Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

KJÆRGRAV

Gårdsnr. 78

 

E i e r e

 

 

Skyld: I 1616/17 var gårdens skyldverdi 1 tylft huggenbord.

 

 

B r u k e r e

 

Mons Kjærgrav. 1615.

 

 

*

 

Gaute (Gutte) MadsenKjærgrav. Nevnt 1625-1631. 1636. Forarmet i 1637. Landskatten 1640.

 

*

 

Ole Kjærgrav.

 

*

 

Andres (Anders) Kjærgrav. Nevnt 1629-30. Betaler 16 skilling til kongen ut fra en skyld på 1 tylft sagen bord.

 

*

 

Søren Hansen Kjærgrav, født ca. 1605 (60 år i 1665). Begravet i februar 1687 som gammel. Enken Kjærgrav i 1686-87. I 1635 betaler Søren Hansen 5 daler av Kjærgrav, fordelt med 1 mark penge til kongen, 1 mark til søndre Prestebol i Tønsberg og 1 mark til Nøtterøy prestebol. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Søffren Kiergraff till Ko. Ma. h(oggen)bord 1 tylt, till hr. Frandz h.bord 1 tylt, till hr. Michell h.bord 1 tylt. (Er) 6 lispd. Ko. Mayt. bøxsellen. Skatt 3 mk.” I kvegskatten 1657 skatter han av 1 hest, 2 kyr, 2 kviger, 3 sauer og 1 svin. Han betaler halv skatt på 1 ½ ort 8 skilling.

 

*

 

Anders Pedersen, ”boende Paa Nøtterøen i Jarildtzbergs greffschab paa en gaard kaldis Tiergraff…”. Gift med Anne Katrine Pedersdatter, nevnt 1694.

 

Anders Pedersen Kjærgrav på Nøtterøy og Hans Olsen i Åsgårdstrand gir avkall på deres koner Anne Katrine og Sibille Pedersdøtres vegne. Avkallene var datert Tønsberg, henholdsvis 10. februar 1694 og 1695. Anne Katrine og Sibille var døtre av skredder Peder Jensen.[1] De flytter før 1696.

SAKO, Tønsberg byfogd, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1690-1699, s. 30

 

*

 

Knut Kjærgrav. Død før 1698. Knut Kjærgravs enke skyldte i 1698 2 daler 2 ort 20 skilling til Peder Wulf, men hun var forarmet.

 

*

 

Peder Pedersen, født ca. 1666 (40 år i 1706.). Død 28. desember 1709 og begravet 2. januar 1710. Om det er ett eller to ekteskap her vites ikke. En av konene kan ha vært Signe Kjærgrav. Begravet 9. januar 1729. Bruker fra ca. 1690 sier bygdebøkene, men han har nok ikke kommet hit før etter 1694. Enken bruker vel gården et par år etter mannens død.

Barn:

1.   Mari Pedersdatter, født ca. 1689. Trolovet 9. juni og gift 24. september 1711 med Ole Kristensen. Overtok Kjærgrav. Se nedenunder.

2.   Kirsti Pedersdatter, døpt 28. juli 1696. Senere skjebne ukjent.

3.   Lars Pedersen, døpt 26. desember 1697. 6 år i 1706. Senere skjebne ukjent.

 

Peder Kjærgrav skyldte i 1698 2 daler 3 ort til Peder Wulf. Vil betale.

(1703) Lensmannen på Monsieur Kristoffer Thues vegne hadde innstevnet Peder Kjærgrav for en skyld på 3 daler 3 ort 5 ½ skilling, Berte Nordre Årøy for en skyld på 2 ort 4 ½ skilling og Tormod Skarphauge på Kristoffer Thues myndlings vegne. Ettersom innstevnede Peder Kjærgrav, Berte Nordre Årøy og Tormod Skarphauge etter siste forleggelse ikke har betalt, så forefinnes de hermed deres skyldige gjeld forhen hos en hver antegnet tillike med 8 skilling av hver riksdaler i omkostning innen 15 dager så fremt det ikke etter lovens adferd hos dem skal utsøkes.

1704 ble Peder Kjærgrav innstevnet fordi han skyldte 1 daler 2 skilling til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup.

 

I 1708 får vi vite at Peder Kjærgrav skylder Peder Wulf i Stokke 4 daler 1 ort 20 skilling.

 

*

 

Ole Kristensen, trolig fra Nattvall, døpt 25. september 1692. Trolovet 9. juni og gift 24. september 1711 med Mari Pedersdatter Kjærgrav, født ca. 1689. Begravet 3. mars 1749, 60 år gammel. Overtar trolig gården ca. 1711. Maren ble stevnet i 1719.

