Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

STRANDA

Gårdsnr. 66

 

Denne delen av Brevik eller Omli fulgte med over til den senere gården Tømmereik. Det ble satt ned en husmann her og stedet nevnes første gang i 1717, og kalles da Stranden. I senere tid har den også blitt kalt Tømmereikstranda. plassen forsvinner ut av kildene og gikk vel tilbake til å bli utmark og beiteland, før den ble solgt ut fra bruksnr. 1 på Tømmereik i 1765, og da skyldsatt til 3 merker smør, som viser at det var en liten plass. Vi må regne med at de eldste husene lå i nærheten der bruksnr. 2, Øvre Stranda, senere ble bygget.

 

 

Stranda – Øvre Stranden

Tidligere ”Stranden” og ”Nedre Løkke

Selveierbruk fra 1765

 

1717 (5. April) tinglyser Anders Hansen en gammel husvåning med 4 underværelser og et overværelse på Tømmereik eie og Breviks eie, kaldt Stranden, som han har kjøpt av sin kjære mor, Barbra Andersdatter for 99 riksdaler 22 ort.

 

 

Hans Nilsen, født 1735. Fra Øvre Skjerve. Døde ute 1774. Trolovet 10. April og gift 29. desember 1760 med Årsle (Ursula) Kristoffersdatter Bjønnes. Hans kjøpte i 1755 ”Nedre løkke” (skyldsatt 1810 for 3 smørmerker) for 50 rdl. Han hadde før hatt bruk på Øvre Skjerve. Ingen barn. Om han bygde de første husa, eller om det stod hus her fra før vites ikke. Ingen barn registrert.

 

I denne perioden bor Hans søster Johanne her:

Anders Olsen, født 1742. Død 1814. Fra Torød. Trolovet 24. januar og gift 13. mars 1766 med Johanne Nilsdatter Øvre Skjerve. Bosatt her 1766-1767, da de flytter til Buer.

Barn i Stranden:

1.   Ole Andersen, døpt 18. juni 1766.

 

Årsle ble trolovet 9. Desember 1774 og gift (2) 3. Januar 1775 med Hans Johannesen, født 1752. Fra Middelborg. Los. Døde på sjøen 1788. Levde i armod. Ingen barn.

 

1788 (21. juli) var det skifte på plassen Øvre Stranda etter Hans Johannesen. Ingen barn. Hans far møter. Enken Åste Kristoffersdatter nevnes.

 

I denne perioden var også følgende familie her:

Ola Andersen Haukemyr. Trolig trolovet 28. desember 1767og gift 27. januar 1768 med Inger Pedersdatter fra Kårød. I Stranden 1768. Flyttet til Haukemyr. Personalia, se der.

Barn:

1.   Anders Olsen, døpt 24. juni 1768 fra Stranden.

 

*

 

Jakob Johannesen. Fra Middelborg. (Bror av ovennevnte). Trolovet 4. desember 1788 og gift 14. januar 1789 med Anne Helene Hansdatter Hvaløy. Kom hit 1789 og flyttet til Hvaløy i 1796, da de solgte for 240 rdl.

Barn i Stranden:

1.   Ingeborg Jakobsdatter, døpt 15. april 1790.

2.   Berthe Andrea Jakobsdatter, døpt 4. desember 1791.

3.   Kristen Jakobsen, døpt 8. november 1793.

4.   Jan Jakobsen, født 5. april og døpt 10. april 1796.

 

*

 

Peder Jensen Øvre Stranden. Fra Søndre Nes. Gift med Edel Jørgensdatter. Ga 240 rdl. for Stranda i 1796. Solgte igjen i 1810. for 1000 rdl. og flyttet til Søndre Grøtterød.

Barn i Stranden:

1.   Ole Pedersen, født 16. november og døpt 21. november 1798.

2.   Ingeborg Maria Pedersdatter, født 23. desember og døpt 28. desember 1800.

3.   Anne Pedersdatter, døpt 25. august og døpt 31. august 1804.

4.   Jørgen Pedersen, født 1. februar og døpt 7. februar 1808.

 

 

Anders Ambjørnsen, Brevik var eier til 1837. Han er nærmere omtalt under Brevik.

 

*

 

Hans Otto Torgersen, født 1801 på Sandø på Tjøme. Død 1873. En kort tid skipper, senere los. Gift 1835 med Karen Gon på Svelvik på Tjøme, født 1810. Kjøpte eiendommen for 300 spd. i 1837.