Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NEDRE BUERSTAD

Gårdsnr. 70

 

E i e r e

 

Buerstad var fra gammelt av husmannsplass under Buer. Navnet kan tyde på at det var her Buer hadde sitt Ladested, sin utskipningshavn. Kalles også Buerstad østre.

 

B r u k e r e

 

Søren på Buerstad er tjenestedreng i 1637/38.

 

*

 

Halvor Trondsen Buerstad, født ca. 1594 (70 år i 1664). Halvor Buerstad er nevnt i kvegskatten 1657. Han har da 1 ku og 1 sau og betaler halv skatt på 9 skilling. Kalles husmann under Buer.

Barn:

1. Maren Halvorsdatter. Maren Halffvorsdatter Buersta, hindis Barnefader var Søffren

    Gullichsen”. Nevnes i en leiermålsliste fra 1667.

 

*

 

Guttorm Matsen Buerstad, født ca. 1621. (80 år i 1701). Trolig begravet fra Bustangen ved Vrengen 22. april 1703. Gift (1) med Marta.[1] Begravet 24. februar 1689. Trolovet 17. oktober og gift (2) 11. november 1689 med Ingebor Svendsdatter, født ca. 1639. Trolig begravet fra Bustangen ved Vrengen 7. juli 1709, 70 år gammel. Det sies at de er bosatt i et strandhus under Kråkerøy i 1701. Dette er nok Bustangen.

Barn i første ekteskap:

1.   Didrik Guttormsen, født ca. 1676. 24 år og reiser på Kristiania i 1701. Han er 31 år, ungkar og bosatt på Glenne i 1706. Begravet 2. juli 1742, 66 år gammel. Trolovet 5. mai og gift 25. november 1711, fra Bustangen, med Johanna Maria Kristoffersdatter, født ca. 1675. Begravet 3. februar 1738, 63 år gammel. De kom til Burø på Tjøme.

      Barn:

      1.   Marta Didriksdatter, døpt 1. november 1712. Begravet 13. november samme år.

      2.   Guttorm Didriksen, døpt 29. september 1714. Begravet 4. februar 1752. Trolovet 23. oktober og gift 13. november 1738 med Eli Eriksdatter Vestgården Veierland. Overtok Burø.

2.   Jakob Guttormsen, født ca. 1683. 18 år og seiler på Tjøme i 1701. 22 år, ungkar og husdreng på Glenne på Tjøme i 1706. Begravet 11. juli 1720, 39 år gammel. Trolovet 11. november 1715 ”Trolovet paa Akerup” og gift 7. januar 1716 med Anne Nilsdatter Agerup. Drev Agerup sammen med svigerfaren Nils til 1719 da de flyttet til Nordre Sand under Bergan.

3.   Nils Guttormsen, døpt 16. november 1687. Senere skjebne ukjent, men nevnes ikke i manntalet for 1701.

 

*

 

Ole Hansen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Ole Buerstad begravet 18. januar 1711, 55 år gammel. Gift (1) med N. N. (Mari?), født ca. 1642. Begravet 27. januar 1709, 67 år gammel. Trolovet 5. oktober og gift (2) 9. desember 1709 med Thore Larsdatter Brevik, født ca. 1672. Begravet fra Nesbryggen 22. desember 1751, 79 år gammel. I Stokke i 1688. Kalles husmann under Buer i 1706. Nevnt her 1706- juni 1711.

Barn i første ekteskap:

1.   Ane Olsdatter Buerstad, født ca. 1677. Begravet 23. mai 1741, 64 år gammel. Trolovet 8. juli og gift 2. september 1713 på Nøtterøy med enkemann, Kristen Bryntesen Auli under Jarlsberg i Sem. Død 1748, 80 år gammel. (Trolig sønn av Brynte Vik i Sem.) Syv barn, bl.a.:

      1.   Gunhild Kristensdatter, døpt 14. oktober 1714. Begravet i mars 1716, 10 uker gammel

      2.   Gunhild Kristensdatter, døpt 27. november 1715. Begravet 9. februar 1716, 10 uker gammel.

      3.   Ole Kristensen, døpt 3. april 1718. Begravet 7. april 1743, 25 år gammel.

      4.   Mari (Maren) Kristensdatter, døpt 10. november 1720. Død 1763. Trolovet 19. august og gift 19. november 1739 i Sem med Arve Hansen Råstad i Sem, født 1711. Død 1768. Tambur. Overtok Auli. Stor etterslekt.

