Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Grindvadet

GrindvadGrineval

Gårdsnr. 75

 

B r u k e r e

 

Mathis Jonasen er fadder fra Grindvadet 27. desember 1752. Født ca. 1725. Død 16. mars og begravet 20. mars 1797, 72 år gammel. Han ble trolovet 10. januar og gift 28. februar 1753 med enken Anne Olsdatter Kjærgrav, på Saltbustad under Bugården. Ingen barn nevnes. Om dem se Saltbustad under Bugården. Mathis Jonassen kalles Høgenhald i 1755, da han er fadder på Valders. Stokke???

 

Hans trolige søster, Gjertrud Jonasdatter er fadder fra Grindvadet 21. april 1759. Begravet 30. mars 1774 fra Meum, 48 år gammel. Hun blir trolovet 6. desember 1770 fra Saltbustad under Bugården, og gift 10. januar 1771 med Anders Pedersen. De kom til Meum. Om hans familie sen uplassert under Nesbryggen (Nordre Nes).

 

*

Grindvadet ble skilt ut i 1761 fra Østre Sem.

 

Torgeir Eliassen, døpt 2. desember 1738 fra Lofterød, se Håvaldsrød. Død 8. april og begravet 13. april 1798 fra Grinvad, 60 år gammel. Trolovet 14. november og gift 15. desember 1760 med Anne Andersdatter. Død 3. mai og begravet 8. mai 1813, 80 år gammel.  På Håvaldsrød 1760-61 og på Grindvadet fra 1766.

Barn:

1.   Tor Torgeirsen, døpt 20. august 1761 fra Håvaldsrød. Trolovet 29. oktober og gift (1) 14. november 1784 med Kirstine Finnsdatter Brattås. Begravet 1. desember 1792, 42 år gammel. D. 11te Oct. d. A. i uroelige Tanker bordgagne og den 26, f. M. paa Gaarden Kaarøds Strand død funden. Efter Anmældelse for og Besketning af Vedkommende Øvrighed begraven i Stillhed.” Trolovet 13. juni og gift (2) 5. november 1793 med Margrete Kristoffersdatter Øvre Buerstad. Lenge i Grindvadet før de kom til Nordre Buerstad i 1795.

      Barn i første ekteskap:

1.   Anne Torsdatter, døpt 21. desember 1784. Gift 1813 med los Nils Eliassen, født 1790 på Petterød. Overtok Nordre Buerstad.

2.   Helvig Torgeirsdatter, døpt 24. august 1766 fra Grindvadet. Trolovet 18. november 1793 og gift 15. januar 1794 med Johannes Jørgensen Buer.

3.   Sørine Torgeirsdatter, døpt 18. november 1770. Trolovet 26. juni og gift 24. oktober 1792 med Peder Mathisen Kårød.

4.   Elias Torgeirsen, døpt 4. desember 1774. Trolovet 2. februar og gift 24. februar 1804 med Anne Maria Jansdatter Rønningen (Semsrønningen), døpt 29. september 1782. Matros. Overtok gården.

 

Anne Andersdatter er trolig søster til Johanne Andersdatter, gift til Hovlandsteigen. Johanne står fadder til flere av Annes barn.

 

Torgeirs søster Elisabet Eliasdatter blir trolovet fra Grindvadet 18. juni og gift 14. november 1774 med enkemann Anders Pedersen Meum. Samme som ovennevnte, gift med Gjertrud Jonasdatter. Se ovenfor. De kommer til Hengerød.

 

*

 

Elias Torgeirsen, døpt 4. desember 1774. Trolovet 2. februar og gift (2) 24. februar 1804 med Anne Maria Jansdatter Rønningen (Semsrønningen), døpt 29. september 1782. Matros. Overtok gården.

Barn:

1. Margarete Sophia Eliasdatter, født 14. desember og døpt 20. desember 1804 fra 

Grindvadet. Gift 1830 i Stokke med Ditman Andreassen Mellom Borge i Skjee. Bodde senere på Taranrød i Sem.

2. Elen Andrea Eliasdatter, født 13. august og døpt 19. august 1806. Død 20. oktober og 

    begravet 26. oktober 1811, 5 ¼ år gammel fra Grindvadet.

3. Anne Eliasdatter, født 2. oktober og døpt 9. oktober 1808. Gift med Jakob Hansen 

    Strengsdal (bruksnr. 1).

4. Karen Lovise Eliasdatter, født 11. april og døpt 18. april 1811. Gift med Jørgen  

    Johansen Vesek. På bruksnr. 10 på Mellom Sem.

5. Elen Andrea Eliasdatter, født 1816.

6. Inger Helene Eliasdatter, født 1818. Gift med Thor Thorsen, født 1825 på Nordre Ås i

    Sem. Overtok gården.

7. Jon Eliasen, født 1822. På skiftet etter Elias i 1832 ble gården utlagt til Jon. Han falt i 

    1852 over bord fra ei skute og druknet. Ugift.

           

Eldste søstersønn, Andreas Ditmansen, hadde odelsrett og overdro eiendommen i 1853 til sin onkel.

 

Uplassert under Grindvadet

 

Ove Pedersen, født ca. 1767. Var på Ørsnes da han ble trolovet 29. oktober og gift 27. november 1794 med Andrea Kristoffersdatter Øvre Buerstad.[1]

Barn født i Grinvadet:

1. En sønn, dødfødt 15. juni og begravet 21. juni 1797.

 

De flyttet i 1798 til Buerstadhagen under Øvre Buerstad.

 [1] Hans forlover kalles da Peder Hansen Søndre Munkerekken.