Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

KJØNNERØD

Gårdsnr. 79

 

E i e r e

 

Fra 1500-åra til ca. 1650 var Kjønnerød underbruk til Skrafskjær. Navnet skrives: 1647 (-49) Kinderød. 1665 Kynnerød. 1706 Kiennerøed.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Peder Skraffschier bundegodtz smør 3 ½ pd., till proustiet smør ½ bispd. Bunden bøxsellen. Kinderød øde derunder till proustiet smør 1 pd. Proustiet bøxsellen. (Er) 1 ½ skippd. 3 lispd. 1 rem. Skatt 3 dr.”

 

 

B r u k e r e

 

Jakob Kjønnerød. Nevnt 1627 og 1645. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Jakob ”Kunderud” for seg og sin kone – ½ ort, og for 2 drenger og en pike – 18 skilling.

 

*

 

Søren Jakobsen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Enken Kjønnerød i 1686. Leilending  fra ca. 1650-1675. Etter han nevnes enken i noen år. I kvegskatten 1657 skatter Søren Kinderød av 1 hoppe, 6 kyr, 3 kviger, 6 sauer og 1 svin. Han betaler halv skatt på dette med 3 ½ ort 4 skilling.

 

*

 

Svend Andersen, født ca. 1645 (81 år i 1706). Begravet 15. mars 1726. Gift med Anne Sørensdatter. Begravet 13. februar 1732. I 1691.

Barn:

1.   Inger Svendsdatter, født før 1686. Død som enke på Kjønnerød og begravet 19. desember 1747, 60 år gammel. Gift (1) 7. september 1709 på Nøtterøy med Kristian Kristensen. Død ca. 1714. (Sønn til husmann KristenNordre Lasken under Jarlsberg i Sem og Dorte Birgitte Larsdatter.) Skifte 1714. Et barn døde lite.[1] Trolovet 31. mars 1714 fra Lasken og gift (2) 4. april 1715 i Sem med båtsmann Ole Svendsen Danberg. Død før 1747. På Nordre Lasken 1710-1728. Uvisst hvor de flyttet. Familien (enken og barna?) er på Kjønnerød fra i hvert fall 1741.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Kristen Kristensen, døpt 22. september 1710. Død ung og nevnes ikke i skiftet 1714.

      Barn i andre ekteskap:

      2.   Maria Olsdatter, døpt 26. desember 1714 ”Inger Laschens barn som hun har aflet med Ole Svensen, en baadsmand i Kongens Tienniste, de ere Trolovede, men iche endnu haft Bryllup.” Faddere: Eli Vik, Kari Langerød, Jens Larsen, Mikkel Ullenrød.

      3.   Sibille Olsdatter, døpt 22. november 1716. Faddere: Kari Jens Larsens bar det, Jakob Vik, Marte Tem, Kari Langerød, Søren Svendsen.

      4.   Kristian Olsen, døpt 19. mars 1721. Faddere: Mikkel Ulerød, Jens Lasken, Kari Lasken, Søren Svensen Kønner(ød), Rønnaug Askehaug. Konfirmert 21. april 1741 fra Kjønnerød. Død på sjøen 1757. Trolovet som ungkar fra Kjønnerød 10. februar og gift 3. mars 1745 med enken Alet(e) Madsdatter Østjordet på Tjøme (fra Burø). Død 1758. Skipper.

            Barn:

1.       Ollia Kristiansdatter, døpt 2. januar 1746.

2.       Olene Maria Kristiansdatter, døpt 9. april 1747. Begravet 26. januar 1748, 9 måneder gammel.

3.       Ole Kristiansen, døpt 27. april 1749. Begravet 11. februar 1756, 5 ½ år gammel.

4.       Anna Maria Kristiansdatter, døpt 12. september 1751.

2.   Sørine Svendsdatter, født før 1686. Begravet 21. juni 1733. Trolovet 26. november og gift 27. desember 1708 med Nils Larsen, død 1733. På Styrsvik 1708-1710. Overtok halve Kjønnerød. Se nedenunder

3.   Anders (Andor) Svendsen, døpt 4. mars 1688. 18 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros fra 1706. Også i 1711, da 23 år gammel.

4.   Søren Svendsen, døpt 17. september 1692. 13 år i 1706 og svak. Begravet 28. januar 1760 fra Strengsdal, 69 år gammel. Overtok halve Kjønnerød. Se nedenunder.

