Valgmænd 1814-1885.

Valgmandsvalg til Riksforsamlingen 1814.

           Til Norges Regent Prinds Christian Frederik.
     Efter at Nøtterøe Præstegjelds hiemmeværende Huusfædre havde bivaanet Gudstjenesten i Nøtterøe Hoved Kirke paa denne Festlige Bededag, Fredagen den 4 Martii 1814, hvorved de med ægte Fædrelandssind aflagde den Eed, at hævde Norges Sælvstændighed og vove Liv og Blod for det elskede Fædreland, skeede det i underdanigst Følge af Deres Kongelige Høiheds Rescript til Norges Biskopper, at de samme Dag i Kirken efter Gudstjenesten foretoge sig et Valg af tvende blandt Menighedens boesatte Mænd til at møde og stemme ved den berammede Forsamling af Nationens udvalgte mænd. Og faldt dette Valg paa Stedets constituerede Sognpræst Herr. Jacob Andreas Wille og Skibsreder Gaardebruger Christen Nielssen Agerup. Thi meddeele vi undertegnede tolv Mænd herved paa Nøtterøe Præstegjelds Vegne bemeldte Herr. Jacob Andreas Wille og Skibsreder Gaardebruger Christen Nielssen Agerup Fuldmagt til at møde paa Gaarden Rostad i Waale Sogn den 14 Martii næstkommende, hvilket er det Sted midt i Jarlsberg Grævskab, som af Øvrigheden er fastsat, for der, samlede med de øvrige Menigheders Afsendte at vælge tre af Jarlsberg Grævskabs meest oplyste Mænd, for i underdanigst Følge af Deres Kongelige Høiheds aabne Brev av 19 Febr. sidsleden at bestemme og paa Nationens Vegne at antage Regieringsform som fuldkommen og for bestandig kan betrygge Norges Frihed og Folkets Tarv.
Nøtterøe Hoved Kirke den 4 Martii 1814.
Underdanigst
Jac. Falk.   Hans Egeness.   Hans Sørensen Semb.   Thørger Laerssen.   Michel Hansen.   J. Føyen.   L. Jacobsen.   R. Holm.   Ole A. Stangebye.   O. M. Kiøle.   Mathias M. Sanne.   Jacob Pedersen.

     1814. (overordentlig storting). Sogneprest Jacob Andreas Wille.
     1815. Skibskaptein Jacob Falck.
     1817. Propritær Mathias Føyn.
     1820. Skibsreder Ole Michelsen Kjøle.

     I valgforsamlingen valgtes dette aar til tingmænd for Jarlsberg grevskap: 1. overinspektør N. C. Nilsen. 2. skipper Jahn Rasmussen Sande, Nøtterø, sidstnævnte med 6 stemmer og efter lodtrækning med propritær Hans Hovbrænder, Skjeggestad, Botne. Men overinspektør Nilsen negtet at motta valg (han hadde staat i to perioder), derfor blev Jahn Rasmussen og Hans Hovbrænder tingmænd.

