Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SAMSTYKKET - SAMSTØKKET

Gårdsnr. 97

 

Gammel husmannsplass under Stangeby. Ole Torsen og Anders Bentsen solgte Samstykket i 1796 for 300 riksdaler til Hans Kristensen Brattås/Nedre Skjerve.

 

Den første kjente husmannen her kom hit ca. 1780

 

Peder Sørensen. Død 17. mai og begravet 23. mai 1793 fra Samstykket , 76 år gammel. Gift (1) med Marthe Danielsdatter. Begravet 13. juni 1767, 48 år gammel. Trolovet 6. april 1768 og gift (2) 14. mars 1769 med enka Anne Hansdatter Rød Tjøme, da fra Lofterød. Død 11. mars og begravet fra Samstykket 17. mars 1803, 86 år gammel. På Gurerød under Østre Nøtterøy fra 1766/67.

Barn i første ekteskap::

1.   Daniel Pedersen, født ca. 1750. Konfirmert 26. februar 1769 i Tjøme kirke. Begravet 17. januar 1782 fra Samstykket, 32 år gammel.

 

*

 

Jon Hansen blir konfirmert fra Samstykket 17. mai 1792 i Nøtterøy kirke.

 

*

 

Bjørn Pedersen Samstykket, født ca. 1731. Død 24. juni og begravet 30. juni 1795, 64 år gammel. Se under Stangeby.

 

*

 

Bertel Torgeirsen. Gift med Live Jakobsdatter. De kom hit fra Grinderønningen på Stangeby. Personalia, se Østre Sanderønningen.

Barn på Samstykket:

1.   Ragnhild Bertelsdatter, født 27. september og døpt 4. oktober 1795.

 

*

 

Ved folketellingen 1801 finner vi følgende familie her.

 

Hans Kristensen, døpt 30. august 1767 fra Brattås. Se Nedre Skjerve. Død 1831. Trolovet 3. september og gift 16. november 1795 med Søneve (Synnøve/Sønni) Torgeirsdatter, døpt 12. august 1770 fra Hovland. Død 1839. Begge fra Nordre Holmen ved ekteskap. Hans er i sjøfart og husmann med jord. Bosatt her fra 1797-1839. Første selveier. Som folk flest her ute fór han til sjøs og greide sig vist ganske godt.

Barn:

1. Elen Hansdatter, født 15. januar og døpt 22. januar 1796 fra Søndre Sande. Gift 1821 med

    Nils Svendsen Torbjørnrød. Fikk halve gården i 1822. Se nedenunder.

2. Torger Hansen, født 18. november og døpt 23. november 1797 fra Samstykket. Gift (1)

    1830 med Berte Maria Anundsdatter Bjørndal. Død 1836. Gift (2) 1839 med Rebekka

    Kristoffersdatter Rønningen. Overtok ¼ av gården. Se nedenunder.

3. Ragnhild Hansdatter, født 6. oktober og døpt 10. oktober 1800 fra Samstykket. Døde 22

    år gammel.

4. Anders Hansen, født 28. september og døpt 4. oktober 1803 fra Samstykket. Gift 1832

    med enken Rebekka Tømmereik. Overtok ¼ av gården, men flyttet siden til Tømmereik.

5. Anne Sophia Hansdatter, født 23. august og døpt 28. august 1806 fra Samstykket. Gift 

    1849 med enkemann Lars Henriksen Støyten.

 

De har boende i huset i 1801, Anne Hansdatter, født 1717 og andre gangs enke. Hun har opphold på plassen.