Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE GRØTTERØD

Gårdsnr. 91

 

E i e r e

 

Ødegård i 1622 og 1645. Med Horperød ødeplass i 1679.

 

B r u k e r e

 

Ola Lauritsen Grøtterød, 1615-1631. I 1616 finner vi: ”Asbiørn schreder, for ett flad hand schlag hand schlog Ellof (feil for Olluf) grøtterødt, gaff Pendinge – ½ daller.”[1] 1636. I koppskatten 1645 betaler Ola Grøtterød for seg og sin kone – ½ ort.

 

*

 

Jens Grøtterød. 1638. Landskatten 1640.

 

*

 

Jakob Knutsen, født ca. 1601 (64 år i 1665). I koppskatten 1645 betaler Jakob Grøtterød for seg og sin kone, to husmenn og deres koner – 1 ½ ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Jacob Grøtterød till proustiet smør 1 ½ pd. (Er) ½ schippd. Proustiet bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.” I kvegskatten 1657 skatter Jakob Grøtterød av 2 hopper, 4 kyr, 2 kviger, 6 sauer og 1 svin, og betaler 3 ort og noen skilling.

 

Jakob har en dreng i 1665:

A. Ola Andersen, født ca. 1642. 23 år og soldat.

 

Siden neste bruker, Ole Jakobsen Grøtterød, stiller som soldat, bl.a. for Jakob Grøtterød fra 1662, kan det tyde på at han er en sønn her. Ole stiller som soldat  i 1660-åra for Vestregården på Veierland, Tenvik, Skjerpe, Småvik og Grøtterød.

*

 

Ola Jakobsen, født ca. 1633 (32 år i 1665) nevnt ca. 1660-1675. Gift med Astrid Tolvsdatter. Begravet 20. mai 1691. (Datter til Tolv Steinsholt og Mari Åkesdatter. På Steinsholt i Sandeherred.) Døtrene nevnes på skiftet etter barnebarnet Søren Nilsen i 1740. Enken Grøtterød i 1679. Ola Jakobsen Grøtterød er soldat i 1662 for Kristoffer Vestgården på Veierland, Hans Tenvik, Eivind Skjerpe, Jakob Småvik og Jakob Grøtterød.

Barn:

1.   N. N. Olsdatter. Gift med Nils Sørensen, født ca. 1663 (43 år i 1706). Overtok Grøtterød.

2.   Mari Olsdatter, født ca. 1668. Begravet 11. april 1746, 78 år gammel. Trolovet 16. juli og gift (1) 12 oktober 1704 i Slagen med enkemann Tor Larsen Nordre Karlsvik i Slagen, født ca. 1629. Begravet 14. mai 1711, 82 år gammel. På Nordre Karlsvika.

      Barn:

      1.   Anne Torsdatter, døpt 9. mars 1706. Begravet 16. november 1721,15 år gammel.

 

      Mari ble trolovet 28. januar og gift (2) 26. februar 1713 i Slagen med Kristen Sørensen. Begravet 2. mai 1737, 49 år gammel. På Nordre Karlsvika.

      Barn:

      2.   Tore Kristensdatter, døpt 17. september 1713 fra Nordre Karlsvika. Faddere: Kristen   Bakkeskaug og hans kone, Anders Rørås, Marta Eik, Ingeborg Korterød. Gift 14.   februar 1744 i Slagen med Lars Olsen Nordre Karlsvika (Markebo). Han var fra        Mønnebekk under Søndre Rom og bodde på Markebo 1738-1745. En datter.

      3.   Ole Kristensen, døpt 1. august 1717. Faddere: Ingeborg Korterød, Birte Sørensdatter,    Kristen Bakkeskaug, Jakob Bollerød, Anders Rørås. Overtok Nordre Karlsvika.

3.   Johanna Olsdatter. Nevnt 1740. Hun begraves fra Søndre Sande 12. januar 1741, 81 år gammel. Dette er vel en litt for høy alder.

