Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

HUSØY

Hørte under Slagen anneks til Sem, senere lagt til Tønsberg

 

B r u k e r e

 

Ved skyldsettingen i 1612/13 nevnes det allerede da to bruk her, ”Ett seelle Vedde (sjøleid) 3 fjerding selspekk, den anden øde” I 1616/17 var landskylden følgende, 3 fjerdinger selspekk og her er tilfør ”Øde”, så dette må være den halvparten som står øde. Så for den andre halvparten, 2 gjess og 20 høns. Vi finner jo igjen den samme skyldverdien i 1613/14.

 

Husøy

½ gården fra før 1612

 

Barbro Husøy, nevnt 1617 og må vel da trolig være ei enke på gården. Ola på Østre Ekenes ble i 1617 stevnet av lensmannen fordi han skyldte penger til Barbro Husøy.

 

*

 

Det er mulig at det er Torbjørn Husøy som er bruker her 1638-1639. 1638 betaler han av 3 fjerdinger selspekk, 2 gjess og 20 høns, 1 daler ½ ort.

 

Husøy

½ gården fra før 1612

 

Anders Husøy. I 1613-14 betalte Anders Husøy holdning av 20 høns og 2 gjess i gården. 1619/20 solgte Anders Husøy 5 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper for 30 skilling. I 1621 betalte Anders Husøy holdning av 20 høns 2 gjess og 4 fjerdinger selspekk – 3 ort til kongen. Død ca. 1629 (eller noe før). Gift med N. N.

Barn:

1. Tormod Andersen. Overtok farens halvdel. Se nedenunder.

 

*

 

Tormod Andersen Husøy. Nevnt 1623-1633. I 1626 overtok Tormod Andersen halve i Husøy, som skyldte 26 høns og 2 gjess, og betalte 6 daler til kongen. Bruker i 1650-åra. Enken Husøy 1659. Gift, trolig med Elen, nevnt 1667. Overtok i 1629 halve Husøy som hans far fradøde.

Tønsberg Bye

1711

Død i Kiøbenhafn

9

Tormoed

Anders. Rafn

Husøe

Tønsberg

Gift

1706

42

 

Barn:

1.  Anders Tormodsen, født ca. 1637. Nevnt fra 1675. Begravet fra Vestre Ekenes 25. juni 1716, 79 år gammel. Overtok Husøy. Se nedenunder.

De hadde muligens en datter også.

2.  Helvig Tormodsdatter. Nevnt 1690-1703. Gift med Tor Gulliksen. Nevnt 1690-1702. På en reise forbi Paule i Nykirke kyndelsmesse (2. februar) 1703 ble enken på Nedre Råel og hennes sønn Tormod Torsen overfalt av Jonas Tomassen fra Holmestrand. Han ropte til dem at de måtte komme seg av vegen for ham, og uten å vente, sprang han av sleden og etter Tormod, og slo ham i hodet med svepeskaftet så han falt overende i snøen, og fikk et blodig sår i hodet. På Nedre Råel, bruk 1.

     Barn:

1.    Tormod Torsen. Nevnt 2. februar 1703.

2.    Kristen Torsen, døpt 17. april 1690. Faddere: Nils Presterød, Anders (Tormodsen) Husøy, Nils Råels sønn, Gunhild Nilsdatter, Kristen Presterød. Trolovet 11. mai og gift 16. juni 1715 i Slagen med Berte Kristensdatter Søndre Bø, født ca. 1680. Begravet 1740, 60 år gammel. Skifte 10. desember 1740. Tre barn og etterslekt.

 

*

 

Anders Tormodsen, født ca. 1637. Nevnt fra 1675. Begravet fra Vestre Ekenes 25. juni 1716, 79 år gammel. Gift med Mari Henriksdatter, født ca. 1635. Begravet 6. april 1712 fra Vestre Ekenes, 77 år gammel.

Barn:

1.   Tormod Andersen. Død før 1714. Trolovet 13. november og gift 12. desember 1703 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Kari Olsdatter, trolig fra Nordre Nes i Slagen. (Datter til Olle Olsen Hisingen,[1] Født ca. 1640. Nevnt 1691- død 13. mai 1699. Mari Rasmusdatter Nordre Nes, nevnt 1662-1699. På Nordre Nes.) Bosatt i Tønsberg.

