Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

STRENGSDAL

Gårdsnr. 77.

 

E i e r e

 

Ved opprettelsen av et hospital under St. Laurenti kirke i Tønsberg ca. 1319-1320 avgir Ridder og fehirde Bjarne Audunsson en del Nøtterøygods, derav bl.a.: ”Strengedal 16 øresbol 1 pund smør”. Ødegård i 1622.

 

B r u k e r e

 

Håkon Strengsdal. Nevnt 1593-ca. 1610.

 

*

 

Erik Strengsdal. Nevnt ca. 1610-1645. Neste bruker er trolig hans sønn. I koppskatten 1645 betaler Erik Strengsdal for seg og sin kone og en datter – 18 skilling.

Barn:

1.  N. N. Eriksdatter. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

 

*

 

Halvor Eriksen, født ca. 1603 (62 år i 1665). Gift med Siri. Enken Strengsdal i 1679-1686. Levde til etter 1690. Halvor Strengsdal i 1636. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Haluor Strengsdahl till proustiet smør 3 bispd. (Er) 1 skippd. Proustiet bøxsellen. Skatt 2 dr.”

Barn:

1.   Johanne Halvorsdatter, født ca. 1647. Gift før 1686 med Halvor Paulsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Overtok halve gården.

2.   Ingeborg Halvorsdatter, født ca. 1656 Begravet 19. september 1736, 80 år gammel. Trolovet 14. oktober og gift 4. november 1692 med Torgeir Ellingsen Lofterød.

3.   Gunild Halvorsdatter. Begravet 22. januar 1708. Gift 29. desember 1693 med Hågen Sørensen, født ca. 1678 (28 år i 1706). Overtok halve gården.

4.   Eli Halvorsdatter Strengsdal. Trolovet 15. juni og gift 4. oktober 1697 med Ole Anundsen Sevik. Ingen barn.

 

Omtrent 1680 overlater enken Siri en halvpart av gården til svigersønnen Halvor Paulsen. Siris egen part ble midt i 1690-årene overtatt av en annen svigersønn, Hågen Sørensen, se nedenfor.

 

Strengsdal

½ gården

Bruksnr. 1

1/3 i 1706

 

Hågen Sørensen, født ca. 1678 (28 år i 1706). Død etter 1708. Gift 29. desember 1693 med Gunild Halvorsdatter Strengsdal. Begravet 22. januar 1708. Ingen barn. Brukere ca. 1695-1710.

25. november 1701 tinglyste Hågen Sørensen sin bygselseddel på halve Strengsdal av skyld 2 bismerpund smør og 2 ort penger. Datert 13. Oktober 1699.

Han møtte ikke. I 1703 stevnet Petter Sand Hågen Strengsdal for 1 ort 10 skilling han skyldte.

 

 

*

 

Jørgen Halvorsen, født ca. 1680. 26 år og ungkar i 1706. (Se bruksnr. 14). Begravet 9. mars 1753. Trolovet 10. januar og gift 14. februar 1715 med Mari Helgesdatter Elgestad. Begravet 8. mars 1753.

Barn:

1.   Gunhild (Gunnille) Jørgensdatter, døpt 29. desember 1715. Trolovet 8. juli og gift 28. august 1749 med Anders Hansen Nordre Føyn.

2.   Kari Jørgensdatter, døpt 11. februar 1717. Gift 1747 med enkemann Hans Torgersen Føyn. Gift (2) med Søren Anunsen Kjønnerød.

3.   Anders Jørgensen, døpt 29. september 1718. Se nedenfor.

4.   Jakob Jørgensen, døpt 15. september 1720. Et barn ble begravet 2. august 1721, det må være Jakob.

5.   Halvor Jørgensen, døpt 27. juni 1722.  Begravet 27. februar 1724

6.   Else Jørgensdatter, døpt 12. mai 1726. Trolovet 30. november og gift 27. desember 1751 med Tor Hansen Nordre Føyn.

 

Ober Inspektør Sr. Peter Claussens bygselseddel til Jørgen Halvorsen på gården Strengsdal på Nøtterøy som skylder til Grevskapet Jarlsbergs Jordebok 1 bismerpund smør med bygsel og fornødspenger 1 daler. Datert 23. september 1721. Forrige bygselseddel under forrige inspektør Mandal var datert 1708.