     1823 og 28 (protokollen mangler opgaver for disse aar).
     1829. Lars Jacobsen Sand 6 st., Jørgen Sørensen Aarø 5 st.
     1832. Ole Michelsen Kjøle 8 st., sognepr. I. A. Wille 6 st.
     Mærk: ved stortingsvalget blev sognepr. Wille 2den suppleant.
     1835. Lars Jacobsen Sand 8 st. sognepr. I. A. Wille 8 st.
     Mærk: ved stortingsvalget blev Wille 4de repræsentant.
     1838. Ole Michelsen Kjøle 10 st., kapellan Chr. S. B. Wille 5 st.
     1841. Ole Michelsen Kjøle 7 st., Hans Larsen Bache 5 st.
     1844. Gjert Gjertsen Kjære 10 st., sognepr. I. A. Wille 10 st.
     1847. Lars Olsen Bochelie 10 st., lensmand Egeberg 5 st.
     1850. Lars Olsen Bochelie 9 st., kirkesanger Davidsen 5 st.
     1853. Sognepr. Harbitz 53 st., lensm. Egeberg 42, H. Haraldsen 23 st.
     1856. Sognepr. Harbitz 51 st., lensm. Egeberg 36, H. Haraldsen 23 st.
Valgmænd St. Suppleanter. St.
1859. Sognepr.Harbitz
Lensm. Egeberg
Henrik Haraldsen
H. C. Foden
Torger J. Bache
106
91
55
46
43
P. M. Bugge
M. O. Bjerke
Anders Hansen Nøtterø
Johannes O. Rød
Rasmus Agerup
29
29
22
19
18
1862. Sognepr. Harbitz
Lensm. Egeberg
Torger J. Bache
Henrik Haraldsen
H. C. Foden
Hans Torgersen Holme
113
109
74
60
50
43
Samuel J. Thue
Anders H. Nøtterø
Landh. Tomas Reiersen
Christofer Knudsen
O. M. Bjerke
Lars Bache
41
28
23
21
21
19
1865. Torger J. Bache
Lensm. Egeberg
Hans Torgersen Holme
Henrik Haraldsen
O. Olsen, Kalnæs
Mathias Foyn
70
68
58
46
36
33
A. B. Bull
O. M. Bjerke
Lars Bache
A. Munthe Kaas
Samuel J. Thue
Anders Thorbjørnsen
32
29
22
10
9
6
1868. Sognepr. Harbitz
Anders H. Gundersen
Mathias Foyn
Lensm. Egeberg
Torger J. Bache
A. B. Bull
O. Olsen, Kalnæs
130
114
98
96
89
78
69
H. C. Foden
Jens Hansen Skjerve
O. M. Bjerke
Arnt Jacobsen, Sundene
P. M. Bugge
Lars Bache
Hans Torgersen Holme
51
43
39
38
29
27
25
1870. Lensm. Egeberg
Anders H. Gundersen
Torger J. Bache
A. B. Bull
P. M. Bugge
O. Olsen, Kalnæs
O. M. Bjerke
84
83
79
75
68
58
53
H. C. Foden
Hans Torgersen Holme
Arnt Jacobsen, Sundene
Lars Bache
J. A. Jacobsen, Sande
Jens Hansen Skjerve
Samuel J. Thue
47
46
32
24
20
16
10
1873. A. B. Bull
Torger J. Bache
Lensm. Egeberg
P. M. Bugge
O. M. Bjerke
H. C. Foden
74
71
71
63
49
39
Hans Torgersen Holme
Lars Bache
O. Olsen, Kalnæs
Arnt C. Jacobsen
J. A. Jacobsen
Chr. Kaldager
30
29
28
25
13
12
1876. Torger J. Bache
A. B. Bull
P. M. Bugge
Lensm. Egeberg
O. M. Bjerke
Chr. Kaldager
49
40
36
35
29
27
Hans Torgersen Holme
H. C. Foden
Arnt C. Jacobsen
Olaus J. Rød
J. A. Jacobsen
Lærer Thor Hansen
25
16
15
12
11
9
1879. Chr. Kaldager
P. M. Bugge
Lensm. Egeberg
O. M. Bjerke
J. A. Jacobsen
44
39
38
34
26
Ole Ambjørnsen
Otto R. Rød
Thor Hansen
H. C. Foden
Sam. Chr. Føyn
22
16
16
14
13
1882. Chr. Kaldager
P. M. Bugge
Lensm. Egeberg
O. M. Bjerke
H. C: Foden
J. A. Jacobsen
283
283
283
282
280
280
Nils Thue, Ørsnes
Thor Hansen
Anders O. Lund
Peder Nilsen
Gullik Jensen
Kristian Kristoffersen
18
18
18
17
17
16
1885. Lensm. Egeberg
Chr. Kaldager
Sam. Chr. Føyn
H. C. Foden
Otto Thoresen
P. M. Bugge
J. A. Jacobsen
275
275
272
272
272
272
271
Gullik Jensen, Næs
Niels Nielsen, Aarøsund
Thor Hansen Herstad
Otto R. Rød
Anders O. Lund
Thomas Andersen
Peder Nielsen
67
67
67
67
66
65
65


Innhold