Vestfold-slekt

Nøtterøy kirkebok nr. 1

Avskrift av side 193-207 av Nøtterøys første kirkebok som bygger på en avskrift sognepresten Nicolai Mancin gjorde fra en kladdebok hans forgjenger Erik Larsen Thue hadde etterlatt seg. Sidene dekker perioden 1686-1699 og handlingene er ført i kronologisk rekkefølge. Skannede bilder av kirkeboksidene ved å klikke på sidenummeret.

Side 193 (1686)

En Designation paa det som
 i min Sal. Formands tid Har
 Tildrraget sig i Ministerie, ok
 ieg Har Fundet skrevet need for
 egen Haand i en Gammel Cladbog

      Ao 1686
D 11 Marty giorde ieg min første
 Prædiken ved Tiømøe Kirke ok explicerede
 ieg begyndelsen paa Xsti lidelse Historie?
Dom. Lietare som indfalt d 14 Marty
 giorde ieg min første Prædiken i Nøtterøe K.
D 17 stod ieg ok et Barn for Sognepræsten
 Barnets nafn Torger Evensøn.
D 24 Marty hafde Rasmus Gibøe Brøllup
 med Siri Olsdatter.
D. 25 blef begravet en gl qvinde paa
 Brataas Sl Kari Bentzdatter.
Dito døbt Anders N. Næses Søn Anders.
30 dito begravet Christoffer Helgestads
 Søn Giert +
D 28 Marty døbt Gunder Hudøs D. Kari.
D 6 Apr. Laers Torbenrød begraven.
D 9 dito Fin Biønnæs begraven.
D 13 Maj Tord Oserød ok Even Kiøles Børn begravet
?? Maj døbt Ingebregt Kiøles S. Anders.
?? July døbt Christof. Lindh. S. Paul.+
Den 3die Søndag efter Trinit. prædikede
 ieg ved N. Kirke, siden l... ieg, ... ved
 Guds Naade op til d 9 Søndag Trin. ok da
 Prædikede i N. K.
D 29 July hafde Jens Jenssøn S. Næs ok
 Eli Olsdatter Stangeby Brøllup.
  

D 14 Aug. fød Sørn ok Haagen
 Sørnsøn N. Gibøe, døbte D 15 dito +
D. 19de døbt Laers Torbenrøds Søn Laers +?
D 14 7br døbt Tord Oser. D. Marthe +
D 17 7br døbt Esben Bugaard. S. Esben.
D 26 7br døbt Anders Hellesm. D. Ane.
D 22. døbt Randi Kiøles Datters uægte Barn.
D. 10 8br døbt Truls Trolt. uægte D. Ingri.
Dito stod Sørn Gibøe ?? med sin Hustrue.
D 16. døbt Torger Rubberøds S. Hans.
D 17 døbt Anders Goens D. Kari
D 13 8br. begravet Ingebor Nielsd. Torød
D 20de Hans Henricsøn S. Aarøe ok
 Ronnow Hansd. Sandøe ægteviet. Det 1 par.
 ieg viede.
D 9 Nov. døbt Hans N. Semb Søn Sørn.
Dito Niels Herestads Søn Laers. +
Dito begravet Sørn Gibøs S. Sørn.
D 10 9br. hafde Hans Laerssøn N. Houg
 ok Martha Hansd. Sundene Brøllup, det
 første par ieg i Tiømøe Kirke Viede.
Dito døbt Amund Svelvigs Søn Jacob.
D. 17 hafde Ole Laersøn Treidene ok Eli
 Hansd. Kollebech Brøllup.
Dito begravet Hans Jonsøn Øfre Rød.
D 18 hafde Giest Torstensøn Gaasøe ok Helge
 Laugesdatter Brøllup.
Dito Hendric Andersøn ok Ane Ras=
 musd. trolovede.
D 19 begravet Gunnille Matthisd. Torød
D 24 døbt Tord Torøds Søn Matthias.
D. 28 døbt Christof. Buers Søn Laers
D. 8 Xbr. Sevald Ingebregtsøn ok Maren
 Halvorsd. Glomsteen ægteviede.
  
Side 194 (1686-87)

D. 9 Xbr. Hans Henricsøn Holtekier ok Kari
 Torbensdatter hafde Festensøl
D. 11. Jacob Helgesøn Ulføe begravet
D. 12 Marthe Nielsd. Annilrød begraven.
D. 14. Hans Olsøn ok Kari Odsdatter Jersøe
 Trolovede.
D 15 begraven Peder Nielsøn Ulføe ok Erik
 Pedersøn Birchøe som druknede i Søen.
D. 17 Torgier Olsøn W. Egenæs ok Mari Chri=
 stensdatter Fæen hafde Fæstensøl
D. 28 Xbr. Henric Andersøn ok Ane Rasmusd.
 ægteviede - boer p Vejer.

