Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Rønningen

Stangebyrønningen – Rønningen under Stangeby

Gårdsnr. 98

 

E i e r e

 

En gammel husmannsplass under Stangeby. Ble skilt ut fra Stangeby i 1780 da Halvor Andersen Stangeby solgte Rønningen for 98 riksdaler til Lars Kristoffersen. Det vil si at denne parten ble skilt ut fra bruksnr. 18 på Stangeby, og har kanskje også vært plass under dette bruket fra første bruker. Det står også i Lorens Berg at den ble skilt ut fra tredje tredjedel som var Halvor Andersens bruk.

 

B r u k e r e

 

Rønningen som husmannsplass

 

Lars Herbjørnsen[1], født ca. 1688 på Tromøy ved Arendal. Lars Herbjørnsen Taraldskil på Veierland ble begravet 27. november 1746, 58 år gammel. Trolig gift (1) med N. N. Lars Båsens ”Qvinde” ble begravet 13. oktober 1731, 76 år gammel. Trolovet 2. juni og gift (2) 1. august 1732 i Stokke med Ane Kristensdatter. Begge har da Båsen, Veierland som bosted. De kom hit fra Stokke og flyttet tilbake dit.

Barn:

1.   Kristen Larsen, døpt 31. mai 1733 fra plassen Båsen under Tangen på Veierland.

2.   Hermann Larsen, døpt 27. november 1735 fra Rønningen under Stangeby. Faddere: Marte Glova, Ingeborg Glomstein, Johannes Horperød, Anund Bjørndal, Anders Glova. Død 30. desember 1743 og begravet 1744 fra Natholmen i Sandeherred, 8 år og 1 måned gammel, i sin mosters hus.

3.   Kornelius Larsen, døpt 28. november 1737. Tvilling. Konfirmert fra Nordre From i Sandeherred 3. oktober 1756. Død i Larvik ca. 1771 og kalles i skiftet i 1772 for Kornelius Larsen Veierland. Hans brødre Herman og Kristen var formyndere for barna. Av senere skifter ser en at samtlige av Kornelius barn døde uten etterkommere.

4.   Mari Larsdatter, døpt 28. november 1737. Tvilling.

5.   Herman Larsen, døpt 8. juli 1744 fra Tangen på Veierland. Tvilling. Konfirmert 11. oktober 1761 fra Mjølløst i Sandeherred.

6.   Idde Larsdatter, døpt 8. juli 1744 fra Tangen på Veierland. Tvilling.

 

Anne Kristensdatters søsken kan være følgende:

1. Eli Kristensdatter (ca. 1683-1761), gift med Nils Knutsen på Natholmen.

2. Søren Kristensen (ca. 1699-1776), som var på Båsen på 1740-tallet og flere steder siden,

    sist på Øde Bærevar (Lunden).

3. Inger Kristensdatter, gift (1) med Nils Gundersen (1713-1742) fra Mønnerød i Sandar, (2)

    med Pål Torsteinsen (ca. 1685-1746) på Skågan i Sandar (opprinnelig fra Ramnes), og (3)

    med Tolv Fransen på Skågan.

 

1730 (5. februar) selger Lars Herbjørnsen på Veierland til Lars Jensen Bundgård en Jakt liggende ved Bastøy, drektig 2 lester, for 28 daler.[2]

 

*

 

Ola Pedersen, født ca. 1686. Begravet 11. juni 1746, 60 år gammel fra Stangebyrønningen. (Sønn til Peder Olsen, født 1649. Død 1726, og 1. kona Siri Mortensdatter. På Søndre Rygland i Borre.) Gift 1720 i Borre med enken Marte Mikkelsdatter, født ca. 1680. Begravet 6. juni 1746, 66 år gammel fra Stangebyrønningen.[3] (Datter til Mikkel Kristoffersen, født ca. 1654. Død 1728, 74 år gammel og Mari Paulsdatter Søndre Sollerød d.y., født ca. 1658. Død 1738, 80 år gammel. På Søndre Sollerød i Undrumsdal.) På Adal i 1726-1729. I 1744 fikk Arne Anderssen Eik i Borre skjøte på en del av gården Søndre Sollerød i Undrumsdal for 24 rdl. av arvingene etter Mikkel Kristoffersen. Her nevnes at Ole Pedersen og Marte Mikkelsdatter er bosatt på en plass under Stangeby. Skifte etter begge 28. januar 1747.

Barn:

1.   Mikkel Olsen, født ca. 1731. 16 år på skiftet i 1747. Konfirmert fra Rønningen under Stangeby første søndag etter påske, 9. april, 1747.