Barn:

1.   Ane (Anne) Olsdatter, døpt 8. august 1711. Trolovet 29. november 1743 og gift (1) 7. januar 1744 med Jakob Olsen, født ca. 1713 (26 år i 1739) på Mellom Hvål i Stokke. Begravet 25. mars 1751, 40 år gammel. Trolovet 10. januar og gift (2) 28. februar 1753 med Mathis Jonasen Selbustad. Uvisst hvor han kommer fra. Først her, så i Styrsvik og siden på Saltbustad under Bugården (i Strengsdal). Personalia, se der.

      Barn på Kjærgrav:

      1.   Ole Jakobsen, døpt 16. august 1744 fra Kjærgrav.

2.   Peder Olsen, døpt 11. mars 1714. Begravet 27. juni samme år.

3.   Marta Olsdatter, døpt 7. juli 1715. Trolovet 7. februar som ”Pigen, Tienende paa Seivigen” og gift 3. mars 1757 med enkemann Anund Torgeirsen Sevik.

4.   Kristen Olsen, døpt 8. mai 1718. Trolovet 14. november 1742 og gift 10. januar 1743 med Mari Hansdatter Sevik. Kjærgrav til 1744. Først til Stangebyrønningen, så Trolltorød og deretter Nattvall.

      Barn på Kjærgrav:

      1.   Hans Kristensen, døpt 1. desember 1743.

5.   Jens Olsen, døpt 24. august 1721. Trolovet 31. januar og gift 12. august 1746 med Kari Sørensdatter Anilrød, døpt 12. oktober 1721. En stund på Kjærgrav, så til Veien, før de kom til Anilrød.

6.   Ivar Olsen, døpt 17. desember 1724. Trolovet 1. juni og gift 12. juli 1747 med Helvig Sørensdatter Anilrød, døpt 25. mars 1724. På Anilrød.

7.   Sivert Olsen, døpt 3. september 1730. Begravet 28. oktober 1731.

 

*

 

Jens Olsen, døpt 24. august 1721. Trolovet 31. januar og gift 12. august 1746 med Kari Sørensdatter Anilrød, døpt 12. oktober 1721. En stund på Kjærgrav (1748-1754), så til Veien, før de kom til Anilrød. Senere til Steinmalen.

Barn på Kjærgrav:

1.   Kirsti Jensdatter, døpt 20. oktober 1746. Begravet 23. juni 1748, 1 ½ år gammel.

2.   Jakob Jensen, døpt 27. april 1749.

3.   Søren Jensen, døpt 6. januar 1752.

 

*

 

Jakob Henriksen, født ca. 1717. Begravet 5. desember 1776, 59 år gammel. (Sønn til Henrik Jakobsen fra Sjuestokk. Bosatt på Vestre Gile og død på Sjuerød 4. desember 1723, 47 år gammel.) Trolovet 17. april og gift (1) 18. juni 1748 i Stokke med Eli (Ellen) Kristensdatter, født ca. 1725. Begravet 10. mai 1774, 49 år gammel. Trolovet 13. april og gift (2) 7. november 1775 med Ingeborg Knutsdatter[2], da bosatt på Søndre Sundane på Tjøme.[3]Døpt 13. januar 1743 fra Rove i Stokke. (Datter til Knut Pedersen Rove. Gift (2) med Anne Kristoffersdatter Fekja. På Rove og Lahelle i Sandeherred.) Død 27. januar i Almebugten under Strengsdal og begravet 2. februar 1796, 56 år gammel. På Gile i Stokke 1748-1750. På Hontvet 1752. På Kjærgrav fra 1754.

Barn:

1.   Henrik Jakobsen, døpt 1. mars 1749 fra Vestre Gile i Stokke. Faddere: Anders Larsen Landsrød, Tor Jørgensen Tufte, Live Hansdatter Råstad, Jøran Jørgensdatter Tufte. Konfirmert 27. januar 1756.

2.   Ole Jakobsen, døpt 30. juli 1752 fra Hontvedt i Stokke. Faddere: Kristoffer Halvorsen Hontved, Hans Jakobsen Hontved, Berte Tostensdatter Hontved, Barbara Nilsdatter Hontved.

3.   Kristen Jakobsen, døpt 15. desember 1754 fra Kjærgrav. Konfirmert 1772. Gift 26. januar 1787 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Barbra (Barbara/Barbro) Alfsdatter, født ca. 1755.[4] Død 17. april på Nedre Tanstad, som enke og legdslem og begravet 20. april 1832, 77 år gammel. De er nevnt som bosatt på Plassen på Nøtterøy i skiftet etter Barbros bror, Arne Alfsen Mellom Revå i Sande i 1792. På Søndre Sande eiet i 1801.

