Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TANGEN

Gårdsnr. 85

 

Kalles i 1792 Øvre Tangen.

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, L/L0011: Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider., 1661, s. 110b-111a1661

B r u k e r e

 

Husmannsplass under Nordre (Øvre) Skjerve

 

 

Torbjørn Tangen, født ca. 1605. I koppskatten 1645 betaler Torbjørn ”Teigen” for seg og sin kone – ½ ort. I kvegskatten 1657 skatter han av 1 ku, 1 kvige og 2 sauer og betaler 18 skilling. Han var 60 år i 1665

Barn:

1.   Anders Torbjørnsen, 24 år i 1665 og soldat. Anders Torbjørnsen Sem er soldat for gårdene Øvre Sem og en Semgård til.

2.   Maren Torbjørnsdatter, nevnt 1667-1720. Gift ca. 1666/67 med Ola Knutsen Østre Nøtterøy. Overtok Tangen.

 

*

 

Ola Knutsen fra Østre Nøtterø, født ca. 1636. Han var 28 år og ugift i 1664 og var utenlands. Gift ca. 1666/67 med Maren Torbjørnsdatter Tangen, født ca. 1642. Nevnt 1667-1720. I en leiermålsliste fra 1667 finner vi at Oluf Tangen og Maren Torbjørnsdatter har fått et barn for tidlig. I 1679 måtte Oluf Tangen betale 6 daler 1 ort 8 skilling i resterende skatter. Det må være enka vi finner her i 1706, da med to sønner Ola og Knut. Det må også være henne som er den Ole Tangens mor som blir begravet 18. januar 1720, 78 år gammel.

1.   Ola Olsen, født ca. 1665 (1667?). Overtok Tangen.

2.   Kari Olsdatter Tangen, født ca. 1667 (1668?). Hun fikk to døtre utenfor ekteskap.

      Barn:

      1.   Inger, født 29. desember og døpt 30. desember 1703. Mor da 36 år gammel. Det må være henne som kalles Inger Pettersdatter, født 1703 i Tangen, når hun blir trolovet 10. oktober og gift 12. november 1739 med enkemann Kristen Olsen Bergan.

            I en rettssak datert 20. Oktober 1703 får vi vite at Peter Berg av Sandeherred har stevnet ”it Quindfolch ved Nafn Karen Olsdatter tilholdende paa Tangen udi Nøtterøe sogn”, fordi hun hadde angitt ham som barnefar til et barn hun hadde fått. Lagrettemenn var Lars Føykås, Halvor Strengsdal, Svend Bjerkøy, Erland Kårød, Tor Øre, Hans Oterbekk, Torgeir Lofterød og Helge Elgestad møtte for Erik Skallestad. Peter Berg kaller henne løgnaktig. Det nevnes også at hennes mor Maren Torbjørnsdatter har med seg to vitner, Anders Pedersen Tokenes og Hans Ågesen Store Nøtterøy. Peter Berg nekter farskapet og ble frikjent. Istedenfor ble en Peter Sande innstevnet og påtok seg farsskapet. Peter Berg fikk en erstatning på 30 riksdaler og Karen måtte betale 12 lodd sølv for leiermålet.

      2.   Ane Kaspersdatter, døpt 2. juni 1709. Mor da 42 år gammel. 1710 (2. Mai) ble Kasper Eliassen stevnet fordi han hadde begått leiermål med Karen Olsdatter Tangen. Det var hennes andre leiermål. Kasper var da i Kongelig Majestets tjeneste.[1] Hun må være den Ane Caspersdatter Budal på Tjøme som blir begravet 13. Januar 1742, 32 år gammel. Trolovet 23. Mars og gift 19. November 1733 med Rasmus Olsen Budal. Etter han ble enkemann, flyttet han vekk sier Lorens Berg.

            Barn:

1.      Mari Rasmusdatter, døpt 23. April 1735 fra Budal.

2.      Kari Rasmusdatter, døpt 8. Februar 1739 fra Budal.

3.   Ane Olsdatter, født ca. 1668 (1669?).  Begravet 30. oktober 1737, 70 år gammel som ”Ole Tangens søster.

4.   Dordi Olsdatter Tangen. Trolovet 20. desember 1705 og gift 21. januar 1706 med Morten Larsen, født ca. 1664 (42 år i 1706). Morten nevnes som husmann på Øvre Skjerve i 1706, da trolig på den delen av Tangen som hørte dit. Personalia, se Øvre Skjerve. En Morten Larsen Buer blir stevnet i 1699 og kalles da soldat.

5.   Mari Olsdatter Tangen. Trolovet 8. april og gift 1. juni 1713 med Peder Ingebretsen fra Ramnes sogn. Disse flytter til en plass under Skauen.

