Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SMÅVIK

Gårdsnr. 88

 

E i e r e

 

I 1635 eide ei Barbra Tordsdatter ½ mark penge i Småvik på Nøtterøy. Hun er bosatt i Tønsberg.

 

B r u k e r e

 

Søren Småvik. Ca. 1615-1631. 1636.

 

*

 

Hans Småvik. Ca. 1630-1646. Flytter vissnokk til Bergsøen. I koppskatten 1645 betaler Hans Småvik for seg og sin kone og en datter – 18 skilling. I 1649 står: ”Hans Bersøe till Ko. Ma. smør 2 bispd. Skrøslingen øde derunder smør ½ pd. Kongen bøxsellen” Dette året skattes Bergsøen og Buberg sammen. Peder Buberg till Nøtterø præstebol smør 1 pd. Præstebolet bøxsel” (Er til sammen) 1 gaard, 1 skippd. 3 ½ lispd. Skatt – 3 dr. Denne Hans forteller Lorens Berg er Hans Småvik som skatter av gårdene i slutten av 1640-åra. Hans er nokk også bosatt her. I 1651 får Einar gården tilbake.

 

*

 

Ola Småvik. 1649-?. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Smaauigh till Hendrich Nielssøn smør 1 bispd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Hendrich Nielssøn bøxsellen. Skatt 1 dr.“

 

*

 

Jakob Hansen, født ca. 1584 (81 år i 1665). Han kalles Jensen i 1665, men dette kan jo være to forskjellige personer. Ved kvegskatten 1657 skatter Jakob av 1 hoppe, 2 kyr, 2 kviger og 1 sau. Han betaler 1 ½ ort 5 skilling.

 

*

 

Mikkel Småvik var bruker i 1686.

 

*

 

Anders Småvik. Nevnt 1687.

Barn:

1.   Mari Andersdatter, døpt i desember 1687.

 

 

*

 

 

Ole Gundersen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet 1. januar 1715. Begrafen”. Gift med N. N. Hun ble begravet som enke fra Buer 29. mars 1720.

Barn:

1.   Peder Olsen, født ca. 1687. 19 år og ungkar i 1706. Han utskrives til matros i 1711 og det sies da at han er 24 år og født på Haug på Tjøme.

2.   Mari Olsdatter. Trolovet 4. november 1713 og gift 3. januar 1714 med Ola Bentsen fra Sandsvær. Var her 1714-1718. På Buer 1719-1723. På Bjørnevåg på Tjøme 1724-1738.

      Barn:

      1.   Peder Olsen, døpt 21. mai 1714. Innrulert 16. juni 1723, 6 år gammel.

      2.   Mari Olsdatter, døpt 11. mai 1718. 20 år i 1738.

3.      Bent Olsen, døpt 29. mars 1720 fra Buer. Ble borte på sjøen i 1754, 34 år gammel. Gift 1750 med Kirsti Hansdatter Hellesmo og overtok halve Bjørnevåg på Tjøme.

4.      Ole Olsen, døpt 9. april 1724.

      4.   Hans Olsen, døpt 6. april 1727. 11 år i 1738. Kom til Sandø.

 

1725 ble det slagsmål mellom Ole Brevik og Lars Småvik. Ei Ragnhild Olsdatter ble kalt inn som vitne. Her nevnes også Lars Rasmussen fra Movik. Jeg tror kanskje Småvik kan være feil for Movik, da man ikke vet om noen Lars Småvik her dette året. Hvis det da ikke er en ellers unevnt tjenestedreng.

 

*

 

Ole Hansen, født ca. 1687. Begravet 16. november 1752, 65 år gammel. Gift (1) med Johanne Svendsdatter, døpt 21. januar 1693 fra Rismyr i Kodal. (Datter til Sven Hermansen Rismyr.) Begravet 13. mars 1743, 50 år gammel.[1] Skifte 19. august 1743. Trolovet 29. oktober[2] og gift (2) 1. desember 1745 med Gunhild Tjøstolvsdatter som da kalles Tenvik. (Datter til Tjøstolv Halvorsen, ca. 1681-1755, og dennes første kone (Berte?). På Mellom Fen i Stokke.)

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Olsen, født ca. 1714. På Alby på Veierland trolig 1738-1747. På Lille Horperød 1747-1753 da han flytter tilbake til Småvik.

