Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØVRE BUERSTAD

Gårdsnr. 71

 

Øvre Buerstad eides i sin helhet av Anders Hansen Nedre Buerstad. Gården ble skilt ut i to parter i 1730 fra hovedbruket Nedre Buerstad. Bruk en gikk over til Hans Andersen Nedre Buerstad og det andre til Søren Sigfredsen Grot. Skyldsatt 1793 for 11 smørmerker.

 

Rønningen solgtes fra Bjønnes 1762, men fik dog avgiftspligt til hovedbølet. Brukes kaldes nu Øvre Buerstad.

B r u k e r e

 

Øvre Buerstad

Halve bruket ca. 1730-1752

 

Hans Andersen Buerstad, døpt 17. desember 1704 fra Buer. Fra Nedre Buerstad. 1 ½ år i 1706 og 7 år i 1712. Begravet 9. September 1760 fra Søndre Årøy, 54 år gammel. Trolovet 25. januar, og gift 20. juli 1725 med Kari Nilsdatter Østre Kjøle, døpt 28. august 1698

Barn:

1.   Mari Hansdatter. Begravet 27. desember 1730.

2.   Anders Hansen, døpt 5. oktober 1730. Konfirmert fra Søndre Årøy 21. april 1748. Trolovet 4. desember 1754 og gift 21. januar 1755 på Nøtterøy med Gisele Mortensdatter, som da bodde på Søndre Årøy.

3.   Maren Katrine Hansdatter, døpt 9. februar 1733. Konfirmert fra Årøy 14. mars 1751. Trolovet 24. november 1770 og gift 28. februar 1771 i Laurentiuskirken, Tønsberg med matros Kristen Olsen Skarphaga, døpt 14. november 1736. Bodde i Tønsberg. Om dem, se Skarphaga.

4.   Catrine Hansdatter, døpt 4. september 1735. Konfirmert fra Årøy 1754. Trolovet 17. ? og gift 2. mai 1765 i Vår Frues kirke, Tønsberg med snekker og feltbereder Johan Henriksen Hoffmann.

      Barn:

      1.   Hans Johansen, døpt 31. mars 1776 i Vår Frues. Faddere: Jordmoderen, Jøran Hans Jakobsens hustru, Anna Syrena Mathias Kristoffersens hustru, Hans Kruge, Jens Jonassen.

5.   Lisbet Hansdatter, døpt 27. oktober 1739. Konfirmert fra Årøy 1756. Trolovet 4. september 1763 og gift 4. januar 1764 i Vår Frues kirke, Tønsberg med matros Ole Endresen Sevigen. Skifte 25. juli 1799-21. desember 1799. Det var hans søster som arvet. Bosatt i Tønsberg.

      Barn:

      1.   Endre Olsen, døpt 28. oktober 1771 i vår Frues kirke. Faddere: Bodil, Kristen Kruges, Anne Nilsdatter hos Hr. Wulfsberg, Lars Drejer, Kristen Olsen Skarphagen. Død ung.

 

Seilte stadig med småskuter som han selv eide, således i 1739 galioten Haabet, og i 1754 den

nybygde St. Johannes. Vi får ingen beskjed om hvor barna kom hen, skriver Lorens Berg,

men det vet vi nå. Familien flytter til Søndre Årøy. Solgte sin halvpart i 1752 til broren Elias

på andre halvpart.

 

Øvre Buerstad

Halve bruket ca. 1730-1752, deretter hele bruket.

 

Søren Sigfredsen (Sefrinsen) Grot (Groth/Grodt), født ca. 1701. Begravet 30. august 1749 fra Veien, 48 år gammel. Fadder fra Veien 20. april 1749, på Kjernås. Søfren Sifrinsen”, Tambur, ble trolovet 9. november 1723 og gift (1) 4. mai 1724 i Sandeherred med Ahlet (Alhed) Grot.  Gift (2) 10. august 1726 i Sandeherred med enken Appolona Hvid fra Sandefjord, født ca. 1683. Abelone Groth ble begravet på Nøtterøy 16. mars 1762, 78 ½ år gammel. Dette er kanskje den samme som den Søren Sigfredsen som bodde i Sandefjord i 1729 og ble lignet rdl. 1-2. I 1730 nevnes at Nils skomaker bor i Søren Sigfredsensforrige gård”. Han tok navnet Groth etter sin første kone. Personalia, se Veien under Nordre Smidsrød.

