Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

STYRSVIK

Gårdsnr. 81

 

E i e r e

 

Styrsvik er skilt ut fra Anilrød, og er husmannsplass under gården frem til 1762, men består også av parter fra Kjønnerød og Skrafskjær, så den kan ha fungert som plass under Skrafskjær også. Kjønnerød var også plass under Skrafskjær. Plassen nevnes første gang i 1709. I en sjølegd fra 1706 er ikke Styrsvik nevnt. Ei heller på et gammelt kart fra 1707. Derfor kan det tyde på at plassen ble anlagt i 1708 og at nedennevnte Nils Larsen er første bruker her.

 

B r u k e r e

 

Den første kjente bruker her var:

 

Nils Larsen. Begravet 16. desember 1733, 64 år gammel. Trolovet 26. november og gift 27. desember 1708 med Sørine Svendsdatter Kjønnerød. Begravet 21. juni 1733, 55 år gammel. Til Styrsvik står det ved ekteskapsinngåelsen. Var her i 1708-ca. 1710. Fra 1716 finner vi dem på Kjønnerød. Personalia, se der.

Barn født i Styrsvik:

1.   Elsebeth Nilsdatter, døpt 8. september 1709. Trolovet 9. mars og gift 28. april 1735 med Hans Andersen Stangeby. Overtok i Kjønnerød 1735.

 

*

 

Kristen Pedersen. Konfirmert fra Styrsvik 21. april 1743.

 

*

 

Jakob Olsen, født ca. 1713 (26 år i 1739) på Mellom Hvål i Stokke. Begravet 25. mars 1751, 40 år gammel. (Sønn til Ole Jakobsen, ca. 1685-1764, og Mari Andersdatter Vestre Hvål, død 1724, 44 år gammel. På Mellom Hvål i Stokke.) Trolovet 29. november 1743 og gift 7. januar 1744 med Anne Olsdatter Kjærgrav, født 1711. Bosatt her i 1747. På Saltbustad under Bugården i 1750. Personalia, se der.

Barn fra Styrsvik:

1.   Sigvert (Sivert) Jakobsen, døpt 30. mars 1747.

 

*

 

Anders Anundsen Bjørndal under Prestegården, født 1723.. Trolovet 14. november 1746 og gift 10. januar 1747 med Inger Olsdatter Småvik, døpt 18. januar 1720. På Bjørndal 1746-47. På Styrsvik 1749. På Nordre Gipø 1752. Søndre Gipø 1754-1757. Nordre Gipø igjen 1761 og på Nordre Øre fra 1763.

Barn fra Styrsvik:

1.   Anun Andersen, døpt 28. desember 1749.

 

 

LægdslemFrans Thorsen Styrsvig, født ca. 1669. Begravet 14. november 1749, 80 år gammel. Han dør trolig her hos Anders og Inger.

Den 5. januar 1738 ble en Frans Torsens sønn Tor Fransen på 8 år begravet i Sem sogn. begravet Frantz Thorsøns Søn gl: 8 aar, er komen fra Tiøllings sogn i Larvig grewskab, d…… fattige folch, og gaar at betle. Barnets Nafn er Thor frantzøn holder nu til paa Smalengen.”

Datteren Live Fransdatter, døpt 1. august 1734 fra Hølen ved Brekke i Tjølling. Hun ble konfirmert 1751 fra Sandbekk. Død på Eidene 9. desember og begravet 20. desember 1812, 79 år gammel. Trolovet 28. desember 1764 og gift (2) 21. januar 1765 på Tjøme med enkemann Jakob Pedersen, døpt 25. november 1712 fra Semb i Borre. Død 8. februar 1793 på Gon på Tjøme. En sønn Lars Jakobsen, døpt 9. februar 1766 som overtok Gon og fikk etterslekt.