5.   Jakob Svendsen, født ca. 1699. Begravet 4. mars 1700, 2 år gammel.

6.   Mari Svendsdatter, døpt 23. mai 1705. Begravet 3. mai 1706.

 

1704 ble Svend Kjønnerød innstevnet fordi han skyldte 2 daler 2 ort 14 skilling til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup.

 

Halve gården

1717-1750

 

Først må Svend Andersen drevet denne halvparten, kanskje sammen med Søren, fra 1717-1720, da Søren overtok.

 

Søren Svendsen, døpt 17. september 1692. 13 år i 1706 og svak. Begravet 28. januar 1760 fra Strengsdal, 69 år gammel. Gift 29. desember 1721 med Mari Hansdatter, født ca. 1691. Begravet 14. september 1754 fra Strengsdal, 63 år gammel.

Barn:

1.   Else Sørensdatter. Må være hun som blir døpt 20. desember 1722, selv om navn ikke er ført inn. Begravet 7. mars 1723.

2.   Fredrik (Frideric) Sørensen, døpt 14. oktober 1725. Begravet 24. februar 1726.

3.   Else Sørensdatter, døpt 3. april 1727. Må være henne som blir begravet 13. juli 1727.

4.   Mari Sørensdatter. Begravet 19. desember 1728.

5.   Anne Sørensdatter, døpt 26. mars 1730. Begravet 9. juli 1730

6.   Svend Sørensen, døpt 9. juli 1732. Trolovet 31. januar og gift 26. juli 1754 med enka Marte Hansdatter i Strengsdal og kom dit. Se bruksnr. 1.

7.   Johanne Sørensdatter. Begravet 22. august 1734, 8 måneder gammel.

8.   Hans Sørensen. Begravet 15. juni 1738, 8 måneder gammel.

 

Denne parten ble i 1750 solgt og slått sammen med den andre.

 

Halve gården

1717-1763

 

Nils Larsen, født ca. 1673 på Kliberg (50 år i 1723). Begravet 16. desember 1733. Trolovet 26. november og gift 27. desember 1708 med Sørine Svendsdatter Kjønnerød. Begravet 21. juni 1733. På Styrsvik 1708-1709. Overtok denne halvparten i 1717, men var her allerede 1715. Nils Lauritsen Kjønnerød som skyldte 2 ort 16 skilling i landskyld 1715 fortelles da å være i Kongelig Majestets tjeneste.

Barn:

1.   Elsebeth Nilsdatter, døpt 8. september 1709 fra Styrsvik. Trolovet 9. mars og gift (1) 28. april 1735 med Hans Andersen Stangeby. Overtok i Kjønnerød 1735.

2.   Anders Nilsen, døpt 30. august 1716 fra Kjønnerød. Tvilling. Trolovet 4. november og gift 9. desember 1746 med enken Berte Larsdatter, da i ”Rødningen” Bodde i Skjerverønningen.

3.   Marta Nilsdatter, døpt 30. august 1716. Tvilling. 11 år i 1734.

4.   Kari Nilsdatter, døpt 10. november 1718. Begravet 27. november samme år.

5.   Ole Nilsen, døpt 29. september 1722. Kom til Torbjørnrød.

6.   Lisbet Nilsdatter, døpt 6. januar 1726. Begravet 24. februar 1726.

 

1734 (15. februar) ble det holdt skifte på Kjønnerød etter ektefolkene Nils Larsen og Sørine Svendsdatter. Barna var: 1. Anders Nilsen, 16 år. 2. Ole Nilsen, 17 år (feil, bare 12 år). 3. Elsebet Nilsdatter, 24 år. 4. Marta Nilsdatter, 11 år. Tilstede, barnas morbror, Søren Svendsen Kjønnerød.

 

*

 

Hans Andersen Stangeby. Overtok Kjønnerød 1735. Død 1738. Trolovet 9. mars og gift 28. april 1735 med Elsebeth Nilsdatter, døpt 8. september 1709 fra Styrsvik. Se ovenfor.

Barn:

1.   Syrine Hansdatter, døpt 15. februar 1736. Begravet 6. oktober 1738, 2 ½ år gammel.

2.   Even Hansen, døpt 15. oktober 1737. i sitt andre år i 1739.

 

Hr. Amtsforvalter Brede Plade utsteder en bygselseddel, datert 16. februar 1735, på halve gården Kjønnerød på 18 merker smør, til Hans Andersen. Han hadde betalt 12 skilling.