      Ao 1687
D 4 Jan. Torgier Olsøn Egenæs ok Mari Feen ægtev.
D. 5 Hans Jersøe ok Kari Odsdatter
Dito hafde Jacob Andersøn Skierven ok Ane
 Sørnsdatter Kiøle Festensøl
D 7. Thomas Giestsøn N. Houg ok Kirsti Hen=
 ricsdatter ægteviede.
D 8 Jan. Peder Hansøn N. Holmen ok Inger
 Jensdatter S. Næs trolovede
D 11 Jan. Kiøstel Gundersøn Midgaarden begraven.
D 13. Hans Henricsøn Holtekier Brøllup.
D 17 Jan. Anders Matthisøn Biørnevog
 ok Ane Halvorsd. Sønstegaard trolovede
D. 22 Paul Nøtterøds Søn Anders døbt. +
D 26 begravet Ole Smesrøds Hustrue Inger.
D 2 Febr Villem Pedersøn af Sandefiord ok
 Kari Henricsd. S. Aarøe trolovede
D. 7 Febr Paul Pedersøn Skougen ok Sissel Pe=
 dersdatter hafde Brøllup
D. 16 Tord Haralsøn ok Kari Paulsd. Helgerød
 trolovede.
D 2? Clemmet Hansøn Houfland ok Annichen
 ..sd. Tufte ægteviede.
.. Febr. gl Sørn Tiergraf begraven
...ty døbt Ole Brøsses Søn Henric +
  

D 5. døbt Rasmus Hejrestads Søn Niels
Dito hafde Hans Sørnsøn ok Barbro Eriksd. Birk=
 øe Festensøl.
D. 30 Marty hafde Jens Larsøn ok Randi Svennings=
 datter Vejen Brøllup
D 14 Apr. døpt Jens Stangebys Søn Joen.
Dito begravet Christen Fæens Søn Anund.
D 24 Apr. døpt Ambiøn Glomsteens D. Sissel.
D. 28. døbt Christof. Helgestads D. Mari.
Dito døbt Sørn Bergens Datter Berte.
D. 30 Apr. døbt Niels Rappestads Datter Kari.
D 1 Maj begravet Niels Hejrest. Søn Laers.
D 21. Maj Anders Anderssøn ok Kirsti Eriks=
 datter Biønnæs trolovede
D 29 døbt Hans Ø Kieres Datter Marthe.
D. 3 Junii Min Datter Else fød, døbt d 8 dito
D 24 Junii begravet Haagen Hulib. D. Berte.
D 30 Rasmus Knudsøn ok Mari Hansd. Fæen
 ægteviede - kom til Biune i Rafnæs Sogn
D 8 Julii Svend Troltorøds Søn Torgier døbt.
Dito begraven Haagen Ingebregtsøn Torødstad.
D. 10 July døbt Ole Meems D. Gunnille. +
D 7 dito døbt Rasmus Gibøs Søn Christoffer +
D 24 dito døbt Gunnille Kieres 2de Uægte
 Døttre Barbro ok Sissel Olsdøttre.
D 24 July. døbt Haagen N. Tanstads D. Mari
D 12 Aug. døbt Niels Øfre Sembs Søn Laers
Dito Peder Hansøn Brataas ok Inger Jensd.
 ægteviede.
D 18 Arne Hansøn Nøtterød ok Orsle H...
 datters Brøllup.
D 21 Aug. døbt Hans Sandøs Datter M...
D 27 dito døde min Sal. Datter Else.
 Begraven i Nøtterø K. d 2 7br.
D 11 7br. døbt Hans Hougs S. Ole i N. Kirke.
Dito Erik Rappestads Datter Berte. +
D 18 7br døbt Joen Ø Egenæs S. Haagen.
D 27 Jacob Andersøn Skierven ok Ane Sørnsd.
 Brøllup.
  