 

1753 (21. juni) var det skifte i Strengsdal etter avgagne ektefolk Jørgen Andersen og Maren Helgesdatter. Arvingene var barna: 1. Anders Jørgensen. Død og etterlatt barna Arne Andersen, 4 år; Kristen Andersen, 5 uker og Anne Andersdatter 2 år. 2. Gunhild Jørgensdatter, gift med Anders Hansen Føyn. 3. Karen Jørgensdatter, gift med Hans Torgeirsen Føyn. 4. Else Jørgensdatter, gift med Tor Hansen Føyn.

 

*

 

Anders Jørgensen, døpt 29. september 1718. Begravet 2. mars 1753, 28 år gammel. Trolovet 22. november og gift 27. desember 1751 med Marte Hansdatter Hovland.

Barn:

1. Anders Strengsdals lille barn, begravet 16. august 1754, 8 år gammel.

2. Arne Andersen, døpt 1. september 1748. Se nedenunder.

3. Anne Andersdatter, døpt 18. oktober 1750.

4. Kristen Andersen, døpt 24. februar 1753.

 

1753 (21. juni) var det skifte i Strengsdal etter Anders Jørgensen. Arvingene var enka Marte Hansdatter og barna: 1. Arne Andersen, 4 år; 2. Kristen Andersen, 5 uker; Anne Andersdatter, 2 år. På de umyndige barns vegne møtte værbrødrene (svogrene) Anders Hansen Føyn og Tor Hansen Gåsø.

 

Marte ble trolovet 31. januar og gift (2) 26. juli 1754 med Svend Sørensen Kjønnerød.

Barn:

5. Anders Svendsen, døpt 7. juni 1755.

6. Mari Svendsdatter, døpt 17. august 1760.

 

Svends foreldre ble begravet fra Strengsdal. Faren Søren Svendsen. Begravet 28. januar 1760 fra Strengsdal, 69 år gammel. Moren Mari Hansdatter. Begravet 14. september 1754 fra Strengsdal, 63 år gammel.

 

*

 

Arne Andersen, døpt 1. september 1748. Død 1803. Trolovet 6. mars og gift 26. mars 1773 med Mari(a) Evensdatter Skrafskjær, døpt 3. oktober 1737. Død 1814. Først på Anilrød før de kommer hit.

Barn:

1. Jens Arnesen, døpt 26. juni 1773 fra Anilrød. Begravet 3. september 1773, 12 dager

    gammel.

2. Kirsten Arnesdatter, døpt 24. januar 1775 fra Strengsdal. Begravet 12. februar 1775, 3

    uker gammel.

3. Marthe Kirstine Arnesdatter, døpt 4. august 1776. Begravet 5. september 1776, 5 uker

    gammel.

4. Marthe Arnesdatter, døpt 3. januar 1778. Begravet 11. januar 1778, 8 dager gammel.

5. Andrea Maria Arnesdatter, døpt 17. juli 1779. Begravet 13. juni 1779, 1 måned gammel.

6. Live Maria Arnesdatter, døpt 14. november 1781. Gift 1802 med Hans Pedersen Nordre

    Føyn, født 1780. Overtok her, se nedenunder.

 

*

 

Hans Pedersen Nordre Føyn, født 1780. Ble borte på sjøen 1816. Gift 1802 med Live Maria Arnesdatter, døpt 14. november 1781. Se ovenfor. Død 1849. Bruker her 1803-16. Eide i sine siste år også jord på Føyn.

1. Inger Kirstine Hansdatter, f. 1802, egtet 38 Kristen Kristensen; hadde tomt og hus her.

2. Jakob Hansen, f. 1807. Gift 1831 med Anne Eliasdatter Grindvad. Ble fraktemann. Fikk en part av bruket her.

3. Lovise Maria Hansdatter, f. 1810. Gift 1843 med Anders Larsen (se bruk 1 b).

 

Live Maria ble gift (2) med Johannes Jansen, født 1786. (Sønn til Jan Johansen fra Almerønningen under Strengsdal og Ragnhild Torsdatter (se Haukemyr). Bruker her 1816-35. Johannes seilte som skipper, omkom 1835.