 

 

*

 

Kristoffer Kristoffersen[1]. Etter all sannsynlighet den Gjertrud Bergans sønn Kristoffer som døpes i Borre 3. desember 1718. Trolig den Kristoffer Kristoffersen som begraves 8. februar 1771 fra Svensrød, 52 ½ år gammel. (Sønn til Kristoffer Larsen Dal i Borre. Gift med Gjertrud Hansdatter.[2] Født ca. 1687. Død 1767. På Søndre Bergan i Borre.) Trolovet 10. september, og gift (1) 11. november 1740 med Johanna Andorsdatter Anilrød, døpt 5. september 1700. Begravet 14. mai 1751, 51 år gammel. Johanne Skrafskjær er fadder i 1732. Dette er Johanne Andorsdatter Styrsvik. Enkemann Kristoffer Styrsvik blir trolovet 4. september og gift (2) 25. oktober 1751 med Sybille (Sebille/Sibille) Olsdatter Tangen, døpt 27. mars 1718.[3] Det må være henne den Enken Sibille Olsdatter som blir begravet 12. september 1778 fra Tømmereik, 61 år gammel. Først på Mellom Kjøle (1741). Kristoffer kjøpte Styrsvik av Anilrød-folket i 1762 for 50 riksdaler. Han skal ha bodd her siden 1740-tallet. Kristoffer er fadder fra Styrsvik i 1764.

Barn i første ekteskap:

1.   Kristian Kristoffersen, døpt 10. desember 1741 fra Mellom Kjøle. Faddere: Gjertrud Hansdatter Bergan i Borre sogn, Sofia Bentsdatter Mellom Kjøle, Jakob Gundersen Kjøle, Nils Jakobsen Kjøle, Anders Jakobsen Kjøle. Begravet 20. desember 1741 fra Mellom Kjøle, 14 dager gammel.

Barn i andre ekteskap:

1.   Johannes Kristoffersen, døpt 6. januar 1754. Begravet 14. mai 1754, ¼ år gammel.

2.   Johannes Kristoffersen, døpt 26. november 1756. Begravet 21. oktober 1758, 2 år gammel.

3.   Ole Kristoffersen, døpt 10. desember 1758. Begravet 8. mars 1759, 13 uker gammel.

4.   Eli Kristoffersdatter, døpt 21. september 1760. Begravet 28. september 1760, 12 dager gammel.

 

*

 

Andre folk her som trolig fungerte som leieboere, mens ovennevnte Kristoffer eide og bodde her:

 

Hans Nilsen Øvre Sem. Trolovet 15. oktober 1760 og gift (2) 2. januar 1761 med Barbra Johannesdatter, døpt 3. mars 1733 i Stokke. (Datter til klokker Johannes Andersen på Øvre Sem.) Nevnt her 1761. Kom hit fra Øvre Sem og flytter videre til Stangebyhagan.

Barn født i Styrsvik:

1.   Berthe Hansdatter, døpt 30. august 1761.

 

*

 

Jørgen Kristensen. Død 1783 ”Disse 8 blev borte med Skib og alt”. Begravet 31. desember 1784. Alder ikke nevnt. Han kan være fra Gjøtterød i Vivestad, uten at dette kan bevises. Jørgen Christensen Tambur ved obrist. Lieutn. Echlefs Compagnie” ble gift (1) 28. november 1736 i Vivestad/Ramnes med ”Tienende paa WallumstadBerte Kristoffersdatter.[4] Trolovet, som enkemann fra Hunsrød i Høyjord, 10. april og gift (2) 3. juli 1758 med ”Pigen, Tienende paa Engøe paa TiømøeMari Jørgensdatter.[5] Hun må være død mellom 1664-1668, men jeg finner henne ikke i kirkeboka. De må ha bosatt seg på Hunsrød i Høyjord 1758 og nevnes der til 1761. På Styrsvik i 1764-68.

Barn i andre ekteskap:

1.   Kristen Jørgensen, døpt 13. mai 1759 fra Hunsrød i Høyjord. Foreldre: Jørgen Hunsrød og Maren.

2.   Kristen Jørgensen, døpt 18. mai 1760 fra Hunsrød.

3.   Gunhild Jørgensdatter, døpt 18. oktober 1761 fra Hunsrød.

4.   Bertel Jørgensen, døpt 7. oktober 1764 fra Styrsvik. Begravet fra Styrsvik 27. oktober 1764, 1 måned gammel. Faddere: Ragnhild Nilsdatter Anilrød, Gunhild Jørgensdatter Søndre Sundene, Jørgen Kristensen Anilrød, Kristoffer Styrsvik, Anders Olsen Skrafskjær.

