Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SKJERPE

Gårdsnr. 90

 

B r u k e r e

 

Det må ha vært to deler fra tidlig 1600-tall.

 

Første del

 

Peder Skjerpe. Nevnt 1610-1617. Peder schierpe” solgte i 1617 3 tylter 10 alne granbjelker til skipper Aache Jacobs von kouden i Grindholmsund (Vrengen) for 18 skilling.

 

*

 

Ole Skjerpe. 1622. Ødegård i 1622.

 

Andre del

 

Jens Skjerpe. Ca. 1614-1625.

 

*

 

I 1665 er det to brukere her, som muligens er far og sønn.

 

Eivind Larsen, født ca. 1583 (82 år i 1665). Bruker 1631-1665. I koppskatten 1645 betaler Even Skjerpe for seg og sin kone og en pike – 18 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Effuen Skierpe till herr Frandtz smør 1 ½ pd (Er) ½ skippd. Hr. Frandtz bøxsellen.,Skatt 2 dr.“

I Rosstjenesten 1644 eier Even Skjerpe 1 pund 2 merker smør (Stange). På hans mors vegne 17 merker smør. Ved Rosstjenesten i 1645 er det samme, men de 17 merkene smør er på vermoderen, svigermorens vegne. Rosstjenesten 1646 er hun vekk og han eier 1 ½ pund 6 merker smør. I Odelsskatten 1647 av lenet og byen står han med 1 pund 2 merker smør i Stange og 17 merker smør i From, begge Sandeherred. Han eier samme godset ved odelsskatten 1649. 1650-1655 kun Stange på 1 pund 2 merker smør.

 

Vi får vite at Stange ved Haugen (vestregården) i 1649-1667 eides i sin helhet av Nils Lange, så da må dette være en part av Nordre Stange ved From. Dette er også odel, så her er det snakk om arv. Effuen Skierpe styrmand boendis paa Nøtterø” får 12. april 1650 utbetalt hyre av Iver Madsen i Tønsberg. I kvegskatten 1657 skatter Even Skjerpe av 2 hopper 4 kyr, 3 kviger, 11 sauer, 2 svin og en geit og betaler for dette 3 ½ ort ? skilling.

 

Tollef Skjerpe. Fikk bot i 1654 fordi han ikke møtte til militærtjeneste.

 

Even og Søren ”Skjerve” (feil for Skjerpe) bruker hver sin del i 1679.

 

*

 

Søren Evensen, født ca. 1643 (21 år i 1664). Begravet 8. november 1689. Gift med Marta Halvorsdatter, født ca. 1638. Begravet 22. januar 1716, 78 år gammel.

1.   Andor Sørensen. Begravet 26. januar 1716, 51 år gammel. Han kalles da sønn av Marta Halvorsdatter Skjerpe. Kom til Anilrød.

      Han får to barn før ekteskap og kalles da Andor Sørensen Skjerpe:

      1.   Johanna Andorsdatter døpt 13. november 1695. “3. mai 1696 Andor Skjerpe public absolvered.”

      2.   Sørena Andorsdatter, døpt 13. november 1695. Mari Nilsdotter Anilrød public absolvered 12. januar 1696.”

      Se videre under Anilrød.

2.   Anders Sørensen, født ca. 1668 (38 år i 1706). Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Kari Sørensdatter. Trolovet 28. januar og gift 6. mars 1708 med Nils Sørensen Skrafskjær.

4.   Helvig (Sørensdatter), født ca. 1679. Den 7. juni 1706 ble begravet ”Helvig Skierpe”, 17 år, som datter av ”Martha Skierpe”.

5.   Knut Sørensen, født ca. 1688. 18 år, ungkar, født på Skjerpe og bosatt i huset hos broren i 1706. Ble utskrevet til matros i 1711, da 23 år gammel og født på Nøtterøy.

6.   Ragnhild Sørensdatter, født ca. 1681. Begravet 26. april 1732, ”Gammel 51 Aar mindre 2 maaneder, 1 uge og 5 dager”. Trolovet 31. juni og gift 4. oktober 1724 med enkemann Ola Olsen Hage(n) i Tønsberg. Begravet 4. mai 1762, 79 år gammel.[1] Flyttet til Tønsberg.