 

1739 (5. mars) var det skifte på Kjønnerød etter Hans Andersen. Enken Elsebet Nilsdatter. De hadde en sønn, Even Hansen i sitt andre år. Tilstede var bestefaren Anders Anundsen Stangeby.

 

Elsebeth ble trolovet 25. juni og gift (2) 30. oktober 1741 med Peder Hansen Vestre Gunnestad.[2] Trolig født 1708 på Vestre Gunnestad. Død ?. november og begravet 17. november 1785, 68 år gammel. Død 11. februar på Bakken og begravet 17. februar 1789, 80 år gammel. Flyttet til Bakken under Stangeby i 1750.

Barn født på Kjønnerød:

1.   Hans Pedersen, døpt 23. september 1742

2.   Berte Pedersdatter, døpt 18. mars 1745.

3.   Even Pedersen, døpt 10. mars 1748. Tvilling.

4.   Anne Pedersdatter, døpt 10. mars 1748. Tvilling.

 

Hele gården ble solgt ved auksjon i 1750, for 181 riksdaler, til Lars Andersen Vestre Oterbekk. Lars Andersen solgte Kjønnerød i 1762-63 og gården ble da delt i to bruk. Se bruksnr. 1 og 7.

 

 

Kjønnerød

½ gården fra 1763

Bruksnr. 1

 

Søren Anundsen, døpt 18. desember 1735 fra Bjørndal under Prestegården. Konfirmert 1752. Fadder fra Bjørndal 1757. Trolovet 10. november 1763 og gift 3. januar 1764 på Nøtterøy med enken Kari Jørgensdatter Nordre Føyen, døpt 11. februar 1717 fra Strengsdal. Død 11. april og begravet 18. april 1792 fra Kjønnerød, 76 år gammel. Trolovet 24. april og gift (2) 26. juni 1793 i Stokke med Siri Olsdatter Gilehagen.[3]

Barn i andre ekteskap:

1. Ingeborg Maria Sørensdatter, døpt 26. januar 1794 fra Kjønnerød. Død 1. februar og

    begravet 7. februar 1794, 12 dager gammel.

2. Anders Sørensen, født 10. oktober og døpt 14. oktober 1795. Fadder Anne Olsdatter

    Strand av Stokke.[4]

 

Kjøpte denne halvparten for 250 riksdaler og nevnes her 1763-1796. De flytter, ukjent hvor.

 

*

 

Levor Pålsen. Begravet 1851, 91 år gammel.  Gift i Stokke 1796 med Ragnhild Jakobsdatter. Begravet 1849, 84 år gammel. (Datter til Jakob og Marte Levorsdatter.) Bruker her 1796-1848. Kjøpte først parten av Søren og løste snart inn parten til sin medeier, Johannes Jørgensen.

Barn:

  1. Helvig Olia Levorsdatter, døpt 1797. Gift 1822 med Kristoffer Andersen. Hun døde som enke på Kjønnerød 1875.

Barn:

1. Anders Kristoffersen. Ble bruker på Kjønnerød.

  1. Ingeborg Maria Levorsdatter, døpt 1799. Gift 1833 med enkemann Tobias Bjønnehue. Hun døde som enke på Kjønnerød 1874. Han var fra Ramnes og døde på Bjønnehue 1855. Første kone het Helvig Kristoffersdatter Anilrød.
  2. Povel Levorsen, født 2. november og døpt 7. november 1802 fra Kjønnerød. Død 31. november og begravet 6. desember 1806, 5 år gammel
  3. Karen Levorsdatter, født 8. desember og døpt 14. desember 1805. Død 26. april og begravet 22. april 1806, 19 uker 2 dager gammel.
  4. Povel Levorsen, født 1. mars og døpt 5. mars 1808. Død 17. mars og begravet 23. mars 1808, 14 dager gammel.
  5. Jakob Levorsen, født 23. oktober og døpt 27. oktober 1810. Død 13. mai og begravet 21. mai 1815, 4 ½ år gammel.

 

Ragnhilds mor:

Marte Levorsdatter. Død 14. oktober og begravet 31. oktober 1818 fra Kjønnerød, 90 år gammel.

