Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

HAUKEMYR

Gårdsnr. 67

 

Kalles i 1631 ”Hengemyr”.

 

E i e r e

 

Ødegård i 1622.

 

B r u k e r e

 

Peder Haukemyr. Nevnt ca. 1610-1625. 1618/19 solgte han 2 tylfter brenneved til en hollandsk skipper i Grindholmsund for 8 skilling.

 

*

 

Håkon (Hågen) Haukemyr, nevnt ca. 1625-1660. I koppskatten 1645 betaler Hågen ”Høemijhre” for seg og sin kone og en sønn – 18 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Haagen Haagemyr till proustiet smør 1 bispd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Proustiet bøxsellen. Skatt 5 mk.”

Barn:

1.  N. N. Haagensdatter. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

 

*

 

Skipper Anders Jakobsen Haukemyr. Nevnt 1661-1665. Det nevnes på skiftet etter Isak Lauritsen Falcks hustru, Karen Enevoldsdatter, i Skien 1669, at han skylder 40 riksdaler til boet etter en 6. manns dom. Dette kan ha vært ubetalt landskyld.[1] Men da kan det tyde på at Anders allerede er død. Anders Jakobsen Haukemyr nevnes i Tønsberg i 1661 og skipper Anders Haukemyr samme sted i 1665. I et dokument av 21. april 1666 får vi vite at skipper Anders Haukemyr har pantsatt sin skute for 16 riksdaler. Trolig gift med Christenze som vitner i 1660.

Barn:

1. En Oluf Andersen Haukemyr er soldat i 1660-åra for gårdene Årøy, Hvalø, Rubberød,

    Trolltorød, Kårød, Ulvø, Haukemyr og Holmen.

 

*

 

Ole Sørensen, født ca. 1609 (56 år i 1665). Begravet 14. oktober 1696, ”Efter Testam. opskrift 132 aar gl.” Bruker 1686.

 

Hans Sørensen Haukemyr er reservesoldat i 1686. Han ble innrullert i 1682.

 

*

 

Kjell Hansen, født ca. 1664 (42 år i 1706). Begravet 26. november 1750, 85 år gammel. Nevnt på skiftene 1739 og 1740. Trolovet 23. november og gift 8. desember 1698 med Anne Andersdatter, født ca. 1660. Begravet 21. oktober 1734, 74 år gammel.

Barn:

1.   Jøran Kjellsdatter, døpt 18. februar 1701. Se nedenfor.

 

1697 tinglyste Kjel Hansen sin bygsel seddel på gården Haukemyr, av skyld 1 pund smør 1 mark fornødspenger. Utstedt av Sr. Jørgen Olufsen Mandahl, og datert 20. desember 1697.

 

 

En mulig bror av Kjell kan være Anders Hansen Nordre Velle i Slagen, ca. 1665-1740, da Kjell Haukemyr står fadder til dennes datter Karen 8. mars 1716.

***

Kristen Hansen Haukemyr ble trolovet 1. september og gift 21. november 1709 med Gunhild Andersdatter. De flyttet til Landsrød står det i kirkeboka. Bror til Kjel Hansen???

 

*

 

Peder Olsen, født ca. 1698/99/1700 på Brevik (Omli). 7 år i 1706. Trolovet i mars og gift 27. august 1722 med Jøran Kjellsdatter Haukemyr, døpt 18. februar 1701. I 1719 er hun vitne og sier seg å være i sitt 18 år. Begravet 25. november 1739, 39 år gammel. På skiftet etter faren 18. mars 1722 hadde Peder arvet 6 6/7 mrk tunge i Skarpeborge i Skjee.

Barn:

1.   Eli Pedersdatter, døpt 2. februar 1723. Død i barselseng og begravet 15. oktober 1752 fra Saltverket i Slagen. Trolovet 23. mars og gift 26. april 1752 i Slagen, med soldat Kristoffer Pedersen Søndre Kjær i Slagen ”Hos Fyr-Forvalter Michelsen”. På Nordre Nes. Død 1755, 33 år gammel. Skifte 15. september 1755.