      5.   Jakob Kristensen, døpt 20. desember 1722.

      6.   Abraham Kristensen, døpt 18. juni 1724.

      7.   Gunhild Kristensdatter, døpt 9. september 1725.

2.   Hans Olsen, født ca. 1688 i Stokke (1711). 18 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros i juni 1706, da 23 år gammel. Senere skjebne ukjent.

3.   Gunder Olsen, født 1691. 15 år i 1706. Gunder blir trolig med stemora til Vestre Oterbekk. Dette er trolig den senere Gunder Olsen Mitta eller Middelborg. Gunder Olsen Buer ble innsatt som los 15. februar 1721. Han nevnes som 39 år i 1732. Han bruker en plass sies det, har fart på sjøen siden han var barn og avtjent 10 1/2 år i krigstjeneste. Det står at han er født på Buer eiet og bosatt på Roppestad eiet i 1725.

Barn i andre ekteskap:

4.   Ole Olsen, døpt 21. juni 1711. Faren var salig Ole Buerstad. Begravet 4. oktober 1716, 5 år gammel, som Hans Vestre Oterbekks stesønn.

 

Thore Larsdatter ble trolovet 14. april og gift (2) 20. september 1712 med Hans Pålsen Vestre Oterbekk og flyttet dit. Derfra flytter de til Nesbryggen.

 

 

 

Anders Hansen Buerstad, født ca. 1680 i Stranda (gård nr. 66). Begravet 8. januar 1762 fra Buerstad, 90 år gammel. Trolovet 23. april 1703 og gift (1) med Ester Hansdatter Jersøy, født ca. 1685. Begravet 23. januar 1712, 27 år gammel. Gift (2) 9. februar 1713 med Mari Kristoffersdatter Holme. Trolovet 5. mai og gift (3) 25. august 1729 med Lisbet (Elisabet) Hansdatter. Begravet 1751, 70 år gammel. Skipper. Borger av Tønsberg. På Buer fra 1703.

Barn i første ekteskap:

1.   Johanna Andersdatter, døpt 3. august 1703 fra Buerstad. Begravet 20. november 1703.

2.   Hans Andersen, døpt 17. desember 1704 fra Buer. 1 ½ år i 1706 og 7 år i 1712. Kom til Øvre Buerstad.

3.   Tor Andersen Buerstad, døpt 30. november 1706 fra Buer. 5 år i 1712. begravet 3. mars 1752 «Æt 46 ½ Aar i Frue Sogn». Skifte 16. november 1752. Skipper. Gift (1) med Anne Maria Jensdatter Hvidt. Begravet 30. oktober 1744, «Æt. 37 Aar og 4 Maaneder». Skifte 9. desember -12. desember 1744. Gift (2) med Henrika Chatharina Gunthersdatter Brodermann. Begravet 23. juni 1758, «Æt. 40 Aar». Skifte 27. februar – 7. mars 1759.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Jens Tordsen, døpt 24. april 1734 i Vår Frues kirke. 10 ½ år i 1744. 18 år i 1752. Bodde i Tønsberg 1759.

      2.   Ester Cathrine Tordsdatter, døpt 14. desember 1736 i Vår Frues kirke. 8 år i 1744. Begravet 25. november 1747 «Æt. Imod 10 Aar.» «Paa Laurentii Kirkegaard».