Levors far:

Pål Levorsen. Død 2. februar og begravet 9. februar 1815 fra Kjønnerød, 81 ¼ år gammel.

Levors mor:

Olia (Olavia) Olsdatter. Død 5. mai og begravet 22.  mai 1803 fra Kjønnerød, 69 år gammel.

 

Kjønnerød

½ gården fra 1762

Halvparten av dette bruket fra 1770

(1/4-part)

Bruksnr. 7

 

Halvor Olsen fra Sande i Borre kjøpte denne halvparten av gården, av Lars Andersen, i 1762 for 180 riksdaler. Han solgte igjen i 1765 til neste bruker.

 

*

 

Mathis Hansen Haughem i Sandeherred. Han hadde jord her 1765-1777, men bodde for det meste på Hengerød fra 1770, da han kjøpte der. Han bodde på Hengerød allerede i 1768.

 

I 1770 deler Mathis opp gården i to like deler. Bruket her som er bruksnr. 7 og den andre halvparten som blir bruksnr. 8.

 

*

 

Nils Jakobsen, døpt 25. februar 1712 fra Vestre Kjøle. Begravet 17. juni 1779 fra Kjønnerød, 68 år gammel. Trolovet 16. februar[5] og gift (1) 1. april 1734, i St. Laurenti kirke i Tønsberg, med Anne Olsdatter, født ca. 1707. Begravet 23. mars 1747 fra Vestre Kjøle. Trolovet 1. juni og gift (2) 19. oktober 1747 med Kirsti Olsdatter, født ca. 1709. Begravet 3. desember 1762 fra Haukemyr, 53 år gammel. (Datter til Ola Jensen Baggerød i Borre, nevnt 1712-død 1736.) Trolovet 24. februar og gift (3) 23. august 1763 med Gunhild Jakobsdatter Hovland. På Vestre Kjøle (bruk 2) 1734-1750. På Haukemyr 1751-1769 og deretter på Kjønnerød. Personalia, se Haukemyr. Hans sønn Ole Nilsen, finner vi i Kjønnerødkroken.

 

Gunhild ble trolovet 29. mars og gift (2) 28. desember 1781 med enkemann og avskediget dragon Jørgen Olsen fra Botne prestegjeld. Han døde ute sier Lorens Berg, men dette er feil. Han ble begravet 23. april 1789 i Hillestad sogn. I Botne kirkebok kan vi lese at denne dagen ble begravet «Jørgen Hillestad».

 

*

 

I 1790 ble bruket solgt ved auksjon for 140 riksdaler til Peder Anderssen Søndre Borge i Skjee. Han solgte igjen i 1794 for 235 riksdaler til neste bruker.

 

Kristian Hansen, født 1777 i Andebu[6]. Se bruksnr. 8. Død 1815. Trolovet 11. april og gift 26. april 1797 med piken Oline Olsdatter Anilrød, født 1776. Død 17. mai og begravet 23. mai 1809, 32 år gammel. På Kjønnerød i 1801. Gift (2) med Ingeborg Andersdatter Anilrød, født 1790. Død 1871 på Øvre Skjerve.

Barn i første ekteskap:

1. Ole Kristiansen, født 19. november og døpt 26. november 1797. Overtok gården. Se

    nedenunder.

2. Johan Kristiansen, født 6. november og døpt 13. november 1799.

3. Hans Kristiansen, født 9. juli og døpt 14. juli 1803.

4. Jakob Kristiansen, født 17. mai og døpt 26. mai 1806.

Barn i andre ekteskap:

5. Anders Kristiansen, født 11. februar og døpt 17. februar 1811. Død 22. april og begravet

    27. april 1811, 10 uker gammel.

6. Olene Maria Kristiansdatter, født 19. november og døpt 29. november 1812.

 

Kjønnerød

Halvparten av bruksnr 7 fra 1770

(1/4-part)

Bruksnr. 8

 

Mathis Hansen drev denne halvparten fra 1770 til sin død i 1777. Da ble den solgt til neste bruker i 1780.