Barn:

      1.   Jørgan Kristoffersdatter, døpt 8. oktober 1752 fra Vallø i Slagen. Faren kalles da fra Saltverket. Vokste opp hos farbroren Mads Pedersen på Søndre Kjær. Levde på skiftet etter faren i 1755, 2 ½ år gammel.

2.   Ole Pedersen, døpt 7. april 1725. Begravet 1. november 1726.

3.   Kari Pedersdatter, døpt 20. oktober 1727. 10 år i 1739. Konfirmert 29. september 1745 fra Bergan.

4.   Anne Pedersdatter, døpt 4. juli 1730. 8 år i 1739. Konfirmert 21. april 1748 fra Haukemyr.

5.   Oline(a) Pedersdatter, døpt 2. august 1733. Trolovet 18. November 1755 og gift med Lars Sørensen Anilrød. Oline var da ” Pigen, Tienende paa Strengsstal”.

6.   Ole Pedersen, døpt 9. mars 1736. Var bosatt hos sin farbror på Bergan i 1752 (55-?).

 

1739 (2. mars) var det skifte på Haukemyr etter Peder Olsen. Enken var Jøran Kjellsdatter. Barna: 1. Ole Pedersen i sitt tredje år. 2. Eli Pedersdatter, 16 år. 3. Karen Pedersdatter, 10 år. 4. Anne Pedersdatter, 8 år. 5. Oline Pedersdatter, 6 år. På barnas vegne møtte deres morfar Kjel Hansen Haukemyr.

 

1740 (27. august) ble det holdt skifte på Haukemyr etter Jøran Kjeldsdatter. Barn: 1. Ole Pedersen, 4 år gammel. 2. Eli Pedersdatter, 17 år gammel. 3. Karen Pedersdatter, 13 år. 4. Anne Pedersdatter, 10 år. 5. Olina Pedersdatter, 7 år. På deres vegne møtte morfaren Kjeld Hansen Haukemyr.

 

Peders svoger overtok

 

Ole Olsen, døpt 1. september 1709. Fra Tangen. Død ca. 1759, visstnok på sjøen. Trolovet fra Haukemyr 22. oktober og gift 3. november 1740 med Mari Olsdatter Brevik. På Haukemyr 1740-50. På Tangen i 1752. Personalia, se Tangen.

Barn:

1.   Ragnhild Olsdatter, døpt 30. august 1741 fra Haukemyr. Begravet 8. november 1741, 10 uker gammel.

2.   Eli Olsdatter, døpt 19. desember 1742 fra Haukemyr.

3.   Ole Olsen, døpt 15. november 1745 fra Haukemyr.

4.   Anders Olsen, døpt 22. juni 1749 fra Haukemyr.

5.   Rakel Olsdatter, døpt 15. september 1750 fra Haukemyr.

 

I 1751 blir gården delt.

 

Haukemyr

Bruksnr. 1

 

Nils Jakobsen, døpt 25. februar 1712 fra Vestre Kjøle. Begravet 17. juni 1779 fra Kjønnerød, 68 år gammel. Trolovet 16. februar[2] og gift (1) 1. april 1734, i St. Laurenti kirke i Tønsberg, med Anne Olsdatter, født ca. 1707. Begravet 23. mars 1747 fra Vestre Kjøle. Trolovet 1. juni og gift (2) 19. oktober 1747 med Kirsti Olsdatter, født ca. 1709. Begravet 3. desember 1762 fra Haukemyr, 53 år gammel. (Datter til Ola Jensen Baggerød i Borre, nevnt 1712-død 1736.) Trolovet 24. februar og gift (3) 23. august 1763 med Gunhild Jakobsdatter Hovland. På Vestre Kjøle (bruk 2) 1734-1750. På Haukemyr 1751-1769 og deretter på Kjønnerød.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Nilsen, døpt 22. mai 1735 fra Vestre Kjøle. Begravet 17. mai 1737, 2 år gammel.

2.   Ole Nilsen, døpt 3. april 1737.

3.   Jakob Nilsen, døpt 29. september 1740.[3] Trolig død liten. Faddere: Lars Halvorsen Kjøle, Even Nilsen Kjøle, Hans Jansen Kjøle, Ingeborg Gundersdatter, Kari Bentsdatter.