4. Kristen Johannessen, f. 1818, egtet 41 Berte Katrine, datter av Ivar Olsen; bodde i Grasrønningen.

5. Henrikka Johannesdatter, f. 1821, Gift 1848 med Kristoffer Sørensen Buberg.

6. Johan Arnt Johannesen, f. 1823. Gift 1849 med Maren Andersdatter Lofterød.

 

Enken Live Maria som levde til 1849, delte før sin død bruket mellem sønnene Jakob Hansen og Johan Arnt Johannessen.

 

Strengsdal

½ gården

Bruksnr. 14, skyld 58 øre i 1962

2/3 av gården i 1706

 

Halvor Paulsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet 3. desember 1720, 72 år gammel (født 1648?). Gift før 1686 med Johanne Halvorsdatter Strengsdal, født ca. 1647. Begravet 27. november 1735, 88 år gammel.

Barn:

1.   Jørgen Halvorsen, født ca. 1680. 26 år og ungkar i 1706). Trolovet 10. januar og gift 14. februar 1715 med Mari Helgesdatter Elgestad. Se bruksnr. 1. Utskrevet til matros i 1711, da 31 år gammel.

2.   Halvor Halvorsen, født ca. 1682. 24 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros i 1711, da 29 år gammel. Se nedenfor.

3.   Nils Halvorsson, født ca. 1686. 20 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros i 1711, da 25 år gammel. Trolovet 29. november og gift 28. desember 1724 med Helena Pedersdatter Skjerve. På Øvre Skjerve.

4.   Hans Halvorsen, døpt 5. februar 1688. 18 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros i 1711, da 23 år gammel.

5.   Erik Halvorsen, født ca. 1690 (1694?). 12 år i 1706. Begravet 14. desember 1710, 20 år gammel

 

I 1704 er det en sak mellom skipperne Hans Hansen av Tønsberg som fører Kristoffer Larsens skip, og Danquert Danquertsen av Fredrikshald. De møtes i Ole Amundsens hus 5. mars, der de begynte å slåss så blodet rant. Hans Hansen dro Danquert etter beina ut over dørstokken. Ole Sevik og Halvor Strengsdal er vitner. Jørgen, Halvor Nils og Hans Halvorsønner er alle soldater for Strengsdal fra 1706. I 1711 var de 31, 29, 25 og 23 år gammel.

 

I 1713 møtte Halvor Paulsen Strengsdal på tinget og sa at fordi han var gammel og skrøpelig, samt hadde sine tre sønner i Kongelig Majestets sjøtjeneste kunne han ikke betale skatter og avgifter. Han ba om at de måtte dimitere hans eldste sønn Jørgen Halvorsen, som hadde vært ute i fem år, fra sjøtjenesten så han fikk hjelp.

 

*

 

Halvor Halvorsen, født ca. 1682. 24 år og ungkar i 1706. begravet 10. april 1758, 80 år gammel. Gift med Mari Kristensdatter, født ca. 1687. Begravet 31. desember 1764, 81 år gammel.

Barn:

3.   Gunhild Halvorsdatter, født ca. 1717. Trolovet 29. november og gift 28. desember 1746 med Ole Jakobsen Nedre Skjerve.

2.   Halvor Strengsdals barn. Begravet 11. januar 1722. Dødfødt.

3.   Halvor Halvorsen, døpt 13. mars 1726. Trolovet 21. mars og gift 3. august 1752 med Johanne Jakobsdatter Nedre Skjerve.

 

*

 

Ole Jakobsen Nedre Skjerve. Trolovet 29. november og gift 28. desember 1746 med Gunhild Halvorsdatter, født ca. 1717. Død 1791..

Barn:

1.   Jakob Olsen, døpt 24. mai 1748.

2.   Marie (Maria) Olsdatter, døpt 29. desember 1750. Trolovet 25. november og gift 29. desember 1773 med Andreas Pedersen Lofterød.

3.   Anders Olsen, døpt 29. september 1753. Død 1780 om bord i fregatten ”Møen”.

4.   Kristine Olsdatter, døpt 20. desember 1756. Trolovet 7. desember og gift 29. desember 1780 med Peder Pedersen Lofterød. Se nedenfor.

5.   Halvor Olsen, døpt 2. februar 1762. Begravet 2. mars 1762, 5 uker gammel.

 

 

Mads Kristoffersen, død 23. mai 1770, 60 år gammel.

 

 

Uplassert under Strengsdal

 

Helvig Strengsdal. Fadder 18. oktober 1738.