      Barn:

      1.   Mari Tormodsdatter, født ca. 1704. 10 år gammel i 1714.

      2.   Ole Tormodsen, døpt 21. januar 1707. 8 år i 1714.

            Faddere: Rasmus Nes, Kasper Olsen, Jaen N. N., Siri Olsdatter, Karen Andersdatter.

      3.   Anne Tormodsdatter, født ca. 1710. 4 år gammel i 1714.

2.   Margrete Andersdatter, født ca. 1668. Begravet 22. september 1747, 79 år gammel. Trolovet 14. desember 1699 i Tønsberg og gift 1700 med Kristoffer Olsen Vestre Ekenes, født ca. 1665 (41 år i 1706). Begravet 2. april 1753 fra Ulvø, 91 år gammel.

3.   Live Andersdatter. Begravet 31. desember 1717 fra Vår Frues kirke, Tønsberg, 41 år gammel. Trolovet 25. desember og gift 31. desember 1702 i Slagen med Rasmus Olsen Nordre Nes i Slagen, født ca. 1671. (35 år i 1706). Nevnes som fullmyndig 1699. Rasmus Olsen bruker halve Nordre Nes i 1706. Er nevnt på skiftet etter svogeren 17. november 1710[2] som «Rasmus Olsen Nes». Han hadde da 9 daler, 3 ort og 9 skilling tilgode i boet etter å ha betalt svogerens begravelse. Begge nevnt 1714.

      Rasmus trolovet 22. april og gift (2) 18. juni 1719 i Slagen med Margrete Larsdatter Saltkopp. Bosatt på Nordre Nes.

 

*

 

Torstein Hansen fra Nordre Føyn født ca. 1661 (45 år i 1706) i Sandeherred. Trolovet 26. juni og gift 22. oktober 1691 med Tore Sørensdatter Vestre Oterbekk, død 1745, 76 år gammel. Det står i 1691 at de bor på Husøy. De har nokk samtidig drevet halve Nordre Foyn, for i 1692-1703 kalles de Føyn. Flyttet til Husøy i 1705. Nevnes der i 1707.

Barn døpt på Nøtterøy:

1.   Hans Torsteinsen, døpt 6. september 1692. Død på en Danmarksreise 1. juli 1733. Gift med Karen Madsdatter. Begravet 12. november 17??. Bodde i Tønsberg.[3] Hans Torstensen Huusøe, også kun kalt Hans Huusøe, borger men fraværende 1720, en ung karl, har en skute som han fører og er skipper på, farer på Danmark med trelast, tar kornvarer tilbake, som er hans næring og handling 1722, lignet 1729 til rd 1-0. I 1733 kalles hans stesvigerfar for Nils Mejer.

      Barn:

      1.   Mads Hansen, døpt 21. november 1727 i Vår Frues kirke, Tønsberg. 6 år i 1733.

      2.   Thomas Hansen. Begravet 5. april 1731 fra Vår Frues kirke, 1 år og 5 måneder gammel.

      3.   Ingeborg Maria Hansdatter, døpt 14. August 1732 i Vår Frues kirke.

      4.   Hans Hansen, født etter farens død 13. august 1733. Døpt 27. august samme år i Laurentiuskirken, Tønsberg. Begravet 23. januar 1739 fra Vår Frues kirke, 5 ½ år gammel.

2.   Anders Torsteinsen, døpt 2. september 1694. Død 1744. Trolovet 3. desember 1726 og gift 2. januar 1727 i Laurentiuskirken, Tønsberg med Ingeborg Pedersdatter, født ca. 1700. Død 1764. Begge fra Husøen”. Bodde i Frebergsvik i Nykirke.

      Barn:

      1.   Petter Andersen, født 1726. Død 1733.

      2.   Anne Andersdatter, født 1728. Død 1813. Gift med Skipper Isak Coldevin.

      3.   Kristoffer Andersen, født 1730. Død før 1744.

      4.   Petter Andersen, født 1733. Død før 1744.

      5.   Anders Andersen, født 1734.

      6.   Margrete Andersdatter, født 1739. Død 1816. Gift med Jon Kristian Jørgensen Qval, født 1744 på Falkensten. Død 1835. Overtok Frebergsvik. Fem barn.

      Ingeborg Pedersdatter ble gift (2) med Mads Hansen Fjugstad, født 1711. Død 1791. På Frebergsvik.

3.   Anne Torsteinsdatter, døpt 10. august 1697. Død 1718.

4.   Nils Torsteinsson, døpt 31. august 1700. Trolovet 4. februar og gift 27. mars 1727 i Laurentiuskirken, Tønsberg, med Marta Iversdatter. Bodde i Tønsberg. Skipper i 1733.

5.   Søren Torsteinsen, døpt 29. juli 1703. Død 1721.

Barn født i Slagen:

6.   Margrete Torsteinsdatter, døpt 8. september 1709 i Laurentiuskirken, Tønsberg. Død 1737.

 

Torstein Hansen Nordre Føyn tinglyste 25. november 1705 sin bygselseddel på gården Husøy, av gammel skyld 20 høns 2 gjess og 3 kvarter selspekk, samt fornødspenger 2 riksort.

 

Ved kontrakt av 1737 overlot enken Tore bygselen av Husøy til kaptein Gabriel Christiansen (Akeleye) i Tønsberg, mot at hun for livstid fikk bebo den søndre lille stuebygningen, få høy til fór til ei ku og 3 sauer og åkerland til ½ tønne havreutsæd, alt uten skatt eller avgift.

 

Tore Sørensdatter døde i 1745 og kaptein Akeleye sitter med gården fram til 1750 da den ble solgt ved auksjon til Mathias Føyn i Tønsberg for 402 riksdaler. Han døde i 1756 og gården ble delt i to parter.

 

Husøy

Bruk 1.

½ gården fra 1756-1781

 

Knut Kristoffersen Nes lånte 310 riksdaler av fyrforvalter Michelsen på Narverød da han kjøpte denne parten i 1756 for 340 riksdaler. I 1766 innløste han grevens og hans sønns odelsrett til denne parten. Ved Knuts død i 1781 ble parten solgt ved auksjon til svogeren Kjøl Kristoffersen Nes for 620 riksdaler. Denne ble da eier av hele Husøy. Ingen av eierne bodde her, men de hadde brukere.

 

Nils Mathisen fra Mellom Rørås. Gift med Anne Nilsdatter. På Presterød 1753, Rørås 1758 og på Husøy 1765.

Barn:

1.   Johanne Nilsdatter, døpt 19. juni 1753 fra Presterød i Slagen. Gift 29. Desember 1778 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Anders Larsen Lørte, døpt 13. juni 1751 fra Saltverket. Faddere: Anne Marie Steen, Gunborg Hansdatter, Frideric Busk, Anders Tollefsen, Hans Halvorsen, alle fra Saltverket. Død 25. mai 1784, 35 år gammel ”av en hidsig feber”. Det må være den samme Anders Larsen Lørte som er innført som begravet 27. Mai samme år, da kun 34 år gammel. Det kan her dreie seg og begravelse og jordfestelse.

      Barn, 1 – 2.

1.      Lars Andersen Lørte, døpt 17. Oktober 1779 fr Saltverket. Faddere: Helvig Lørte, Anne Maria Lørte, Nils Mathisen Husøy, Wilhelm Zachariassen.  Gift (1) 24. Juni 1803 med Oline Østensdatter. Begravet fra Saltverket 12. November 1831, 48 år gammel. Gift (2) 25. Oktober 1832 i Slagen med piken Marte Kristine Hansdatter fra Nøtterøy. Hun var da tjenestepike hos Madame Larsen på Valløy. I første ekteskap, minst seks barn fra 1804-1823.

2.   Anne Kathrine Andersdatter Lørte, døpt 24. Februar 1782 fra Saltverket. Faddere: Ane Margrethe Lørte, Ane Maria Larsdatter, Jørgen Lørte, Nils Olsen, Nils Nilsen Husøy.

2.   Nils Nilsen Husøy, døpt 17. desember 1758 fra Rørås. Trolovet 21. mai og gift 17. desember 1782 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Ingeborg Kristoffersdatter fra Søndre Øre på Nøtterøy. Overtok senere ¼ av Husøy.

3.   Iver Nilsen, døpt 4. april 1765 fra Husøy.

Trolig en sønn til:

4.   Søren Nilsen Husøy. Skipper og borger. Trolovet 6. desember 1781og gift 3. januar 1782 i Vår Frues kirke med Maren Lucina Kristoffersdatter Sand.

      Barn:

1.      Anna Margrete Sørensdatter, døpt 31. mars 1784 i Vår Frues kirke. Begravet 5. august 1785, 1 år og 4 måneder gammel

2.      Sørina Maria Sørensdatter, døpt 3. mars 1791.

 

Denne plassen ble trolig brukt av samme familie videre fra 1782 til den ble delt i 1785. Da overtok sønnen Nils Nilsen ¼ part, det senere bruk 2. Se nedenunder. Den andre parten ble overtatt av Salomon Jonsen Nes, som var Kjøl Nes svigersønn. Se Bruk 3.

 

 

Husøy

Bruk 2.

½ gården fra 1756-1785

¼ 1785-1791

 

Denne parten ble solgt i 1756 for 340 riksdaler til Kjøl Kristoffersen Nes. Av disse lånte han 95 riksdaler av Kristoffer Hansen Seeberg i Tønsberg. Her var det også bruker.

 

Ole Olsen Husøy.[4] Døde i Tønsberg og skifte 21/10 1774 – 31/10 1776. Trolovet 13. juli og gift (2) 7. august 1764 med Ingeborg Jakobsdatter Føyn.[5] Om henne, se Søndre Føyn.

Barn:

1.   Ole Olsen, døpt 31. mai 1765 i St. Laurenti kirke, Tønsberg. 9 år i 1774.

Faddere: Inger, Ingebret Øres, Helvig Kristensdatter Føyen, Nicolay Bødtker, Kristoffer Sel?u, Lars Stangeby.

2.   Kirsten Olsdatter, døpt 15. februar 1767 i St. Laurenti kirke, Tønsberg.

Faddere: Susanna Føyen, Maren Malene Wulfsberg, Henrik Nes, Anders Berg, Jakob Berg.

 

Ingeborg ble trolovet 3. Desember 1778 og gift (2) 2. Februar 1779 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med enkemann Ole Arnesen Nordre Undrum i Sem. Enke etter Ole på skiftet etter moren i 1787. Ingen barn.

 

*

 

Lars Kristensen Husøy. Nevnt 1782-84. Var fetter til Knut Kristoffersen Nes og fra Rygland i Borre. Fadder 1784. Kristen Larsen Husøy fadder 1786.

 

*

 

Arbeidsmann Søren Mathisen Mellom Rørås. Trolovet 8. mars fra Skallevold og gift (2) 1. mai 1781 i Slagen med Kirsti Jørgensdatter Nordre Rørås. Død 29. januar 1789. Begravet 3. februar 1789, 50 år gammel fra Husøy. Skifte 21/6/1788-21/12/1789. Trolovet 8. desember 1791 og gift 12. mars 1792 med Inger Maria Brynildsdatter Øre. Komen fra Drøbak”. Søren kalles enkemann Søren Mattisen, ”Huusøe af Tønsberg, nu p. Øre”. Om henne, se Nordre Øre.

Barn i andre ekteskap:

1.  Gunhild Sørensdatter, døpt 5. Januar 1793 på Nøtterøy.

 

Husøy

Bruk 2

¼ av bruk 2 fra 1785

 

Nils Nilsen Husøy, døpt 17. desember 1758 fra Rørås. Styrmann. Trolovet 21. mai[6] fra Husøy og gift (1) 17. desember 1782 i Vår Frues kirke med Ingeborg Kristoffersdatter fra Søndre Øre på Nøtterøy. Begravet 31. mai 1808, 59 år gammel. Gift (2) 30. januar 1809 med Ane Olsdatter, da fra Tønsberg, født 1775. Død 1819 på Husøy, 42 år gammel. Hun var fra Brurønningen under Nykirke Prestegård.

Barn:

1.   Anna Nilsdatter, døpt 10. september 1783.

      Faddere: Johanna Nilsdatter Husøy, Anders Larsen saltkokers hustru på Saltverket, Ingeborg Kjelsdatter Nes, Kjell Kristoffersen Nes, Lars Nes, Søren Nilsen Husøy.

2.   Nils Nilsen, døpt 31. oktober 1784 i Vår Frues kirke. Begravet 13. mai 1785, ½ år og 14 dager gammel.

      Faddere: Ingeborg Kjelsdatter Nes, Anne Karlsdatter Nes, Kjel Kristoffersen Nes, Salomon Jonsen Nes, Lars Kristensen Husøy.

3.   Kristoffer Nilsen, døpt 15. april 1786 i St. Laurenti kirke, Tønsberg.

      Faddere: Gunhild Salomonsdatter Nes, Ingeborg Jørgensdatter Husvik, Lars Kristoffersen Husøy, Kristen Larsen Husøy, Jørgen Helgesen Nes.

4.   Nils Nilsen, døpt 29. september 1789 i St. Laurenti kirke.

      Faddere: Gunhild Salomonsdatter Nes, Ingeborg Jørgensdatter Husvik, Lars Kristoffersen Husøy, Kristian Larsen Teien, Bent Karlsen Nes.

      Gift 19. juli 1821 i Tønsberg med Sophie Eliasdatter, Døpt 18. mai 1788 fra Krokeborg i Våle. Død på Husøy 1850, 65 år gammel. (Datter til Elias Hansen Moskvil og Mari Kristensdatter, Borre.?)

      Barn, bl.a.

      1.   Nicoline Sophie Nilsdatter, født 14. november 1830 på Husøy. Død 24. februar 1896 samme sted. Gift 1. november 1853 i Nykirke med Oluf Pettersson, født 12. november 1830 på torpet Orrekasa under gården Harska i Foss socken, Bohuslen. Død 22. august 1899 i Tønsberg. (Sønn til torpare i Håby, Petter Persson, født 22. mars 1790 på Nordgård-Smedberg i Foss socken, og Catarina Petronella Olsdotter, født 20. november 1800 på Brevik i Foss socken. Død 14. november 1839 på torpet Orrekasa.) Deres sønnesønn Hans Olafsen grunnla Olafsens Bog & Papirhandel A/S i Storgaten 28 i 1908. Han var selskapets første disponent. De bodde i Borre og Tønsberg

5.   Anders Nilsen Husøy. Begravet 15. juni 1797.

 

 

Uplassert under Husøy

 

Iver Olsen Husøy er fadder på Jersøy 19. februar 1734.

17/2 1731 skifte på Basberg i Slagen etter Johanne Iversdatter, hennes søster gift med Nils Husøy.

Abraham Mikkelsen på Husøy i 1742. Se Mellom Kjøle.

 

Nils Torsen Husøy er fadder på Jersøy 1744.

 

Lars Kristoffersen Husøy. Fadder 1786-89.

 

Bodil Marie. En pike fra Husøy. Begravet 4. februar 1799, 38 år gammel.

 

 

Ener (Ejner) Olsen. Sies å være fra Nes på Bytangen når han blir trolovet 28. september og gift (1) 30. november 1797 med Else Abrahamsdatter, da på Vestre Ekenes.[7] Død på Husøy 1802 og begravet 1. november samme år fra St. Laurenti kirke, Tønsberg. De flytter til Nordre Føyen 1798 og er på Husøy 1801. Else er fadder fra Vestre Ekenes 1793-95. Hun kan være søster til Inger Abrahamsdatter, gift på Lunden under Nordre Smidsrød. Trolovet 4. mars og gift (2) 11. mai 1803 med Gunhild Kristensdatter Bugården.

Barn:

1.   Christine Maria Enersdatter, født 22. november på Nordre Føyen, og døpt 25. november 1798 på Nøtterøy.

2.   Ole Enersen, døpt 11. februar 1801 i St. Laurenti kirke, Tønsberg. Faren kalles da husmann på Husøy under Tønsberg.

      Faddere: Gunhild Nes i Slagen, Susanna Stranden, Christen Stranden, Nils Husøy, Jesper Dahl.

 

 

Guri Torsteinsdatter Husøy. Begravet 22. desember 1802, 82 år gammel. Det kan være henne som blir døpt 7. mars 1723 i Slagen som datter av Torstein Halvorsen og Berte Kristoffersdatter på Nordre Bø. Dog ikke bevist.

 

Jakob Nilsen Husøs sønn Nils begravet 7. mai 1804, 13 uker gammel.

 

Matros Ole Larsen Huuse ble gift 10. mai 1805 med piken Susanna Andersdatter Rønningen.

 [1] Hans navn skrives også Hissingen og Hising. Navnet kan komme fra Hisingen, en øy på vestkysten av Sverige. Vestre Hisingen ble regnet til det norske Bohuslen fram til freden i Roskilde.

[2] Kildebelegg!!

[3] Hun hadde en bror Otte Madsen som nevnes 1733.

[4] Bror Nils Olsen Holdt i Ramnes.

[5] Bror Anders Jakobsen Føyn.

[6] Forlovere var: Anders Pedersen og Anon Øre

[7] Forlovere: Andreas Hansen Vestre Ekenes og Peder Hansen Østre Ekenes.