Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE MOVIK

Gårdsnr. 69.

 

Vestre Movik var ryddet i sameie - utmark som tilhørte Bjønnes, halve Bugården og Østre Sem. Blev frasolgt 1762, men først skyldsatt 1814 og satt for 13 smørmerker som fragikk nevnte gårder i omtrentlig forhold: 11/16, 4/16, 1/16. Stedet nevnes ikke i en sjølegd fra 1706, men dette stedet nevnes første gang i kildene 1704 da en dame ved navn Eli Anundsdatter med stedsnavnet ”Movig” gifter seg. Dermed kan det ha bodd folk her før 1704, uten at vi har bevis for det. Det finnes ikke noe som tilsvarer Movik i 1664. Står som husmannsplass under Bjønnes i 1801.

 

B r u k e r e

 

De eldste brukerne her er vanskelig å finne ut av, men det kan kanskje ha vært som følger:

 

Anund Movik?. Ukjent i kildene, død før 1704. Gården Movik er ikke spesifikt nevnt i en sjølegd fra 1706. Denne personen er ikke bevist.

Hans datter var kanskje:

1.   Eli Anundsdatter, født ca. 1673. Begravet 2. juni 1741, 68 år gammel. Hun kalles Movik når hun blir trolovet 3. september og gift 3. desember 1704 med Anders Hansen fra Svendsrødstranda. De overtar her samme år.

 

*

 

Anders Hansen. Fra Svendsrødstranda Bruker fra 1704. Ble borte før 1723. Trolovet 3. september og gift 3. desember 1704 med Eli Anundsdatter, som da kalles Movik, født ca. 1673. Begravet 2. juni 1741, 68 år gammel. De flytter videre og er på Petterød i 1706, men de er tilbake her i 1710. Huset har da kanskje stått tomt disse seks årene.

Barn:

1.   Hans Andersen, døpt 13. september 1704 fra Movik. Født før ekteskap. Se nedenunder.

2.   Barbro Andersdatter, døpt 26. september 1706 fra Petterød. Begravet 29. september 1706.

3.   Amund Andersen, døpt 1. januar 1708 fra Petterød. Død ung. Det fortelles av Lorens Berg at dette muligens er Anund Hønsø på Tjøme, men dette kan ikke bevises, og ingen av Anunds barns faddere er fra Nøtterøy. Han var 17 år, matros og bosatt hjemme i 1723.

4.   Barbro Andersdatter, døpt 30. mars 1710. Begravet 26. januar 1727 som ”Eli Movigs” datter.

 

*

 

Hans Andersen, døpt 13. september 1704 fra Movik. Begravet 21. april 1771, 68 år gammel. Trolovet 8. desember 1733 og gift 6. januar 1734 med Birte Halvorsdatter Torød.

Barn:

1.   En sønn, dødfødt. Begravet 4. november 1734.

2.   Barbara Hansdatter, døpt 13. november 1735. Trolovet 22. oktober og gift (1) 29. november 1759 med Nils Hansen Agerup. Gift (2) 1767 med Jon Pedersen Budal på Tjøme. Se Østre Ekenes.

3.   Hans Hansen, døpt 25. mars 1738. Hans her må være feilskrevet for sønnen Anders Hansen som overtok gården. Se nedenunder.

4.   Iver Hansen, døpt 19. juni 1740. Begravet 7. august 1741, 1 år og 8 uker gammel.

5.   Eli Hansdatter, døpt 19. august 1742. Trolovet 30. juni og gift 10. november 1763 med Anders Hansen Agerup. Kom til Nordre Gipø.

6.   Inger Hansdatter, døpt 18. mai 1744. Begravet 26. april 1763, 19 år gammel.

7.   Berthe Hansdatter, døpt 26. oktober 1746. Trolovet 7. november og gift 30. november 1769 med skipper og reder Anders Anundsen Hønsø på Tjøme.

 

*

 

Anders Hansen, døpt 25. mars 1738 (Da feilskrevet Hans). Død 9. desember og begravet 18. desember 1809 ”Efter 17 Aars Svaghed af et in Majo 1792 paakomen Slag og ?? Bestandige Sæde paa Sengekanten”, 72 år gammel. Kalles da fordums los. Trolovet 19. juli og gift (1) 17. oktober 1763 med Sibille Hansdatter Agerup. Begravet 29. januar 1779, 46 år gammel. Trolovet 23. september og gift (2) 16. november 1779 med Anne (Annikken) Maria Andersdatter Kjøge, født på Kjøkøya på Hvaler. (Datter til Skipper Anders Olsen og Johanne Knutsdatter. Død 2. februar i Vestre Movik av brystsvakhet og alderdom, og begravet 10. februar 1801, 72 år gammel.) Enke etter Svend Bjerkøy.