      3.   Anders Tordsen, døpt 30. november 1738 i Vår Frues kirke. Begravet 19. mars 1740. «Ætas 1 Aar, 3 Maaneder og nogle Uger»

      4.   Anders Toresen, døpt 9. juni 1740 i Vår Frues kirke. 4 ½ år i 1744. 12 år i 1752.

      5.   Jakob Tordsen, døpt 23. mai 1742 i Vår Frues kirke. 2 år i 1744. 10 år i 1752.

      6.   Martinus Tordsen, døpt 17. oktober 1744 i Vår Frues kirke. 8 uker på skiftet i 1744. Begravet 5. april 1748 «Æt. 3 1/2 Aar».

      Barn i andre ekteskap:

      7.   Anne Maria Torsdatter, døpt 5. oktober 1746 i Vår Frues kirke. 5 ½ år i 1752. Var saa aldeeles et skrøbelig Barn, at hun hverken kand høre eller tale, og detsuden har et farligt Tilfælde av et Slag”. 12 år i 1759.

      8.   Maren Katrine Torsdatter, døpt 5. desember 1747 i Vår Frues kirke. Begravet 26. juni 1750 «Æt. 2 1/2 Aar».

      9.   Ester Marthea Torsdatter, døpt 15. august 1749 i Vår Frues kirke. 2 ½ år i 1752. 9 ½ år i 1759.

      10. Johanne Chathrine Torsdatter, døpt 24. september 1751 i Vår Frues kirke. 23 uker i 1752. 6 år i 1759. Gift (1) 22. april 1779 i St. Laurenti kirke «De bleve ægteviede hiemme i Huuset. Til Kirken blev betalt 68 s.» med muremester Karl Friderich Møckel. Gift (2) 4. januar 1781 i St. Laurenti kirke med skipper Johannes Bru. «Der blev betalt til Kirken 1 Rdr.» Se Nordre Årøy.

4.   Berte Katrine Andersdatter, døpt 31. mars 1708 fra Buer. 4 år i 1712.

5.   Jan Andersen, døpt 6. september 1709 fra Buerstad. Begravet 9. mars 1710, 6 mnd gammel.

6.   Elias Andersen, døpt 17. januar 1712. 6 uker i 1712. Begravet 13. juni 1757, 50 år gammel. Trolovet 18. januar og gift 28. desember 1733 med Gjertrud Johannesdatter Stud, døpt 13. juni 1698 i Eiker. Begravet 12. november 1774, 70 år gammel. På Buer 1733-1735. Så i Buerstad 1736-1738. I Buerteigen 1741-1742 og tilbake i Buerstad 1755-1757.

Barn i andre ekteskap:

7.   Kristoffer Andersen, døpt 8. april 1714. Begravet 22. april samme år.

8.   En datter. Dødfødt. Begravet 1. september 1715.

9.   En datter. Dødfødt. Begravet 24. oktober 1717

10. Eli Andersdatter, døpt 6. april 1722. Begravet 25. mai 1722.

11. Kirsti (Kirstine) Andersdatter, døpt 27. desember 1724. Trolovet 30. desember 1749 og gift 12. februar 1750 med Peder Olsen Buer. Se nedenunder.

 

I 1719 stevnes hans tjenestepike, Anne Pedersdatter, som da var 24 år, i en sak mellom hennes husbonde og Hans Olsen Bugården og kuer i sameiemark. Det andre vitnet er Jøran Kjeldsdatter fra Haukemyr.

 

Har en liten skute som han seiler med på Danmark, fører dit små trelast og litt kornvarer tilbake, som er hans næring 1722.

 

1712 (26. februar) ble det holdt skifte på Buerstad etter Ester Hansdatter. Arvingene var enkemannen Anders Hansen og barna: Hans Andersen, 7 år, Tor Andersen, 5 år, Elias Andersen, 6 uker, Berte Catarina Andersdatter, 4 år. Boet eide av Fastegods: Buer, 6 pd smør, 1 lispund tunge med bygsel og herlighet til verdi av 100 riksdaler. Øvre (Nordre) Skjerve 4 ½ merker smør med anpart bygsel til verdi av 4 daler 2 ort. Mellom Kjøle 7 ½ merker smør med anpart bygsel til verdi av 7 daler 2 ort. Et hus med innredning samt uthus på Buerstad eie her etter mannens beretning kostet 80 riksdaler. Til sammen 329 daler 2 ort 16 skilling. I tillegg eide han en skute som het St. Johannes.