4.   Jakob Nilsen, døpt 1. august 1742. Det må være denne Jakob som blir begravet 18. mai 1772 fra Haukemyr, 28 år gammel, selv om alderen er to år feil. Faddere: Live Jakobsdatter Skrafskjær, Kari Hansdatter Bergan, Nils Jonsen Øvre Sem, Even Nilsen Mellom Kjøle, Kristoffer Kristoffersen Mellom Kjøle.

Barn i andre ekteskap:

5.   Anne Nilsdatter, døpt 8. juni 1749.[4] Faddere: Anne Hansdatter Volden, Mari Jakobsdatter Øvre Sem, Margrete Evensdatter Mellom Kjøle, Even Nilsen Mellom Kjøle, Jens Olsen Vestre Kjøle. Hun må være den Anne Margrete Nilsdatter som blir konfirmert fra Haukemyr 20. Oktober 1765.

6.   Olea Nilsdatter, døpt 22. juli 1753 fra Haukemyr. Konfirmert 26. februar 1769 fra Haukemyr. På Skrafskjær 1779-1782. Faddere: Kari Hansdatter Brevik, Anne Kristensdatter Tømmereik, Barbara Hansdatter Movik, Torstein Hansen Torød, Even Andersen Skrafskjær. Trolovet 19. september og gift 20. oktober 1783 fra Skrafskjær med enkemann Sakarias Johannesen Torød.

Barn:

      1.   Nils Sakariassen, døpt 21. desember 1784 fra Torød.

Barn i tredje ekteskap:

7.   Kristoffer Nilsen, døpt 11. desember 1763. Trolovet 2. September som ungkar og matros og gift 6. desember 1805 med Helvig Andersdatter Nedre Skjerve. Bodde i 1811 i Veien under Lofterød. Se Skrafskjær.

8.   Ole Nilsen, døpt 2. august 1767. Trolig død liten.

9.   Ole Nilsen, døpt 7. juli 1771 fra Kjønnerød. Trolovet 11. Desember 1800 som ungkar og matros og gift (1) 9. januar 1801 med Maren Arnesdatter Veien. Trolovet 15. Februar og gift (2) 10. mars 1807 med Marte Andersdatter Munkerekka. Bosatt på Kjønnerødeie.

 

1764 (12. september) var det skifte på Haukemyr etter Kirsti Olsdatter. Enkemann Nils Jakobsen. Barn: Anna Nilsdatter, 14 år og Olea Nilsdatter, 10 år.

 

Gunhild ble trolovet 29. mars og gift (2) 28. desember 1781 med enkemann og avskediget dragon Jørgen Olsen fra Botne prestegjeld. Han døde ute sier Lorens Berg, men dette er feil. Han ble begravet 23. april 1789 i Hillestad sogn. I Botne kirkebok kan vi lese at denne dagen ble begravet «Jørgen Hillestad».

 

I 1769 solgte Nils, for 300 riksdaler, til Kristoffer Halvorsen Stangeby og flyttet til Kjønnerød.

 

*

 

Kristoffer Halvorsen Stangeby. Gift med Mari Kristoffersdatter. De kom hit fra Øvre Skjerve.

Barn på Haukemyr:

1.    Halvor Kristoffersen, døpt 6. November 1768. Begravet 6. Oktober 178 fra Haukemyr, 13 år gammel.

 

Kristoffer solgte i 1783 for 460 riksdaler til Ola Evensen Glomstein, og flytter til Stangeby.

 

*

 

Ole Evensen Glomstein. Trolovet 10. November og gift 30. Desember 1783 med Maren Knutsdatter Roppestad. Død 6. November og begravet 11. November 1784 fra Haukemyr, 23 år gammel.

Barn:

1. Markus Olsen, døpt 6. November 1784 fra Haukemyr. Død 20. juli og begravet 23. Juli 1785 fra Haukemyr, ¾ år gammel.

 

Ole ble trolovet 20. Desember 1785 og gift (2) 3. Februar 1786 med enken Anne Jørgensdatter Skauen, og flyttet dit.

