Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SNIPETORP

Gårdsnr. 95

 

Snipetorp var fra gammelt av en husmannsplass under Stangeby. Den nevnes ikke i en sjølegd fra 1706. I kirkebøkene nevnes plassen første gang i april 1740. Dette må ha vært utmark og beiteland under Stangeby. Etter hvert ble her satt ned en husmann og bygget hus.

 

B r u k e r e

 

 

Kristen Pedersen. Gift (1) 11. januar 1718 i Stokke med enken Marte Pedersdatter på Søndre Stavnum i Stokke. Begravet 8. mars 1738, 68 år gammel. Trolig ingen barn. Trolovet 15. juli og gift (2) 21. september 1738 med Barbara Larsdatter, som da kalles Stavnum, født ca. 1692. Begravet 18. april 1740, 48 år gammel fra Snipetorp. Trolovet 17. juli og gift 21. august 1740 i Stokke med Anne Gundersdatter, trolig fra Alby på Veierland. På Søndre Stavnum 1718-ca. 1740, der han bygslet ¼ av andre del. At de skal ha bodd på Orerød i Sandeherred 1739-1759 er feil, for det er ingen tvil om at de flyttet hit til Snipetorp. I 1742 er de tilbake i Stokke og er bosatt på Kjøholmen under Alby på Veierland.

Barn i andre ekteskap:

1.   Marte Kristensdatter, døpt 15. april 1739 fra Søndre Stavnum i Stokke. Faddere: Kristoffer Ingebrigtsen, Ole Nilsen, Marte Pedersdatter, Anne Paulsdatter. Begravet 18. april 1740 fra Snipetorp. Kalles Barbara Larsdatters barn.

2.   Peder Kristensen, født og døpt 15. april 1740 fra Snipetorp. Hjemmedøpt. Tvilling. Begravet 18. april 1740. Hjemmedøpt. Kalles Barbara Larsdatters barn.

3.   Barbara Kristensdatter, født og døpt 15. april 1740. Tvilling. Trolig død liten.

Barn i tredje ekteskap:

4.   Berthel Kristensen, døpt 14. mai 1741 fra Snipetorp. Begravet 1. juni 1741, 4 uker gammel.

5.   Barbara Kristensdatter, døpt 22. juli 1742 fra Kjøholmen i Stokke. Trolig hun som konfirmeres 12. april 1761 fra Bettum i Arnadal, 18 år gammel.

 

*

 

Truls Eriksen, født ca. 1706 i Sponvika ved Halden. Skal ha vært fra Stokke sies det i 1763. Begravet 14. januar 1770 fra Dårsti under Tokenes, 64 år gammel.[1] Gift (1) 30. desember 1728 med Live Hansdatter Hella[2] født ca. 1702. Hun er den Live Hansdatter Hagen som begraves i Stokke 9. mars 1763, 61 år gammel. Dette er Hagen under Solberg i Stokke, der sønnen bodde. Om hennes slekt, se Østre Elgestad, og om hennes barn før ekteskap, se Østre Nøtterø. Gift (2) 1763 med Mari Knutsdatter Dårsti. Først i Hella 1728-1731, så på Roa under Øvre Tanstad 1732-1736. På Kjøholmen under Alby på Veierland, Stokke 1738. Lille Horperød 1739. Snipetorp 1743-1750. På Dårsti under Tokenes 1763-1770.

Barn i første ekteskap:

1.   Olina (Olea) Trulsdatter, døpt 30. mars 1729 fra Hella. På Sjuestokk 1755 og Anholt 1757, begge Stokke. Gift med Hans Olsen Mellom Var.

2.   Gundele Trulsdatter, døpt 24. oktober 1731 fra Hella.

3.   Gunille Trulsdatter. Begravet 10. februar 1732 fra Roa.

4.   Erik Trulsen, døpt 30. mai 1733 fra Roa. Skipstømmermann. Skifte 24. april 1787

Faddere: Ingeborg Hermansdatter Øvre Tanstad, Jøran Arnesdatter Øvre Tanstad, Amund Øre, Ole Veien, Kristoffer Tanstad. Trolovet 14. desember 1754 og gift (1) 14. januar 1755 med Anette (Agnete) Nilsdatter Østre Hvål, død og skifte 28. mars 1759. Trolovet 23. mai og gift (2) 17. oktober 1760 med Anne Ambjørnsdatter Østre Borge. På Hagan u/Solberg i Stokke.

Barn fra første ekteskap:

1.   Hans Eriksen, døpt 9. november 1755 i Stokke.[3] (3 år i 1759 og 45 år i 1801). Trolovet 21. oktober og gift 13. desember 1785[4] med Maren Sørensdatter, født ca. 1761.[5] (40 år i 1801.) Begge var da tjenestefolk på Teie. Se Grinda under Teie.