2.   Maren Olsdatter, født ca. 1734. 13 år på skiftet i 1747.

 

Ole Pedersens brorsønner var Tore Larsen Nordre Smidsrød, Nils Larsen Holmen eng og Lars Larsen Ødegården, de to siste under Teie.

 

Marte Mikkelsdatter gift (1) 1716 i Våle med Ola Pedersen Nordre Bergan i Borre. Død før 1720. (Sønn til Peder Kristoffersen, nevnt 1675-1703, og Kirsten Emundsdatter, nevnt 1703. På Nordre Bergan i Borre.) På en husmannsplass under Stangeby i 1744.

Barn:

3.   Ole Olsen, født 1717 i Borre. Fraværende og utenlands i 1747. Det kan være denne Ola Olsen som blir konfirmert fra Stangeby-eie 8. april 1742 i Tjøme kirke, uten at det er bevist.

4.   Amund Olsen, født 1720 i Borre. Myndig i 1747.     

 

På vegne av Ola Pedersen Adals umyndige (ste-)sønner Ola og Amund, ble det i 1729 protestert på at halve Nordre Bergan i Borre, som de hadde odel til, ble solgt, men det ble ingen forandring. De beholdt den andre halvparten av Nordre Bergan. I 1741 erklærer de at ”de anser det tjenligere å selge gården enn å drive jordbruk da de begge er sjøfolk”, derfor gir de skjøte til Hans Torsen som siden ca. 1726 hadde vært deres leilending på gården.

 

1747 (28. januar) ble det avholdt skifte på plassen ”Rødningen” under Stangeby etter ektefolkene Ola Pedersen og Marte Mikkelsdatter. Først nevnes Martes barn med hennes første mann, Ola Pedersen, Ole Olsen, fraværende utenlands og Amund Olsen, myndig. Så nevnes barna med hennes siste mann, Ola Pedersen, Mikkel Olsen, 16 år og Maren Olsdatter, 13 år. Amund Olsen møtte på egne og sin fraværende brors vegne. På de umyndige barns vegne møtte deres farbror, Lars Pedersen Rygland i Borre. Boet var registrert 13. juli 1746. Verdien av plassen og innboet ble taksert til 93 riksdaler 2 ort 13 skilling.

 

*

 

Kristen Olsen, fra Kjærgrav, døpt 8. mai 1718. Begravet 4. november 1773, 60 år gammel. Trolovet 14. november 1742 og gift 10. januar 1743 med Mari Hansdatter, født ca. 1716. Hun kalles da Sevik. Død 3. november og begravet 9. november 1784, 68 år gammel. Død på Lofterød skriver Lorens Berg, men det står faktisk Skauen i kirkeboka. (Datter til Hans Hansen Hovland (Hedrum?). Gift (1) 17. oktober 1714 i Sandeherred med Guri Torsdatter Årø i Sandeherred.[4]) Kom hit fra Kjærgrav og flyttet videre til Nattvall.

Barn født på Rønningen:

1.   Ole Kristensen, døpt 2. mars 1747.

2.   Anders Kristensen, døpt 3. november 1750.

 

*

 

Johannes AndersenØvre Sem, født ca. 1698. Begravet 19. juni 1768, 70 år gammel ”Forrige Klocher”. Trolovet 15. mars[5] og gift (1) 2. november 1728 i Stokke med Berte Evensdatter, født ca. 1701. Død 1759, 58 år gammel. De må i alle fall ha bodd her i 1751. Personalia, se Øvre Sem.

Barn av første ekteskap som nevnes fra Stangebyrønningen

1.   Barbara Johannesdatter. Konfirmert 13. april 1749 fra Stangeby eie.

2.   Even Johannesen, født ca. 1730. Konfirmert fra Stangeby-eie 14. mars 1751.

 

*

 

Jens Jakobsen Stangeby. Trolovet 19. september og gift 23. oktober 1749 med Kirsti Mathisdatter Dammen under Stangeby. De kommer til Ollerød, gårdsnr. 111.

Barn:

1.   Jakob Jensen, døpt 10. august 1751 fra Rønningen under Stangeby.

 

*

 

Hans Olsen, født 1727 på Nedre Skjerve. På Stangebyrønningen. Begravet 20. november 1755 fra Rønningen, 28 år gammel. Trolovet 23. mars og gift 23. juni 1752 med Mari Kristoffersdatter Stangeby. Bodde her 1752-1756.

Barn:

1.   Anne Hansdatter, døpt 17. januar 1753 fra Rønningen.

 

Mari ble trolovet 16. februar 1756 og gift (2) med enkemann Kristoffer Halvorsen Øvre Skjerve. De flytter til Øvre Skjerve.

