Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

GRINDA

Kalles også Stangebygrinda – Grinden – Rønningen - Grinderønningen

Gårdsnr. 96

 

Skyld: Ble satt til 7 merker smør i 1782.

 

B r u k e r e

 

Ola Finsen Stangeby solgte sin tredjepart av Stangebyrønningen i 1763 for 145 riksdaler til neste bruker.

 

Abraham Andersen, skal ha vært fra Stokke. Kjøpte Grinda i 1763 og solgte i 1766 til neste bruker.

 

*

 

Hans Kristensen, visstnok fra Kjelderen under Melsom i Stokke. Kjøpte Grinda i 1766 for 195 riksdaler. Han døde i armod her i 1773.

 

*

 

Ola Finsen Stangeby må ha kjøpt Grinda igjen rundt 1773 og selger den i 1777 til neste bruker.

 

Ole Asbjørnsen. Han kjøpte Grinda i 1777 og selger den i 1782 til neste bruker og flyttet til Tønsberg.

 

*

 

Ole Paulsen fra Skjerpe, døpt 29. juli 1753. Gift med Helvig Kristoffersdatter Lille Horperød, født 1756. Kjøper Grinda i 1782 og etter hans død, selges gården ved auksjon 1787 til neste bruker. Personalia, se Sjøboden under Sevik.

Barn:

1. Jakob Olsen, døpt 25. august 1780 fra Grinda under Stangeby.

2. Helvig Olsdatter, døpt 28. november 1784 fra Grinda. Se Myre under Trolltorød.

 

Enken Helvig Kristoffersdatter bodde på Dårsti under Tokenes i 1790 da hun fikk en sønn før ekteskap med ungkar og matros Anders Kristensen Landsrød, den samme som hun senere ble gift med. Helvig gift (2) 1791 med Anders Kristensen Landsrød. Se Sjøboden under Sevik.

 

*

 

Hans Jakobsen, døpt 6. januar 1764 fra Nordre Trollsås i Kodal. Trolovet som national soldat 15. november og gift 27. desember 1787 med Maren Olsdatter, døpt 1. oktober 1752. (48 år i 1801). (Datter til Ole Pedersen og Marte Hansdatter på Østre Smidsrød). Begge kalles Grinda. Skal ha kommet hit fra Gjein i Skjee.

Barn:

1.   Nils Hansen, døpt 22. september 1788 fra Stangebygrinda.

2.   Gunhild Hansdatter, døpt 4. juni 1791.

3.   Anders Hansen, døpt 8. oktober 1793. Kalles ”eldste tvilling”.

4.   Nils Hansen, født 3. oktober og døpt 8. oktober 1793. D. 3. d. M. fødte, hjemedøbte og s. D. hendøde Søn. K: Moderens Kirkegang d. 27de Oct. d. A.

5.   Marte Hansdatter, døpt 12. september 1794.

 

Hans foreldre:

Jakob Hansen, født ca. 1725 (76 år i 1801). Død 31. oktober i Grinda og begravet 7. november 1809, 85 år gammel. Trolovet 15. mai og gift i juli 1758 i Andebu med Gunhild Larsdatter, født ca. 1728 (73 år i 1801). Død 4. august i Grinda, og begravet 9. august 1809, 84 år gammel. På Nordre Trollsås (bruk 2) i Kodal 1759-1772. På Liverød i Kodal i 1774. Kom til Grinda på sine gamle dager. Jakob kalles i 1801 for jordløs husmann og lever av arbeide. De er bosatt i (Østre) Grinderønningen.[1]

Barn:

1. Anne Jakobsdatter, døpt 29. juli 1759 fra Nordre Trollsås.

2. Live Jakobsdatter, døpt 9. november 1760 fra Nordre Trollsås. Bosatt i Tønsberg 1788 og

    1791 når hun er fadder for sin nevø. På Grindrønningen 1792. Trolovet 15. juni og gift 19.

    november 1793 med enkemann Berthel Torgeirsen Østre Sanderønningen. På  

    Grinderønningen, Samstykket, Østre Storebugt og Østre Gurerød. Flytter til Tønsberg.

