Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SMIDSRØDHAGEN

Også kalt engstykket ”Hougen

Gårdsnr. 9

 

E i e r e

 

Denne parten kalles i 1723 og i 1803 for et lite engstykke ved Smidsrød, trolig søndre gården, kalt ”Hougen”. Det tilhørte Mariakirkens prestebord i Tønsberg. Det skrives i 1820 og 1838 Smidsrødhaugen.

 

Rasmus Gudmundsen, født ca. 1663. (43 år i 1706). Etter at Rasmus deler gården sin på Søndre Smidsrød 1719, flytter han hit rett etterpå (etter 1720). Han døde her i 1734.

 

*

 

Nå brukes Smidsrødhagen noen år samme med Luen på Nordre Smidsrød, således av Ole Andersen (Østre Luen) 1783-1809.

 

*

 

Skipper Ole Jørgensen, døpt 16. mars 1785 fra Nordre Føyen. Trolovet 30. august og gift 19. november 1806 med Maren Andersdatter Søndre Smidsrød. På Søndre Smidsrød 1806-07 og på Østre Smidsrødlunden 1810-1813. Kom hit før 1817.

Barn:

1.   Jørgen Olsen, født 16. februar og døpt samme dag 1807 fra Søndre Smidsrød.

2.   Anders Olsen, født 7. februar og døpt 13. februar 1810 fra Lunden.

3.   Jens Olsen, født 4. juni og døpt 13. juni 1813.

4.   Anne Maria Olsdatter, født 1817. Gift 1851 med Erik Andreassen, født i Sverige.

5.   Inger Andrea Olsdatter, født 1821. Overtok gården. Se nedenunder.

6.   Maren Olava Olsdatter, født 1824. Gift med Rasmus Olsen. Se bruksnr. 2.

 

 

Kludehandler og hjulmager Johan Mathias Halvorsen, f. 10.01.1839 i Sande herred, gifter seg 29.06.1858 i Nøtterø kirke med Berte Oline Andersdatter, f. 16.03.1833 i Smidsrødhagen. Hennes far var også kludehandler. Det står svært lite om familien i bygdeboka.
Paret får følgende barn, alle på Smidsrød:
- Hans Anton, 14.08.1858
- Ingeborg Marie 14.09.1862
- Anna Henriettte 26.12.1864 g.m. Bernhard Sørensen
- Jacob Arnt, 12.10.1867
- Johan Marinius 03.05.1870
- Bergitte Olette, 09.06.1873 g.m. Petter Jensen fra Horten

 

I Smidsrødhagen 1865 og 1875