 

Ole solgte i 1785 til svogeren Lars Knutsen, for 325 riksdaler.

 

*

 

Lars Knutsen Roppestad. Trolovet 4. Januar og gift 31. Januar 1786 med Anne Evensdatter Glomstein. På Haukemyr fra 1786.

Barn:

1.  Nils Larsen, døpt 5. November 1786 fra Haukemyr.

2. Ellen Larsdatter, døpt 27. november 1789. Trolovet 22. desember og gift 28. desember 1813 med Ole Kristoffersen Buberg. De fikk en plass under gården.

     Barn:

1.      Lovise Olsdatter, født 22. desember og gift 28. desember 1813 fra Haukemyr eiet.

3.   Knut Larsen, døpt 22. Mars 1792. Død 9. Juni og begravet 14. Juni 1792, ¾ år gammel.

4.   Anders Larsen, født 20. September og døpt 23. September 1795.

5.   Knut Larsen, født 1. Oktober og døpt 6. Oktober 1799.

6.   Karen Maria Larsdatter, født 2. April og døpt 8. April 1803.

 

Haukemyr

Bruksnr. 3

 

Jakob Olsen, døpt 11. mars 1714 fra Baggerød i Borre, (36 år i 1750). Begravet 31. oktober 1779 fra Buberg, 72 år gammel. (Sønn til Ola Jensen Baggerød i Borre, nevnt 1712-død 1736.)[5] Han kalles Baggerød når han troloves 27. Mai og blir gift (1) 5. Juli 1740, i Borre, med Kari Mathisdatter Skavli, født ca. 1705. Begravet 13. mars 1767, 62 år gammel. Gift (2) 3. desember 1767 med enken Berte Pedersdatter, døpt 29. juli 1725 fra Øvre Råel i Slagen. Begravet 31. desember 1769, 45 år gammel fra Haukemyr.[6] (Datter til Peder Hansen Øvre Råel og andre kone Inger Gardsdatter Søndre Ullvik.) Enke etter Poul Larsen Nedre Sem. Trolovet 17. Mai 1771 og gift (3) 14. Februar 1772 med enken Kirsti Kristoffersdatter Østre Oterbekk, på Buberg. Bruker på Baggerød i Borre 11. juni 1750. På Haukemyr 1750-1771, da han flytter til Buberg. Visstnok ingen barn som levde opp.

 

Berte Pedersdatters datter Inger Poulsdatter fikk et barn på Haukemyr med husmannssønn, Anders Torsen Brekke i Slagen.

Barn:

1.   Peder Andersen, døpt 5. Januar 1771.

 

 

 

Jens N. N.

Gift 1.                                                                                                Gift 2.

______________I___________________________         ___________I_________________

Gulbrand Jensen                  Engebret Jensen                   Ola Jensen Baggerød i Borre

Stang i Ramnes/                     Undrum i Sem/Vestre           Nevnt 1712-død 1736.          

Borgen i Arnadal.                  Adal i Borre                           ~

Skifte på Borgen                    ~1706 med Mari                    __________I_________________

11/6 1750[7].                             Sørensdatter Sverstad          1. Kari Olsdatter, født ca. 1703.

~1 enka Eli                             i Sem.                                         47 år i 1750 og trolig ugift.

Pedersdatter Stange                        I                                  2. Kirsti Olsdatter, født ca. 1709.

i Ramnes.                                           I                                      Begravet 3/12 1762

~2 enken Mari                                   I                                      ~ 1747 med enkemann Nils

Kristensdatter.                                  I                                      Jakobsen Vestre Kjøle.

_____________________________I____________               På Vestre Kjøle/Haukemyr.

Nils Engebretsen                  Jens Engebretsen                 3. Anders Olsen Baggerød/

Himberg i Ramnes.                Sverstad i Sem                           Haukemyr. Død 1745

______I______________                                                         ~ Barbro Andersdatter Sande

Bl.a. Isak Nilsen Nordre                                                          fra Kimestad i Borre.