2.   Sebille (Sybille) Olsdatter, døpt 18. desember 1716. Trolovet 31. januar og gift (1) 14. februar 1737 med Søren Andersen Skjerpe, født 1709. Død 1746 i Kjøbenhavn. Trolovet 7. januar og gift (2) 8. februar 1746 med Paul Knutsen fra Dårsti under Tokenes.

3.   Kari Olsdatter, døpt 4. september 1718. Trolovet 23. april 1746 og gift 17. januar 1747 med Lars Mortensen Bakken under Tanstad.

4.   Inger Olsdatter, døpt 18. januar 1720. Død 1783. Trolovet 14. november 1746[3] og gift 10. januar 1747 med Anders Anundsen Bjørndal under Prestegården, født 1723. Først på Nordre Gipø for de kom til Nordre Øre.

5.   Mette Olsdatter, døpt 28. mars 1721. Død liten.

6.   Helvig[4] Olsdatter, døpt 18. oktober 1722. Trolovet 6. desember 1751 og gift 7. januar 1752 med enkemann Hågen Andersen. Om foreldrene, se Sanderønningen under Søndre Sande. De var på Svelvik på Tjøme i 1753. Personalia, se Håøya.

7.   Jon Olsen, døpt 21. desember 1724. Død liten.

8.   En sønn. Begravet 18. august 1725. Kan være ovennevnte Jon, uten at vi kan bevise det.

9.   Lars Olsen, døpt 11. februar 1726. 17 år i 1743. Tvilling. Død før 1753. Trolovet 4. september 1749 og gift 15. januar 1750 med Åsle Cathrine (Åste) Larsdatter Bakken under Tanstad. Konfirmert 31. mai 1739 fra Bakken. Nevnt 1747.[5] Begravet fra Søndre Hella 8. juni 1770. Bosatt på Bakken fra 1750.

10. Jørgen (Jørn) Olsen, døpt 11. februar 1726. Trolig han som er 17 år i 1743. Død før 1753.

11. Svend Olsen, født 1729. Sjømann. 15 år i 1743. Død utenlands før 1752 sier bygdeboka, men på skiftet etter faren i 1753 er han 24 år og ”paa Søefart udenlands”.

12. Kristoffer Olsen, døpt 3. september 1732. Faddere: Barbara Glenne, Sønne Skjerpe, Paul Alby[6], Hans Tokenes, Søren Torbjørnrød. Forlover i Sem i 1751. Trolovet 17. november[7] og gift 29. desember 1752 med Kirsti Rasmusdatter Mellom Smidsrød. På Østre Sem i 1753. Senere samme år til Nordre Øre (bruksnr. 1). Nevnt der i 1753. De selger i 1774 og flytter til Vestre Nygård under Østre Elgestad. Forlover i Sem 1751. Syv kjente barn.

 

 

Johanne Svensdatter var trolig søster til Barbara Svensdatter, døpt 8. desember 1690 fr Rismyr i Kodal, og gift 14. desember 1722 i Stokke med Hans Andersen Glenne på Tjøme.

 

Det kan være en søster av Ola Hansen den Sinne (Sønne) Hansdatter, født ca. 1706, og som ble begravet fra Småvik 8. desember 1746, 40 år gammel. Det står ”Blef ringet”.

 

1743 (19. august) ble det holdt skifte på Småvik etter Johanne Svendsdatter. Enkemann Ole Hansen. Barn: 1. Hans Olsen, bosatt på Alby (Veierland). 2. Lars Olsen, 17 år. 3. Jørn Olsen, 17 år. 4. Svend Olsen, 15 år. 5. Kristoffer Olsen, 11 år. 6. Sibille Olsdatter, enke og bosatt på Skjerpe. 7. Karen Olsdatter, 25 år. 8. Inger Olsdatter, 23 år. 9. Helvig Olsdatter, tjener hos Anders Nes.

 

1753 (20. juni) var det skifte på gården Småvik etter Ole Hansen. Enken var Gunhild Tjøstelsdatter. Barn med første, avdøde kone, Johanne Svendsdatter: 1. Hans Olsen, 39 år. 2. Svend Olsen, 24 år. Fraværende på sjøfart utenlands. 3. Kristoffer Olsen, 21 år. 4. Avdøde Lars Olsens etterlatte datter: a) Kristine Larsdatter, 2 år. 5. Sibille Olsdatter, gift med paul Knutsen Skjerve. 6. Karen Olsdatter, gift med Lars Mortensen Bakken. 7. Inger Olsdatter, gift med Anders Anundsen Gipø. 8. Helvig Olsdatter, gift med Hågen Andersen Svelvik på Tjøme.