    Barn på Grinderønningen:

    1. Anne Bertelsdatter, døpt 9. august 1794.

3. Hans Jakobsen, døpt 6. januar 1764 fra Nordre Trollsås. Bruker i Stangebygrinda. Se 

    ovenfor.

4. Mikkel Jakobsen, døpt 1. november 1766 fra Nordre Trollsås. Konfirmert fra Volden 

    under Nedre Sem 15. oktober 1786.Trolovet 28. juli og gift 29. desember 1791 med Maren

    Olsdatter Tømmerholt (Possås). På Tømmerholt.

    Barn:

    1. Anders Mikkelsen, døpt 16. september 1792.

5. Anders Jakobsen, døpt 22. januar 1769 fra Nordre Trolsås.

6. Lars Jakobsen, døpt 28. august 1774 fra Liverød i Kodal. På Østre Grinderønningen. Se

    bruksnr. 5.

 

Hans solgte fra en part i 1794 for 280 riksdaler til Lars Olsen fra Klypa. Se videre bruksnr. 1 – Grinda. Den andre parten solgte han til broren Lars Jakobsen i 1798 for 150 riksdaler. Se videre bruksnr. 5 – Østre Grinderønningen.

 

 

 

 

 

 

Østre Grinderønningen

Bruksnr. 5

 

Jakob kjøpte denne delen av Grinda av sin bror Hans i 1798 for 150 riksdaler. . I skiftet sies de at de har skjøte på Grinderønningen fra 17. november 1798.

 

Lars Jakobsen, døpt 28. august 1774 fra Liverød i Kodal (29 år i 1801). Se ovenfor. Døde i Juni 1819 på Grinda u. Stangeby, 45 år gammel. Skifte 22. juli 1819. Skiftet foregikk i Borre.[2] Trolovet 16. oktober fra V. Grinderønningen og gift 3. desember 1798 med Ingeborg Olsdatter Grinda, født ca. 1770. Forlovere, Jakob Hansen Grinda og Lars Olsen Grinda. Død 25. februar og begravet 1. mars 1852 fra Grinderønningen, 82 år gammel. Hun kalles da Oppholdsenke. Matros og husmann

Barn:

1.   Jakob Larsen, født 14. juli og døpt 18. juli 1799 fra Østre Grinderønningen. 20 år på skiftet.

2.   Ole Larsen, født 14. mai og døpt 21. mai 1802 fra Østre Grinderønningen. 16 år på skiftet. Død 1846, 44 år gammel. Gift (1) 22. april 1846 med Karen Anne Karlsdatter, født 1817 på Landsrød.  (Datter til Karl Jakobsen). Gift (2) Ingeborg Maria Pedersdatter.

3.   Martinus Larsen, født 8. november og døpt 15. november 1804 fra Grinderønningen. Død 5. desember av barnekopper, og begravet 12. desember 1808 fra Grinderønningen, 4 år gammel.

4.   Gunhild Maria Larsdatter, født 16. mai og døpt 24. mai 1807 fra Grinderønningen. Død 5. oktober og begravet 11. oktober 1811, 4 ½ år gammel.

5.   Martinus Larsen, født 12. februar og døpt 17. februar 1811 fra Grinderønningen. 8 år på skiftet. Død 1865 i Grinda, 54 år gammel. Gift 1834 med Inger Lovise Sørensdatter, født 1813. Død 1892, 79 år gammel.

 

Uplassert under Grinda - Rønningen

 

Ole Pedersen Grinden. Fadder. Se ovenfor.

 

*

 

Mikkel Olsen Rønningen, født ca. 1761. Død 5. desember 1794, 33 år gammel. Dette er trolig den samme som Mikkel Olsen Munkerekken (søndre?) som ble konfirmert 25. april 1779. Trolovet 4. desember 1783 og gift (2) 12. januar 1784 med enken Anne Pedersdatter TenvikPossås. Ingen barn.

 

Den tredje broren var Lars Olsen som vi finner igjen på Grinda. Se bruksnr. 1.

 

 [1] Det sies at han skal være fra Skorge i Kodal, men dette kan ikke stemme.

[2] Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1817-1820, s. 239b flg.