Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TENVIK

Gårdsnr. 89

 

E i e r e

Nevnes ikke i skattematrikkelen 1647 (-49).

 

B r u k e r e

 

Hans Tinvik. Skipper nevnes i 1645. I koppskatten samme år betaler Hans Tenvik for seg og sin kone – ½ ort. Han kan ha vært gift med den Mari Halvorsdatter, født ca. 1618, som blir begravet 6. februar 1689, 71 år gammel Neste bruker kan være hans sønn.

 

Hans Nilsen Tenvik. Fikk bot i 1654 fordi de ikke møtte til militærtjeneste.

 

*

 

Hans Hansen, født ca. 1635 (30 år i 1665). Enken Tenvik er bruker i 1686.

Barn:

1.  Anders Hansen, født ca. 1665 på Tenvik på Nøtterøy. Begravet 18. desember 1740, 75 år gammel. Skifte 8. september 1741. Han vitner i 1722 at han er 60 år gammel og barnefødt på en gård ”Tindvig” i Nøtterøy hovedsogn, og at han har bodd i 20 år på Nordre Velle i Slagen. Trolovet 14. juli og gift (1) 14. oktober 1703 i Slagen med Kari Kristensdatter. Trolovet 8. oktober og gift (2) 16. november 1712 i Slagen med Mari Hansdatter Åsen i Slagen, født ca. 1687. Begravet 9. desember 1740, 53 år gammel.

     Barn i første ekteskap:

1.      Søren Andersen, født ca. 1707. Var i 1741 på Knatten under Stusrød.

2.      Kristoffer Andersen. Begravet 3. mai 1711, 1 år og 5 uker gammel.

Barn i andre ekteskap:

3.      Hans Andersen, døpt 26. desember 1713.

4.      Karen Andersdatter, døpt 8. mars 1716. Begravet 25. mars 1766 fra Bjørnebo, 51 år gammel. Trolovet 17. mars og gift 20. april 1741 med Hans Karlsen, født 1709 på Bruserød i Slagen. Da på Nordre Velle. Begravet 17. desember 1764 fra Bjørnebo på Nøtterøy, 57 år gammel. Se denne gården. Deres datter ble gift til Bjørnebo.

5.      Hans Andersen, døpt 11. februar 1725. Tvilling.

6.      Kristoffer Andersen, døpt 11. februar 1725. Tvilling.

7.      Ingeborg Andersdatter, døpt 14. september 1727.

8.      Hans Andersen, døpt 7. februar 1732.

 

Det kan være flere barn her. Dette kan dog ikke bevises.

 

?2.Kjell Hansen, født ca. 1664 (42 år i 1706). Begravet 26. november 1750, 85 år gammel. Nevnt på skiftene 1739 og 1740. Trolovet 23. november og gift 8. desember 1698 med Anne Andersdatter, født ca. 1660. Begravet 21. oktober 1734, 74 år gammel. Kom til Haukemyr. Han er fadder for ovennevnte Anders Velles datter Karen i 1716.

?3. Kristen Hansen Haukemyr ble trolovet 1. september og gift 21. november 1709 med Gunhild Andersdatter. De flyttet til Landsrød står det i kirkeboka.

 

*

 

Jens Larsen. Gift (1) med Barbro Paulsdatter. Begravet 20. mai 1692. Graffæst(et)”. Gift (2) 29. desember 1692 med Anne Haraldsdatter, født ca. 1647. Begravet 7. oktober 1739, 92 år gammel.

Barn mellom Jens og Barbro:

1.   Amund Jensen, døpt 9. januar 1690. Trolig død liten.

Barn mellom Jens og Anne:

2.   Harald Jensen, født ca. 1696 på Tenvik (10 år i 1706 og Gulliks stesønn). Overtok en halvpart i Tenvik i 1740.

 

Anne Haraldsdatter ble trolovet 4. juni og gift (2) 8. oktober 1695 med Gullik Halvorsen, født ca. 1676 (30 år i 1706) på Fen i Stokke (35 år i 1711). (Sønn til Halvor Gulliksen, ca. 1635-1724 og Johanne Hansdatter, død 1730, 96 år gammel. På Mellom Fen i Stokke.) Bruker 1695-1740. Begravet 25. mai 1741, 68 år gammel. Utskrevet til soldat i 1706. Kaller seg Fen i 1711 og født i Stokke.

Barn:

1.   Peder Gulliksen, døpt 3. november 1697. Død 1753. Overtok en halvpart i Tenvik i 1740.

 

Gården blir delt i 1740

 

Første halvdel

Fra 1740-

 

Sognepresten til Vår Frues kirke, Marcus Faye, ga 22. Mars 1736 bygselseddel på ½ bismerpund smør i Tenvik til Peder Gulliksen.

 

Peder Gulliksen, døpt 3. november 1697 i Tenvik. Begravet 4. april 1753, 60 år gammel.  Trolovet 22. april og gift 26. oktober 1741 med Helvig Andersdatter Skjerpe døpt 20. oktober 1709. Tvilling. Begravet 19. april 1780, 67 år gammel.

Barn:

1.   Anne Pedersdatter, døpt 29. september 1742. Konfirmert 6te søndag etter påske (27. mai) 1759. Trolovet 6. april fra Tokenes og gift (1) 18. april 1771 med Jakob Olsen Possås under Meum. Trolovet 4. desember 1783 og gift (2) 12. januar 1784 med Mikkel Olsen Rønningen,

2.   Kari Pedersdatter, døpt 25. juli 1745. Konfirmert 24. oktober 1762. Trolovet 5. mars og gift 26. mars 1771 med Hans Kristensen Nattvall.

