Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

RØNNINGEN

(Semsrønningen)

Gårdsnr. 74

 

B r u k e r e

 

Hans Hansen, født ca. 1685. Begravet 21. juni 1741 på Sems-Rønningen, 56 år gammel. Skifte 15. september 1741. (Sønn til Hans Larsen, født 1650 på Hunsrød i Høyjord og hustru Gunhild Halvorsdotter Engelstad i Lardal, skifte 18. og 19. oktober 1715. På Fuske i Arnadal.) Gift med (1) N. N. Begravet 15. mars 1719 fra Øvre Sem. Gift (2) 1719 med Gunhild Haraldsdatter Helgerød Tjøme. Hans Hansen solgte i 1726 Øvre Sem til Jon Andersen og flyttet hit og ble husmann.

Barn i første ekteskap:

1.   Gunhild Hansdatter, døpt 11. juni 1715 fra Øvre Sem. Begravet 30. juni 1715 fra Øvre Sem.

2.   Sebille Hansdatter, døpt 28. november 1717. Begravet 28. november 1717.

 

1741 (15. september) er det skifte på ”pladz(en) Rønningen paa gaarden øvre Semb eie” etter salig Hans Hansen. Gjenlevende enke er Gunhild Haraldsdatter. De hadde ingen barn og arvingene var: 1. Broren Anders Hansen på Skallestad på Nøtterøy. 2. Broren ”afgagne” Halvor Hansen. Sønn Ole Halvorsen på Bjørke i Våle. 3. Søsteren ”afgagne” Siri Hansdatter. Datter Maren Simensdatter, gift med Paul Larsen Døvle i Arnadal. 4. Søsteren Sebille Hansdatter, også død. Datter Else Evensdatter, gift med Morten Larsen Myre i Høyjord. 5. Søsteren Elen Hansdatter, også død. Hennes tre barn arver: A. Hans Jakobsen, død og etterlater to barn: a) Elen Hansdatter, 4 år gammel og b) Åse Hansdatter, 2 år gammel. B. Ole Jakobsen, i militæret. C. Maren Jakobsdatter, gift med Kristoffer Engebretsen på Stavnum i Stokke.

 

Gunhild Haraldsdatter ble trolovet 7. desember 1742 og gift (2) 3. januar 1743 med Jakob Isaksen Stangeby, født ca. 1710. Død 1784. Ingen barn. Jakob ble trolovet 22. juni og gift (2) 5. august 1757 med ”Pigen, Tienende i Rønningen under Semb”, Kirstine Nilsdatter, født ca. 1733. Død 1760, 27 år gammel. Trolovet 2. mai og gift (3) 12. juni 1760 med Anne Olsdatter Kjønnerød, døpt 11. august 1734 på Buberg. 16 år i 1751. Død 6. februar og begravet 11. februar 1784, 50 år gammel. Jakob overtok Semsrønningen.

Barn i andre ekteskap:

1.   Gunhild Jakobsdatter, døpt 23. september 1757. Trolovet 6. juli og gift 6. november 1781 med  Cornelius Johannesen fra Almerønningen under Strengsdal. Overtok Rønningen. Se nedenunder.

2.   Isak Jakobsen, døpt 28. oktober 1759. Trolovet 23. januar og gift 11. februar 1782 med Margrete Halvorsdatter Østre Oterbekk. Kom til Sparrønningen under Østre Kjøle.

Barn i tredje ekteskap:

3.   Ole Jakobsen, døpt 19. mars 1761.

4.   Kristen Jakobsen, døpt 14. august 1763.

5.   Kristen Jakobsen, døpt 13. januar 1765. Kom til Kjøveien under Nordre Smidsrød.

6.   Kristine Jakobsdatter, døpt 23. mars 1768.

 

Jakob fikk skjøte på plassen Rønningen under Øvre Sem av klokker Johannes Nilsen og Anders Johannesen, datert 18. og tinglyst 30. oktober 1756.

 

1757 Kari Nilsdatter Rønningen.

1785 (14. januar) er det skifte på plassen Rønningen under Sem etter ektefolkene Jakob Isaksen og Anne Olsdatter. Barna er: Fra hans første ekteskap: Isak Jakobsen, 25 år og i Oterbekk, Gunhild Jakobsdatter, 27 år og gift med Cornelius Johansen og bosatt på Rønningen, samt Kristen Jakobsen, 20 år og på Rønningen.

 

*

 

Cornelius Johannesen fra Almerønningen under Strengsdal, født 1758. Trolovet 6. juli og gift 6. november 1781 med Gunhild Jakobsdatter Rønningen, født 1757. Først på Rønningen under Øvre. Sem. Så på Sandodden og senere på Vallekjær på Tjøme.

Barn:

1.   Engebret Corneliussen, døpt 11. august 1782 fra Øvre Sem.

2.   Anne Corneliusdatter, døpt 18. august 1784. Tvilling.

3.   Jakob Corneliussen, døpt 18. august 1784. Tvilling. Død 27. august og begravet 31. august 1785 fra Sandodden. Det står yngste tvillingsønn.