Barn fra andre ekteskap:

2.   Anette (Agnete) Eriksdatter, døpt 12. mai 1761. Gift 1787 med Peder Eriksen. Flyttet fra Stokke.

3.   Søren Eriksen, døpt 19. september 1764. Bodde i 1801, som ugift, sammen med sin mor på Hauganeie.

4.   Truls Eriksen, døpt 16. april 1767. Gift med Gjertrud Olsdatter. På Vårneseie i Stokke.

5.   Ole Eriksen, døpt 26. oktober 1769.

      6.   Live Eriksdatter. Gift med Kristoffer AndersenHauganeie i Stokke.

5.   Hans Trulsen, døpt 2. april 1736 fra Roa. Hjemmedøpt.

Faddere: Ingeborg Hermansdatter Tanstad, Amund Tanstad, Even Tanstad, Mari Veien, Lars Mortensen Bakken.

6.   Maren Trulsdatter, døpt 14. desember 1738 fra Kjøholmen under Alby på Veierland, Stokke. Begravet 27. desember 1738, 8 dager gammel.

7.   Mari Trulsdatter, døpt 25. januar 1739 fra Lille Horperød. Maren Trulsdatter er på Bærevar i Stokke i 1761.

8.   Gunild Trulsdatter, døpt 24. oktober 1743 fra Snipetorp.

 

*

 

Anders Larsen, født 1710 på Nordre Ås i Sem. (Sønn til Lars Kristoffersen. Trolovet 9. mai og gift 18. oktober 1705 i Sem med Marte Håvaldsdatter Nordre Ås. På Nordre Ås 1705-18 og Lund(en) under Gulli 1719-24>.)  Trolovet 13. februar og gift 2. mars 1734 med enken Aleth Torgeirsdatter, døpt 9. oktober 1689 fra Vestre Ekenes. Begravet 13. september 1766, 80 år gammel. Enka etter Lars Lembeksen Østre Sem. De er på Østre Sem1734 – 1752. De flytter til Snipetorp, der de nevnes 1752-1766.

Barn:

1.   Anne Andersdatter, født 27. desember 1734 og døpt 30. januar 1735 fra Østre Sem. Trolovet 28. februar og gift 25. juli 1754 med Hans Jensen fra Kårød. Driver en part av Snipetorp fra 1754 til etter 1770. Og i 1778 er de på Rønningen, trolig Stangebyrønningen. De flyttet til Myra (Steinmalen) under Tømmerholt.

      Barn:

1.      Anne Hansdatter, døpt 26. desember 1754 fra Snipetorp.

2.      Anne Hansdatter, døpt 11. juli 1756.

3.      Line Hansdatter, døpt 1. desember 1758.

4.      Katrine Hansdatter, døpt 30. august 1761.

5.      Aleth Hansdatter, døpt 26. august 1764. Begravet 20. februar 1765, ½ år gammel.

6.      Katrine Hansdatter, døpt 8. juni 1766.

7.      Jens Hansen, døpt 23. mars 1769. Begravet 30. mars 1769, 10 dager gammel.

8.      Elias Hansen, døpt 28. oktober 1770.

9.      Anders Hansen, døpt 21. juni 1778 fra Rønningen som må være Stangebyrønningen.

 

Anders ble trolovet 20. oktober og gift 28. desember 1768 med Dorte Margrete Jochumsdatter, født ca. 1724. Fadder 1. november 1769. Død 29. september og begravet 4. oktober 1806 fra Bjønnes, 82 år gammel.

Barn:

2.   Aleth Margrethe Andersdatter, døpt 2. august 1769. Trolovet 13. september fra Kjølelunden, og gift 30. desember 1796 med Gunder Torgersen Bjønnes. Kommer til Bjønnes.

 

Dortes søster var:

1.      Maren Jokumsdatter Tom (i Sem). Hun står fadder i 1769. Hun får et barn utenfor ekteskap med Eskild Snekkers sønn Preben Eskildsen fra Tønsberg..

Barn:

1. Anne Margrethe Prebensdatter, døpt 26. august 1770 fra Snipetorp. 

    Hun kalles Maren Jochumsdatter fra Sem sogn og det står følgende: ”Kom herud til

    sin Søster paa Snipetorp, og blev der liggende i Barselseng.” Hun er tjenestepike 

    på Nordre Sande i 1801. Gift 11. desember 1806 i Vår Frues kirke med enkemann

    og tømmermann Kristen Kristoffersen Nordre Velle i Slagen, født 1764. De er  

    trolig bosatt i Skipsgaten 202. Han ble gift (1) 1792 med Olene Larsdatter

    Presterød. Etterslekt. Bodde i Tønsberg.

 

 

 

Samtidig bodde her.

 

Ola Torsteinsen, fra Stokke. Konfirmert 1753 fra Søndre Råstad i Stokke, 20 år gammel. Enkemann og ”lægdslem” Ole Thorsteinsen døde 6. februar av ”brystsyge” og ble begravet 11. februar 1794, 67 år gammel, fra Nedre Buerstad. Trolovet 28. november som dragon og gift 28. desember 1764 med Pernille Larsdatter Østre Sem, døpt 20. september 1731. Begravet 11. oktober 1771, 40 år gammel. Datter til Lars Lembeksen Østre Sem.