 

*

 

 Tienende paa StrengstalOlene Pedersdatter Strengsdal. Trolovet 18. november 1755 med Lars Sørensen Anilrød. Hun var visstnok fra Haukemyr.

 

Husmannsplasser

 

Strengsdalstad – Strengstadsdal Strengsdalstad Eje –

Almerønningen Almebugta

 

Plassen kalles Almebugten fra 1754 og Almerønningen fra 1759.

 

Kristen Strengsdalstad.

Barn:

1.   Anders Kristensen, døpt 13. januar 1721.

 

*

 

Nils Eriksen Strengsdalstad, født ca. 1675. Begravet 11. mai 1735, 60 år gammel.

 

*

 

Jonas Reiersen Strengsdalstad Eje, født ca. 1691.[1] begravet 18. oktober 1737, 46 år gammel. Trolovet 4. juni og gift 9. juli 1726 med Gunhild Lembeksdatter Østre Sem, døpt 29. november 1692. Begravet 2. juni 1761 fra Sems – eie, 70 år gammel. Fadder på Østre Sem i 1733.

Barn:

1.   Mari Jonasdatter, døpt 6. november 1726 fra Østre Sem.

1.   Gunhild Jonasdatter, døpt 11. januar 1731.

2.   Lembek Jonasen, døpt 6. juni 1734.

 

I 1736 er Jonas Reiersen på tinget og viser fram en bjørnehud fra en bjørn han har skutt. Han lar Jakob Trolltorød og Anders Larsen bevitne at han snakker sant.

 

*

 

Ole Nilsen Strengsstadsdal. Gift med Mari Larsdatter. De kom hit fra Torbjørnrød og drar videre til Elgestad og tilbake til Torbjørnrød. Personalia, se Torbjørnrød, bruksnr. 3

Barn i Strengsdal:

1. Marie Olsdatter, døpt 5. oktober 1748.

 

*

 

Johannes Olsen Strengsdalstad. Ble borte med skip 1783/84. Trolovet 12. januar og gift 10. desember 1750 med Marthe Ingebretsdatter Føykås. Johannes ble for det meste kalt Johannes Almerønningen eller Almebugta.

Barn:

1.   Ole Johannesen, døpt 19. september 1751. Tvilling. Konfirmert 26. februar 1769 i Tjøme kirke. Fullmyndig på skiftet 1785 og på Haukemyr. Det kan være han den Ole Johannesen som dør på Vestre Kirkebakken, under Øvre Rød på Tjøme, 9. mars 1808 av «Udtærende Sygdom», og blir begravet 16. mars samme år, 57 år gammel (født 1751.) Gift 16. juni 1793 fra Nordre Sundene med enken Helvig Maria Hermansdatter fra Vestre Kirkebakken. Hun var fra Gjervåg. Det er ingen Ole Johannesen født i dette tidsrommet på Tjøme.

      Barn:

1.   Johanne Maria Olsdatter, døpt 14. september 1794 fra Vestre Kirkebakken på Tjøme i Nøtterøy kirke. 7 år i 1801. Konfirmert fra Kirkebakken 6. mai 1810. Gift 15. mars 1824 med ungkar og arbeidsmann Syvert Gulliksen Kaupang i Tjølling. På Eiet under Nordre Rød på Tjøme. Etterslekt.

2.   Ingebret Johannesen, døpt 19. september 1751. Tvilling. Konfirmert 26. februar 1769 i Tjøme kirke. Ble borte med skip ved kysten av Frankrike 1780.

3.   Jan Johannesen, døpt 18. september 1754. Konfirmert Dom. Oculi. 1772 i Nøtterøy kirke. Trolovet 26. januar og gift 17. februar 1784 med enka Ragnhild Torsdatter Haukemyr. Kom til Haukemyr.

4.   Jørgen Johannesen, døpt 28. mai 1757. Død før skiftet.

5.   Kornelius Johannesen, døpt 12. november 1758. Konfirmert 16. oktober 1774 i Tjøme kirke. Trolovet 6. juli og gift 6. november 1781 med Gunhild Jakobsdatter Rønningen.

6.   Mari Johannesdatter, døpt 6. juni 1762. Konfirmert 20. april 1777 i Nøtterøy kirke. Tjente hos Iver Larsen på Tjøme 1785.

