Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VALDERS

Gårdsnr. 73

 

E i e r e

 

Dette må ha vært Bugårdens utmark. Gården nevnes ikke i en sjølegd fra 1706. Nevnt første gang i kildene 1734, så en gang mellom 1706-1734 ble det satt ned en husmann her. Valders var husmannsplass under Bugården til den ble solgt i 1811.

 

B r u k e r e

 

Ole Valders. Begravet 2. februar 1734. Graffæstet”. Trolig gift med Mari, nevnt 1741.

Deres barn var trolig:

1.   Marte Olsdatter, født ca. 1716. Ble gift og overtok Valders. Se nedenunder.

 

*

 

Marthe Olsdatter Valders, født ca. 1716. Konfirmert fra Valders 25. mars 1737. Fadder 1739-1741, Død som ”Enken, Lægdsfattig” 12. mai av alderdom og begravet 17. mai 1793 på Nedre Sem, 77 år gammel.  Marte hadde en datter før ekteskap: ”Barnefaderen er udlagt Kystol Thoersøn, som i efterhøst blef borte paa Søen.” (Tjøstol Torsen). En ”Tiøstol Toresen” er 10 år og bosatt på Vadum i Stokke i 1726.

1.   Kari Tjøstolsdatter, døpt 30. mars 1749 fra Valders. Faddere: Knut Larsen Tømmereik, Peder Kristensen Buer, Barbara Jakobsdatter Buer, Else Larsdatter Buberg, Mari Kaspersdatter Buer. Trolovet 18. juli og gift 30. desember 1774 med Peder Hågensen fra Myre under Svelvik på Tjøme. Han må være fra Dårsti under Tokenes. Kalt Valders da han døde i januar 1781 ”Udenfor disse Meenigheder”. De kommer først til Kjønnerød, før de flytter til Nordre Possås. Deretter flytter de til Nedre Sem.

      Barn:

      1.   Kristen Pedersen, døpt 23. mars 1775 fra Kjønnerød. Begravet 28. februar 1777 fra Kjønnerød, 2 år gammel.

      2.   Berthe Kirstine Pedersdatter, døpt 24. september 1777 fra Nordre Possås. Begravet 4. mai 1780 fra Nedre Sem, 2 ½ år gammel.

 

Marte ble gift mellom 1749-1752 med Rasmus Kristoffersen, født ca. 1702. Død som ”Lægdslem” 28. februar av alderdom og begravet 6. mars 1785 på Nedre Sem, 83 år gammel. Han kom hit ca. 1750.

Barn:

2.   Kristoffer Rasmussen, døpt 13. september 1752 fra Valders. Faddere: Kari Mattisdatter Haukemyr, Live Nilsdatter Vestre Kjøle, Hans Andersen Movik, Jens Olsen Torød, Anders Eriksen Østre Movik. Konfirmert 18. februar 1770. Var på Kjønnerød i 1775 og fadder derfra. Arbeider Kristoffer Rasmussen fra Saltverket er forlover til søsteren i 1785. Matros Kristoffer Rasmussen ”Kynnerøe af Nøtterland” ble trolovet 19. september 1776 og gift 15. januar 1777 i Slagen med piken Ingeborg Torsteinsdatter Ulvik, fra Volden under Nedre Sem. Personalia, se Nedre Sem.

3.   Mari Rasmusdatter, døpt 30. november 1755. Faddere: Gjertrud Johannesdatter Buerstad, Live Hansdatter Torød, Kirsti Hansdatter Buerstad, Nils Jakobsen Haukemyr, Mattis Jonassen Høgenhald. Konfirmert i 1774. Fadder fra Movik i 1775. Fadder fra Haukemyr i 1777. Trolovet 29. november 1784 og gift 12. januar 1785 på Nøtterøy med Hans Torsteinsen fra Volden under Nedre Sem. Kom til Vallø Saltverk. Personalia, se Nedre Sem.

      Barn, bl.a

      1.   Maren Sofie Hansdatter, døpt 24. september 1786 i Slagen.

      2.   Torstein Hansen, døpt 1. februar 1789 i Slagen.

4.   Jakob Rasmussen, døpt 21. april 1759. Faddere: Kari Mattisdatter Haukemyr, Gjertrud Mattisdatter Grindvad[1], Jakob Olsen Haukemyr, Jens Olsen Torød, Anders Olsen Torød. Konfirmert 4. mai 1780. Trolovet 22. november 1784 i Stokke og gift samme sted 26. januar 1785 i Stokke med piken Anne Mari(a) Pedersdatter, døpt 5. april 1761 i Slagen. (Datter til Peder Mikkelsen. Gift 2. mai 1755 i Slagen med Johanne Jansdatter,  begge fra Saltverket. På Vallø Saltverk.) De kom til Nedre Sem, se der.