      Fikk et barn utenfor ekteskap. Ingen far nevnes.

      1. Astri, døpt 5. februar 1710. Begravet 27. april 1710.

      Trolovet 7. november 1720 og gift 5. februar 1721 med Kristoffer Nilsen Hytta. Begravet fra Søndre Sande 21. desember 1752, 67 år gammel. Kom til Søndre Sande. Trolig ingen barn.

4.   Anne Olsdatter. Død før 1740. Gift med Ole. Død før 1740.

      Barn:

1.      Fredrik Olsen, født ca. 1703. Myndig i 1740 og bosatt på Gon på Tjøme. Forlover i 1754. Begravet 20. desember 1773 fra Gon, 70 år gammel. Gift med Marte Kjeldsdatter, født ca. 1705. Begravet som enke og ”Lægdslem” fra Goen, 20. februar 1780, 75 år gammel. Ingen barn. På Gon (Ødegården) fra 1735. Han prøvde seg som skipsreder, men gikk konkurs.

 

*

 

Nils Sørensen, født ca. 1663 (43 år i 1706). Gift med (1) N. N. Olsdatter Søndre Grøtterød. Begravet 18. desember 1713. Gift (2), trolig i Stokke, med Anne Gulliksdatter. (Trolig datter til Gullik, nevnt ca. 1645-1662, og hustru Gunhild Halvorsdatter (1664). På Østre Kleppan i Stokke.)

Barn i første ekteskap:

1.   Søren Nilsen, født ca. 1685. 21 år i 1706, ungkar og svak. Overtok Grøtterød.

2.   Ola Nilsen, døpt 18. august 1689. 16 år i 1706 og ungkar. Begravet 2. november 1721, 32 år gammel.

3.   Kari Nilsdatter Grøtterød. Begravet 1. januar 1695.

 

1715 (20. september) ble det avholdt skifte på (Søndre) Grøtterød etter Anne Gulliksdatter. Her nevnes hennes brødre Halvor Gulliksen Fen og Ole Gulliksen Klåstad, begge Stokke.

 

*

 

Søren Nilsen, født ca. 1685. 21 år i 1706, ungkar og svak. Begravet 30. april 1739, 63 år gammel. Gift (1) 1. mars 1714 med Gro Nilsdatter. Begravet 7. juli 1715. Trolovet 12. oktober 1715 og gift (2) 2. januar 1716 med Eli Andersdatter, født ca. 1673. Begravet 18. november 1744, 71 år gammel. Bruker her 1715-1739. Ingen barn. Ingen formue.

 

Tinglyste bygselseddel på Grøtterød fra amtsforvalter Peter Clausens, av skyld 1 bismerpund smør årlig, datert 25. August 1718. Betalte for bygselen 3 daler 1 ort og 8 skilling.

 

 

1740 (20. februar) ble det holdt skifte på (Søndre) Grøtterød etter Søren Nilsen. Enken Eli Andersdatter. Det står at arvingene er hans søsken, men det riktige er at de er søstere av Søren Nilsens mor. 1. Anne Olsdatter, død og etterlatt seg sønnen: a) Fredrik Olsen, myndig og bosatt på Goen på Tjøme. 2. Johanne Olsdatter, gift med Kristoffer Nilsen Søndre Sande. 3. Maren Olsdatter, enke og bosatt på Karlsvik i Slagen. På Annes vegne møtte sønnen Fredrik Olsen.

 

*

 

Ambjørn Olsen, født 1710 på Glomstein. Død 1794. Gift 1734 med Ingeborg Olsdatter Glomstein. (Datter til Ole Stillaugsen). Død 1792, 81 år gammel. Bruker ca. 1740-1789. Ambjørn kjøpte 1750 ved auktion Grøtterød for 300 rdl.; betalte 1766 i tillæg 180 som odelsløsning til grevens søn. Skiftet viser som nettosum 582 riksdaler.

