Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BUERTEIGEN

Gårdsnr. 76

 

E i e r e

 

Dette var en plass under Østre Sem. Den nevnes første gang i 1741. De gamle husene lå lenger nede på jordet enn der de ligger i dag.

 

B r u k e r e

 

Elias Andersen, født 1712 i Nedre Buerstad. Død 1757. Trolovet 18. januar og gift 28. desember 1733 med Gjertrud Johannesdatter Stud, døpt 13. juni 1698 i Eiker. Begravet 12. november 1774, 70 år gammel. Begge var faddere 1741 til en fremmed betlers sønn, og kalles da Buerteigen.[1] Nevnt også 1742. Disse finner vi igjen i Øvre Buerstad.

 

*

 

Så står stedet kanskje tomt helt fram til 1811 da det selges av Østre Sems brukere for 270 riksdaler til:

 

Anders Svensen Hellemann (Helman), født ca. 1773 (-77?). Fra Sverige. Død 8. april og begravet 16. april 1853 som oppholdsmann på Buerteigen, 80 år gammel. Trolovet 25. november og gift 29. desember 1801 med Helvig Hansdatter Svensrød, døpt 16. november 1780 fra Østre Hovland. Om henne, se Hengerød. Hun er 21 år og bosatt på Svensrød i 1801. Det må være henne som dør som oppholdsenke på Buer 22. oktober og begraves 29. oktober 1867, 89 år gammel. Han kom da flyttende hit fra Tønsberg, men i mantallet 1801 finner vi ”Anders Helman” som losjerende, 24 år, ugift og sjøfarende på Svensrød på Nøtterøy. Matros. De kom til Haukemyr eiet og skal der ha bodd i et steinhus.

Barn:

1.   Svend Helman Svensen, født 10. juli og døpt 15. juli 1803 fra Haukemyr. Kom til Valders.

2.   Anne Katharine Svensdatter, født 25. februar og døpt 1. mars 1807 fra Haukemyr eiet. Gift 6. desember 1831 med ungkar og matros Torgeir Gundersen Bjønnes, da 26 år gammel. De overtok i Buerteigen, se nedenunder.

3.   Hans Svendsen, født 29. september og døpt 5. oktober 1811 fra Haukemyr eiet.

4.   Ingeborg Andrea Svendsdatter, født 21. januar og døpt 30. januar 1817 fra Buerteigen under Østre Sem. Gift 29. desember 1840 med los Arnt Albretsen Torød.

 

Om Anders Hellemans slekt.

Mye tyder på at han er fra Uddevalla, og en av to sønner til følgende ektepar:

Sven Hellman, født ca. 1729. Død 20. juli av slag, og begravet 25. juli 1806 i Uddevalla, 77 år gammel. Gift 29. juni 1766 i Uddevalla med Jungfru Anna Catharina Lorentzdotter Österberg. De ble viet hjemme står det. Sven kalles Sjøtømmermann.

Barn:

1. Anders Lorents, født 28. januar 1767 i Uddevalla.

2. Inger, født 21. februar 1768 i Uddevalla.

3. Olaus, født 10. desember 1771 i Uddevalla.

4. Anna Christina, født 11. januar 1774 i Uddevalla.

5. Anders Lorentz, født 10. november 1776 i Uddevalla. Fadd: Carduantsmak. Peter  

    Lundberg, Skomakaren Peter Wennerström, Murmäster And. Hultins hustru.

6. Anders Jeurgen (Jørgen), født 7. april 1778 i Uddevalla.

7. Sara, født 29. juli 1781 i Uddevalla. Tvilling.

8. Lars, født 29. juli 1781 i Uddevalla. Tvilling.

 

 

Buerteigen

Det lå et hus nedenfor der dagens hus ligger. Grundleie i 1865.

 

 

Anders Torgersen, født 1835. Gift 15. januar 1861 med Helvig Marie Syversdatter fra Budalstranda på Tjøme. (Datter til Syver Gulliksen.) Skomaker. Bosatt i eget hus i Buerteigen. De er bosatt hos datteren i 1900 og har fattigunderstøttelse. Bosatte her i 1865.

Barn:

1.      Tomine Katrine Andersdatter, født 20. mai og døpt 3. juni 1861 i Buerteigen. Hjemmedøpt 26. mai 1861 av enken Ingeborg Andrea Andersdatter Torød. Gift 27. oktober 1891 med sjømann og stuert Kristian Andersen, født 1864 i Hedrum. Overtok huset i Buerteigen og nevnes der i 1900.

      Barn før ekteskap:

1.      Margit Fredrikke Andersen, født 15. august i Buerteigen, og hjemmedøpt samme dato 1887. Bekreftet i kirken 25. september. Far var: Overrettssakfører Markus Fredrik Ra………

Barn i ekteskap:

2.      Alf Arnold Andersen, født 16. juli og døpt 7. august 1892 fra Buerteigen under Buer. Død 1952 på Nordre Øre.

3.      Magnvald Marius Andersen, født 8. mars og døpt 22. mars 1894 fra Buerteigen. Død 13. februar 1963 på Mellom Smidsrød. Gift 1921 med Gunvor Amalie Hansen Herland.

 

      Denne familien er i 1910 bosatt på eiendommen Skogfred/Skogfryd, bruksnr. 10 under Vestre Gunnestad. Plassen ligger ved Støyten.

2.   Severin Johan Andersen, født 19. mars 1864 i Buerteigen. Hjemmedøpt samme dato av jordmoren. Død før dåpen kunne konfirmeres i kirken. Faddere var: Anne Andersdatter Buerteigen, Anne Andersdatter Torød.

 

Ingen nevnes her i 1910. Familien Wallin forteller at her bodde en gammel mann og hans datter. Hun var lærerinne ved omgangsskolen. En annen kilde forteller at her bodde en gammel dame da Wallin kjøpte Buerteigen i 1918, men familien Wallin sier at da var huset tomt.

 

 

1865 – folketellingen på Buerteigen og Buer

 

Torger Torgersen, født 1835 på Nøtterøy, husfar, selveier, matros

Martina Ingebretsdatter, født 1830 på Nøtterøy, hans kone

Inger Torgersdatter, født 1865 på Nøtterøy, deres datter

Anne K. Andersdatter, født 1812 på Nøtterøy, hans mor, enke, føderådskvinne

Helvig Hansdatter, født 1778 på Nøtterøy, føderådskone

 

1910 – Folketellingen for Buerteigen og Buer.

 

Nikoline Grønneseter, født 24. mai 1849 i Norddalem, Sunnmøre, husmor, enke, pensjonist og gårdbrukerske.

Johan Grønneseter, født 31. mars 1894 i Norddalen, Sunnmøre, ugift, sønn, pensjonist.

 [1] Jakob, døpt 26. desember 1741. Foreldre Bent Jonsen og Eli Jakobsdatter.