Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SEVIK

Gårdsnr. 83

 

E i e r e

 

Ødegård i 1622. I 1635 eide Dorte Trondsdatter 13 merker smør i Sevik. I 1644 eide Dorte 18 merker smør. De 18 merkene eies i 1647 (-49) av Truls Olsen (Stranger).

 

B r u k e r e

 

Peder Sevik. Bruker ca. 1610-1622. Enken Sevig er nevnt fra 1624. Ved odelsmanntalet 1624 skatter ”Enekenn seuig” for følgende:

 

Sevik    -           1 pd smør

 

Er 6 ½ lispund 6 bismermerker.

 

Hun nevnes 1625. I 1616/17 solgte Peder Sevik båndstaker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 5 skilling. 1618/19 1 favn brenneved 4 skilling.

*

 

Halvor Sevik. Bruker ca. 1626-1634. Var i 1628 utkommandert i kongens tjeneste, så kona satt i armod. Det må være på denne tiden gården ble pantsatt til familien Stranger i Tønsberg. 1636.

 

*

 

Anders Sevik. Bruker ca. 1635-1649. Han eide ved Drengeskatten i mars 1636 4 merker smør. I koppskatten 1645 betaler Anders Sevik for seg og sin kone, 1 dreng og en pike – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Anders Seevigh till Trugels Olssen smør 18 mk. (Er) 5 lispd. Trugels Olssøn bøxsellen. Skatt 1 dr.”

 

*

 

Anund Olsen, født ca. 1613 (52 år i 1665). Begravet 9. oktober 1697, 84 år gammel. Graffæst(et). Gift med Tyri. Begravet 3. november 1695.

Barn:

1.   Tor Anundsen. Trolovet 29. oktober og gift 29. november 1688 med Marte Olsdatter Vestgården. På Ormelett på Tjøme.

2.   Torger Anundsen. Trolovet 13. september og gift 11. desember 1697 med Eli Ingebretsdatter. I Svelvik på Tjøme.

3.   Ole Anundsen, født ca. 1664 (42 år i 1706). Trolovet 15. juni og gift 4. oktober 1697 med Eli Halvorsdatter Strengsdal.

4.   Berte Anundsdatter Sevik, død 1727. Trolovet 25. september 1696 og gift 21. januar 1697 med Nils Evensen, født ca. 1653 (53 år i 1706). bruker på Bjørndal 1696-1727.

 

I Kvegskatten 1657 betaler han av 1 hest, 3 kuer, 1 kvige, 6 sauer og 1 svin. Han betaler halv skatt ½ riksdaler.

 

*

 

Ole Anundsen, født ca. 1664 (42 år i 1706). Gamle” Ole Anundsen Sevik ble begravet 1. februar 1747, 84 år gammel. Trolovet 15. juni og gift 4. oktober 1697 med Eli Halvorsdatter Strengsdal. Begravet 25. april 1732. Ingen barn. Ved skiftet får vi navnet på alle søsknene hans.

 

I 1704 er det en sak mellom skipperne Hans Hansen av Tønsberg som fører Kristoffer Larsens skip, og Danquert Danquertsen av Fredrikshald. De møtes i Ole Amundsens hus 5. mars, der de begynte å slåss så blodet randt. Hans Hansen dro Danquert etter beina ut over dørstokken. Ole Sevik og Halvor Strengsdal er vitner. Saken kommer opp igjen i 1705.

 

1720 (27. januar) tinglyser Ole Amundsen sin bygselseddel på Sevik, av skyld 1 bismerpund smør. Brevet var datert 16. september 1694 av Madz Gregersen.