Barn:

1.      Sissel Smbjørnsdatter, født 1735. Gift 1760 med Rasmus Jonsen Østre Nøtterøy.

2.      Ola Ambjørnsen, født 1738. Død 18 år gammel.

3.      Anders Ambjørnsen, født 1741. Til Horperød.

4.      Søren Ambjørnsen, født 1743. Først på Horperød, så til Årøy.

5.      Sønni Ambjørnsdatter, født 1747. Gift 1769 med Lars Jensen Nordre Sande.

6.      Nils Ambjørnsen. Til Brevik.

7.      Ola Ambjørnsen, født 1759. Overtok gården.

 

*

 

Ole Ambjørnsen, født 1759. Bruker 1789-95. Kjøpte jordveien av faren for 600 riksdaler. Han drev nok endel spekulasjoner ved siden av jordbruket, var uheldig, fikk en gjeldsdom på sig og måtte la gården gå under hammeren. Efter et kortere opphold i Tenvik kom han til Småvik, og her ble han boende.

*

 

Ole Mortensen. Fra Mellom Borge i Skjee. Trolovet 25. Juli fra Riulsrød i Andebu, og gift (1) 3. September 1767 i Andebu med enken Marte Henriksdatter fra Lauve i Hedrum, enke etter Jørgen Akselsen Nordre Haugan, født 1728. Begravet 26. Desember 1785 fra Gjein, 58 ¾ år gammel. Trolovet som enkemann 28. november 1794 og gift (2), i Stokke, med piken Anne Elisabet Olsdatter.[2] Død 10. november i barselseng, og begravet 16. november 1698, 37 år gammel. På Gjein i Stokke 1779-1790. Ole Mortensen kjøpte Mellom Borge i Skjee i 1790 for 720 riksdaler, av en Knut Hals, men bodde ikke der. Han solgte det i 1794 til en Daniel Larsen. Kom til Søndre Grøtterød på Nøtterøy i 1795 og kjøpte bruket for 880 riksdaler. Til Marum i Sandeherred.

Barn i første ekteskap:

1.  Gjertrud Olsdatter, døpt 25. mars 1768 fra Nordre Haugan i Andebu.[3] Hun kommer trolig tilbake til Mellom Borge som tjener, for hun blir trolovet derfra 11. April og gift 30. Mai 1794 i Stokke med Guttorm Knudsen Rusletvedt i Stokke. Av 8 barn vokste to opp.

Barn i andre ekteskap:

2.  Morten Olsen, født 20. September og døpt 24. September 1795 fra Grøtterød. Gift 1815 med Helvig Hansdatter Sørby i Sandeherred, død 1835. Overtok Mellom Marum (bruk 3) i Sandeherred. Han var 28 og hun 24 år ved vielsen. To sønner.

3.  Marthe Olea Olsdatter, født 17. oktober og døpt 23. Oktober 1798 fra Grøtterød. Fadder fra Rusletvedt i Stokke, til nevøen i Sandeherred i 1815.

 

Selger gården i 1799, for 1 100 riksdaler, og flytter videre til Nordre Marum i Sandeherred. Imidlertid er de ikke nevnt på Marum før i 1807. Vi finner familien på Grøtterød på Nøtterøy i 1801.

 

Ole Mortensen, mann, 58 år, enkemann etter 2dre ekteskap, opphold på gården

Morten Hansen, barn etter 2dre ekteskap, 7 år

Marthe Olea Olsdatter, barn etter 2dre ekteskap, 3 år

Kirsten Olsdatter, tjenestepike, 51, enke etter 1ste ekteskap.

 

*

 

Hans Kittelsen, bruker 1799-1806, fra Hvål i Stokke. Delte gården og solgte.

 

 

Uplassert på Grøtterød

 

Født 18. november 1738, uekte datter, dødfødt. Mor: Marte Nilsdatter Grøtterød. «Udlagde i Barselnød Hans Clements. Houland til barnefader.»