3.   Gullik Pedersen, døpt 27. juni 1748. Konfirmert 20. mars 1763. Trolovet 31. oktober og gift 7. desember 1775 med Else Hansdatter Østre Ekenes, døpt 14. desember 1749. Kom til Horperød.

4.   Anders Pedersen, døpt 4. august 1751. Begravet 16. desember 1754, 3 ½ år gammel.

 

1753 (25. april) var det skifte på Tenvik etter Peder Gulliksen.[1] Enken var Helvig Andersdatter. Barn: 1. Gullik Pedersen, 5 år. 2. Anders Pedersen, 3 år. 3. Anne Pedersdatter, 10 ½ år. 4. Kari Pedersdatter, 8 år. På de umyndiges vegne møter farens søskenbarn, Knut Tjøstelsen Søndre Nes.

 

Helvig ble trolovet 6. november 1755 og gift (2) med Lars Hansen, døpt 22. mars 1733 fra Skjerverønningen under Øvre Skjerve. Død 16. april 1780 om bord på en sjøreise til Bordeaux. Begravet på sjøen.

Barn:

5.   Pernille Larsdatter, døpt 7. juni 1758. Begravet 25. september 1766, 7 ½ år gammel.

 

 

 

Halvor Gulliksen Mellom Fen

Ca. 1635-død 1724, 90 år

~ Johanne Hansdatter, død

1730, 96 år.

_____________________________________I______________________________________________

Tjøstolv Halvorsen Mellom Fen                                           Gullik Halvorsen, født ca. 1676

Død 1755, 86 år (født ca. 1669)                                            ~1695 med enken Anne Haraldsdatter

~1 Berte?                                                                               på Tenvik på Nøtterøy, ca. 1647-1739

~2 1719 med Mari Nilsdatter, død 1748.                              Bosatt på Tenvik.

___________I__________________________________   _____________I_____________________

1Knut              1Hans              2Nils                1Gunhild         Peder Gulliksen Tenvik, 1697-1753

Tjøstolvsen     Tjøstolven       Tjøstolvsen     Tjøstolvs-        ~ Helvig Andersdatter Skjerpe, død

Nordre Nes                                                    datter              1680

 

 

Andre halvdel

Fra 1740-

 

Sognepresten til Vår Frues kirke, Marcus Faye, ga 22. Mars 1736 bygselseddel på ½ bismerpund smør i Tenvik til Harald Jensen.

 

Harald Jensen, født ca. 1696 på Tenvik (10 år i 1706). Begravet 16. april 1748, 50 år gammel. Trolovet 18. desember 1739 og gift 4. februar 1740 med Marte Andersdatter Skjerpe, døpt 15. november 1716. Død 21. mai og begravet 27. mai 1788 fra Sevik, 72 år gammel.

Barn:

1.   Anne Haraldsdatter, døpt 1. november 1740. Begravet 8. november 1740, 9 dager gammel.

2.   Jens Haraldsen, døpt 6. september 1742. Konfirmert 6te søndag etter påske 1759. Kom til Sevik.

3.   Mari Haraldsdatter, døpt 7. november 1745. Begravet 26. mars 1748, 2 ¼ år gammel.

4.   Harald Haraldsen, døpt 16. april 1748. Tvilling. 3/4 år gammel ved skiftet i 1748. Ikke registrert verken konfirmert, gift eller begravet.

5.   Mari(e) Haraldsdatter, døpt 16. april 1748. Tvilling. Trolovet 3. februar fra Sevik og gift 22. mars 1770 med Jakob Torsen Meum (Hovland).

 

En Harald Jensen er fadder på Fen i Stokke i 1735.

1748 (5. desember) var det skifte på Tenvik etter Harald Jensen.[2] Enken var Marte Andersdatter. Barn: 1. Jens Haraldsen, 6 år. 2. Harald Haraldsen, ¾ år. 3. Maren Haraldsdatter, ¾ år. De to siste er tvillinger. Tilstede mannens bror Gullik Pedersen Tenvik og Mikkel Kristensen Kihle i Stokke på de umyndiges vegne.

 

Marte ble trolovet 6. februar og gift (2) 13. november 1749 med Jørgen Eliassen Håvaldsrød, født 1726.

Barn:

6.   Helvig Jørgensdatter, døpt 13. september 1750. Begravet 28. desember 1754, 4 år gammel.

7.   Anne Jørgensdatter, døpt 24. oktober 1752.

8.   Et barn. Dødfødt. begravet 12. november 1754.

9.   Hans Jørgensen, døpt 20. november 1755.

 

De flytta til Sevik i 1759.

 

*

 

Anund Torgeirsen Sevik, født ca. 1698. Begravet 12. oktober 1767, 69 år gammel. Overtok her i 1759. Trolovet 7. februar fra Sevik, og gift (2) 3. mars 1757 med ”Pigen, Tienende paa Seivigen”, Marte Olsdatter Sevik, døpt 7. juli 1715 fra Kjærgrav. Død 21. april og begravet 29. april 1799 fra Tenvik, 84 år gammel. Ingen barn registrert. Flyttet til Tenvik i 1759. Personalia, se Sevik.

Marte ble trolovet 6. juli og gift (2) 16. august 1769 med enkemann Kristen Hansen Grimestad på Tjøme. Død 6. mai og begravet 11. mai 1787 fra Tenvik. Et par år på Grimestad.  Flyttet tilbake hit til Tenvik. Kristen er fra Asker skriver presten, men hadde bodd i mange år på Grimestad.

 [1] Skifteprot. 7, 1746-1755, side 414b.

[2] Skifteprot. 7, 1746-1755, side 171b.