 

1752 (19. september) ble det hold skifte på Nordre Årøy etter Elisabet Hansdatter. Enkemann var Anders Hansen Buerstad. Arving var hennes eneste datter, Gjertrud Maria Henriksdatter, tjenestepike på Melsom i Stokke. Peder Johansen Sem møtte på hennes vegne.

 

Lisbet (Elisabet) Hansdatter hadde barn med en Henrik.

Barn:

1.  Gjertrud Maria Henriksdatter. Tjenestepike på Melsom i 1752.

 

*

 

Peder Olsen, født 1723 fra Meum. Begravet 1. mars 1766 fra Nedre Buerstad. Trolovet 30. desember 1749 og gift (1) 12. februar 1750 med Kristine Andersdatter Buerstad.[2] De flytter til Buerstad. Trolovet 5. februar og gift (2) 8. mars 1754 med Marte Olsdatter Nordre Sundene fra Tjøme.

Barn i første ekteskap:

1.   Maren Kathrine Pedersdatter, døpt 7. januar 1751 på Buer. 3 år i 1753. Konfirmert fra Buer 6. mars 1768. Trolovet 25. september 1773 fra Buerstad, og gift 3. januar 1774 med enkemann Henrik Bentsen Buer, døpt 25. november 1739 fra Petterød. På Buer, senere Kjergrav.

 

1753 (10. september) var det skifte på (Nedre) Buerstad etter Kristine Andersdatter. Enkemannen var Peder Olsen. Datteren Maren Kristine (Feil: Katrine) Pedersdatter, 3 år.

 

Barn i andre ekteskap:

2.   Ole Pedersen, døpt 6. februar 1755. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Kristoffer Pedersen, døpt 11. april 1756. Døde ung.

4.   Anders Pedersen, døpt 10. desember 1757. Gift 15. desember 1783 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 21de Nov. d. A. Hjemme i Huuset ægteviede”, med enken Ingeborg Olsdatter i Rønningen (Bugta) ved Årøysund. Skipper. Se Rønningen under Bergan.

5.   Kristine Pedersdatter, døpt 10. august 1760. Trolovet 11. mars og gift 2. november 1780 med Hans Hansen Agerup. Kom til Brevikbugta.

6.   Live Maria Pedersdatter, døpt 12. mai 1763. Begravet 1. oktober 1763, 10 uker gammel.

7.   Live Pedersdatter, døpt 28. oktober 1764. Trolovet 30. oktober og gift 14. desember 1802 med Even Matisen Kråkeløkka under Kjøle. Hun døde barnløs i 1804.

 

*

 

Ole Pedersen, døpt 6. februar 1755. Se ovenfor. Døde 1827. Trolovet 23. november 1792 fra Buer, og gift 21. januar 1793 med Anne Olsdatter Snipetorp[3]. Død 17. november og begravet 23. november 1802, 37 år gammel. Trolovet 21. mars og gift (2) 9. august 1803 med Anne Kirstine Pedersdatter fra Øvre Skjerve. Ingen barn. Han løste til sig eiendommen, men solgte 1811 fra en bit til Movikfolket. Matros.

Barn i første ekteskap:

1.   Marthe Maria Olsdatter, døpt 18. september 1793. Død 25. november og begravet 2. desember 1796, 3 ¼ år gammel. Barnekopper.

2.   Pernille Olsdatter, født 10. oktober og døpt 18. oktober 1795. Død 17. november og begravet 22. november 1796, 1 1/8 år gammel. Barnekopper.