 

Husmannsplasser

 

Grøtterød Eng – Bjerkelund – Birkelund på Grøtterød – Engen

 

Enka etter Hans Hansen Steinmalen (Myra) under Tømmerholt, Kirstine Jensdatter Anilrød, flyttet trolig hit med barna sine etter 1794. Sønnen Nils Hansen ble konfirmert fra ”Grøtterød Eng” 17. oktober 1802. Kalles da krøpling. Han døde på Bjerkelund 26. januar og ble begravet 4. februar 1809, 25 år gammel og kalles også da for krøpling.

 

Ved folketellingen 1801 finner vi:

 

Kirstine Jensdatter Engen, født 1755, matmor, enke etter 1ste ekteskap, jordløs huskvinne, nyter almisse av sognet.

Nils Hansen, født 1784, hennes barn, krøpling.

Jens Hansen, født 1790, hennes barn.

Hans Hansen, født 1794, hennes barn.

 

Det var sønnen Jens Hansen som overtok her.

 

*

 

Jens Hansen, døpt 1. mai 1788 i Stenmalen (Myra) under Tømmerholt. Gift som ungkar og matros 9. november 1817 med Gunhild Andersdatter Tømmerholt.[4] Han var 28 år og hun var 36 år.

 

 

Storebugt

 

Nevnes som husmannsplass under Grøtterød fra 1796. Ble ganske fort delt i Vestre og Østre bruket. I 1811 står Storebugt på Tenvik.

 

Vestre Storebukt

 

Jakob Olsen, døpt 10. mars 1765 fra Håvaldsrød under Prestegården. Trolovet 28. november 1794 og gift 9. januar 1795 med Anne Pålsdatter, døpt 13. januar 1760 fra Torgersøya i Slagen.  (Datter til Pål Gundersen. Trolovet og gift 2.mars 1751 i Vår Frues kirke med Gunhild Jørgensdatter Torgersøya. På Torgersøya.) Hun kalles også Håvaldsrød, så kanskje hun tjente der. Først på Håvaldsrød og så hit. I 1801 kalles han innrullert matros og husmann.

Barn:

1.      Jørgen Jakobsen, født 7. september og døpt 11. september 1795 fra Håvaldsrød.[5] Trolig død ung.

2.      Pål Jakobsen. Død 2. februar og begravet 7. februar 1798. Tvilling-barn. «2den d. M. fødte, hjemedøbte og strax hendøde Tvilling-Børn. K: Moderens Kirkegang d. 25de s. M.» fra Vestre Storebukt.

3.      Gunhild Jakobsdatter. Død 2. februar og begravet 7. februar 1798. Tvilling-barn. «2den d. M. fødte, hjemedøbte og strax hendøde Tvilling-Børn. K: Moderens Kirkegang d. 25de s.  M.» fra Vestre Storebukt.

4.      Ole Jakobsen, født 25. september og døpt 28. september 1799 fra Vestre Storebukt. 1 år i 1801.

 

Østre Storebukt

 

Berthel Torgeirsen. Trolovet 15. juni og gift (2) 19. november 1793 med Live Jakobsdatter Stangebygrinda. På Grinderønningen under Stangeby, Snipetorp, Samstykket, Østre Storebugt og Østre Gurerød. På Østre Sanderødningen 1788-1793. Personalia, se der.

Barn i Østre Storebugt:

6.   Gunhild Maria Bertelsdatter, født 6. november og døpt 12. november 1797 fra Østre

      Storebugt. 3 år i 1801.

 

Hans datter Ragnhild Bertelsdatter døde her 7. september og ble begravet 11. september 1796, 1 år minus 3 uker.

*

 

Catharina Hansdatter. 35 år i 1801. Enke etter første ekteskap og jordløs huskvinne, lever av arbeid. Enke etter Syvert (Sivert) Jakobsen Valders. Personalia, se Valders.

Barn:

1.  Jens Syvertsen, døpt 7. september 1791. Kom til Håvaldsrød. 10 år i 1801

2.  Olene Marie Syvertsdatter, døpt 19. November 1794. 7 år i 1801.

3. Johan Syvertsen. 5 år i 1801. Drengen, krøpling Johan Sivertsen Vestre Gurerød. Død 28. november og begravet 4. desember 1808, 11 år gammel.

