellingen 1801 er bosatt på Bugården, da 30 år, ugift, inderst og lever av arbeid og almisse.

      Barn:

1.      Maren Nilsdatter, født 9. august og døpt 14. august 1799 fra Stangebyrønningen. Moren er bosatt på Stangebyrønningen. Som far utlagt soldat Nils Olsen av Tjølling sogn.[3] 3 år ved folketellingen i 1801.

 

*

 

Ole Finsen, døpt 10. september 1733 fra Brattås. Trolovet 20. januar og gift (1) 16. mars 1757 med Marte Olsdatter Stangeby. Død 1766. Gift (2) med Susanna Olsdatter Nordre Sundane. På Stangeby fra 1757 og kom hit i 1772.

Barn i første ekteskap. Personalia, se Stangeby:

1.   Anders Olsen, døpt 27. desember 1757 fra Stangeby.

2.   Nilia Olsdatter, døpt 27. april 1760 fra Stangeby.

3.   Albret Olsen, døpt 24. juni 1762 fra Stangeby. Trolovet 28. januar og gift 13. mars 1788 med piken Malene Andersdatter Veien under Lofterød. På Tømmereik, Søndre Sande, Tørkop under Prestegården og Søndre Nes. Matros. Personalia, se Stangeby

Barn i andre ekteskap:

4.   Markus Olsen, døpt 21. august 1768 fra Stangeby.

5.   Fredrik Olsen, døpt 19. november 1769 fra Stangeby.

6.   Anders Olsen, døpt 2. februar 1772 fra Stangeby. Begravet 13. mai 1772, 15 uker gammel.

7.   Anne Maria Olsdatter, døpt 20. august 1773 fra Tømmereik.

8.   Anders Olsen, døpt 19. oktober 1774. Gift trolig 1801 med Kirsten Nilsdatter Mellom Sem.

9.   Lars Olsen, døpt 16. juli 1777. Tvilling?

10. Ola Olsen, født 1777. Begravet 17. august 1777, 1 måned gammel. Tvilling?

11. Ola Olsen, døpt 9. desember 1778.

 

Kristiana Eriksdatter Tømmereik. Gift 1807 med ungkar og soldat Hans Halvorsen fra Gjennestad i Skjee sogn.

 

Plasser

 

Stranda – Stranden – Tømmereikstranda – Øvre Stranden

 

Denne delen av Brevik eller Omli fulgte med over til den senere gården Tømmereik. Det ble satt ned en husmann her og stedet nevnes første gang i 1717, og kalles da Stranden. I senere tid har den også blitt kalt Tømmereikstranda. Plassen forsvinner ut av kildene og gikk vel tilbake til å bli utmark og beiteland, før den ble solgt ut fra bruksnr. 1 på Tømmereik i 1765, og da skyldsatt til 3 merker smør, som viser at det var en liten plass. Vi må regne med at de eldste husene lå i nærheten der bruksnr. 2, Øvre Stranda, senere ble bygget. Se videre under Stranda, Gårdsnummer 66.

 

Uplassert under Tømmereik

 

En dreng, født ca. 1690. Begravet 12. februar 1702, 12 år gammel fra Tømmereik.

 

*

 

Enken Sibille Olsdatter, født ca. 1717. Begravet 12. september 1778, 61 år gammel. Se under Styrsvik og Svensrød.

 

*

 

Hans Hermansen. Nevnt 1784. Se uplassert under Søndre Nes.

Barn:

1. N. N. Hermansen, født 1784. Død 11. mars og begravet 20. mars 1784.

 

*

 

Lars Jensen. Nevnt 1784.

Barn:

1. Søren Larsen, født 1784. Død 14. desember av Meslinger og begravet 18. desember 1784.

 

 

 

https://thumbnail.myheritageimages.com/438/031/133438031/502/502059_484670dt09z554faa46h09_J_96x128.jpgrebekka breckling[1] Sammen med Søren Holtane, Hans Mågerøy, Kristoffer Lindholmen, Fin Årøy og en gutt fra Bustangen.

[2] Søsteren Dorte Nilsdatter. Død 1744, 50 år gammel. Gift med enkemann Truls Torsen Nordre Skjeggestad i Ramnes. Ingen barn vokste opp.

[3] Fadder bl.a. Edel Nilsdatter Stangebyrønningen.