Munkerekka under Teie.                                                         Barn:

                                                                                                   1. Ola Andersen Haukemyr

                                                                                                       Født ca. 1744. Død 1781.

      4. Jakob Olsen, født ca. 1714 Død  

          1779. Baggerød/Haukemyr/

          Buberg.      

      5. Jens Olsen, født ca. 1718. Vestre

          Kjøle/Torød

 

Jakob overlater bruket til brorsønnen.

 

*

Ola Andersen, døpt 28. januar 1744 fra Baggerød i Borre, (6 år i 1750). Død 1781. Dødssted:Udenfor disse MeenighederDødsårsak:Død ombord under Irland og udk.”. (Sønn til Anders Olsen Baggerød i Borre, nevnt 1736-død 1745. Gift 13. oktober 1742 i Borre med Barbro Andersdatter Kimestad i Borre, nevnt 3.10.1743.[8]) Trolig trolovet 28. desember 1767 og gift (1) 27. januar 1768 med Inger Pedersdatter fra Kårød. Trolovet 20. Oktober og gift (2) 28. desember 1770 med Ragnhild Toresdatter Brevik, født 1751. På Stranda – Tømmereikstranda i 1768. Bosatt på Haukemyr 1771-1781.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Olsen, døpt 24. juni 1768 fra Stranden (Gnr. 66).

Barn i andre ekteskap:

2.   Anders Olsen, døpt 10. November 1771 fra Haukemyr.

3.   Kristen Olsen, døpt 6. August 1774 fra Haukemyr.

4.   Jens Olsen, døpt 28. Februar 1777 fra Haukemyr.

 

Ragnhild Toresdatter ble trolovet 26. Januar fra Haukemyr og gift (2) 17. Februar 1784 med Jan Johannesen Almerønningen under Strengsdal. Død 3. Desember på Haukemyr og begravet 8. Desember 1790, 37 år gammel.

Barn:

5.  Johannes Jansen, døpt 26. Januar 1786 fra Haukemyr.

6.  Berte Maria Jansdatter, døpt 28. September 1788 fra Haukemyr. Hun fikk et barn utenfor ekteskap med Jakob Olsen Brendsrød i Skjee. «Moderen udlægger til sin Barnefader en Jacob Olsen Brændsrød af Schee Sogn, som forrige Aar opholdt sig i Aarøesund.» Som vi ser, så er hun 12 år når hun føder dette barnet.

     Barn:

1.      Helene Jakobsdatter, født 12. juni og døpt 19. juni 1800 fra Haukemyr. Død 23. august og begravet 28. august 1800, ¼ år gammel. Moren er da bosatt på Nordre Smidsrød eiet.

 

Berte Maria ble gift 14. juli 1820 med ungkar og matros Henrik Pedersen MegårdenTjøme og kom dit. Personalia, se Kårødstranden under Kårød.

 

Ragnhild Toresdatter var ved folketellingen 1801, 50 år, enke etter 2det ekteskap og kalles jordløs huskvinne som lever av almisse. Hun bodde på Kårødstranden under Kårød. Videre personalia, se der.

 

*

 

Bruket ble solgt i 1791 for 298 riksdaler til Kristen Knutsen. Han solgte igjen i 1793 til Hans Petersen Stranda for 430 riksdaler, og flyttet til Tømmerholt.

 

*

 

Hans Petersen.[9] Døde i en ulykkeshendelse på Nyborg på Fyn, Danmark, 5. Juni 1795. Han kalles da Haukemyr. Trolovet 17. Oktober og gift 21. November 1793 i Sem med Anne Helene Olsdatter Tem, født ca. 1772. 29 år i 1801. Hans kalles da ”af Nøtterøe prestegield”. (Fra Ulvø??)

