Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE BUERSTAD

Gårdsnr. 72

 

E i e r e

 

Tidligere kalt Rønningen. Kristoffer Hansen på Øvre Buerstad kjøper denne parten, ved navn Rønningen, i 1762, fra eierne av Bjønnes for 50 riksdaler.

 

B r u k e r e

 

Ingen brukere fra 1762-1795. Det ble trolig drevet under Øvre Buerstad som utmark, eng og beite.

 

*

 

Tor Torgersen Grindvad. Trolovet 13. juni og gift (2) 5. november 1793 med Grete (Margrete) Kristoffersdatter Øvre Buerstad, døpt 12. august 1759. Overtok her 1795. Bodde på Grindvadet fra 1793-1795. Tors datter av første ekteskap, se Grindvadet overtok gården. Ingen barn i dette ekteskapet.

 

*

 

Los Nils Eliassen, født 1790 på Petterød. Død ca. 1825. Trolovet 4. desember og gift 28. desember 1813 med Anne Torsdatter, døpt 21. desember 1784 fra Grindvadet. Død 1849. De overtok gården 1813/14. Matros.

Barn:

1. Thor Nilsen, født 1814. Overtok gården.

2. Elias Nilsen, født 1816. Gift med Anne Maria Eliasdatter Petterød.

3. Hans Nilsen, født 1820. Død 20 år gammel.

4. Barbra Maria Nilsdatter, født 1823. Gift med Henrik Kristoffersen Buer.