4.   Anders Jakobsen, døpt 23. september 1757.

5.   Anne Jakobsdatter, hjemmedøpt og stadfestet i kirken 20. juli 1760. Konfirmert 8. oktober 1775. Trolovet 30. desember 1795 og gift 27. januar 1796 med enkemann Jon Andersen Lofterød. Anne bor da på Meum. På bruksnr. 9 på Lofterød, men først på Gurerød.

 

 

Ingeborg hadde en datter før ekteskap:

6.   Marte Jensdatter, døpt 6. november 1768. Mor: Ingeborg Knutsdatter Holtan. Far: Jens Paulsen Skjerpe. Konfirmert 16. oktober 1791 fra Kjærgrav. Trolovet fra Bukkeli på Tjøme 27. januar og gift 11. mars 1793 med Anders Hansen Svelvik på Tjøme. Kom til Kråkerøyhagan under Kråkerøy, Tjøme fra Honerød.

 

Ingeborg blir trolovet 19. juni og gift (2) 30. desember 1777 med Lars Syvertsen Nedre Skjerve. De flytter til Almerønningen under Strengsdal.

Barn:

6.   Sivert Larsen, døpt 12. april 1778. Begravet 24. april 1778, ½ år gammel.

7.   Susanna Larsdatter, døpt 17. juli 1779. Konfirmert fra Almerønningen 10. mai 1795.

8.   Maren Larsdatter, døpt 29. september 1784. Død 4. mai på Almerønningen under Strengsdal og begravet 9. mai 1785.

 

*

 

Henrik Bentsen, 25. november 1739 på Petterød. Gift (1) 30. juni 1767 med Anne Kristoffersdatter Skallestad, født 1740 i Sandar. (Kristoffer Nilsen Nordre Sunde i Sandeherred , død på Skallestad og Anne Andersdatter Rastad i Sem, født 1720. Død 1773 på Skallestad.) Gift 3. januar 1774 med Maren Katarine Pedersdatter fra Nedre Buerstad, døpt 7. januar. Død 5. januar 1814 på Kjærgrav. Bosatt på Buer, før de kom hit.

Barn i første ekteskap:

1.   Kasper Henriksen, døpt 10. desember 1769 på Nøtterøy (Buer).

2.   Anne Kirstine Henriksdatter, døpt 30. oktober 1772 fra Buer.

Barn i andre ekteskap:

3.   Anders Henriksen, døpt 7. september 1774 fra Buer. Begravet 24. august 1783, 9 år.

4.   Peder Henriksen, døpt 27. mars 1776.

5.   Bent Henriksen, døpt 19. november 1777. Begravet 13. februar 1780 fra Buer, 2 år 3 måneder gammel.

6.   Kristine Henriksdatter, døpt 25. september 1779. Begravet 21. september 1783, 4 år gammel, fra Buer

7.   Maria Henriksdatter, døpt 5. august 1781. Død 13. september og begravet 18. september 1796, 15 år 5 uker gammel.

8.   Anders Henriksen, døpt 15. oktober 1783 fra Buer.

9.   Bent Henriksen, døpt 13. oktober 1785 fra Buer.

10. Kristine Henriksdatter, døpt 29. september 1787 fra Kjærgrav.

11. Sønn. Dødfødt 5. november og begravet 8. november 1789 Fra Kjærgrav. Trilling

12. Datter, Dødfødt 5. november og begravet 8. november 1789. Trilling.

13. Kristoffer Henriksen, døpt 8. november 1789. Trilling.

14. Ole Henriksen, døpt 4. desember 1791.

15. Elisabeth Henriksen, døpt 24. november 1793. Død 13. mai 1864 i Buerstad.

 

Husmenn

 

Hågen Larsen, født ca. 1605 (60 år i 1665). Husmann og ”Holder der till” står det i 1665.

 

 

Uplassert under Kjærgrav

 

Barbro Kjærgrav. Fikk et barn før ekteskap med Anders Hansen Hvaløy.

Barn:

1.   Hans Andersen, døpt 10. juni 1714.

 

*

 

Live Olsdatter, født ca. 1671. Begravet fra Kjærgrav 16. august 1763, 92 år gammel.

 

 [1] Tingbok 1 for Jarlsberg overbirkerett, fol. 251b.

[2] Fadder fra Skjerpe i 1766 til sin niese på Østre Sem.

[3] Halvsøsken: Peder Knutsen Holtan, Tjøme; Hans Knutsen Nedre Tanstad/Melsom, Stokke, Mari Knutsdatter Nedre Tanstad og helsøster Kristine Knutsdatter Østre Sem.

[4] Hennes søsken var ellers: Anders Alfsen på Tufta under Åsen i Slagen og Åse Alfsdatter, gift med Anders Gaupås, Botne.