Barn:

1.   Anders Hansen, døpt 9. Januar 1794 fra Haukemyr. Far er Hans Petersen Haukemyr.

 

Anne Helene ble trolovet 28. September 1795 fra Haukemyr og gift (2) 21. Januar 1796[10] med Gulbrand Rasmussen fra Læret i Borre, født ca. 1765. 36 år i 1801. (Mulig sønn av Rasmus Gulbrandsen Ra i Borre/Lestestad i Slagen. Trolovet 15. juni og gift 7. juli 1767 i Slagen med Catharine Andersdatter.[11])

Barn:

1.   Helene Maria Gulbrandsdatter, født 7. september, hjemmedøpt 14. september og

      stadfestet i kirken 18. september 1796 fra Haukemyr. Skjebne ukjent.

2.   Ingeborg Kirstine Gulbrandsdatter, født 20. februar og døpt 25. februar 1798 fra Haukemyr. Død 1835. Gift 28. desember 1820 fra Øre, med enkemann og matros Anders Johannesen Øre, da 29 år gammel. Født 1791. Snekker. Kom til Øvre Tanstad eiet.

3.   Rasmus Gulbrandsen, født 17. juni og døpt 24. juni 1800 fra Vestre Nøtterøy. Død 22. september og begravet 29. september 1800, 14 uker gammel.

4.   Margrete Gulbrandsdatter, født 14. januar, hjemmedøpt 14. januar og stadfestet i kirken 24. januar 1802 fra Mellom Smidsrød. Død 31. januar og begravet 6. februar 1802, 2 ½ uke gammel.

5.   Rebekka Gulbrandsdatter, født 5. april, hjemmedøpt 5. april og stadfestet i kirken 15. april 1804 fra Østre Nygård under Vestre Elgestad. Død 19. august og begravet 21. august 1813, 10 år gammel. Moren var den forladte kvinne Anne Helene Olsdatter Nygård.

 

På Vestre Nøtterøy i 1801 og han kalles jordløs husmann og dagleier.

 

De solgte bruket i 1797 for 525 riksdaler til Iver Kristensen fra Nordre Sollerød i Undrumsdal, og flyttet vekk 1798-1799.

 

Haukemyr eie – Steinhuset

 

Anders Svendsen Hellemann, født ca. 1777. Anders Helman er losjerende, 24 år, ugift og sjøfarende ved folketellingen 1801 da man finner ham på Svendsrød. Han kalles ungkar og matros fra Tønsberg når han blir trolovet 25. november og gift 29. desember 1801 med Helvig Hansdatter, døpt 16. november 1780 fra Østre Hovland. Om henne, se Hengerød.

Barn:

1.    Svend Helman Andersen, født 10. juli og døpt 15. juli 1803 fra Haukemyr.

2.    Anne Katharine Andersdatter, født 25. februar og døpt 1. mars 1807 fra Haukemyr eie.

3.    Hans Andersen, født 29. september og døpt 5. oktober 1811 fra Haukemyr eie.

 

I 1807 ble en stuetomt bortfestet til Anders Svendsen Helleman. Han hadde imidlertid allerede satt opp hus der og bodd der i minst fire år. De solgte her i 1811 og flyttet til Buerteigen. Bygningen her skal ha vært et ”Svenskehus” laget av stein. Det stod til langt opp på 1900-tallet og steinen ble brukt i grunnmuren til nytt hus.[1] Telemark fylke, Skien by, Skifteprotokoll nr. 1, 1666-1686, side 96b.

[2] Forlovere: Lars Lørte og Kristen Sørensen.

[3] Moren kalles her: Anne Trunjems Kjøle. Kanskje er hu fra Trondhjem.

[4] Anne Margreta sier Lorens Berg.

[5] Broren Jens Olsen på Torød og søsteren Kirsti på Vestre Kjøle/Haukemyr/ Kjønnerød.

[6] Forlovere: Hans Hassum (Nordre) og Lars Ilebrekke.

[7] Sk. pr. 7, No. 24, Fol. 247b.

[8] På skifte på Kimestad i Borre.

[9] Stranda skriver Lorens Berg, men han kalles det hverken når han gifter seg eller blir begravet.

[10] Forlovere: Anders Kristoffersen Tem i Sem og Rasmus Gulbrandsen Lestestad i Slagen.

[11] Sønnen var kanskje Skreddermester Anders Rasmussen Lestestad i Tønsberg.