Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

LANDSRØD

Gårdsnr. 84

 

E i e r e

 

I 1396 eier bispestolen i Oslo 9 øresbol ”J Nanz rudi”. Før tilhørt Hallvardskirken. I tillegg 6 øresbol ”j samre jord” som før hadde tilhørt Hallvardskirken – Berg prebende. Fra 1398 eier biskopen 2 øresbol ”J Nanzst rudj”. Godset hadde før tilhørt Nøtterøy kirke. Til sammen 17 øresbol som blir 2 markebol 1 øresbol, som kanskje var hele gården. Ødegård i 1622.

 

B r u k e r e

 

Ola Landsrød, nevnt 1604-1605.

 

*

 

Knut Landsrød.

 

*

 

Amund Landsrød, nevnt 1622-1631. 1636. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Amund Landsrød for seg og sin kone – ½ ort.

 

*

 

Knut Kristoffersen, født ca. 1611 (54 år i 1665). Nevnt 1649-1665. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Knud Landtzrød till Nøtterøe Præstebol smør 1 bispd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Præstebohlet bøxsell. Skatt 1 dr.” Enken Landsrød i 1686.

Barn:

1.   Laurits Knutsen, født ca. 1647. 18 år og soldat i 1665. Han var soldat for gårdene Havna og Tangen på Veierland, Sevik og Landsrød.

 

Neste bruker kan ha vært en sønn, men det er ikke bevist.

 

*

 

Anders K(nut?)sen Landsrød. Skulle vært lagrettemann i 1690, men han var ”vdseiglet til England og i hans sted møtte Peder Skauen. Begravet 29. november 1694. Gift med N. N.

Barn:

1.   Lars Andersen, født ca. 1668 (38 år i 1706) på Veierland. Overtok Landsrød. Se nedenunder.

2.   Tor Andersen, født ca. 1671. 36 år, gift og bosatt i Bergen i 1706.

3.   Lars Andersen, født 1681. 25 år, ungkar og bosatt på Torbjørnrød i 1706.

4.   Marta Andersdatter. Begravet 18. mars 1705, sammen med sin dødfødte sønn.

      Hun fikk en datter utenfor ekteskap:

      1. Sissel, døpt 30. september 1703.

      Trolig også hun som får denne datteren:

      2. Ane, døpt 27. mars 1705. (Tvilling?). Begravet samme dag.

      3. En dødfødt sønn. Begravet sammen med moren 18. mars 1705.

 

Enka må ha blitt gift (2) med Paul Larsson Torbjørnrød som i 1706 kalles stefar til Lars Andersson Landsrød.

 

*

 

Det står at gården ble delt i to bruk fra ca. 1760, men den må ha vært delt i to bruk lenge før det. Det var et bruk her i 1706, men det nevnes to brukere i 1709.

.

 

Hele gården

1694-ca. 1709

½ gården fra ca. 1709

 

Lars Andersen, født ca. 1668 (38 år i 1706) på Veierland i Stokke. Begravet 22. november 1736, 68 år gl. Trolovet 23. november 1698 og gift 3. januar 1699 med Randi Andersdatter Begravet 21. april 1746, 60 år gl.[1] Lars ble utskrevet til matros fra Landsrød i 1711, da 45 år gammel og gift.

Barn:

1.   En datter, døpt 19. desember 1699. Kanskje den Anne Larsdatter, født ca. 1698. Begravet 9. november 1752, 54 år gammel fra Landsrød.

2.   Mari Larsdatter, døpt 17. august 1701. Begravet 6. mai 1706.

3.   Anders Larsen, døpt 29. august 1703. 3 år i 1706. Død 1766. Overtok Landsrød.

4.   Marta Larsdatter, døpt 13. oktober 1705. Begravet 23. mars 1710.

 

1713 (12. desember) møtte Randi Andersdatter på tinget og fortalte at hennes mann Lars Andersen Landsrød hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

1720 (12. august) tinglyser Lars Andersen sin bygselseddel på Landsrød, av skyld 1 bismerpund smør til Nøtterøy Prestebol. Den var utstedt av Sogneprest Mancin på Nøtterøy 13. november 1701.