 

Anne Marias søsken.

1.      Elen Regina Pedersdatter. Trolovet 10. mai og gift 10. juni 1783 med Ole Hansen Skarpeborge.

2.      Johanne Pedersdatter. Konfirmert fra Gjelstad 15. august 1779, da 15 år gammel. På Tuten-Borge i 1787 som fadder.

3.      Ingeborg Maria Pedersdatter. Konfirmert fra Skarpeborge 2. oktober 1785, da 17 år gammel. Fadder fra Skarpe-Borge i 1789.

4.      Hans Pedersen i Melsomvik.

 

*

 

Ole Andersen Valders er fadder 5. januar 1771.

 

*

 

Syvert (Sivert) Jakobsen, fra Saltbustad. Død 29. Januar på Valders, og begravet 3. Februar 1798, 51 år gammel. Trolovet 3. november og gift 29. desember 1770 med Else Kistine Olsdatter Rønningen, døpt 18. oktober 1744 fra Buberg. 6 år i 1751. Begravet 11. januar 1784, 40 år gammel fra Valders. Trolovet 10. september og gift (2) 9. desember 1785 med Johanne Maria Jensdatter S. Føyn. Død 26. desember og begravet 31. desember 1795, 48 år gammel fra Valders. Trolovet 18. oktober og gift (3) 30. desember 1796 med Catharine Hansdatter Østre Hovland. Her fra 1777.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Syvertsen, døpt 2. oktober 1771 fra Saltbustad. Begravet 11. februar 1772, 19 uker gammel.

2.   Jakob Syvertsen, døpt 18. februar 1773. Begravet 24. mai 1773, 14 uker gammel.

3.   Anne Kirstine Syvertsdatter, døpt 19. juni 1774. Konfirmert 13. mai 1790.

4.   Olene Syvertsdatter, døpt 29. desember 1777 fra Valders. Død 5. mai og begravet 12. mai 1785, 7 år gammel.

5.   Jørgen Syvertsen, døpt 10. januar 1781. Begravet 10. februar 1781, 5 uker gammel.

6.   Inger Maria Syvertsdatter, døpt 1. mai 1783. Død 16. januar og begravet 22. januar 1784, 8 måneder gammel.

Barn i andre ekteskap:

7.   Else Kirstine Syvertsdatter, døpt 19. november 1786. Død i november og begravet 2. desember 1786, 14 dager gammel.

8.   Jens Syvertsen, døpt 7. september 1791. Kom til Håvaldsrød.

9.   Olene Maria Syvertsdatter, døpt 19. November 1794. Konfirmert 9. juni 1811 fra V. Gurerød. Gift 23. januar 1824 med ungkar og arbeidsmann Peder Kristensen Skjerverønningen.

Barn i tredje ekteskap:

10. Johan Syvertsen, født 16. August og døpt 20. August 1797 fra Valders. Drengen, krøpling Johan Sivertsen Vestre Gurerød. Død 28. november og begravet 4. desember 1808, 11 år gammel.

 

Catharina Hansdatter med tre barn, er bosatt i Storebugt østre under Søndre Grøtterød ved folketellingen 1801. Se videre der.

 

*

 

Ingeborg Henriksdatter Valders fikk en sønn med ungkar og matros Even Mathisen Kråkeløkken under Vestre Kjøle. Hun var sikkert tjenestpike her. Dette er Ingeborg Henriksdatter Dårsti under Tokenes, døpt 10. januar 1768.

Barn:

1.  Markus Evensen, født 18. november og døpt 23. november 1798 fra Valders. Død 8. juni og begravet 13. juni 1800, 1 ½ år gammel.

 

*

 

Ved folketellingen 1801 bodde her:

 

Even Gulliksen, trolig han som er døpt 10. September 1745 fra Hurum, Buskerud. (Sønn til Gullik Paulsen og Gunhild Hansdatter). Død 30. Januar og begravet 4. Februar 1804, 73 år gammel. Gift 5. april 1797 i Heddal, Telemark med Helge (Helje) Engebretsdatter Ramberg, født ca. 1774 (27 år i 1801). De var bosatt på Grimestad på Tjøme før de kom hit. Han kalles husmann med jord.