Side 195 (1687-88)

D 7 8br Hans Hansøn ok Cathrina Sørnsd. ægtev
D 16 Graffest Ane Larsdatter Ormelet.
D 19 Ole M. Smesrød ok Ingebor Christoffersd ægteviede
Dito døbt Clemmet Tuftes Søn Sørn.
D 26. døbt Ole Husmand tilholdende p Sanden
 Hans datter Johanna.
D 30 8br døbt Niels Akerups D. Johanna +
Dito Anders Ericsøn ok Dordi Andersd. trolovede.
D. 2 9br. Tord Haralsøn ok Kari Paulsd ægteviede
D 4 9br Anders Andersøn ok Kirsti Biønnæs ægtev.
D 5 9br. døbt Hans Gundestads Datter Magnille
D 9. Anders Biørnevog ok Anne Halvorsd. ægteviede.
Dito døbt Hans Holtekiers D. Dordi.
D 8de døbt Anders Biønnæs Søn Erik.
D. 10 9br Tønnes Anders. ok Inger Nielsd. ægtev.
D. 16. døbt Guttorm Buerstads Søn Niels
Dito Hans Meems D. Kirsti
D 18 Peder Brataases Datter Else.
D. 20 døbt Knud Ormelets Datter
D 1 9br. Publice abs. Peder Brataas ok
 Anders Biønnæs med Hustruer.
D 27 9br døbt Helge Helgestads D. Gunnille
D 3 Xbr. døbt Torger W. Egenæs D. Ane.
Dito Paul Skrapskiers D. Berte.
D 4. begravet Live Hansd. Oppegaard
D 7. Hans Pedersøn ok Barbro Hansd. Mogerød
 trolovede.
D 11 Xbr. døbt Morten Sembs Søn Laers.
... Xbr Tønnes ok Inger Nielsd. Smesrød ægtev.
... Hans Sørnsøn ok Barbro Birchøe ægteviede.
... døbt Anders Smaavigs D. Mari.
    Nati 40. Mort. 26.

      1688.
D 4 Jan. Hans ok Barbro Mogerød ægteviede
D 23 Ole Hansøn Sandøe ok Sønnøf Andersd.
 trolovede
D 30 Jan. døbt Mogns Bollærens Sønner
 Ole ok Anund.
  

D 2 Febr. Christen Andersøn Kiere ok Gredille??
 Simensd. Østjorden Trolovede
D 3 dito Tord Tolfsøn S. Sundene ok Elsebeth
 Johansd. Fæstensøl
D. 5 døbt Halvor Strengsdals Søn Hans +
 ok Niels Grimestads Datter Kari
D. 4 Hans Hans. Sem ok Kari Larsd. Fæstensøl
D 16 Febr døbt Hans Waløes Datter Mari +
D 4 Marty døbt Svend Kynerøds Søn Andor +
D 7 Marty døbt Haral Helgerøds D. Eli +
D 9 Ingebregt Kiøles Søn Sørn
D 25 Marty døbt Svend Birkes D. Berte
D 1 Apr. døbt Hans Strandens Søn Anders.
Dito Niels Hejrestad begravet.
D 8 Maj. Arne Nøtterøds Søn Espen døbt. +
D 13 Michel Strandens Datter døbt Helvig
D 29 Apr. døde Sognepræsten
 Hr Niels Buntzow, begraffet d 7 Maj.
D 22 Maj. døbt Knud Grams D. Kirsten +
D 8 Junii min Datter Annichen fød ok
 Hiemedøbt siden d 12 ført til Kirken.
Dom. 1 p. Trinit. s. indfalt d 17 Juny blef
 ieg af Provsten indsat til Sognepræst.
 Provsten Prædikede same dag.
D 26 Junii Rasmus Gudmundsen S. Smesrød
 ok Siri Rasmusd. ægteviede
D 7 July døbt Laers Bergens D. Martha
D 14 July døbt Sørn Gibøes Søn Laers +
D 8 Aug. døbt Jørgen Gibøes D. Ane
D 2 7br døbt Hans W. Oterbechs D. Gunnille
D 13 7br døbt Even Kiøles Datter Martha +
D 23 døbt Torger Robberøds Søn Anders. +
Dito trolovet Lembech Sem ok Gunnor Arvesd.
D 27 7br døbt Jørn Torøds D. Gunnille
D 28 Christen Andersøn Skallestad ok Thore
 Gundersdatter.
D 30 Gunder Sandbech ok Ragnil Hansd.
D 21 8br døbt Peder Gundestads D. Kirsti
D 29 Hans Hansøn Sem ok Kari Larsd. Brøllup
  
Side 196 (1688-89)

D 24 8br Ole Hansøn Sandøe ok Sønnøf
 Andersd. Grimestad ægteviede
D 26. Lembech Semb ok Gunnor Arvesd.
D 29 Christen Andersøn Kiere ok Gredille?? Simensd.
Dito Gunder Sandbech ok Ragnille Hansd.
Dito Thor Anundsøn ok Martha Olsdatter Vest=
 gaarden trolovet.      Til Ormelet.
D 30 Christen Andersøn Skallestad ok Thore Gun=
 dersd Brøllup.        Til Biønnæs.
D 7 9br. begravet Knud Grans@Grams ok Margrete
 Buntzovs uægte Barn Kirsti.
D 16 dito døbt Eric Rappestads Datter Kirsti.
D 29 døbt Hans Mogerøds Søn Hans.
Dito Thor Anundsøn ok Martha Westgaar=
 den ægteviede.
D 16 Xbr. døbt Ole Sandøens Søn Anders. +
Dito Ole Sundstuens Datter Johanne
D 17 Hans N. Sembs Datter Inger døbt
D. 26 Hans Sandøes Datter Live døbt
D. 28 Carl Gundesøn ok Marthe Sørnsd
 Kiøle trolovet

      Ao 1689
D 16. Jan. døbt Jon Ø Egenæs Søn Haagen.
D 27 døbt Anders Goens Barn
D. 2 Febr. døbt Jacob Skiervens D. Ingebor
D. 6 Febr. begravet Mari Halvorsd. Tindvig. 71 gl
Dito døbt Jens Buebergs D. Kirsti.
D. 24 begravet Guttorm Buerstads Hustrue Martha
D 27 Febr. døbt Tord Torøds D. Live.
D 12 Junii døbt Hans Bugaard D. Gunnille
D 15. døbt Hans Waløes Søn Anders.
D 30 døbt Christen Skiervens D. Kari.
D 10 July døbt Christof. Lindholmens S. Anders
D 21 July døbt Paul Kaarøds D. Dordi.
D. 3 Aug. Karen Jonsdatter Sal. Tor=
 ben Østgaardens begravet gl 72 aar.
D 11 Aug. Lembech Sembs Søn Arved døbt. +
  

D 11 Aug. døbt Rasmus S. Smesrøds D. Gunnille +
D 18 døbt Niels Gretterøds Søn Ole. +
Dito Gunder Hudøens Søn Jens fra Tiømøe +
D 25 Aug. begravet Karen Paulsd. Goen.
D 27 Aug. døbt Anbiøn Glomsteens Søn Anders +
D 28 Haagen Tanstads D. Alhet døbt. +
D 5 7br døbt Jens Stangebys Søn Ole. + m.
D 8. døbt Christen Kieres Søn Hans. + m.
Dito Tord Ormelets Datter Mari døbt.
D 18 7br døbt Christen Kiøles D. Ane
D 22 døbt Anders Hellesmoes Søn Hans.
D 29 7br døbt Sevald Harperøds D. Mari.
D 9 8br. døbt Torger Egenæs D. Alhet.
Dito trolovet Hans Trulsøn Hougene
 af Stocke Sogn ok Live Sørnsdatter Kiøle
 Brølluppet paa Stocke.
D 16 Carl Gundesøn ok Marthe Sørnsd. Kiøle bl..
 ægteviede.
D 17 Guttorm Matsøn Buerstad ok Ingebor
 Svendsdatter?? trolovede
D 20 8br døbt Hans Holtekiers Søn Henric
Dito Hans Paulsøn Helgerød ok Ane Matthisd.
 Biørnevog trolovede.      Til Helgerød.
D 30 døbt Anders N. Næses Søn Jens.
D 1 9br døbt Knud Honnisøs D. Gunnille
D 3 9br Publice absolveret Eli Henricsd. Aarøe
D 6. døbt Hans Strandens Datter Susanna +
D 7 Niels Larsøn Ulføe ok Ane Andersd.
 trolovede.
D 8 9br. begravet Sørn Evensøn Skierpe.
D 11 Guttorm Matsøn Buerstad Brøllup
D 3 Xbr. Niels Ulføe ok Ane Brøllup.
Dito begravet Christen Skiervens D Kari
D 4 Xbr. Hans Paulsøn Helgerød Brøllup
D 25 9br blef min Datter Else fød Kl. 11
 Efterm. døbt d 29 dito.
D. 5 Matthis Olsøn Tangen ok Alhet Nielsd.
 N. Smesrød trolovede.
  