      Barn:

      1.   Mari Pedersdatter, døpt 6. januar 1714.

6.   Knut Olsen, født ca. 1675. Husdreng på Øvre Skjerve i 1706, da 30 år, ugift og født på Tangen. Død 1760, 85 år gammel. Trolovet 22. september og gift (1) 25. oktober 1708 med Kari Knutsdatter. Begravet 16. juli 1724, 44 år gammel. Trolovet 28. september og gift (2) 20. november 1724 med Berte Paulsdatter Torbjørnrød, født ca. 1683. Begravet 16. desember 1740, 57 år gammel 1740. Kom til Dårsti under Tokenes.

      Barn født på Tangen:

      1.   Berte Knutsdatter, døpt 28. juli 1709.

 

*

 

Ola Olsen, født ca. 1665 (48 år i 1706).[2] Begravet 10. november 1739, 74 år gammel. Skifte 22. mars 1747. Trolovet 11. juli og gift 21. oktober 1706 med Eli Olsdatter, født ca. 1675.[3] Begravet 17. februar 1753, 78 år gammel. På Tangen under Øvre Skjerve i 1706. Han blir siden registrert under Meum.

Barn:

1.   Ane Olsdatter, døpt 8. desember 1707. Trolovet 19. Oktober og gift 16. november 1730 med Fin Ivarsen Brattås.

2.   Ole Olsen, døpt 1. september 1709. Død ca. 1759, visstnok på sjøen. Overtok Tangen.

3.   Barbro (Barbara) Olsdatter, født ca. 1712. Død 1780. Nevnt 1732[4]. Trolovet 6. Mars og gift 12. oktober 1734 med Jens Halvorsen Østre Gunnestad og kom til Hovland.

4.   Anders Olsen. Konfirmert 17. mars 1734 i Nøtterøy kirke. Begravet 21. februar 1747, 29 år gammel. Trolovet 5. november[5] og gift 6. desember 1742[6] med Helvig Halvorsdatter, død 1787 på Gon på Tjøme.[7]

      (Trolovet 31. oktober og gift (2) 4. desember 1748[8] med Søren Sørensen Søndre Nes og flyttet til Pyt på Tjøme.)

      Barn:

      1.   Ole Andersen, døpt 16. desember 1745. Død liten sier Lorens Berg. Ikke nevnt i skiftet etter farmoren i 1753.

5.   Sebille Olsdatter, døpt 27. mars 1718. Konfirmert 1735 i Nøtterøy kirke. Trolovet 4. september og gift (2) 25. oktober 1751 med enkemann Kristoffer Johannesen Styrsvik.

 

1747 (22. mars) var det skifte på Tangen plass etter Anders Olsen. Enken var Helvig Halvorsdatter. Barn: 1. Ola Andersen, 1 år. Det er farens søsters mann, Jens Halvorsen Hovland som møter for den umyndige.

 

1747 (22. august) var det skifte på Tangen plass etter Ole Olsen. Enken var Eli Olsdatter. Barn: 1. Ole Olsen, myndig. 2. Anders Olsen, død og etterlatt seg en sønn Ole Andersen, 1 år gammel. Enken Helge Halvorsdatter. 3. Anne Olsdatter, gift med Fin Iversen Brattås. 4. Barbro Olsdatter, gift med Jens Halvorsen Hovland. 5. Sibille Olsdatter, 28 år og bosatt hjemme.

 

1753 (20. juni) var det skifte på Tangen etter Elen Olsdatter. Arvingene var barna: 1. Ole (Olsen) Tangen, død og etterlatt barna: 1. Ole Olsen 7 år; 2. Elen Olsdatter 16 år. 2. Anne Olsdatter, gift med Finn Brattås. 3. Barbro Olsdatter, gift med Jens Hovland. Sibille Olsdatter, gift med Kristoffer Styrsvik. Det nevnes at skiftet etter mannen var på plassen Tangen 22. mars 1747.

 

*

 

Ole Olsen, døpt 1. september 1709. Død ca. 1759, visstnok på sjøen. Trolovet fra Haukemyr 22. oktober og gift 3. november 1740 med Mari Olsdatter Brevik, døpt 2. juni 1715. Død 2. april og begravet 7. april 1784, 69 år gammel. På Haukemyr 1740-1750. Her fra 1752.

Barn:

1.   Ragnhild Olsdatter, døpt 30. august 1741 fra Haukemyr. Begravet 8. november samme år, 10 uker gammel.

2.   Eli Olsdatter, døpt 19. desember 1742 fra Haukemyr. Trolovet 7. oktober og gift 9. desember 1772 med Kristoffer Olsen Føykås.

3.   Ole Olsen, døpt 15. november 1745 fra Haukemyr. Overtok Meum. Se nedenunder.

4.   Anders Olsen, døpt 22. juni 1749 fra Haukemyr. Død før 1752.

5.   Rakel Olsdatter, døpt 5. september 1750 fra Haukemyr. Død før 1752.

6.   Ole Olsen, døpt 24. mars 1752 fra Tangen. Begravet 10. november 1752, 1 år gammel.

 

1752 (20. september) ble det holdt skifte på Nordre Årøy etter Ole Olsen. Enken var Mari Olsdatter. Barn: 1. Ole Olsen, 6 år. 2. Ole Olsen, ½ år. 3. Elen Olsdatter, 9 år. På deres vegne møtte deres fasters mann, Jens Halvorsen Hovland.