Barn:

1.   Anne Olsdatter, døpt 5. januar 1766. Konfirmert 21. oktober 1781 fra Buerstad. Trolovet 23. november 1792 og gift 21. januar 1793 med Ola Pedersen Nedre Buerstad. Anne bodde på Buer når hun ble gift.

2.   Aleth Olsdatter, døpt 1. november 1769. Konfirmert fra Buerstad 16. oktober 1785. Hun er bosatt på Store Horperød når hun blir trolovet 1. desember 1795 og gift 20. januar 1796 med Anund Andersen Bjørndal under Prestegården.

 

Ola ble trolovet 7. februar og gift (2) 2. april 1772 med Malene Jansdatter, født ca. 1725. Død 9. mai og begravet 13. mai 1787, 62 år gammel. De flytta til Nedre Buerstad og må ha bodd i huset til enken Marte Olsdatter. Ingen barn. Imidlertid tar vi personalia her, og bare henviser.

 

*

 

Henrik Jonsen, født 1749. (Sønn til Jon Olsen, død 1774, 84 år gammel, og Mari Henriksdatter, død 1793, 90 år gammel. På Nedre Råel i Slagen.) Gift 1771 med Helene Olsdatter Nordre Føyen. På Snipetorp 1771-1776. I 1794 på skiftet etter moren står det at Henrik hadde reist til Holland for 12 år siden og ingen hadde hørt noe mer til ham.

Barn:

1.   Maren Henriksdatter, født 1778. Gift (1) 1803 med Even Nilsen Østre Oterbekk, født 1776. Død 1811. Gift (2) 1816 med Karl Larsen. Ble borte på sjøen 1835. Kom til Østre Oterbekk, bruksnr. 7.

2.   Inger Henriksdatter, Gift (1) 1793 med Jon Toresen Nordre Smidsrød, døpt 7. juli 1771. Død 1805. På Nordre Smidsrød, (bruksnr. 7). Gift (2) 29. desember 1806 med enkemann Even Mattisen Kråkeløkken under Vestre Kjøle, døpt 12. mai 1775. På Nordre Smidsrød fra 1806-de flyttet fra gården i 1814.

 

*

 

Nils Hansen, fra Småvik. Bruker her 1776-1778. Personalia, se Småvik.

Barn født på Snipetorp:

1.   Lars Nilsen, døpt 18. desember 1777p. Kom til Vestgården på Veierland.

 

*

 

Anders Finsen. Han skal ifølge Lorens Berg ha vært her i 1778-1780, men han må bare ha brukt gården, for i denne tiden bodde han på Tømmerholt.

 

*

 

Hans Hansen, født ca. 1737. Død 26. november og begravet 2. desember 1794, 57 år gammel. Trolovet 27. oktober[6] og gift (1) med Anne Johannesdatter, født ca. 1726. Begravet 6. mai 1781, 55 år gammel. (Datter til Johannes Hansen, død før 1755, og Taran Ambjørnsdatter. Fra Holmestrand.) Kom hit fra Øvre Sem (1758) og Føykås (1760). Trolovet 13. desember 1781 og gift (2) med 25. januar 1782 Kirstine Jensdatter Anilrød, døpt 25. september 1757.

Barn:

1.   Helvig Hansdatter, døpt 17. september 1758 fra Øvre Sem. Gift 1780 fra Stenmalen med enkemann Tor Kristoffersen Brevik.

2.   Johannes Hansen, døpt 18. mars 1760 fra Føykås. Trolovet 30. november fra og gift fra Steinmalen under Tømmerholt, 6. januar 1785 med sin mors halvsøster Berte Syrene Johannesdatter, døpt 5. mai 1761 fra Sem. Da nevnt fra Østre Nygård under Vestre Elgestad.

3.   Nils Hansen, døpt 22. august 1762 fra Kjølerønningen. Tvilling. Døde ute på sjøen.

4.   Malene Hansdatter, døpt 22. august 1762 fra Kjølerønningen. Tvilling. Gift 1784 med Lars Jensen Anilrød. Bodde i Steinmalen.

5.      Thomas Hansen, døpt 16. januar 1767 fra Bakken under Øvre Tanstad. Gift 1789 med Else Trulsdatter Tanstadhagen.

 

 

 

 

 [1] Fadder 8. januar 1750 fra Snipetorp.

[2] ”Det første par jeg copulered” skriver presten. Hun kalles også Live Arnesdatter.

[3] Hans Eriksen Teie er fadder 26.5.1782, 1.1.1785, 31.7.1785.

[4] Forlovere: Peder Sivertsen Munkerekka og Peder Olsen Ødegården.

[5] Fadder 1.1.1785.

[6] Forlovere: Anders Johannesen Sem og Tollef Torsen Nedre Haug på Tjøme.