*

 

Anders Larsen, døpt 29. august 1703. 3 år i 1706. Begravet 23. oktober 1766, 56 år gammel. Gift 4. januar 1729 med Anniken Ingebretsdatter Skaugen, døpt 23. november 1706. Død 8. november og begravet 11. november 1786 fra Nordre Føyn, 80 år gammel.

Barn:

1.   Lars Andersen, døpt 15. desember 1729. Begravet 1. januar 1730.

2.   Mari Andersdatter, døpt 21. desember 1730. Begravet 14. januar 1731.

3.   Ingebret Andersen, døpt 23. desember 1731. Begravet 17. juli 1740, 9 år gammel. Bosted står da ”Lanzer”. Dette må være en vanvittig forvanskning av Landsrød.

4.   Ola Andersen, døpt 5. november 1735. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Lars Andersen, døpt 7. september 1738. Begravet 16. juli 1740, 2 ½ år gammel. Her står også som bosted ”Lanzer”.

6.   Kari Andersdatter, døpt 9. april 1741. Begravet 18. mars 1748, 7 år gammel.

7.   Marie Andersdatter, døpt 7. mai 1744. Trolovet 8. desember og gift 29. desember 1770 med Rasmus Olsen Nordre Føyn. Ble brukere noen år på Landsrød før de kom til Bugården. Var også på Søndre Nes og Nordre Føyn.

8.   Lars Andersen, døpt 30. november 1747. Trolovet 7. april og gift 29. desember 1772 med Anne Kristoffersdatter Øre. Flytter vekk.

9.   Randi Andersdatter, døpt 20. mai 1751. Konfirmert 30. november 1766. Det må være henne som blir trolovet 19. september 1776 fra Nordre Føyn og gift 7. januar 1777 med ungkar Svend Sørensen fra Sandeherred. Kom til Preste eie i Sandeherred. Etterslekt

 

*

 

Ola Andersen, døpt 5. november 1735. Begravet 3. september 1766, 30 år gammel. Trolovet 14. desember 1758 og gift 11. januar 1759 med Kirsti Pedersdatter Østre Sem. Drev en kort tid jord på Østre Sem, og så halve gården her i noen år, sammen med hans far.

Barn:

1.   Kari (Karen) Olsdatter, døpt 12. oktober 1759 fra Østre Sem. Trolovet 14. november 1783 og gift (1) 21. januar 1784 med Anders Knutsen Hagen, døpt 1. november 1756 fra Øvre Sem. Død 18. januar og begravet 23. januar 1794, 38 år gammel. Om hans foreldre, se Øvre Sem. De var bosatt på Landsrød, trolig på andre halvdel. Trolovet 30. september 1794 og gift (2) 5. januar 1795 med enkemann Henrik Johannesen Dårsti under Tokenes. To barn i dette ekteskapet, se Dårsti.

      Barn i første ekteskap:

1.      Barbara Andersdatter, døpt 26. august 1784 fra Landsrød. Død 8. september og begravet 3. oktober 1786.

2.      Barbara Andersdatter, døpt 15. august 1787. 13 år og bosatt på Dårsti under Tokenes i 1801. Konfirmert 5. mai 1805 fra ”Tagen” (Tokenes). Enken, fattiglem Barbara Andersdatter død 10. april og ble begravet fra Dårsti 16. april 1857, 69 år gammel.  Gift 19. februar 1828 fra Dårsti med ungkar og matros Isak Isaksen Dårsti.

3.      Ole Andersen, døpt 9. juli 1791. 10 år og bosatt på Dårsti under Tokenes i 1801. Gift 5. desember 1823 med piken Olette Albretsdatter Brevik. På Dårsti.

2.   Helvig Olsdatter, døpt 28. oktober 1761. Begravet 13. juni 1771, 9 1/3 år gammel.

3.   Anders Olsen, døpt 15. desember 1763. Død 25. juni 1779. Falt ut av en båt ved Hvaler.

4.   Peder Olsen, døpt 3. oktober 1765. Var krøpling og kom på legd.

 

Kirsti trolovet 13. juni 1768 og gift (2) 9. juli 1768 med enkemann Jørgen Kristensen fra Styrsvik, født ca. 1699. Begravet 8. august 1773 fra Østre Sem, 74 år gammel.

Barn:

1.   Berte Jørgensdatter, døpt 10. oktober 1768. Trolovet 7. Februar og gift (2) 7. mars 1793 med enkemann Jens Hansen Rubberød, og kom dit.

