Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Kjø(l)holmen

Under Alby på Veierland. Også kalt Kjeholmen.

 

B r u k e r e

 

Iver Kjø(l)holmen. Trolovet fra 15. april og gift 21. oktober 1723 med Kari Nilsdatter Herstad, født før 1686. Iver Kjø(l)holmen er fadder til et barn fra Håøya 11. april 1734. Ny bruker på Kjø(l)holmen i 1736. Ingen barn registrert.

 

*

 

Åge (Hågen) Hansen, døpt 6. juli 1702 fra Østre Nøtterøy. Trolovet 10. september og gift 15. november 1725 med Ingeborg Larsdatter Hovland, døpt 29. juni 1692. Ingeborg Kjøleholmen er fadder på Øvre Holtane på Tjøme i 1736. Personalia se Østre Nøtterøy. De kom hit fra Hovland.

Barn født på Kjøholmen:

1.   Ole Ågesen, døpt 16. august 1736.

 

*

 

Truls Eriksen, født ca. 1671. Skal ha vært fra Stokke sies det i 1763. Begravet 1. mai 1741, 70 år gammel. Gift (1) 30. desember 1728 med Live Hansdatter Hella[1], født ca. 1702. Hun er den Live Hansdatter Hagen so begraves i Stokke 9. mars 1763, 61 år gammel. Dette er Hagen under Solberg i Stokke, der sønnen bodde. Om hennes slekt, se Østre Elgestad. Først i Hella 1728-1731, så på Roa under Øvre Tanstad 1732-1736. På Kjøholmen under Alby på Veierland, Stokke 1738. Lille Horperød 1739. Snipetorp 1743-1750. På Dårsti under Tokenes 1763-1770. Personalia, se Snipetorp.

Barn på Kjøholmen:

1.   Maren Trulsdatter, døpt 14. desember 1738. Begravet 27. desember samme år, 8 dager gammel.

 

Truls bytter gård med neste bruker, Kristen Pedersen.

 

*

 

Kristen Pedersen. Gift (1) 11. januar 1718 i Stokke med enken Marte Pedersdatter på Søndre Stavnum i Stokke. Begravet 8. mars 1738, 68 år gammel. Trolig ingen barn. Trolovet 15. juli og gift (2) 21. september 1738 med Barbara Larsdatter, som da kalles Stavnum, født ca. 1692. Begravet 18. april 1740, 48 år gammel fra Snipetorp. Trolovet 17. juli og gift 21. august 1740 i Stokke med Anne Gundersdatter, trolig fra Alby på Veierland. På Søndre Stavnum 1718-ca. 1740, der han bygslet ¼ av andre del. At de skal ha bodd på Orerød i Sandeherred 1739-1759 er feil, for det er ingen tvil om at de flyttet hit til Snipetorp. I 1742 er de tilbake i Stokke og er bosatt på Kjøholmen under Alby på Veierland. Nevnt der til 1749.

Barn i tredje ekteskap på Kjøholmen:

1.   Barbara Kristensdatter, døpt 22. juli 1742.

 

Han ble trolig trolovet 3. november og gift (4) i Stokke 2. desember 1743 med Karen Kristensdatter Haugene. Han kalles også Haugene da.

Barn i fjerde ekteskap:

2.   Kristen Kristensen, døpt 17. januar 1745.

3.   Kristen Kristensen, døpt 25. januar 1749.

 

*

 

Maren Pålsdatter begraves fra ”Kieholmen paa Veirland” 23. januar 1746, 7 år gammel. Det må være henne som døpes 28. desember 1738 som datter utenfor ekteskap av drengen Pål Olsen Fuske og Kjersti Jakobsdatter. Faddere: Ole M. Hvål, Else Andersdatter, Ivar Hansen, Barbara Isaksdatter.

 

*

 

Hans Olsen Mellom Hvål. Trolovet 10. desember 1762 og gift 4. februar 1762 i Stokke med Berte Andersdatter (Amundsdatter). De fikk 4 barn.

Barn:

1. Ole Hansen 17 år, var på Kiølholmen hos sin mor i 1786/88

 

Berte ble trolovet 10. november 1774 og gift (2) 11. april 1775 i Stokke med Peder Hansen Hvål. Ingen barn registrert.[1] ”Det første par jeg copulered” skriver presten. Hun kalles også Live Arnesdatter.