Han var stuesitter på Øvre Buerstad grunn fra 1730, og skjøter sine hus 3. mars 1736 til Elias Andersen Buer/Øvre Buerstad for 30 riksdaler.

 

*

 

Elias Andersen, døpt 17. januar 1712 fra Nedre Buerstad. Begravet 13. juni 1757, 50 år gammel. Trolovet 18. januar og gift 28. desember 1733 med Gjertrud Johannesdatter Stud, døpt 13. juni 1698 i Eiker. Begravet 12. november 1774, 70 år gammel.[1] (Datter til Johannes Kristensen Stud, født ca. 1661, begravet 18. desember 1733 på Nøtterøy, 72 år gammel, og Anna Nilsdatter Brandt, født ca. 1667/68 på Strømsø. I 1690 på Strømsø og i 1721 bodde i Liersund ved Drammen.) Søster Marte Johannesdatter Stud i Stranda. På Buer 1733-1735. Så i Buerstad 1736-1738. I Buerteigen 1741-1742 og tilbake i Buerstad 1755-1757.

Barn:

1.   Ane Eliasdatter, døpt 16. november 1738. Faddere: Marthe Stranden, Kari Buerstad, Margrethe Stranden, Anders Buerstad, Hans Stranden. Trolovet 13. november, og gift 14. desember 1758 med Kristoffer Hanssen Agerup, født 1737. Overtok Både Øvre Buerstad  og Nordre Buerstad.

 

1753 (10. september) ble de holdt skifte på plassen (Øvre) Buerstad etter Elias Andersen. Enken er Gjertrud Johannesdatter. Barn: 1. Anne Eliasdatter, 14 år. Tilstede bestefaren Anders Hansen Buerstad og farbroren Hans Andersen Buerstad.

 

*

 

Kristoffer Hansen døpt 10. februar 1737. Fra Agerup. Konfirmert 1754. For tilsjøs, omkom

1780, falt overbord ved St. Martin.  Trolovet 13. november, og gift 14. desember 1758 med

Ane Eliasdatter Øvre Buerstad, døpt 16. november 1738. Død 3. november og begravet 8.

november 1805, 67 år gammel. Overtok både Øvre og Nordre Buerstad.

Barn:

1.   Grete (Margrete) Kristoffersdatter, døpt 12. august 1759. Trolovet 13. juni og gift 5. november 1793 med enkemann Tor Torgersen Grindvad. På Nordre Buerstad.

2.   Elias Kristoffersen, døpt 20. september 1761. Først her. Kom til Petterød.

      Barn på Buerstad:

1.      Anne Maria Eliasdatter, døpt 17. oktober 1784 fra Buerstad.

2.      Karen Anne Eliasdatter, døpt 2. juli 1786 fra Buerstad.

3.      Karen Eliasdatter, døpt 6. juli 1788 fra Buerstad.

3.   Anne Kristoffersdatter, døpt 19. september 1764. Begravet 9. februar 1765, ½ år gammel.

4.   Andrea Kristoffersdatter, døpt 23. oktober 1766. Trolovet 29. oktober og gift 27. november 1794 med Ove Pedersen, født ca. 1767. I Buerstadhagan.

5.   Hans Kristoffersen, døpt 11. mai 1770. Utenlands på skiftet.

6.   Marte Kirstine Kristoffersdatter, døpt 3. august 1774. Trolovet 11. november 1793 og gift 6. januar 1794 med Mattis Torsen Østre Movik, født 1767 i Brevik. Overtok gården. Se nedenunder.

7.   Kristen Kristoffersen, døpt 8. mars 1778. Falt over bord, 17 år gammel.

 

Arvesummen ved skiftet blev 150 riksdaler.

 

*

 

Neste bruker kom flyttende hit fra Brevik og er bruker her fra 1781-1798.

 

Tor Kristoffersen. Død 27. mai og begravet 1. juni 1792 i Buerstad, 69 år gammel. Hans tredje kone Helvig Hansdatter Stenmalen (Snipetorp) blir han trolovet med 18. oktober og gift 16. november 1780 med. Gunhild død 12. januar og begravet 19. januar 1836 fra Possås, 84 år gammel.

Barn:

1. Gunild Torsdatter, døpt 11. januar 1781 fra Brevik.

2. Anne Torsdatter, døpt 24. november 1782 fra Buerstad. Død 26. desember og begravet 30. desember 1798 fra Possås, 17 år gammel.