 

1747 (1. mars) ble det holdt skifte på Sevik etter piken Anne Torsdatter (brordatter av ovennevnte Ola). Arvingene var søsknene: 1. Kirsten Torsdatter, gift med Ole Sørensen Ormelett, Tjøme. 2. Maren Toresdatter, død og etterlatt seg 4 barn: a) Tore Povelsen, 23 år. b) Barbro Povelsdatter, 21 år og ugift. c) Else Povelsdatter, 19 år. d) Marte Povelsdatter, 15 år. 3. Inger Torsdatter, død og etterlatt seg 2 barn: a) Tor Evensen, 21 år. b) Thore Evensdatter, 25 år. c) Anne Jensdatter, 15 år. b)

 

1747 (10. mars) ble det holdt skifte på Sevik etter Ole Anundsen. Ingen barn, så arvingene var hans søsken: 1. Fullbroren Tor Anundsen, død og etterlatt seg 4 barn: a) Maren Toresdatter, død og etterlatt seg 4 barn: A) Tore Povelsen, 23 år. B) Barbro Povelsdatter, 22 år og ugift. C) Else Povelsdatter, 18 år. D) Marte Povelsdatter, 15 år. b) Inger Torsdatter, død og etterlatt seg 2 barn: A) Tor Evensen, 22 år. B) Thore Evensdatter, 25 år. 2det kull Anne Jensdatter, 15 år. b) Kirsten Torsdatter, gift med Ole Sørensen Ormelett, Tjøme. c) Anne Torsdatter (mer tekst). 2. Fullbroren Torger Anundsen, død og etterlatt seg barna: a) Anund Torgersen, bosatt på Svelvik på Tjøme. b) Hans Torgersen, død og etterlatt seg 2 barn: A) Torger Hansen, umyndig. B) Torbjørn Hansen, umyndig. 3. Fullsøster Berte Anundsdatter, død og etterlatt seg en sønnesønn: a) Anders Anundsen, 23 år.

 

*

Så kommer Oles brorsønn hit.

 

Anund Torgersen, døpt 29. september 1698 fra Svelvik på Tjøme. Begravet 12.oktober 1767 fra Tenvik, 69 år gammel. Gift 1725 i Sandeherred med enken Guri Torsdatter Årø i Sandeherred. Begravet 21. april 1756 fra Sevik, 77 år gammel. (Datter til Tor Jakobsen og Marte Hansdatter. På Årø i Sandeherred. ) Jaktskuteskipper. Bosatt først i Sandeherred. I 1747 var de på Svelvik på Tjøme. Flyttet hit til Sevik 1747-48.

 

Guri ble gift (1) 1714 i Sandeherred med Hans Hansen Hovland i Hedrum. Han er ikke nevnt på Hovland, så hvilken kilde Lorens Berg har brukt her vites ikke. Døtrene må være født i Sandeherred.

Barn:

1.   Helvig Hansdatter. Trolovet 9. november og gift 30. desember 1748 fra Sevik med enkemann Henrik Kristoffersen Vestre Ekenes.

2.   Maren Hansdatter. Trolovet 14. november 1742 fra Sevik, og gift 10. januar 1743 med Kristen Olsen Kjærgrav (Sem) og kom til Trolltorød. Først på Kjærgrav. Så til Stangebyrønningen, Trolltorød, og deretter Nattvall.

 

1756 (12. mai), ble det holdt skifte på Sevik etter Guri Torsdatter. Enkemann var Anund Torgersen. Ingen barn. Med sin første avdøde ektemann, Hans Hansen, hadde hun barna: 1. Helvig Hansdatter, gift med Henrik Kristoffersen Ekenes og bosatt der. 2. Maren Hansdatter, gift med Kristen Olsen Sem og bosatt på Trolltorød.

 

Anund ble trolovet 7. februar fra Sevik, og gift (2) 3. mars 1757 med ”Pigen, Tienende paa Seivigen”, Marte Olsdatter Sevik, døpt 7. juli 1715 fra Kjærgrav. Død 21. april og begravet 29. april 1799 fra Tenvik, 84 år gammel. Ingen barn registrert. Flyttet til Tenvik i 1759. Se der.

 

Anund Torgersen bytter gård med nedennevnte Jørgen Eliassen.