Barn:

1.  Gullik Evensen, født 20. april og døpt 29. April 1798 fra Grimestad på Tjøme. Død 2. September på Grimestad og begravet 9. September 1798, 20 uker gammel.

2.  Gunhild Maria Evensdatter, født 24. Desember og døpt 29. Desember 1799 fra Grimestad på Tjøme. Død 19. Juni på Valders og begravet 24. Juni 1800, ½ år gammel.

3.  Hans Evensen, født 2. Mai og døpt 6. Mai 1801 fra Valders. Død 14. Juli og begravet 18. Juli 1801, 10 ½ uke gammel.

4.  Anne Maria Evensdatter, født 8. Mars og døpt 11. Mars 1803.

 

Bror: Paul Gulliksen, døpt 7. September 1741 fra Hurum. Trolovet 4. Mars fra Nedre Haug og gift 1. April 1789 på Tjøme med enken Gunhild Larsdatter Søndre Sundane, på Grimestad på Tjøme. Bruker på Grimestad 1789-1800. Flyttet vekk.

Barn:

1. Lars Paulsen, døpt 21. Mars 1790 i Nøtterøy kirke.

 

Helge trolovet 25. August og gift (2) 3. Desember 1805 med skipstømmermann Anund Paulsen Øvre Gokstad i Sandeherred. Han døde 28. januar 1809 i Fredrikstad som den siste husmann i Valders. Han kalles da ”Landværn”.

Barn:

5.  Ole Anundsen, født 28. April og døpt 4. Mai 1806 fra Valders. Død 25. September og begrsvet 29. September 1806, ½ år gammel.

6.  Helvig Oline Anundsdatter, født 10. Februar og døpt 20. februar 1808. Død 18. oktober av forstoppelse og begravet 18. februar 1812 fra Valders, 4 år gammel.

 

 

I tillegg leier følgende familie seg inn:

Anders Østensen, døpt 23. april 1775 fra Vallø saltverk i Slagen, (26 år i 1801). (Sønn til Østen Paulsen fra Vallø, døpt 15. juni 1749 fra ei stue under Åsen i Slagen. Trolovet 13. April og gift 6. Mai 1773 med Karen Gardsdatter.) Trolovet 7. Februar og gift 7. Februar 1800 med Maren Halvorsdatter Grasrønningen under Strengsdal, født ca. 1774 (27 år i 1801). Inderst og sjøfarende i 1801. I ei ekstraordinær fattigkommisjonsliste fra 19. januar 1813 får vi vite at Anders Østensen sitter i ”prisonen” i England. I en sjøforklaring holdt 4. oktober 1808 får vi vite at han var en av de som var på skipet ”Industria” og som ble tatt av en engelsk fregatt utenfor kysten av Skagen om morgenen 29. april 1808. Han satt senere på et fangeskip i Chatham. Noen år i Saltbustad. Familien skal ha flyttet til Movikgrinda under Bugården.

Barn:

1.   Karen Andersdatter, født 7. Juli og døpt 13. Juli 1800 fra Strengsdal (Saltbustad eller Grasrønningen). 1 år i 1801.

2.   Helene Andersdatter, født 24. April og døpt 29. April 1806 fra Haukemyr eiet. Tvilling.

3.   Berthe Andrea Andersdatter, født 24. April og døpt 29. April 1806 fra Haukemyr eiet. Tvilling.

 

 

Uplassert under Valders

 

Bent Jonsen. Ble trolovet 1. januar og gift som enkemann fra Holt i Fon sogn 29. januar 1739 i Ramnes med Eli Jakobsdatter. Bent kalles ”En Fremed Betler” og følgende tekst står i kirkeboka: ”Kom reysende med sin Hustrue, der uformoedentlig falt i barlselseng hos Mari Walders.”

Barn:

1.   Jakob Bentsen, døpt 26. desember 1741. Faddere: Gjertrud Johannesdatter Buerteigen, Marte Olufsdatter Valders, Elias Andersen Buerteigen, Peder Kristensen Buer, Peder Olufsen Buer.

 

De er tilbake på Ås eiet – kalt Ronnerød, i Ramnes i 1744.[1] Trolig feil etternavn for det er nok Gjertrud Jonasdatter, da på Grindvadet dette gjelder.