3.   Marthe Maria Olsdatter, født 23. oktober og døpt 29. oktober 1797. Død 12. august og begravet 18. august 1800, 3 år gammel. Kikhoste.

4.   Pernille Olsdatter, født 8. desember og døpt 15. desember 1799. Død 12. juli og begravet 18. juli 1800, ½ år gammel.

5.   Marthe Olsdatter, født 18. september og døpt 14. september 1801. Gift 6. mars 1829 med tjenestekar Hans Torsteinsen fra Bukkeli på Tjøme. Overtok gården, se nedenunder.

 

*

 

Hans Torsteinsen, da fra Bukkeli på Tjøme, født ca. 1793 (53 år i 1846). (Sønn til Torstein Pedersen). Død 1847, 50 år gammel på Vestre Hole. Skifte samme år. Gift 6. mars 1829 med Marthe Olsdatter Nedre Buerstad, født 18. september og døpt 14. september 1801. Hun døde 24. august og ble begravet 1. september 1838, 37 år gammel.

Barn:

1.  Ole Hansen, født 26. juni og døpt 3. juli 1829. Gift 21. oktober 1858 med enken Inger Marie Johannesdatter Sparrønningen. I Sparrønningen i 1865.

2.  Torgeir Hansen, født 30. oktober og døpt 10. november 1830. Gift 15. februar 1860 med Inger Marie Andreasdatter Sparrønningen. Hun er bosatt med sin datter hjemme hos faren i Sparrønningen i 1865. Torgeir er ikke nevnt.

3.  Hans Hansen, født 23. januar og døpt 1. februar 1833. Død 18. oktober og begravet 25. oktober 1839 fra Nedre Buerstad, 6 ¾ år gammel.

4.  Peter Hansen, født 10. februar og døpt 20. februar 1836. Død 16. mars på ”Næs” og begravet 22. mars 1864, 28 år gammel. Ugift. Han er med når familien flytter til Ramnes i 1846, men kommer tydeligvis tilbake.

 

Hans ble gift (2) 24. juni 1842 i Stokke med Gunhild Maria Pålsdatter, født 1809 på Berg i Skjee. (33 år i 1846). (Datter til Pål Vear). Død 1880 på Kamfjord i Ramnes.

Barn:

5.  Anne Hansdatter, født 10. februar og døpt 21. februar 1843 fra Nedre Buerstad. 3 år når de flytter.

6.  Petrine Hansdatter, født 27. desember 1844 og døpt 7. januar 1845. 1 ½ år når de flytter.

7.  Hans Hansen, født 4. mars og døpt 23. mai 1847 fra Hole i Ramnes. Død 31. mai og begravet 5. juni, 1847, 1/12 år gammel.

 

Han hadde ikke lenger eiendomsrett til jordveien og 11. juni 1846 flytter familien til Ramnes. Der ble de bosatt på Vestre Hole, bruksnr. 7.

 

Sønnen Ole Hansen, av første ekteskap, ble utlagt gården ved skiftet etter moren, men siden han var liten, endte det med at Nedre Buerstad kom under hammeren og ble delt opp i småbiter.

 

Part A. (snaue 1/3) – Senere bruksnr. 5. Utskilt 1850 til Johan Fr. Hesch, som solgte i 1852 til Syvert Evensen for 400 speciedaler. Han makeskiftet gården med Andreas Andorsen på bruksnr. 1, slik at de byttet gårder.

Part B. (1/4) – Senere bruksnr. 7. Utskilt 1831 og solgt til Tor Henrik Valdres som 1833 solgte til Anders Paulsen Vestre Movik. Følger senere bruksnr. 1 på Vestre Movik.

Part C. (1/4) – Senere bruksnr. 4. Kjøpt i 1844, sammen med hovedbruket, av skredder Abraham Kristensen fra Våle. Han skilte ut denne parten i 1847 til skipper Nikolai Torsen fra Tjøme.