5.   Marte Kirstine Corneliusdatter, døpt 18. juni 1786 fra Vallekjær på Tjøme.[1]

 

*

 

Markus Zakariassen fra Østre Borge i Skjee, døpt 1. oktober 1724 fra Aulerød i Sem.  Død 28. april av ”brystsyge” og begravet 5. mai 1794, 70 år gammel. (Sønn til handelsmann Zakarias Markussen og andre kone, Karen Jakobsdatter Borge. På Aulerød i Sem og Østre Borge i Stokke.) Trolovet 30. november som ”Dragoun ved Sgr. Major Hvidtfelts Compagnieog gift 30. desember 1750 med Mari Olsdatter, døpt 13. oktober 1729 fra Glomstein. Død 1. desember av ”Langvarig sygdom” og begravet 6. desember 1787, 59 år gammel. På Østre Borge 1750-1783. Kjøpte Semsrønningen for 410 riksdaler i 1785.

Barn:

1.   Zakarias Markussen, døpt 21. april 1751. Begravet 25. juli 1751, 3 måneder gammel.

2.   Margrete Markusdatter, døpt 9. november 1752. Trolovet 19. juni og gift 10. juli 1777 i Stokke med Jan Andersen Nordre Sande på Nøtterøy, og kom dit. Personalia, se Semsrønningen. Ble en kjent skipper.

3.   Nils Markussen, døpt 5. oktober 1755. Overtok Østre Borge i Stokke.

 

Markus kjøpte halve Nordre Heum i Undrumsdal ved auksjon i 1766 for 440 riksdaler, men solgte den igjen alt i 1768 for 510 riksdaler til Peder Erlandsen Teigen i Vivestad. Det står i Våle bygdebok at han bodde der, men det stemmer ikke. Markus kjøpte Øvre Rød på Tjøme i 1775 for 940 riksdaler og solgte i 1776 for 960 riksdaler.

 

*

 

Jan Andersen, døpt 27. august 1749. Konfirmert 30. november 1766 fra Sande. Druknet 20. juli 1812 i Drammensfjorden. Blev borte med begge sine 2 ældste Sønner”. Trolovet 19. juni og gift 10. juli 1777 i Stokke med Margrete Markusdatter Østre Borge, døpt 9. november 1752 i Stokke. Om hennes foreldre, se ovenfor. Ble en kjent skipper. Først på Nordre Sande, så hit.

Barn på Nordre Sande:

1.      Anders Jansen, døpt 5. oktober 1777 fra Nordre Sande. Druknet 20. juli 1812 i

      Drammensfjorden.

2.      Markus Janen, døpt 3. september 1780. Var i 1813 utenlands.

3.      Anne Maria Jansdatter, døpt 29. september 1782. Trolovet 2. februar og gift 24. februar

      1804 med matros Elias Torgersen Grindvad.

4.      Karen Maria Jansdatter, døpt 23. oktober 1785. Død 31. desember 1785 og begravet 5.

      januar 1786, 11 dager gammel.

5.      Karen Maria Jansdatter, døpt 5. april 1787. Trolovet 28. november 1812 og gift 5.

      februar 1813 med matros Ola Holboe Svendsen Torbjørnrød.

6.      Hans Jansen, døpt 15. august 1790 fra Semsrønningen. Druknet 20. juli 1812 i

      Drammensfjorden.

7.      Nicolaj Jansen, døpt 25. november 1792. Flyttet med til Gokstad.

 

 

Margrete ble gift (2) med Kristoffer Gokstad i Sandeherred.

 

 

0708

30.5.1783

Skifteprotokoller

Skifteprotokoller 4a

354b

Tønsberg. Skiftet sluttet 29.01.1784

 

 

Rolle

Relasjon

Førenamn

Etternamn

Bustad

Stilling

Alder

Merknad

4799

arvelater

 

Ragnild

Larsdtr

Søndre Næss paa Byetangen

 

 

død

4800

arving

ektefelle

Salomon

Ionsen Næss

 

 

 

 

4801

arving

sønn

Iohan Iørgen

Salomonsen

 

 

21 år

 

4802

arving

datter

Anne Maria

Salomonsdtr*

 

 

 

g.m Hans Svendsen Holm

4803

andre

svigersønn

Hans

Svendsen Holm

 

skipper

 

g.m. Anne Maria Salomonsdtr

4804

arving

datter

Gunnild

Salomonsdtr

 

 

 

ugift

4805

andre

 

Abraham

Erichsen

 

 

 

død. Enkemannens brorsønn

 

 [1] Han kalles feilaktig Kornelius Johannesen fra Sande på Nøtterøy i Tjøme bygdebok, side 346. Han kom jo dit fra Sandodden i Årøysund.