 

1785 (17. januar) var det skifte på plassen Almerønningen under Strengsdal etter Johannes Olsen. Marte Ingebretsdatter er enken. Barn: 1. Ole Johannesen, fullmyndig og oppholder seg på gården Haukemyr. 2. Ole Johannesen, fyllmyndig, gift og bosatt på Haukemyr. 3. Kornelius Johannesen, 21 år, gift og bosatt på plassen Rønningen. Maren Johannesdatter, tjente hos Iver Larsen på Tjøme

 

*

 

Lars Syvertsen, født 1752 på Nedre Skjerve. Gift 1777 med enken Ingeborg Knutsdatter, da på Kjærgrav. Efterladte Hustrue Ingeborg Knudsdatter”, død 27. januar i Almerønningen, og begravet 2. februar 1796, 56 år gammel. Om Lars står det da: ”Paa SøeReyse udeværende Lars Sivertsen”. Første på Kjærgrav og fra 1785 her.

Barn:

1.   Sivert Larsen, døpt 12. april 1778 fra Kjærgrav.

2.   Susanne Larsdatter, døpt 17. juli 1779 fra Kjærgrav. Konfirmert fra Almerønningen 10. mai 1795 i Nøtterøy kirke. Skal ha flyttet til Tjøme.

3.   Maren Larsdatter, døpt 29. september 1784 fra Kjærgrav. Død fra Almerønningen 4. mai og begravet 9. mai 1785, ½ år gammel.

 

Rønningen – Grasrønningen – Strengsdals-Rønningen – Strengsdal Eje – Strengsdal

 

Halvor Halvorsen, født 1726 på andre halvdel. Død som enkemann og ”Lægdslem” 23. februar og begravet 27. februar 1805. Gift 1752 med Johanne Jakobsdatter Nedre Skjerve, Død 11. april og begravet 16. april 1791, 60 år gammel.

Barn:

1.   Anne Halvorsdatter, døpt 3. desember 1752. Trolovet 17. desember 1782 og gift 6. mars 1783 med Anders Kristoffersen Øre. En tid på Grasrønningen. Flytter vekk.

      Barn født i Grasrønningen:

      1.   Kristoffer Andersen, døpt 17. august 1785. Trolovet 28. januar og gift 10. mars 1808 med Oline Maria Karlsdatter Østre Movik.

      2.   Datter. Dødfødt 17. desember og begravet 20. desember 1789.

      3.   Hans Andersen. Død 21. juni og begravet 27. juni 1791, 16 uker gammel.

      4.   Jakob Andersen. Konfirmert fra Grasrønningen 26. mai 1808 i Nøtterøy kirke.

2.   Kristen Halvorsen Strengsdal, født ca. 1754. Begravet 9. oktober 1759, 4 år og 9 måneder gammel.

3.   Hans Halvorsen, døpt 6. februar 1755. Han var fadder i 1806 og kalles da: ”Hans Halvorsen Af Skee Sogn p. Timmereeg.”

4.   Jakob Halvorsen, døpt 2. desember 1757. Konfirmert 16. oktober 1774 i Tjøme kirke. Død 29. november av ”brystsyge” og begravet 5. desember 1788, 31 år gammel.

5.   Helvig Halvorsdatter, døpt 20. april 1760. Konfirmert 25. april 1779 i Nøtterøy kirke. Gift 1786 med Anders Jakobsen Lofterød. Bodde lenge i Grasrønningen.

6.   Halvor Halvorsen, døpt 17. oktober 1762. Konfirmert 11. mai 1783 i Nøtterøy kirke. Trolovet 11. november 1793 og gift 7. januar 1794 med enken Pernille Jakobsdatter Saltbustad.

7.   Martinus Halvorsen, døpt 11. mai 1766. Begravet 8. november 1766, ½ år gammel.

8.   Martinus Halvorsen, døpt 12. september 1767. Begravet 8. september 1768, 1 år gammel.

9.   Maren Halvorsdatter, døpt 11. oktober 1769. Konfirmert 16. oktober 1791 i Tjøme kirke. Trolovet 7. februar og gift 10. mars 1800 med Anders Østensen fra Vallø Saltverk. Noen år i Saltbustad. Personalia, se Valders.

10. Maria Halvorsdatter, døpt 3. juni 1774. Konfirmert 20. oktober 1793 i Tjøme kirke.

 [1] Fadder 23. mai 1733 på Østre Sem.