 

*

 

Ola Olsen Dalekar, født ca. 1730. (14 år i 1744). Foreldrene nevnes på Østre Smidsrød. Konfirmert på Nøtterøy 25. februar 1748. Trolovet 25. januar fra Østre Smidsrød, og gift 6. mars 1754 med piken Inger Halvorsdatter Stangeby, døpt 22. september 1726. Begravet 8. april 1779 fra Vår Frues kirke, Tønsberg. I kirkeboka står: ”begge kirkens klokker blev brugte og der blev ringet forud med den største. Ligeledes blev det beste Ligklæde brugt.” De var på Stangeby i 1754. Nevnt på Rønningen i 1760-63, og bosatt i Tønsberg i 1775[6]. Skifte etter Inger i Tønsberg 16. desember 1779-8. februar 1780. Først på Stangeby. Her fra slutten av 1750-tallet til ca 1764.

Barn:

1.   Erik Olsen, døpt 19. oktober 1754 fra Stangeby. En fadder her var Ola Dalekarl og det er farfaren, Ola Eriksen Dalekarl på Østre Smidsrød. Begravet 8. august 1759 fra Stangeby eie, 4 ½ år gammel.

2.   Elen Maria Olsdatter, døpt 24. juni 1760 fra Rønningen. Begravet 8. februar 1765, 4 ½ år gammel. Den 14. mars 1765 kan vi lese i kirkeboka for Vår Frues kirke: ”Tilforn bleve Ole Dalekarls 2de smaa Børn, som p. Graabrr. skulde være jordede, med Tilladelse, begravede i Nøtterøe Kkegrd.” De er kalt Elen Marie Olsdatter og Erik Olsen.

3.   Ola Olsen, døpt 23. august 1761 fra Rønningen.

4.   Erik Olsen, døpt 9. juni 1763 fra Rønningen. 16 år i 1779. Arving på skiftet etter morsøsteren Maria Halvorsdatter i Tønsberg 1790.

5.   Elen Maria Olsdatter, døpt 16. mai 1765 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Et lide barn”. Begravet 7. november 1766, 1 ½ år gammel fra Vår Frue.

6.   Ole Olsen, døpt 27. januar 1768.

7.   Elen Marie Olsdatter, døpt 25. juli 1770. 9 år i 1779.

 

*

 

Peder Jakobsen, trolig døpt 17. november 1739 fra Hellarønningen under Vestre Nøtterøy.  Død 1774 ”Døde udenfor Meenighederne” I 1774, da sønnen Peder døpes, står det: ”Den i Dramen d. 11te Maj. a. h. druknede Peder Jacobsen Rødningen”. Trolovet 5. april og gift 30. november 1761 med Maria Kristensdatter Søndre Gipø, født 1738. På Rønningen fra 1766-1774. [Maj] «14de M: | Jordsat Peder Jacobsen Rødningen fra Nøtterøe Timermand med Skpr. N: J: Næskild, druknet gammel 40 aar» Han ble gravlagt på Tangen ved Drammen.

Barn:

1.   Jakob Pedersen, døpt 3. november 1761 fra (Søndre) Gipø. Konfirmert 19. oktober 1777 fra Rønningen. Trolovet 17. oktober og gift 27. desember 1787 med sin stesøster Anne Kirstine Larsdatter Østre Nøtterøy. De overtok halve gården til hans svigerfar på Østre Nøtterøy.

2.   Anne Maria Pedersdatter, døpt 18. mars 1764. Konfirmert 4. mai 1780 fra Rønningen.

3.   Nilia Pedersdatter, døpt 28. september 1766 fra Rønningen. Begravet 27. november 1766, 10 uker gammel.

4.   Nilia Pedersdatter, døpt 10. november 1767. Konfirmert 10. oktober 1784 fra Østre Nøtterøy. Trolovet 19. november 1790 og gift 6. januar 1791 med Ole Børgesen Bakkerønningen under Føykås og kom dit.

5.   Mari Pedersdatter, døpt 26. august 1770. Begravet 22. november 1770, 15 uker gammel.

6.   Hans Pedersen, døpt 15. november 1771. Konfirmert 17. mai 1789 fra Østre Nøtterøy. Trolovet 8. desember og gift 29. desember 1797 med sin stesøster Else Larsdatter Østre Nøtterøy. De kom til Åsgårdstrand.

7.   Peder Pedersen, døpt 14. desember 1774. Konfirmert 15. mai 1791 fra Østre Nøtterøy. Trolovet 28. januar og gift 27. mars 1803 med Anne Sørine Anundsdatter Kjøleholmen. Peder kalles da krøpling.

 

Maria ble trolovet 10. februar fra Rønningen og gift (2) 13. april 1780 med enkemann Lars Jonsen Østre Nøtterøy. Bosatt der. Ingen barn.