      Ole Olsen Hagen hadde vært gift (1) med Ingeborg Fredriksdatter. Ole ble trolovet 1. oktober og gift (3) 30. oktober 1732 i Slagen med Berte Olsdatter Loftseik. Begravet 30. april 1764, 72 år gammel. Skifte 10. mai 1775. Hun hadde vært fattiglem og alle hennes eiendeler tilfalt byens fattigkasse.[2]

 

I 1679 måtte Søren Skjerpe betale 1 daler 2 ort 14 skilling til Hans Friis i Tønsberg.

 

 

1743 (19. august – 14. desember) var det skifte på Skjerpe etter Karen Sørensdatter. Enkemannen var Anders Sørensen på Skrafskjær. Ingen barn. Hennes arvinger var 1. Brorsønnen Andor Sørensen, død og etterlatt seg 5 barn: a) Even Andorsen på Skrafskjær. b) Syrene Andorsdatter, enke og bosatt på Østre Kjøle. c) Johanne Andorsdatter, gift med Kristoffer Kristoffersen Strengsdalstad. d) Marte Andorsdatter, enke og bosatt på Skrafskjær. 2. Brorsønnen Anders Sørensen, død og etterlatt seg følgende barn: a) Ambjørn Andersen på Skjerpe, myndig. b) Søren Andersen, død og etterlatt seg 2 barn: A. Anders Sørensen, 3 år. B. Pernille Sørensdatter, 1 år. c) Berte Andersdatter, tieneste på Melsom (Stokke). d) Helvig Andersdatter, gift med Peder Gulliksen Tenvik. e) Marte Andersdatter, gift med Harald Jensen Tenvik.

 

*

 

Anders Sørensen, født ca. 1668 (38 år i 1706). Begravet 10. april 1729. Trolovet 1. november og gift 29. desember 1701 med Anne Ambjørnsdatter Glomstein, født ca. 1680. Begravet 4. desember 1751, 71 år gammel. Anders ble utskrevet som matros i 1711, da 43 år gammel og født på Nøtterøy.

1.   Anbjørn Andersen, døpt 9. juli 1702. 4 år i 1706. Overtok halve gården. Se bruksnr. 2.

2.   Berte Andersdatter, døpt 24. mars 1704.

3.   Nyfødt sønn. Døpt 13. mars 1707. Døde strax”. Begravet 13. mars 1707. Nedsat

4.   Søren Andersen, døpt 19. august 1708. Begravet 28. november 1708.

5.   Søren Andersen, døpt 20. oktober 1709. Tvilling. Overtok halve gården. Se bruksnr. 1.

6.   Helvig Andersdatter, døpt 20. oktober 1709. Tvilling. Ikke ført inn i kirkeboka. Trolovet 22. april og gift 26. oktober 1741 med Peder Gulliksen Tenvik.

7.   Et barn, døpt 1. oktober 1713.

8.   Marta Andersdatter, døpt 15. november 1716. Trolovet 18. desember 1739 og gift 4. februar 1740 med Harald Jensen Tenvik.

9.   Nils Andersen, døpt 21. februar 1720. Nils Skjerpe ble begravet 16. oktober 1729. Mor Ane Skjerpe.

 

Anders Sørensen betaler Landskyld av Skjerpe i 1726 for 1719-1725 av 1 ort pr. år, til sammen 1 daler 3 ort.

 

Skjerpe

Bruksnr. 1

Skyld mark 2,95

½ gården fra ca. 1730

 

Søren Andersen, døpt 20. oktober 1709. Tvilling. . Død 1746 i København. Trolovet 31. januar og gift (1) 14. februar 1737 med Sebille (Sybille) Olsdatter Småvik, døpt 18. desember 1716. Død 4. desember og begravet 9. desember 1784, 68 år gammel.

Barn:

1.   Anders Sørensen, født 1740. Død 1807, 68 år gammel. Trolovet 24. oktober og gift samme dag 1765, i Sandeherred, med Kari Jakobsdatter. Død 1818. (Datter til Jakob Kristensen (1713-1797) og Elisabet Maria Klausdatter. På Engø i Sandeherred.) Kom til York under Engø. Skipper. Tre barn.