 

Hans Kristensen, døpt 7. juni 1741 fra Øde-Hotvedt i Andebu. (Sønn til Kristen Torgersen Haugberg og Eli Hansdatter. På Øde-Hotvedt.) Død 21. desember og døpt 30. desember 1833, 92 år gammel. Gift 9. januar 1769[7] i Ramnes med Dorte Nilsdatter Tufte i Ramnes, døpt 19. februar 1747 fra Voll i Botne. Datter til Kvartermester Nils Jansen Nordre Greåker i Botne og Inger Kristoffersdatter Korsgården. På Voll og Gullhaug i Botne.) Død 5. januar og begravet 13. januar 1807, 60 år gammel. Tømmermann. Først i Ramnes. Så Ødegården i Andebu (ikke nevnt i bygdeboka) og mellom 1779-1782 til Kjønnerød.

Barn:

1.      Else Maria Hansdatter, døpt 22. oktober 1769 på «Morca» i Ramnes. Død ung.

2.      Christinn Hansdatter, døpt 21. juni 1772 fra Ødegården i Andebu. Død ung.

3.      Kristian Hansen, født 1777 i Andebu[8]. Trolovet 11. april og gift 26. april 1797 med piken Oline Olsdatter Anilrød. På Kjønnerød i 1801 på bruksnr. 7.

4.      Nils Hansen, døpt 13. juli 1779 fra Ødegården i Andebu. 22 år og bosatt hjemme i 1801. Gift 8. februar 1811 «Samenviede hjeme i Huuset, efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 29de Jan. d. A., som med en Kongelig Bevilgning skal omvexles, saa snart Blanketter dertil erholdes, hvilket ogsaa skeede, af s. Dato, under 7. Jan. 1812.» med piken Maren Andersdatter Strengsdal. Kom til bruksnr. 1 i Strengsdal.

5.      Johan Hansen, døpt 28. september 1782 fra Kjønnerød. Druknet 5. juli 1796 ved Helsingør, etter at han datt ut av båten. «Ej igjenfund»

6.      Elias Hansen, døpt 2. mars 1785. Død 8. mai og begravet 15. mai 1828, 43 år gammel fra Kjønnerød. Gift 14. desember 1814 med Marte Jørgensdatter Skrafskjær. Død 22. april og begravet 2. mai 1831 fra Rubberød, 45 år gammel. Bosatt på Kjønnerød. Matros.

7.      Hans Hansen, døpt 1. april 1787. Tvilling. Død 6. november og bebgravet 13. november 1861, 73 år gammel. Gift 8. august 1826 med Kristine Pedersdatter Østre Nøtterøy. Død 15. april og begravet 20. april 1860, 73 år gammel i Kjønnerødkroken. Matros.

8.      Else Marie Hansdatter, døpt 1. april 1787. Tvilling. Død 19. juni og begravet 25. juni 1787 ¼ år gammel.

9.      Torgeir Hansen, døpt 28. juli 1790. Overtok gården. Se nedenunder.

 

*

 

Torgeir Hansen, døpt 28. juli 1790. Gift 1. november 1821 med Nilia Hansdatter Skrafskjær.

 

 

Kjønnerød eiet - Kjønnerødkroken

 

Nevnt som husmannsplass fra 1804. Utskilt fra bruksnr. 1 i 1879 og fikk bruksnr. 3, Østli.

 

 

Ole Nilsen Kjønnerød, døpt 7. juli 1771 fra Kjønnerød. Trolovet 11. desember 1800 og gift 19. januar 1801 med Mari (Maren) Arnesdatter Veien, døpt 20. november 1774 i Ringebu. Konfirmert 18. oktober 1789 fra Sundstuen på Tjøme. Død 23. september og begravet 29. september 1806 på Kjønnerød eiet, 32 år gammel..

Barn:

1.      Anna Karine Olsdatter, født 1. september og døpt 7. september 1802 fra Veien under Skrafskjær.

2.      Nils Olsen, født 27. august og døpt 1. september 1804 fra Kjønnerød eiet.  Kom til Hvaler, der han døde i 1884. Skipsfører og los. Fadder bl.a. Jøran Arnesdatter Kjønnerød eiet.

3.      Arne Olsen, født 13. september og døpt 22. september 1806 fra Kjønnerød eiet.

 

Ole trolovet 15. februar og gift (2) 10. mars 1807 med Marte (Margrete)Andersdatter Søndre Munkerekka, døpt 8. januar 1786. 16 år og ugift i 1801. Konfirmert 17. oktober 1790 i Tjøme kirke. Det må være henne den «Lægdslem» og enke, Marthe Andersdatter Kjønnerødkrogen, som dør 14. september 1862 på Horperød og blir begravet 20. september samme år. Hun kalles 90 år gammel, men dette er 14 år feil.