2.   Maria Jørgensdatter, døpt 20. januar 1772. Begravet 2. juli 1772, ½ år gammel.

 

 

Samtidig bodde her Oles søster og svoger her:

 

Rasmus Olsen Nordre Føyn. Trolovet 8. desember og gift 29. desember 1770 med Marie Andersdatter Landsrød, døpt 7. mai 1744. Brukere på Landsrød 1770-1772, før de kom til Bugården.

Barn født på Landsrød:

1.   Anne Rasmusdatter, døpt 15. september 1771.

 

*

 

Kristen Jørgensen, født ca. 1727. Død 17. juli og begravet 22. juli 1796, 69 år gammel. (Sønn til Jørgen Kristensen, født ca. 1699.[2] Begravet 8. august 1773 fra Landsrød, 74 år gammel. Gift med Malene Knutsdatter, født ca. 1705. Begravet 5. april 1767, 62 år gammel fra Anilrød.) Trolovet 11. mars og gift 12. november 1761 med Ragnhild Nilsdatter Øvre Sem, født ca. 1736. Begravet 27. juni 1783, 47 år gammel. Trolovet 12. november 1783 og gift  30. januar 1784 med enken Marte Olsdatter, født ca. 1727. Død 5. februar og begravet 16. februar 1803, 76 år gammel. Ingen barn i dette ekteskapet. På Anilrød 1761-1768. Uvisst 1769-1772. På Landsrød 1772-1788.

Barn i første ekteskap:

1.   Gunhild Kristensdatter, døpt 23. mai 1762 fra Anildrød. Begravet 5. september 1762, 20 uker gammel.

2.   Nils Kristensen, døpt 11. september 1763. Død 4. mai 1781 på ”Qvæsthuuset i K(øben)havn”.

3.   Jørgen Kristensen, født ca. 1766. Død 1783 ”Disse 8 blev borte med Skib og alt”, 17 år gammel.

4.   Anders Kristensen Landsrød, født 1769 (33 år i 1801). Trolovet 6. januar og gift 21. februar 1791 med enken Helvig Kristoffersdatter Lille Horperød, født 1756 (45 år i 1801). Innrullert matros og jordløs husmann. Enken Helvig Kristoffersdatter bodde på Dårsti under Tokenes i 1790 da hun fikk en sønn utenfor ekteskap med ungkar og matros Anders Kristensen Landsrød, den samme som hun senere ble gift med. Personalia, se Sjøboden under Sevik.

5.   Anne Maria Kristensdatter, døpt 6. desember 1772.

6.   Gunhild Kristensdatter, døpt 5. mai 1776.

 

Marte Olsdatter var enke etter Rasmus Nilsen Rustaden i Våle. Død 1781. I dette ekteskapet var bl.a.:

A.  Bodil (Boel) Maria Rasmusdatter, født 1767. Trolovet 5. desember 1788 og gift 30. januar 1789 med Johannes Olsen fra Gon på Tjøme. Overtok gården. Se nedenunder.

B.  Ole Rasmussen, født 1771. Død 10. mai av blodgang og begravet 17. mai 1785, 14 år gammel. Han kalles da stesønn av Kristen Jørgensen.

C.  Berte Rasmusdatter, født 1774. Bodde hos moren på Landsrød.

 

*

 

Johannes Olsen fra GonTjøme, født ca. 1754. Død 6. februar og begravet 11. februar 1797, 43 år gammel. Trolovet 5. desember 1788 og gift 30. januar 1789 med Bodil (Boel) Maria Rasmusdatter, født 1767. Se ovenfor. Enken ”Lægdsfattig” Bodil Rasmussdatter, dør 14. august på Skjerpe og blir begravet 17. august 1834, 68 år gammel.

Barn:

1.   Inger Maria Johannesdatter, døpt 19. juni 1791. Trolig hun som blir gift fra Hudø på Tjøme 6. desember 1829 med ungkar og arbeidsmann Halvor Nilsen Østre Nes i Sandeherred.

2.   Nils Johannesen, døpt 18. mai 1794. Han må være den ungkar og matros Nils Johannesen Haukemyr som blir gift 28. desember 1833 med Anne Sofie Olsdatter Haukemyr.