 

Gunhild Tjøstolvsdatter ble Trolovet 30. oktober 1754 og gift (2) 13. februar 1755 med Kornelius Jensen Lille Horperød. Død til sjøs 1783/84.

 

*

 

Hans Olsen, født ca. 1714. Begravet 18. august 1764, 51 år gammel. Skifte 11. september 1764. Gift 1738 i Stokke med Elisabet (Lisbet) Henriksdatter.[8] De kalles da begge Småvik på Tjøme. På Alby på Veierland trolig 1738-1747. På Lille Horperød 1747-1753 da han flytter tilbake til Småvik.

Barn:

1.   Ola Hansen, døpt 1739 på Alby. Gift 1766 med Live Gundersdatter Mita (Middelborg), døpt 6. juni 1734. Kom til Kjøpmannskjær.

      Barn født i Småvik:

      1.   Helvig Olsdatter, døpt 29. september 1767.

2.   Helvig Hansdatter, født 1742

3.   Nils Hansen, døpt 15. november 1744 fra Alby. Gift 1775 med Anne Maria Ingebretsdatter, født 1748. (Datter til sersjant Ingebret Gunnarsen, 1699-1757, og Dortea Mikkelsdatter Øvre Gokstad. Begge Sandeherred.) Bodde på Snipetorp 1776-1778. Nils var utenlands i 1789. Han kjøpte 1770 snovenHaabet” for 460 rdl.

      Barn:

      1.   Helvig Lovene Nilsdatter, døpt 3. februar 1775 fra Småvik.

      2.   Lars Nilsen, født 1777 på Snipetorp. Død 1820. Gift 1796 med Anne Marie Guttormsdatter Ask på Tjøme. Død 1851.  Kom til Vestgården på Veierland.

4.   Hans Hansen, døpt 29. juni 1747 fra Lille Horperød.

5.   Jon Hansen, døpt 8. januar 1750.

6.   Lars Hansen, døpt 11. juni 1752. Begravet 24. februar 1753, ½ år gammel.

7.   Lars Hansen, døpt 29. september 1754 fra Småvik. Begravet 30. juni 1773, 19 år gammel.

 

*

 

Jon Hansen, døpt 8. januar 1750 fra Lille Horperød. Død 1. januar og begravet 9. januar 1789, 60 år gammel. Skipper. Gift 1786 med Anne Maria Iversdatter Anilrød, født 1765. Ingen barn. Jon seilte i 80-årene med ”Maria”. Han hadde en tid Tenvik som underbruk. Da Jon døde var boet fallitt. Småvik ble solgt ved auksjon og gikk i handel noen år. Det var trolig flere som bodde her. I 1796 ble gården delt heter det i bygdeboka, men allerede 1793 nevnes brukere.

 

Småvik

Bruksnr. 1

½ gården

 

Lars Madsen, fra Fukla i Nykirke. Gift 1792 med Kirstine Nilsdatter, født 1768. (Datter til Nils Kristensen, født 1725 på Gjerpen, død 1799, og Helene Knutsdatter Søndre Råen, født 1743, død 1776. På Søndre Knapstad i Våle.). De var bosatt her i 1795 sier Våle bygdebok. Solgte for 325 riksdaler i 1796 og er i 1800 bosatt på Kirkebakken i Borre.

 

 

Småvik

Bruksnr. 5

Skyld 54 øre

½ gården

 

Det var kanskje på denne delen vi finner:

 

Ola Andersen. 1793.

Barn:

1.      Ola Olsen, født 1793. Død 24. juli og begravet 27. juli 1793, ½ år gammel.

 

 

Holsten Alfsen Småvik er reservesoldat i 1686. Han ble innrullert i 1682.[1] Fadder: 25/11/1739.

[2] Forlovere: Hans Tokenes og Harald Tenvik.

[3] Forlovere: Lars Olsen Nordre Gipø og Hans Olsen Lille Horperød.

[4] Hun kalles feilaktig Gunhild når hun gifter seg.

[5] Fadder 6.6.1747.

[6] Det er Paul Helgesen Alby som det er skifte etter 28. juli 1742. Enke Marte Jakobsdatter. To avdøde brødre: Jon og Arne.

[7] Forlovere: Tomas Rasmussen Elgestad og Ole Olsen Småvik.

[8] Ei Lisbet Henriksdatter Tange ble begravet i Stokke 15. oktober 1794, 83 3/4 år gammel.