Part D. (liten) – senere bruksnr. 3. Utskilt 1847 og solgt til Olaves Børresen fra Bakkerønningen. Enken Oline solgte i 1856 til båtsmann, Karl Anton Kristoffersen Buer.

Part E (liten) – senere bruksnr. 2. Utskilt 1847 til Anders Evensen, som selger i 1855 til sjømann Johan Nirisen.

Part F. (liten) – Senere bruksnr. 1. Utskilt 1851 og solgt til Skipstømmermann Andreas Andorsen. Han makeskiftet gården med Syvert Evensen på bruksnr 5, slik at de byttet gårder.

Del G. (liten) – Dette må være det senere bruksnr. 6. Ole Hansen Nedre Buerstad/Sparrønningen solgte denne delen i 1854 til Nikolai Thorsen på bruksnr. 4, og har siden hørt til under denne gården.

 

Bruksnr. 7

(skyld 27 øre)

Utskilt 1831 fra Bruksnr. 1 – ¼ av gården – part b

 

Denne ¼ part av gården solgte Hans Torsteinsen i 1831 til Tor Henrik Andersen Valders. Hans solgte i 1833 til Anders Paulsen Vestre Movik. Bruksnr. 7 har siden fulgt Vestre Movik. Brukerne her ble imidlertid kalt Nedre Buerstad.

 

Amund Andersen, da bosatt på Vestre Movik. Født 1802 i Rødenes, Østfold?. Gift 14. mai 1836 som ungkar og arbeidsmann med Inger Helene Jakobsdatter Kjøleholmen, født 18. juli og døpt 26. juli 1812. De kalles feilaktig Nordre Buerstad, men bodde beviselig på Nedre gården.

Barn:

1. Anders Amundsen, født 8. juni og døpt 15. juni 1836 fra Nedre Buerstad. Overtok gården Spisshole. Gift og fem barn.

2. Helvig Marie Amundsdatter, født 25. mai og døpt 2. juni 1839 fra Nedre Buerstad. Gift 1862 med Anders Paulsen. Kom til bruksnr. 6, Verningen, under Himberg. En datter.

3. Kirstine Amundsdatter, født 12. juni og døpt 20. juni 1843 fra Buerstad. Gift 1865 med Anders Kristensen fra Rødenes, Østfold

 

Inger Helenes foreldre har trolig bodd her, for hennes far, Jakob Anundsen, dør her 1. april og blir begravet 8. april 1842, 63 ½ år gammel. Han kalles fisker. Moren flytter videre til Skrøslingen da familien flytter.

 

Familien flytter til Ramnes og er bosatt på bruksnr. 2, Spisshole under Nedre Himberg fra 1849-1866. De får allerede i 1848 en datter i Ramnes.

 

4. Josephine Emelie Amundsdatter, født 4. juli og døpt 27. august 1848 fra Himberg. Hjemmedøpt samme dag av jordmoren. Død ung.

5. Josephine Amalia Amundsdatter, født 18. desember 1857 fra Himberg og hjemmedøpt samme dag av K. Olsen. Bekreftet i kirken 10. januar 1858. Død ung.

 

Denne plassen nevnes i skiftet etter Skipper Anders Paulsen Vestre Movik i 1847 og går i sin helhet over til sønnen, Skipper Kristoffer A. Paulsen. Plassen nevnes igjen på skiftet etter denne i 1866 og takseres til 160 speciedaler. Vi finner igjen at plassen selges i 1901 med gården Nedre Movik til A. F. Andersen for 15.000 kr. Enken selger det hele i 1913 for 12.000 kr. Til Magnus Otto Marthiniussen fra Saltbustad. Bruksnr. 7 har en matrikelskyld på 27 øre.