 

Mari trolovet 24. oktober 1754 og gift (2) 2. januar 1755 med Hans Larsen Buberg, døpt 2. november 1729. Begravet 2. mars 1767 fra Tangen, 37 år.

Barn:

7.   Olene Hansdatter, døpt 10. juli 1755. Tvilling. Konfirmert fra Tangen 1772. Død 4. desember i barselseng og begravet 12. desember 1793, 39 år gammel. Det må være henne som blir gift fra Nedre Skjerve 3. januar 1792, ”Efter Kongel. allernaadigste Bevilgning af 2den Jan. d. A. Hjeme i Huuset paa Ned. Skjærve ægteviede”, med Henrik Olsen Skrafskjær. To sønner.

8.   Anne Hansdatter, døpt 10. juli 1755. Tvilling. Trolov 2. november 1778 og gift 5. januar 1779 med Kristen Olsen V. Hovland (Hovlandsteigen).

9.   Live Hansdatter, døpt 6. august 1758. Begravet 30. september 1758, 8 uker gammel.

 

*

 

Ole Olsen, døpt 15. november 1745 fra Haukemyr. Død 10. Januar av ”30 Aars Svaghed i sit !! Laar”, og begravet 16. Januar 1808, 63 år gammel. Gift 6. November 1777 ”Hieme i Huuset paa Tangen efter Kongl. Allernaadigst Bevilgning af 9de Oct a. c. ægteviede” med Ingebor Torsdatter Meum, som da bodde på Tangen, døpt 9. august 1757. Død 7. April og begravet 15. April 1830, 72 år og 8 måneder gammel. Ole var Skipper og Borger.

Barn:

1.   Jens Olsen, døpt 17. januar 1778. Druknet i juli 1804 i Liverpool, England. Ej igjenfunden”.

2.   Ole Olsen, døpt 9. oktober 1779. Gift 15. februar 1803 ”Med Kongl. Tilladelse af 11te Jan. d. A. egteviede hjeme i Huuset”, med Helvig Olsdatter Stangeby, døpt 1777 på Stangeby. Skipper. Bodde i Tønsberg.

3.   Hans Olsen, døpt 16. september 1781. Begravet 25. september 1781, 8 dager gammel.

4.   Barbara Olsdatter, døpt 4. september 1782. Gift 28. Desember 1810 ”Samenviede hjeme i Huuset efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 15de Dec. d. A., som med Kongelig Bevilgning skal omvexles, saa snart Blanketter dertil Erholdes, som ogsaa ankom fra Grævsk. under 3die Febr. 1811”, med enkemann og skipper Hans Olsen Bjønnes, Skrafskjær.

5.   Thor Olsen, døpt 1. oktober 1785. Gift 13. Mai 1816 med Edel Kirstine Hansdatter Nordre Nes og kom dit. Styrmann.

6.   Maren Olsdatter, døpt 6. april 1788. Gift 18. Desember 1828 med enkemann og matros, Jens Kristoffersen Lille Horperød. Bodde i Grasrønningen.

7.   Hans Olsen, døpt 1. august 1790. Gift 14. Januar 1835 ”Forrettet i Huset efter Kongelig Bevilning dat. 18. Decbr. 1834”, med Lene Jørgine Martinsdatter Foden, Tokenes. Skipper. Bodde på Ulvø.

8.   Kirsten Olsdatter, døpt 17. oktober 1792. Død 10. februar og begravet 15. februar 1793, 17 uker gammel.

9.   Anders Olsen, døpt 5. desember 1794. Gift 1. Mai 1833 med Kirsti Andersdatter Bjørndal. Snekker. Bodde i Skjerverønningen.

10. Kirsten Olsdatter, født 22. januar og døpt 29. januar 1796. Gift 27. Juni 1833 med enkemann og styrmann Eivind Nilsen Østre Ekenes.

11. Samuel Olsen, født 4. februar og døpt 10. februar 1798. Overtok gården. Se nedenunder.

 

*

 

Samuel Olsen, født 4. februar og døpt 10. februar 1798. Gift 27. Desember 1832 med Thore Olene Haraldsdatter Brattås.

 

Uplassert under Tangen

 

 

En Pige (ugift dame). Begravet fra Tangen 16. mai 1700, 70 år gammel.

 

Ole Jensen Tangen. Konfirmert ved påsketider 1754.[1] Hun hadde en barnefar til: Hans Isaksen, også i Kongelig Majestets tjeneste.

[2] Fadder 3.10.1736.

[3] Fadder 5.11.1735, 3.4.1737.

[4] Fadder 31.7.1732.

[5] ”Trolovede på Svelvigen” står det i kirkeboka. Det er trolig Svelvik på Tjøme.

[6] Forlovere: Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme og Finn Ivarsen Brattås.

[7] Hennes søster var kanskje Kristine Halvorsdatter, gift med Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme, uten at dette er bevist.

[8] Forlovere: Jens Sørensen Bjørnebo og Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme.