Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SNARRØNNINGEN

 

Kalles også SnovrødningenSnavrødningenSnavrødningen under Stangeby – Snourødningen

 Snov RøningenSnou-Rønningen – Snarrødningen

Gårdsnr. 99

 

Skyld: Plassen ble skyldsatt til 4 merker smør i landskyld i 1795.

 

E i e r e

 

Snarrønningen var husmannsplass under Stangeby. Plassen nevnes første gang i 1767. Den ble frasolgt Stangeby 1795 og ble kjøpt av Hans Jakobsen Lille Horperød.

 

B r u k e r e

 

Her var det trolig flere hus og husholdninger.

 

Første del

 

Peder Pedersen, døpt 25. august 1743 i Stokke. Fra Håøya. Død 1812. Gift 1765 med Kari Larsdatter Torbjørnrød. Død 1809. Først på Torbjørnrød, så Snarrønningen, så Snipetorp, så Dammen. Personalia, se Dammen.

Barn født på Snarrønningen:

1.   Lars Pedersen, døpt 29. november 1771.

Faddere: Mari Larsdatter Torbjørnrød, Ane Larsdatter Torbjørnrød, Nils Olsen Torbjørnrød, Anders Olsen Torbjørnrød, Hans Olsen Snarrønningen.

 

Peder Pedersen kone Ingeborg Andersdatter Snarrønningen, født ca. 1710. Begravet 13. mars 1776, 66 år gammel. Se i Nesbryggen.

 

Kristoffer Halvorsens kone Anne Jakobsdatter Snarrønningen, født ca. 1715. Død 21. mai og begravet 27. mai 1791, 76 år gammel.

 

 

Andre del

 

Hans Olsen, født 1740 på Buer. Trolovet 27. mars og gift (1) 8. april 1762 med Elsebet (Elisabet) Larsdatter Østre Nøtterøy, født 1736. Død i barselseng. Begravet 3. oktober 1779 fra Snarrønningen, 44 år gammel. Trolovet 24. mai og gift (2) 13. juni 1782 med Anne Catharina Jensdatter Snarrønningen. På Kårød i 1762-63. På Gurerød under Østre Nøtterøy fra 1762-1765. Her fra 1767.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Hansen, døpt 6. januar 1763 fra Kårød. Begravet 12. februar 1763, 5uker gammel.

2.   Søren Hansen, døpt 17. januar 1764 fra Gurrød. Begravet 28. februar 1764, 6 uker gammel.

3.   Inger Maria Hansdatter, døpt 9. mai 1765.

4.   Anne Hansdatter, døpt 26. november 1767 fra Rønningen. Begravet 9. juni 1770, 2 ½ år gammel.

5.   Anne Hansdatter, døpt 9. september 1770. Begravet 11. januar 1771, 18 uker gammel.

6.   Hans Hansen, døpt 29. oktober 1771. Begravet 31. oktober 1771, 7 dager gammel

3.   Anne Hansdatter, døpt 15. juni 1773 fra Snarrrønningen.

Faddere: Barbra Larsdatter Horperød, Helene Olsdatter Snipetorp, Berte Jakobsdatter Horperød, Peder Pedersen Snipetorp, Ole Hansen Småvik.

4.   Kristine Hansdatter, døpt 5. september 1776. Begravet 22. april 1783, 6 ½ år gammel.

5.   Even Hansen, døpt 1. oktober 1779. Begravet 8. oktober 1779, 1 uke gammel.

Barn i andre ekteskap:

6.   Hans Hansen, døpt 26. september 1782.

 

1782 (16. mars) var det skifte på plassen Snavrønningen under Stangeby etter Elisabet Larsdatter. Enkemann var

 

Uplassert under Snarrønningen

 

Enken Lægdslem Else Paulsdatter Snarrønningen, født ca. 1709. Begravet 12. juni 1774, 65 år gammel.