 

*

 

Jørgen Eliassen fra Håvaldsrød, født 1726 på Lofterød. Døde i Horsens 8. august 1767. Trolovet 6. februar og gift 13. november 1749 med enken Marte Andersdatter Skjerpe, døpt 15. november 1716. Enke etter Harald Tenvik. Død 21. mai og begravet 27. mai 1788 fra Sevik, 72 år gammel. Først bosatt på Tenvik, så kom de hit til Sevik i 1759.

Barn:

1.   Helvig Jørgensdatter, døpt 13. september 1750 fra Tenvik. Begravet 28. desember 1754, 4 år gammel.

2.   Anne Jørgensdatter, døpt 24. oktober 1752. Trolovet 21. november 1776 og gift 8. januar 1777 med Hans Olsen Skauen.

3.   Hans Jørgensen, døpt 20. november 1755. Overtok en part av gården. Se nedenunder.

4.   Elias Jørgensen, døpt 15. november 1759 fra Sevik. Overtok en part av gården. Se nedenunder.

5.   Helvig Jørgensdatter, døpt 3. oktober 1762. Begravet 22. august 1766, 4 år gammel.

 

Marte ble trolovet 8. februar og gift (3) 22. desember 1770 med enkemannen Kristen Andersen Skjerve.

 

 

Nils Olsen Nordre Holmen. Gift med Berte Pedersdatter Bakken under Stangeby. Bosatt her i 1783. Fikk da tvillinger.

 

Husmannsplasser

 

Sjøboden

 

Denne plassen nevnes i 1801.

 

Anders Kristensen Landsrød, født ca. 1768 (33 år i 1801). Gift 1791 med enken Helvig Kristoffersdatter Lille Horperød, født 1756 (45 år i 1801). Innrullert matros og jordløs husmann. Enken Helvig Kristoffersdatter bodde på Dårsti under Tokenes i 1790 da hun fikk en sønn utenfor ekteskap med ungkar og matros Anders Kristensen Landsrød, den samme som hun senere ble gift med.

Barn:

1.   Anders Andersen, døpt 25. oktober 1790 fra Dårsti. Død 9. august og begravet 15. august 1796 fra Sevik, 6 år gammel.

2.   Ola Andersen, født 1797. 4 år i 1801.

 

Helvig trolovet 5. mai og gift (1) 30. juni 1777 med Ole Paulsen Skjerpe, døpt 29. juli 1753 fra Skjerpe. Først på Skjerpe. Var bosatt i Grinda (gård nr. 96) 1782-1787.

Barn:

1.   Kristoffer Olsen, døpt 28. september 1777 fra Skjerpe. Han er 24 år, ugift og tjenestefolk på Østre Kjøle ved folketellingen 1801.

2.   Sibille Olsdatter, døpt 2. januar 1780 fra Skjerpe. Trolovet 20. mars og gift 13. april 1801 med enkemann, skipper og borger Torger Larsen Nedre Skjerve og kom dit.

3.   Jakob Olsen, døpt 25. august 1782 fra Grinda under Stangeby. Død 25. september på Grinda, og begravet 29. september 1784 og kalles da 2 år gammel.

3.   Helvig Olsdatter, døpt 28. november 1784 fra Grinda. Trolovet 30. oktober og gift 30. desember 1800 med Rasmus Arvesen, døpt 14. oktober 1773 fra Nedre Skjerve. På Myre under Trolltorød.

 

I tillegg bor her i 1801:

Ingeborg Jørgensdatter, matmor, 45 år, enke etter 1ste ekteskap, inderst og lever av arbeid.

Helvig Sophia Larsdatter, hennes datter, 4 år.

De er fra Klypa under Nedre Skjerve. Se videre der.

 

Uplassert under Sevik

 

Soldat Hans Thorsen Alvem. Bosted: Krogstad sogn på Follaug. Begravet 19. mai 1715. Blef borte d. 3 febr. Om aftenen”. Funden ved Sejvig brøggen d. 11 Maj.”

 

*

 

Mari Nilsdatter Sevik. Begravet 14. november 1737, 22 år gammel. Hun var kanskje fra Dårsti under Tokenes.