 

I 1865 kalles det for Movik vestre og Buerstad. Altså plassen brukes med hovedbruket på Vestre Movik og det er ingen beboere her. Plassen er ikke bosatt i 1900. Bruksnr. 8 og 9 i Nedre Buerstad ble utskilt 1923 fra bruksnr. 7 i Nedre Buerstad og bruksnr. 1 i Vestre Movik.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Kårødstranden

 

Denne plassen lå i Nedre Buerstad og var en del av gården Kårøds utmark. Den kan være forløperen til en av de eiendommene som senere ble utskilt, uten at vi kan si hvilken.

 

Plassen nevnes første gang i 1792: Kirstine Finnsdatter Grindvadet fra Brattås. Begravet 1. desember 1792, 42 år gammel. D. 11te Oct. d. A. i uroelige Tanker bordgagne og den 26, f. M. paa Gaarden Kaarøds Strand død funden. Efter Anmældelse for og Besketning af Vedkommende Øvrighed begraven i Stillhed.” Hun var gift med Tor Torgeirsen Grindvadet, født 1761. Han kom til Nordre Buerstad i andre ekteskap. Se der.

 

I 1801 bor her: Ragnhild Toresdatter Brevik, født 1751. Hun var 50 år, enke etter 2det ekteskap og kalles jordløs huskvinne som lever av almisse. Hun har to barn i hvert ekteskap. Personalia, se Kårød.

 

Svinelykken – Svineløkken

 

Svineløkken lå nederst i Nedre Buerstad. Her må ha stått hus, for løkken nevnes i kirkebøkene ved et par anledninger i 1804 og 1824. For det meste har vel dette vært utmark, beite og slått. Svineløkken nevnes i en oversikt over Kjølesameiet i boka Nøtterøy – 1800-årene, side 157.

 

Berthe Maria Jansdatter, døpt 28. september 1789. Konfirmert 14. oktober 1804 fra Svinelykken. Hun var fra Haukemyr/Kårødstranden og datter til Jan Johannesen fra Almerønningen i Strengsdal og Ragnhild Toresdatter Brevik. Gift 1820 med Henrik Pedersen MegårdenTjøme.

 

*

 

Hans Eliassen, født 1795 på Petterød. Konfirmert 27. mai 1813 fra Petterød. Forlover fra Svineløkken 1824, fra Buerstad 1829 og fra Petterød 1831.

 

 

 

 

Uplassert under Buerstad

 

Ole Olsen. Sies å være fra Rød på Tjøme, skriver Lorens Berg, men det kan ikke bevises. Trolovet 28. november 1718 og gift (1) 27. februar 1719 med enken Ragnhild Larsdatter Brevik. Begravet 18. februar 1739, 67 år gammel. Ingen barn. Trolovet 5. august 1739 og gift (2) 18. februar 1740 med Margrete (Grete) Nilsdatter Svendsrødstranden, døpt 17. juni 1714. Grunnet ”armod” måtte de i 1744 flytte til Buerstad. Personalia i første ekteskap, se Brevik.

Barn i andre ekteskap:

1. Ragnild Olsdatter, døpt 10. mai 1740 fra Brevik.

2. Ole Olsen, døpt 29. september 1741.

3. Kari Olsdatter, døpt 27. juni 1743.

4. Nils Olsen, døpt 13. februar 1746 fra Buerstad.

5. Lars Olsen, døpt 14. juli 1748.

 

Etter 1748 hører vi ikke noe mer til denne familien. Ole og Margrete er ikke begravet på Nøtterøy, så familien må ha flyttet ut av sognet.

 

*

 

Nils Torbjørnsen. Død 11. januar og begravet 18. januar 1785. 2 måneder gammel. Far. Torbjørn Kristoffersen.[1] Vi har ikke noe bevis, men ut fra oppkalling, var hun kanskje en slektning av klokker i Sandeherred, Didrik Jakobsen på Lille-Unneberg.

[2] Forlovere Ingebret Natval og Elias Buerstad.

[3] Hennes far Ola Torsteinsen Snipetorp. Enkemann og ”lægdslem” Ole Thorsteinsen døde 6. februar av ”brystsyge” og ble begravet 11. februar 1794, 67 år gammel, fra Nedre Buerstad.