 

Hans bror er trolig den Anders Kristensen som blir gift (1) 30. mai 1746 fra Tuften i Vivestad med Anne Larsdatter Orerød. Hun dør 1747, 31 ½ år gammel. Kom til Nordre Ektvet i Vivestad. Datteren Anne Andersdatter ble døpt 1. oktober 1747. Anders er Jørgens forlover i 1758. Anders ble trolovet 3. april og gift (2) 12. september 1748 med Ane Sørensdatter Søndre Nes, enke fra Østre Elgestad. Flyttet til Nordre Sande. Anders ble begravet 25. oktober 1763 fra Nordre Sande, 48 år gammel.

 

Jørgen blir trolovet 13. juni og gift (3) 9. juli 1768 med enken Kirsti PedersdatterLandsrød, født 1738 på Østre Sem. De flyttet inn på Landsrød. Kirsti døde 1821, 83 år gammel.

Barn i tredje ekteskap:

5.   Berte Jørgensdatter, døpt 10. oktober 1768 fra Landsrød. Trolovet 7. februar og gift 7. mars 1793 med enkemann Jens Hansen Rubberød.

6.   Maria Jørgensdatter, døpt 20. januar 1772. Begravet 2. juli 1772, ½ år gammel.

 

Den Kristen Jørgensen som først er på Anilrød og fra 1772 flytter til Landsrød er ikke sønn av ovennevnte Jørgen Kristensen. Om han, se Landsrød.

 

*

 

Kristoffer Kristoffersen Styrsvik solgte i 1768 for 270 riksdaler, Styrsvik med et skogstykke til:

 

Hans Olsen, født 1741 på Skauen. Død 27. august og begravet 4. september 1807, 66 år gammel. g.m. Margrete Ambjørnsdatter Skjerpe, født 1746. Død 11. juni og begravet 16. juni 1809, 63 år gammel. Nevnt her fra 1768.

Barn:

1.   Helvig Hansdatter, døpt 10. juli 1768 fra Styrsvik. Trolovet 28. februar og gift 18. mars 1800 med enkemann Anders Nilsen Stokken.

2.   Kari (Karen) Hansdatter, døpt 14. september 1770. Begravet 1. januar 1783, 11 år gammel.

3.   Sønneve Hansdatter, døpt 20. desember 1772. Trolovet 5. november 1805 og gift 3. januar 1806 med ungkar og matros Jens Hansen Stokken.

4.   Elen Maria Hansdatter, døpt 7. mars 1775. Begravet 1. januar 1783, 8 år gammel.

5.   Anne Hansdatter, døpt 24. september 1777. Begravet 1. januar 1783, 6 år gammel.

6.   Arne Hansen, døpt 10. juni 1780. Død 12. mai 1806 i Drammen etter å ha falt ut av en båt. Begravet 31. desember 1806 på Tangen ved Drammen.

7.   Ole Hansen, døpt 2. november 1783. Sjømann.

8.   Hans Hansen, døpt 12. mars 1786. Død 7. juli 1803 i London etter å ha falt ut fra en båt. Begravet 31. desember i London, 17 år gammel.

9.   Ambjørn Hansen, døpt 17. april 1791. Død 1812 på Hospits i ”Weysingen”. Begravet 31. desember 1812, 19 år gammel. Ukonfirmert.

10. Karl Hansen, døpt 25. august 1793. Sjømann.[1] Forlovere. Hans Jørgensen Bergan av Borre sogn og Søren Hansen Anilrød. Han feilskrives Johannesen til etternavn i 1754 og Kristensen i 1760.

[2] Hun ble trolovet 25. mars og gift (2) 17. september 1719 i Borre med Hans Jørgensen, født ca. 1692 og død 1767. Er ovennevnte Kristoffers forlover i 1740.

[3] Forlovere: Fin Iversen Brattås og Jens Halvorsen Hovland.

[4] Forlovere: Augrim Tuften i Vivestad og Lars Wallumstad (Valmestad) i Vivestad.

[5] Forlovere: Andreas Kristensen Elgestad og ”Tergier” Olsen Engø.