Barn:

4. Anders Olsen, født 28. juni og døpt 5. juli 1807 fra Kjønnerød eiet. Fadder bl.a. Kristoffer

    Nilsen Kjønnerød eiet.

 

*

 

Enken Anne Maria Olsdatter, død 14. april og begravet 20. april 1843, 39 år gammel fra Kjønnerød eiet.

 

*

 

Kone Kristine Pedersdatter, død 15. april og begravet 20. april 1860, 73 år gammel fra Kjønnerød eiet. Dette er Kristine Pedersdatter fra Østre Nøtterøy, som ble gift 8. august 1826 med matros Hans Hansen Kjønnerød, fra bruksnr. 8. (1787-død 6. november og begravet 13. november 1861 fra Kjønnerød, 73 år gammel). Ingen barn registrert. Kanskje de bodde her.

 

*

 

Anders Ingebretsen Buer, født 1825. (Sønn til Ingebret Olsen). Gift 20. desember 1854 med Helene Mathea Nilsdatter Kjøle, født 1827. (Datter til Nils Mikkelsen.). Kom hit fra Haukemyr som han solgte i 1866 til broren Olaus.

Barn:

1.      Edvard Andersen, født 19. november og døpt 27. november 1855 fra Kjønnerød.

2.      Nicoline Josefine Andersdatter, født 9. november og død 18. november 1857 fra Haukemyr.

3.      Andrine Marie Andersdatter, født 31. oktober og døpt 8. november 1860 i Kjønnerødkroken.

4.      Engebret Marinius Andersen, født 23. november og døpt 4. desember 1862. Død 14. januar og begravet 21. januar 1864 fra Kjønnerødkroken, 1 1/3 år gammel.

5.      Ingebret Marinius Andersen, født 10. januar og døpt 21. januar 1866.

6.      Ingeborg Marie Andersdatter, født 24. desember 1874. Døpt 13. april 1875.

 

Hennes mor, hustru Jakobea (Jakobine) Andersdatter, døde i Kjønnerødkroken 23. september og ble begravet 1. oktober 1864, 70 ½ år gammel. Hennes far, enkemann, skomaker og fattiglem, Nils Mikkelsen, døde i Kjønnerødkrogen 28. februar og ble begravet 6. mars 1874, 83 år gammel.

 

*

 

Dagarbeider Carl Magnus Matsen, født i Sverige ca. 1850 Gift 15. desember 1873 i Sverige med Maja Lena Andersdatter, født i Sverige. Gift (2) Flytter videre til Buberg.

Barn:

1.      Anton Marinius Carlsen, født 15. desember 1874 og døpt 1. januar 1875 fra Kjønnerødkroken.

2.      Lorentse Carlsdatter, født 14. desember og døpt 30. desember 1876 fra Buberg. Her kalles moren Marie Andreasdatter. Men det er nok samme kona.

 

Uplassert under Kjønnerød

 

Pige Barbra Nielsdatter Kjønnerød, født ca. 1637. Begravet 4. mars 1700, 62 ½ år gammel. Graffæst(et).

 

*

 

Pige Inger Hansdatter Kjønnerød. Begravet 23. april 1719.

 

*

 

Gammel kone Anne Gjestsdatter Kjønnerød. Begravet 19. desember 1728.

 

*

 

Kristoffer Rasmussen Kjønnerød, fra Valders. Trolovet 19. september 1776 og gift 19. januar 1777 med Ingeborg Tostensdatter Ulvik. Vi finner dette ekteparet igjen på Ulvik i Slagen, og i 1791 er de bosatt på Nedre Sem. Personalia, se Nedre Sem.

 [1] Sem, side 427.

[2] Forlover 31.7.1775, 21.12.1779.

[3] Her kalles Søren feilaktig for Andersen. Men at det er han er ingen tvil for hans brorsønn Anund Andersen Bjørndal er fadder.

[4] I 1801 finnes det en oppfostringsdreng i Brunlanes, født ca. 1795. Eller ingen i Vestfold.

[5] Forlovere: Lars Lørte og Kristen Sørensen.

[6] Finner han ikke i kirkeboka.

[7] Han kalles da Ødegården i Andebu.

[8] Finner han ikke i kirkeboka.