Lensmænd.

      De var først og fremst fogdenes tjenestemænd i bygdene, og efter gammel skik og paabud skulde til lensmand tas en av bygdens bedste bønder, vel tænkt som betryggelse mot for haard optræden fra fogdenes side. Undertiden træffer vi dog paa fremlinger, rimeligvis fogedtjenere som er tildelt hvervet. Som regel blev dog her paa Vestfold i nyere tid tat velstandsbønder, og det var sikkert mange staute karer av dem. Men de stod jo mellom barken og veden, kunde ikke optræ aapent som sine bygders tillidsmænd, og sommetider fortjente de nok ingen tillid heller, for i en kongelig instruktion 1632 til lensherrene sies om bondelensmændene at de hadde ord paa sig for "ofte at være ufornøieligere og haardere mot bøndene end fogdene". - Bøndene synes at ha sat stor pris paa lensmandshvervet, og det var jo ogsaa den høieste stilling i bygden de kune naa; det var en ganske anden magtstilling end at være lagrettemand eller kirkeverge.
     Det var gjerne bare én lensmand i hvert tinglag, og hadde de egen lensmand paa Nøtterø, stod han oftest som underlensmand.

228. Chr. Egeberg 229. Nils Stensvold

     Gunnar Guttormsøn 1432, lensmand i Nøtterø og Tjømø, hetter det i et brev om opgang av delemerker paa Tandstad (DN. V. 432). Dengang var altsaa Nøtterø og Tjømø ett lensmandsdistrikt.
     Ola Gunnestad 1552, lensmand for Nøtterø, omtales i et brev om Bugaarden (DN. V. 843). Sikkert bygdemand, men hadde vel bare Nøtterø.
     Lars Sande 1580, lensmand paa Nøtterø, var med ved en besigtelse paa Teie.
     Arne Nøtterø, lensmand paa Nøtterø i 1590-aarene, vistnok underlensmand, for den egentlige lensmand i Arendal skibrede var dengang Klaus Duus, senere Kristoffer Oserød.
     Hans Vestre Ekenes, død 1619, var paa slutten ialfald lensmand.
     Ingebret Stangeby, lensmand paa Nøtterø ca. 1620-56; hadde bare Nøtterø.
     Per Rasmussen Ølrich (eller Øldrich) ca. 1660-96, bodde først paa Sem, men længst paa Nordre Sande (blir omtalt der). Som navnet sier en fremling. Han hadde en tid hele Arendal skibrede.
     Rasmus Perssøn Ølrich 1696-1705, søn av forrige, bodde paa Søndre Gipø. Han mistet hvervet, fordi han kom i pengeforlegenhet.
     Herefter kom Nøtterø en tid sammen med Sem.
     Jørgen Kristenssøn Gulli 1705-45, lensmand for Sem og Nøtterø.
     Jakob Olssøn Aker 1745-52, likesaa. Hans sønnedatter blev Svend Foyns mor.
     Saa slaas Nøtterø sammen med Stokke hovedsogn, og det varte forbi 1800. Første lensmand var Johannes Stiessøn Wulf, og han hadde til underlensmand Gunnar Jakobssøn Hovland. Efter Wulf kom Mathias Berg; saa Stangeby.
     Paany blir Nøtterø omkring 1815 hektet sammen med Sem. Lensmænd utover var først Ole Borge, derefter Egeberg, og en kort tid Arveschoug.
     Christen C. Egeberg ca. 1840-96, lensmand paa Nøtterø og Tjømø (kom med 1848). Født i Sem 1809, døde 1901. Gift m. Olava Fredrikke Olsen, født i Aasgaardstrand 1815, døde 1904. - Barn: 1. Carl Emil Egeberg, cand. philos, født 1842, døde 1881. 2. Thorvald Charles, f. 1847, døde 1885. 3. Edvard Severin, skipper, f. 1849, død 1910; g. m. Aggie Harthley (engelsk). 4. Agnes Kunigunde Marie, f. 1851, egtet 76 skipper Jacob Just Jacobsen, Sande. 5. Thora Constanse Othilie, f. 1854.
     Nils Stensvold 1897-1922, lensmand paa Nøtterø. Født i Hedrum 1862, døde 1922.


Innhold