 Han kjøpte 1762 Vestre Movik av brukerne paa Bjønnes, Bugården og Østre Sem. Pris 100 riksdaler og 1 riksdaler årlig til skattehjelp (falt vekk, da plassen 1814 ble skyldsatt). Anders Hanssøn seilte som skipper og ble selv eier av et par skuter på 30 à 40 lester, Emanuel og Bonus.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Andersen, døpt 6. juni 1764. Gift 25. mars 1788, ”Med Kongl. allernaadigst Bevilling af 31te Jan. d. A. Hjemme i Huuset ægteviede”, med halvsøsteren Anne Maria Svendsdatter Movik. Kom til Bjerkøy. Han ble skipper og borger.

2.   Even Andersen, døpt 27. desember 1766. Gift 13. februar 1793, ”Med Kongl. allernaadigste Tilladelse af 15de Jan. d. A. hjeme i Huuset sammenviede”, med halvsøsteren Dorte Rebekka Svensdatter Movik. Bosatt på Buer. Han ble skipper og borger.

3.   Nils Andersen, døpt 17. september 1769. Begravet 8. november 1769, 7 uker gammel.

4.   Inger Andersdatter, døpt 23. oktober 1770. Begravet 5. juli 1781, 11 år gammel.

5.   Anne Margrete Andersdatter, døpt 21. oktober 1773. Begravet 17. november 1773, 1 måned gammel.

6.   Berte Andrea Andersdatter, døpt 24. mars 1776. Begravet 16. mai 1776, 2 måneder gammel.

Barn i andre ekteskap:

7.   Sibilla Andersdatter, døpt 9. juli 1780. Død 1. mai og begravet 5. mai 1823. Ugift. Sindsvak skriver Lorens Berg, men jeg finner ikke kilden.

8.   Berte Sørine Andersdatter, døpt 29. september 1782. Gift 20. oktober 1807 med enkemann skipper og borger Kristoffer Pålsen GjervågMed Kongelig Bevilgning af 19de Sept. 1807 samenviede hjemme i Huuset i V. Movig”.

9.   Inger Andrea Andersdatter, døpt 2. desember 1784. Død 14. juli og begravet 21. juli 1785, litt over ½ år gammel står det.

10. Johanne Andersdatter, døpt 11. januar 1786. Død 28. september og begravet 6. oktober 1806, 21 år gammel. Hun døde av brystsvakhet.

11. Anders Kjøge Andersen, døpt 6. april 1788. Død 15. september og begravet 22. september 1809, 22 år gammel. Ugift. Han døde av Vattersot.

12. Søren Andersen, døpt 25. juli 1790. Død 27. mars og begravet 2. april 1793, 2 år og 8 måneder gammel.

13. Inger Helena Andersdatter, døpt 27. desember 1792. Gift 11. februar 1819 med skipper Lars Rasmussen Søndre Gipø.

 

Annikken Marias mor Johanne Knutsdatter døde i Movik 2. februar og ble begravet 10. februar 1801, 72 år gammel.

 

1779 (24. april) er det skifte på Movik etter Sibille Hansdatter. Enkemann er Anders Hansen. Barn: 1. Hans Andersen, 15 år og hos faren på Movik. 2. Even Andersen, 13 år og hjemme. 3. Inger Andersdatter, 8 1/2 år og hjemme.

 

Andre kona hadde med seg sine barn hit fra første ekteskap og døtrene ble gift herfra. Om disse barna, se Bjerkøy.

 

I folketellingen 1801 står Movik vestre som en husmannsplass under Bjønnes. Og da finner vi her:

Anders Hansen Movik vestre, mann, 63 år, begge i andet ekteskap, husmann med jord, skipseier.

Anniken Maria Andersdatter, hans kone, 53 år, begge i andet ekteskap.

Sybila Andersdatter, deres barn, 20 år.

Berthe Sørine Andersdatter, deres barn 18 år.

Johanne Andersdatter, deres barn, 16 år.

Anders Kjøge Andersen, deres barn, 13 år.

Inger Helene Andersdatter, deres barn, 9 år.

Johanne Jonasdatter, tjenestepike, 29 år

Johanne Knutsdatter, konens mor, 72 år, enke etter 2dre ekteskap.