 

*

 

Jørgen Simonsen. Den ”Udcomanderede Jørgen Simonsen Søndre Sand” døde 14. juli i Kjøbenhavn og ble begravet 31. desember 1779 på Nøtterøy. Dødsårsak ”Qvæstet”. Trolovet 31. juli fra Rønningen under Stangeby og gift 7. desember 1775 med Maria Olsdatter Torbjørnrød, født ca. 1748. Først på Stangebyrønningen fra 1775-1776. Så på Søndre Sande 1778-1779. Maria enke på Stangebyhagen 1780-1788[7].

Barn:

1.   Oline Maria Jørgensdatter, døpt 20. januar 1776 fra Rønningen. Hun er fadder fra Øvre Dammen i 1792.

2.   Lars Jørgensen, døpt 20. april 1778 fra Søndre Sande. Begravet 3. september 1780, 2 år og 4 måneder gammel fra Stangebyhagen.

 

Afgagne Jørgen Simonsens enke” Maria Olsdatter Hagen fikk en sønn med Nils Olsen Nordre Holmen, født 1747. Senere gift med Berte Pedersdatter Stangebybakken.

Barn:

3.   Kristen Nilsen, døpt 19. juli 1781 fra Stangebyhagen.

 

Søndre Rønningen

 

Kristoffer Torsteinsen, døpt 5. desember 1762 fra Torød. Død 23. mars og begravet 1. april 1829, 66 år gammel. Trolovet 17. april fra Torød og gift 6. mai 1793 med Edel Nilsdatter, døpt 18. september 1763 fra Tømmereik. Edel Nilsdatter Rønningen under Stangeby døde 8. oktober og ble begravet 16. oktober 1838, 87 år gammel. Først i Sevik før de kommer til Stangebyrønningen. Matros. I 1801 er han 40 år og sjømann og husmann med jord.

Barn:

1. Thor Kristoffersen, døpt 23. juni 1793 fra Sevik. 6 år i 1801. Fadder Anne Torsteinsdatter

    Bergsøen.

2. Nils Kristoffersen, født 24. august og døpt 31. august 1796 fra Stangebyrønningen. 4 år i

    1801.

3. Rebekka Kristoffersdatter, født 11. oktober og døpt 21. oktober 1799. 2 år i 1801.

4. Elen Andrea Kristoffersdatter, født 26. juli og døpt 31. juli 1803.

 

Rønningen

 

Ved folketellingen i 1801 finner vi følgende familie her.

 

Jakob Jensen, født 1749. Fra Anilrød. Død 6. desember og begravet 14. desember 1819 fra Stangebyrønningen, 71 år gammel. Trolovet 15. oktober og gift 27. desember 1773 med Anne Nilsdatter, da fra Anilrød. Hun var født på Øvre Sem. Anne døde 28. september og ble begravet 15. oktober 1815 fra Rønningen under Stangeby, 74 år gammel. Personalia, se under Anilrød. Han er 53 år, i sjøfart og er husmann med jord i 1801. Hun er 56 år. Begge er i sitt første ekteskap.

*

 

Stangebyrønningen

Bruksnr. 30 (skyld 56 øre)

Støyten

 

Familien flyttet inn her mellom 1807-1810.

 

Nils Olsen. Trolovet 8. september og gift (2) 11. desember 1806 med Karen Jakobsdatter Vestre Hovland. Hans barn i første ekteskap, se Stangeby, bruksnr. 29.

Barn:

1.  Ole Nilsen, født 1. april og døpt 10. april 1807 fra Stangeby.

2.  Jakob Nilsen, født 18. mars og døpt 25. mars 1810 fra Rønningen under Stangeby. Gift med Maren Iversdatter. Død 1869, 59 år gammel. Vi finner dette ekteparet igjen på Stangebyrønningen, bruksnr. 35 under Stangeby. Sjømann.

3.  Lars Nilsen, født 9. februar og døpt 20. februar 1812 fra N. Rønningen. Overtok bruket, se nedenunder.

 [1] Kalles Hermansen i 1744, men dette må være feil. At han kaller to sønner Herman må være fordi han er husmann under Herman Kristensen Tangen.

[2] Pantebok, 1730, side 87b. Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Tingbok 13 , 1730-1734, side 76a.

[3] Kalles da feil for Marthe Olsdatter.

[4] Hun ble gift (2) 1725 med Anun Torgersen på Sevik.

[5] Forlovere: Guttorm (Andersen) Lund og Kristen (Andersen) Nordre Fen.

[6] Fadder fra Tønsberg 8.7.1775.

[7] Fadder 29.1.1788.