 

 

Uplassert under Storebukt

 

 

Søren Nicolaisen, døpt 9. januar 1779 fra Kjærnås. Konfirmert 17. mai 1798 fra S. Storebugt. Personalia, se Kjernås under Prestegården.

 

*

 

Lars NikolasenKlyben”. Død 1799 i London. Falt ut av en båt. Ey igjenfunden”. Trolovet 18. november fra Veien og gift 28. desember 1785 med Ingeborg Jørgensdatter, da fra Veien. Bodde på Klypa 1797 og i Storebugt 1799. Personalia, se Klypa under Øvre Skjerve.

 

*

 

Peder Rasmussen. Fra Krika på Veierland. Død 16. desember og begravet 21. desember 1811 fra Storebugt på Tenvik, 48 år gammel. Trolovet 4. desember 1797 og gift 8. januar 1798 med Ide Matsdatter Hudøy på Tjøme. Enken, fattiglem Idde Mathisdatter døde 29. november og ble begravet 4. desember 1857 fra Storebugt under Grøtterød, 80 år gammel.

Barn:

1.      Helvig Maria Pedersdatter, født 19. november og døpt 28. november 1798 fra Hudøy på Tjøme.

2.      Nils Pedersen, født 22. februar og døpt 1. mars 1803 fra Storebugt.

 

*

 

Didrik Andersen, døpt 18. april 1788 fra Øvre Holtene, Tjøme. Død 1831. Gift som ungkar og matros 9. august 1820 med enken Anne Markusdatter, døpt 21. april 1789 fra Vestgården på Veierland. Død 1855. (Datter til Markus Pålsen fra Skjerpe på Nøtterøy og Barbra Eliasdatter fra Sevik. På Vestgården på Veierland.) Anne var enke etter Matias Andersen Grøtterød.[6] Begge kalles Storebugt når de gifter seg. "Efter Kgl. Bevilling dat: Stockholm d. 25 Apr. 1820".

Barn:

1.        Mathilde Andrea Didriksdatter, født 10. oktober og døpt 22. oktober 1820.

2.        Markus Didriksen, født 5. oktober og døpt 17. oktober 1822. Begravet 28. mars 1899. Gift 25. juni 1852 med Marte Andrea Karlsdatter Landsrød. På Almerønningen under Tenvik.

3.        Trine Abelone Didriksdatter, født 15. februar og døpt 25. februar 1825. Gift 7. desember 1843 med skipper Arnt Arnesen Torød, f. 1817.

4.        Anne Dorthea Didriksdatter, født 24. november og døpt 13. desember 1829. Gift 15. juli 1852 med fraktemann Jørgen Mikal Arnesen Torød, f. 1825.

5.        Barbra Sibylle Didriksdatter, født 1840. Gift 30. desember 1861 med Andreas Olausen, Tønsberg.

 

Didriks far Anders Ditmansen døde i Storebugt 3. september og ble begravet herfra 11. september 1808, 70 år gammel.

 

*

 

Anders Matisen fra Stokke. (Sønn til Mathias Andersen) Gift 29. januar 1846 med Petrine Andrea Hansdatter Grøtterød, født 1816. Anders er bosatt i Storebugt da han gifter seg. De er bosatt her i 1865.[1] Sakefall 1615-1616.

[2] Hun kan være fra Vestre Borge i Stokke, uten at dette kan bevises. Datter av sersjant Ole Tollevsen.

[3] En av hennes faddere heter Anne Mortensdatter.

[4] Forlovere: Hans Jakobsen Lille Horperød og Søren Evensen Glomstein.

[5] Her stod morens bror og svigerinne faddere: ”Matros Jacob Povelsen af Tønsberg, hans Hustrue Karen Maria Hansd. Tønsberg.”

[6] Gift 22. juni 1816 i Stokke.