3. Nils Torsen, døpt 17. november 1784 fra Buerstad

4. Kirstine Torsdatter, døpt 10. august 1786 fra Buerstad. Død 24. desember og begravet 31. desember 1796 fra Possås, 10 ½ år gammel.

5. Dorthe Torsdatter, døpt 8. mai 1789 fra Buerstad. Død 26. mai og begravet 2. juni 1802 fra Possås, 14 år gammel. Stefar Elias Andersen Possås Nordre.

 

Helvig ble trolovet 27. september 1796 og gift (2) 21. mars 1797 med Rokkedreier, enkemann og snekker Anders Petersen fra Tønsberg. Skifte avsluttet 9. februar 1798 i Tønsberg. Anders Petersen udi Hans Olsen Tambours Huus, rokkedreier, død nyelig, etter at han i meer end 5 Uger har under Sygdommen været sængeliggende”. Bosatt i Tønsberg. Han hadde vært gift tidligere og hadde tre barn ved skiftet. Ingen barn sammen.Helvig ble trolovet 26. desember 1798 og gift (3) 9. januar 1799 i Laurentiuskirken, Tønsberg med ungkar og matros Elias Andersen Brattås på Nøtterøy. De kom til Nordre Possås. Personalia, se der.

 

Personalia i Tors første ekteskap, se Brevik. Det var Tor Kristoffersens sønn av første ekteskap med Berte Andrea Bjerkø, Mattis Torsen, som overtok gården. Han ble gift med forrige brukers datter Marte Kirstine og overtok gården i 1794. Det morsomme er at Mattis stod fadder til sin kone i 1786.

 

Tors datter fra første ekteskap, Anne Maria Torsdatter. Trolovet 29. september 1782 og gift 9. januar 1783 med Henrik Torgersen Gjervåg fra Tjøme.

Barn i Buerstad:

1. Anders Henriksen, døpt 27. november 1787 fra Buerstad.

 

Kom så til Glennekilen, senere Budalstranda på Tjøme.

 

*

 

 

Mattis Torsen, da fra Østre Movik, døpt 15. november 1767 fra Brevik. Død 1844. Los.

Trolovet 11. november 1793 og gift (1) 6. januar 1794 med Marte Kirstine

Kristoffersdatter Øvre Buerstad, døpt 3. august 1774. Se ovenfor. Død 1814. Gift (2) 1816

med Elisabet Henriksdatter, døpt 1793 fra Kjergrav. Død 1864.

 

Buerstadhagen

 

Denne plassen ble utskilt fra Øvre Buerstad i 1798, og solgt av Mathias Thorsen til svogeren Ove Pedersen.

 

Ove Pedersen, født ca. 1767.[2] Var på Ørsnes da han ble trolovet 29. oktober og gift 27. november 1794 med Andrea Kristoffersdatter Øvre Buerstad.[3] På Grindvadet 1794-1797. Her fra 1798. Bodde i Øvre Buerstad ved folketellinga i 1801. Ove kalles ”enroulered” matros og husmann med jord.

Barn:

1.   En sønn. Dødfødt 15. juni og begravet 21. juni 1797 fra Grindvadet.

2.   Elen Maria Ovesdatter, født ca. 1798. 4 år i 1801.

3.   Peder Ovesen, født 22. juli og døpt 28. juli 1799 fra Øvre Buerstad. 2 år i 1801. Han fikk et barn med piken Maren Bertelsdatter Skjerverønningen i 1824. De hadde med lysning fra prekestolen inngått trolovelse.

      Barn:

      1. Ole Pedersen, hjemmedøpt og døpt i kirken 2. januar 1824. Faddere:

4.   Kristoffer Ovesen, født 19. desember og døpt 30. desember 1801 fra Buerstadhagen.

      Fadder Peder Hansen Smidsrødlunden

 

Ove Pedersen hadde plassen til 1804, da han solgte til Kristoffer Skallestad.[1] Fadder fra Stranden 9/2 1733, fra Buer 24/2 1734, 11/8 1734 og 4/9 1735, fra Buerteigen 2/2 1742 og fra Buerstad 27/6 1743, 30/11 1755 og 10/12 1757.

[2] Kalles feilaktig Auen i både Lorens Berg og Sigurd Unnebergs Nøtterøybøker.

[3] Hans forlover kalles da Peder Hansen Søndre Munkerekken.