2.   Pernille Sørensdatter, døpt 22. juli 1742. Gift 1772 med Hans Jakobsen Engø. Død 1808. Bror til ovennevnte Kari Jakobsdatter. Fikk en part av Engø med faren. Skipper. En sønn Søren Hansen overtok halve Engø.

 

1743 (14. desember) ble det holdt skifte på Skjerpe etter Søren Andersen. Enken var Sibille Olsdatter. Barn: 1. Anders Sørensen, 3 ½ år. 2. Pernille Sørensdatter, 1 år. På de umyndiges vegne møter farbroren Ambjørn Andersen.

 

Sebille ble trolovet 7. januar og gift (2) 8. februar 1746 med Paul Knutsen fra Dårsti under Tokenes, døpt 12. mars 1727. Død 19. november og begravet 26. november 1790, 64 år gammel

Barn:

3.   Jens Paulsen, døpt 25. november 1746. Trolovet 6. Februar og gift 2. Mars 1773 med Anne Kristensdatter Søndre Gipø, født 1747. Bosatt flere steder: Skjerpe, Skjerve, Kjølelunden, Tømmerholt. Var i 1790 på Sand i Stokke.

      Barn:

1.      Kirsti Jensdatter, døpt 13. November 1773 fra Skjerpe. Gift 1800 i Sandefjord med Kristen Rasmussen. Fra dem stammer skipsrederfamilien Christensen i Sandefjord.

2.      Pål Jensen, døpt 1. November 1775 fra Snipetorp.

3.      Kristen Jensen, døpt 21. Desember 1777 fra Kjølelunden.

Jens Paulsen får en datter med Ingeborg Knutsdatter Holtan fra Tjøme.

4.   Marte Jensdatter, døpt 6. november 1768 på Tjøme.

4.   Berte Paulsdatter, født 1748. Gift 1770 med Lars Olsen Skauen. Død 1795 i Randers i Danmark. Bodde flere steder: Skauen, Bugården, Skjerpe.

      Barn:

      1. Ola Larsen, født 1772.

      2. Søren Larsen, født 1776.

      3. Pål Larsen, født 1783.

      4. Sibille Larsdatter, født 1788.

      5. Anne Maria Larsdatter, født 1791.

      Om Lars sønn før ekteskap, se Stangeby.

5.   Søren Paulsen, døpt 18. januar 1750. Begravet 17. oktober 1760, 10 år gammel.

6.   Marte Paulsdatter, døpt 3. desember 1751. Begravet 8. mars 1759, 7 år gammel.

7.   Ole Paulsen, døpt 29. juli 1753. Gift med Helvig Kristoffersdatter Lille Horperød, født 1756. Først Skjerpe. Bosatt i Grinda (gård nr. 96) 1782-1787. Helvig gift (2) 1791 med Anders Kristensen Landsrød. Se Sjøboden under Sevik.

8.   Knut Paulsen, døpt 1. april 1755. Overtok Skjerpe. Se nedenunder.

9.   Marcus Paulsen, døpt 22. juli 1759. Død 1829, 69 år gammel. Gift 1786 med Barbra Eliasdatter Sevik. Død 1819, 59 år gammel. Bodde på Vestgården på Veierland. (Etterkommer: Eidi C. Brazier.)

 

Skjerpe

Bruksnr. 2

Skyld 67 øre i 1961

½ gården fra ca. 1730

 

Ambjørn (Anbjørn) Andersen, døpt 9. juli 1702. Død 1785. Trolovet 27. oktober 1729 og gift (1) 2. januar 1730 med Sønni (Synne/Sønnev) Olsdatter Glomstein. Begravet 3. mai 1746, 40 år gl. Gift 2. 1746 med Kari Olsdatter, født ca. 1712 Begravet 3. juli 1764, 52 år gl. (Datter til Ola N. N. og Anne Nilsdatter, født ca. 1688. Død 1758.[3]) Ingen barn i siste ekteskap sier bygdeboka.

han får et barn utenfor ekteskap, kanskje Sønni er moren, men det er ikke nevnt:

1.   Ambjørn Skjerpes uekte barn. Begravet 30. august 1730.

Barn i første ekteskap:

2.   Ane Ambjørnsdatter, døpt 16. august 1731. 14 år i 1746.

3.   Nils Ambjørnsen, døpt 19. juni 1735. Overtok gården. Se nedenunder.

4.   Ragnhild (Ragnill) Ambjørnsdatter, døpt 13. april 1738. Gift med Torger Gundersen Hovland (bruksnr. 8).

5.   Peder Ambjørnsen, døpt 26. oktober 1741. 4 år i 1746.

6.   Søren Ambjørsen, døpt 11. oktober 1744. Begravet 2. februar 1745, ½ år gammel.

7.   Margrete Ambjørnsdatter, døpt 10. mars 1746. Gift med Hans Olsen Skauen. Se Styrsvik.

Barn i andre ekteskap:

8.   Ole Ambjørnsen, døpt 13. september 1747. Begravet 25. september 1747, 4 uker gammel.

9.   Sønnig (Sønni) Ambjørnsdatter, døpt 18. november 1748. Begravet 26. juli 1750.

10. Sønnig (Sønni) Ambjørnsdatter, døpt 28. juni 1750. Ikke nevnt i skiftet 1764.

 

1746 (12. oktober) var det skifte på gården Skjerpe etter Sønnau Olsdatter. Enkemann er Ambjørn Andersen. Barn: 1. Nils Ambjørnsen, 10 år. 2. Peder Ambjørnsen, 4 år. 3. Anne Ambjørnsdatter, 14 år. 4. Ragnhild Ambjørnsdatter, 8 år. 5. Margrete Ambjørnsdatter, 12 uker.

 

1764 (12. september) var det skifte på gården Skjerpe etter Karen Olsdatter. Etterlatte enkemann Ambjørn Andersen. Arvingene var: Broren Hans Olsen, 45 år og boende på gården Ramsum (Ramsø) i Skjee; Søsteren Anna Olsdatter. Død og etterlatt barna: Abraham Ellefsen 22 år og Idde Ellevsdatter, 18 år og var på gården Skatvedt i Andebu hoved sogn; Halvsøsteren Anna Olsdatter, enke og bosatt på gården Hanedalen i Andebu; Olea Pedersdatter, gift med Anders Kristensen og bosatt på gården Skarpeborge i Skjee anneks.

 

 

 

Tavle ?.

Ola N. N.

 

Gift 1 med N. N.                                                                           Gift (2) med Anne Nilsdatter

       Huflåtten i Arnadal

                                                                                                      Født ca. 1688. Død 1758.

(D. t, Nils Pedersen og   Ragnhild Olsdatter.)

_______________I___________              _________________________________________I____________________

Anna Olsdatter,              Ingeborg               Idde  Olsdatter   Hans Olsen    Anna Olsdatter           Karen Olsdatter

født ca. 1700.       Olsdatter              Skifte 12/5            Ramsum i       Født 1708. Død           født ca. 1712. Død

Død 1767, 67 år               Død 17/1               1745                      Skjee, født       1758, 50 år gl.               1764.

gl.                                     1745                      ~ Kristen              1709. Død       ~ Ellef Abrahamsen    ~ 1746 med

~ca. 1739 med                                               Jespersen             1787.               Skatvedt i Andebu       Ambjørn

Lars Taraldsen                                            Vestre Var i                                                                      Andersen

Hanedalen i                                       Stokke                                                                                Skjerpe

Andebu. Død 1748.                           Se under Ørsnes         _________________I_____________________

                                               Ingen barn, og på       Abraham Ellefsen     Idde Ellefsdatter

Skiftet nevnes             Født 1742.                  Født 1746.

                                               Søsknene.

 

 

Plasser og husmenn

 

Plassen Boghollt i 1665 og Bogeholt i 1706.

 

 

Uplassert under Skjerpe

 

Pernille Jakobsdatter Skjerpe, født 1771. begravet 27. mars 1773, 2 år gammel. Det må være datteren til Jakob Olsen og Anne Pedersdatter, som døpes 20. juni 1771 fra Tokenes.

 

 [1] Begge nevnt 1746. Tingbok 3 for Tønsberg, side Kjøpte tomt i Tønsberg 26/4 1723.?????????

[2] Søster til Rasmus Olsen Prestegården i Slagen, død 1746.

[3] Gift 2. med Peder Trondsson Skarpeborge