 

Bodil Maria ble trolovet 25. juni og gift (2) 13. desember 1798 med Peder Henriksen Dårsti under Tokenes. Først på Dårsti, så på Landsrød og så tilbake til Dårsti.

Barn:

3.   Maren Pedersdatter, født 4. september og døpt 9. desember 1798 fra Dårsti. Faren kalles:Den trolovede, men nu paa sin Søereyse udeværende Ungekarl Peder Henrichsen Daarstie”, og moren ”Hans siden d. 25de Jun. d. A. Fæsteqvinde, Enken Boel Maria Rasmusd. Landsrød”.

4.   Johannes Pedersen, født 12. mai og døpt 20. mai 1802 fra Landsrød. Død 20. mars og begravet 25. mars 1803, 1 år gammel.

5.   Johan Henrik Pedersen, født 23. august og døpt 31. august 1804. Død 10. juni og begravet 17. juni 1805, 10 måneder gammel.

6.   Marte (Maria) Pedersdatter, født 1. oktober og døpt 6. oktober 1806 fra Landsrød. Død 20. oktober og begravet 26. oktober 1808 fra Landsrød, 2 år gammel.

7.   Henrik Pedersen, født 29. november og døpt 7. desember 1809 fra S. Dårsti. Død 20. juni på Dårsti, og begravet 26. juni 1817, 7 ½ år gammel.

 

½ gården

Fra ca. 1709

 

Kristen Hansen.[3] Trolovet 1. september fra Haukemyr og gift 21. november 1709 med Gunhild Andersdatter. Til Landsrød står det ved vielsen. Nevnt 1709-1719.

Barn:

1.   En datter, døpt 11. september 1709.

2.   En datter. Begravet 9. mars 1710. Det kan være ovennevnte.

3.   En sønn, døpt 3. april 1716.

4.   Inger Kristensdatter, døpt 2. juli 1719.

Her var det mulig en sønn til:

5.   Anders Kristensen, født ca. 1720. Konfirmert 1740. Begravet 8. januar 1743, 23 år gammel.[4]

 

1713 (12. desember) møtte Gunhild Andersdatter på tinget og fortalte at hennes mann Kristen Hansen Landsrød hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

*

 

Hvem som bodde her i 1743-1783 vites ikke. Ola Andersen drev trolig her i noen år fra 1760-1766, mens faren drev den andre halvparten.

 

Anders Knutsen Hagen, døpt 1. november 1756 fra Øvre Sem. Død 18. januar og begravet 23. januar 1794, 38 år gammel. Om hans foreldre, se Øvre Sem. Trolovet 14. november 1783 og gift 21. januar 1784 med Kari (Karen) Olsdatter Landsrød, døpt 12. oktober 1759 fra Østre Sem.. De var bosatt på Landsrød, trolig på andre halvdel.

Barn:

1.   Barbara Andersdatter, døpt 26. august 1784. Begravet 3. oktober 1786, 2 år gammel. Død av blodgang.

2.   Barbara Andersdatter, døpt 15. august 1787. 13 år og bosatt på Dårsti under Tokenes i 1801. Konfirmert 5. mai 1805 fra ”Tagen” (Tokenes). Enken, fattiglem Barbara Andersdatter død 10. april og ble begravet fra Dårsti 16. april 1857, 69 år gammel.  Gift 19. februar 1828 fra Dårsti med ungkar og matros Isak Isaksen Dårsti.

3.   Ole Andersen, døpt 9. juli 1791. 10 år og bosatt på Dårsti under Tokenes i 1801. Gift 5. desember 1823 med piken Olette Albretsdatter Brevik. På Dårsti.

 

Kari trolovet 30. september 1794 og gift (2) 5. januar 1795 med enkemann Henrik Johannesen Dårsti. To barn i dette ekteskapet, se Dårsti.

 

 

 

Husmann

 

Torbjørn. Husmann i 1665 under Landsrød. Det står da at han oppholdt seg på ”Skouffven til Skierffven” (Skogen til Skjerve) og var trolig den samme som Torbjørn Tangen som samme år var husmann under Nordre (Øvre) Skjerve.[1] Når de gifter seg kalles han faktisk Lars Hedlefsson. Randis aldersangivelse må være feil.

[2] Fadder fra Anilrød 1764.

[3] Bror til Kjell Hansen Haukemyr??

[4] En Anders Kristensen blir døpt 1721 fra Strengsdalstad.