Torbjørn Steen-Karlsen

Nøtterøygårder

FOR RUNDT 20 ÅR SIDEN HADDE JEG SETT MEG LEI PÅ AT HUSMANNSPLASSER NESTEN IKKE NEVNES PÅ NØTTERØY, SAMT AT BYGDEBOKSETT 2 VAR ENNÅ FATTIGERE PÅ 16- OG 1700-TALL EN DEN FØRSTE. I TILLEGG HADDE JEG FORSKET MYE PÅ ØYAS BEBOERE OG FUNNET UT AT DE HADDE MYE MER MED OMVERDENEN OG GJØRE ENN MAN FIKK INNTRYKK AV. JEG STARTET DA MED EN SYSTEMATISK INNSAMLING OG GJENNOMGANG AV TILGJENGELIG MATERIALE, OG DET ÅPNET SEG ET KILDEOMFANG AV PROPORSJONER. 10-15 ÅR MED DETTE OG SÅ PÅFYLL DE SISTE FEM ÅRA. NÅ LEGGES DET UT FOR ENHVER. BRUK DET, MEN HUSK GJERNE PÅ KILDEN.

TORBJØRN STEEN-KARLSEN, NØTTERØY 2021


INNHOLD

1. Teie
2. Ørsnes
3. Nordre Smidsrød
4. Prostestykket
5. Mellom Smidsrød
6. Munkerekka
7. Østre Smidsrød
8. Søndre Smidsrød
9. Smidsrødhagen
10. Nordre Øre
11. Søndre Øre
12. Skarphaga
13. Øvre Tanstad
14. Nedre Tanstad
15. Bjørnebu
16. Myra
17. Kalvetangen
18. Nordre Føyn
19. Søndre Føyn
20. Steinkløss
21. Østre Ekenes
22. Vestre Ekenes
23. Nordre Gipø
24. Søndre Gipø
25. Bjønnes
26. Bugården
27. Tangen
28. Nordre Nes
29. Søndre Nes
30. Østre Kjøle
31. Bjerkøy
32. Hvaløy
33. Gåsøy
34. Mellom Kjøle
35. Vestre Kjøle
36. Rubberød
37. Føykås
38. Nattvall
39. Bergan
40. Skallestad
41. Ulvø
42. Roppestad
43. Oserød
44. Hengerød
45. Kårød
46. Vestre Oterbekk
47. Østre Oterbekk
48. Petterød
49. Kjøleholmen
50. Brevikbukta
51. Agerup
52. Nordre Årøy
53. Middelborg
54. Roppestadholmen
55. Sandløkka (Søndre Sand)
56. Bergsøen
57. Buer
58. Buberg
59. Torød
60. Svendsrød
61. Søndre Årøy
62. Skrøslingen
63. Brevik
64. Bakkerønningen (Børås)
65. Tømmereik
66. Stranda
67. Haukemyr
68. Østre Movik
69. Vestre Movik
70. Nedre Buerstad
71. Øvre Buerstad
72. Nordre Buerstad
73. Valders
74. Rønningen (Semsrønningen)
75. Grindvadet
76. Buerteigen
77. Strengsdal
78. Kjærgrav
79. Kjønnerød
80. Skrafskjær
81. Styrsvik
82. Skauen
83. Sevik
84. Landsrød
85. Tangen
86. Kjøpmannskjær
87. Tokenes
88. Småvik
89. Tenvik
90. Skjerpe
91. Søndre Grøtterød
92. Nordre Grøtterød
93. Lille Horperød
94. Tømmerholt
95. Snipetorp
96. Grinda
97. Samstykket
98. Rønningen
99. Snarrønningen
100. Glomstein
101. Søndre Holmen
102. Nordre Holmen
103. Torbjørnrød
104. Brattås
105. Possås
106. Lofterød
107. Anildrød
108. Nedre Skjerve
109. Øvre Skjerve
110. Trolltorød
111. Ollerød
112. Meum
113. Hovland
114. Hovlandsteigen
115. Stangeby
116. Nedre Sem
117. Øvre Sem
118. Mellom Sem
119. Østre Sem
120. Østre Gunnestad
121. Vestre Gunnestad
122. Søndre Sande
123. Nordre Sande
124. Vestre Nøtterøy
125. Østre Nøtterøy
126. Vestre Elgestad
127. Østre Elgestad
128. Nøtterøy prestegård
129. Ramdal
130. Kaldnes
131. Jersøy
132. Vestre Bolæren
133. Mellom Bolæren
134. Østre Bolæren
135. Skjellerøy
136. Lindholmen
137. Håøy(a)


Vestfold-slekt: Nøtterøygårder