Side 197 (1689-90)

D 7 Xbr. Niels Olsøn ok Mari Gundersd
 Skallestad trolovede
Dito døbt Henric Skomagers ok Eli S.
 Aarøens uægte Datter Berte.
D 12 Thies Anders. ok Kirsten Hansd
 Jersøe trolovede
D 15 Hans Laersøn Ø Nøtterød ok Ane Giestd.
D 29 døde Margrete Buntzow, begra-
 ven d d 3 Jan.
    Nati 30 Denati 20

      Ao 1690.
D 2 Jan. Matthiis Olsøn Ø Egenæs ok
 Alhed Nielsd. Smesrød ægteviede. Til Tangen
D 3. Niels Olsøn ok Mari Gundersd. Skallestad.
D 7. Hans Larsen Nøtterød ok Ane Giestdatter.
D 9 Ole Thorsen ok Aase Jensd. Smesrød trolovede
Dito døbt Jens Tinvig Søn Amund.
D 23 Jan. Graffæst Laers Torsøn Tanstad 82 a
D 29 Johanna Tordsd. Tanstad gl 96 aar.
D 10 Febr. døbt Ole Smesrøds D. Inger +
D 12 Marty døbt Niels Akerups Søn Ole. +
D 17 Marty Graffæst Berte Rasmusd
 Tanstad gl 71 aar
D 31 døbt Sørn Bergens Datter Else.
D 24 Apr. begravet Bent Nielsøn Buntzow.
D 1 Maj begravet Giøe Evensd Ormelit. 79 aar
D 3 Mari Birkøe gl 89.
D 14 døbt Morten Ø Sembs D. Berte.
D 1 Junii Begravet Simen Bugaarden gl 84.
Dito døbt Ingebregt Kiøles D. Gunnille
D 4 Ole Tordsøn ok Aase Smesrød Brøllup
D 12 Gunder Lassken begravet gl 81 aar.
D 24 Peder Skrafser gl 85 aar.
D 27 July publice afsolveret Christine
 Andersd. Biønnæs som af Niels Pedersøn østre
 Kiøle? blef besoven.
D 31 døbt Peder Brataases D Ingebor
  

D 3 7br døbt Even Kiøles Søn Peder +
Dito Clemmet Houglands D. Ragnille døbt
D 6 7br Graffæst Sørn Bilofsøn N. Holtene
Dito døbt Hans N. Hougs Søn Laers
D 7 7br døbt Niels Ulvøs Søn Anders.
D 10 7br døbt Paul Nøtterøds D. Live
D 11 Ingebregt Hanssen S. Sande ok Mari
 Olsdatter Stangeby trolovede
D 29 døbt Hans Holmens D. Anne
D 6 8br døbt Hr Johan Stobæi Datter
 Johanna Sophia i Stocke Kirke. +
D 7 8br Torben Grimestad ok Mari Olsd.
 Giervog trolovede.
D 10 8br. døbt Anders Biønnæs D Trine.
D 19 8br. begravet Hans Knudsøn N. Fæen.
Dito døbt Tønnes Smesrøds Datter Inger.
D 28 8br Hans Andersøn Midgaarden ok Eli
 Stillufsd. Ottersti trolovede
D 29 Anders Giestsøn Pyt ok Johanna
 Hansd. Sundene trolovede
D 30 døbt Christoffer Helgestads D. Eli. +
Dito Ingebregt Hanssøn ok Mari Olsdatter
 Stangeby ægteviede.
D 5 Nov. Joen Laerssøn Treidene ok
 Berte Torbensd. Østgaarden trolovede
D. 6. Hans Robbertsøn af Tonsberg ok Se=
 billa Hansd. Jersøe trolovede
 Brøllupet i Tonsberg.
D 20 9br Hans Midgaarden ok Eli Stillufs=
 datter ægteviede.
D. 25 Torben Grimestad ok Ane Olsd. Brøllup
D 26 Anders Pyt ok Johanne Sundene Brøllup
D. 3 Xbr hafde Joen Laerssøn Treidene
 ok Berte Østgaarden Brøllup.
D 4 døbt Hans Birkøes Datter Gunnille
D 5 døbt Sørn Gibøes Datter Gunnille.
  
Side 198 (1690-91)

D. 14 Xbr. begravet Harald Helgerøds D Eli
Dito døbt Hans Mogerøds D. Mari.    +
D 15. Xbr døbt Ingebregt Sandes Søn Hans +
D 17 døbt Jacob Peterrøds D. Jøran.
D 26 døbt Hans Helgerøds Datter Kari
D 30. Hans Nøtterøds Datter Else.
 Nati 29. Denati 26.

      Ao 1691.
D 9 Jan. Siri Torsd. Tanstad begravet gl 76.
D 18 begravet Thomas Olsøn Vejen med
 hands lille Datter Inger.
D 25 Jan. begravet Halvor Haagensøn
 Vestgaard gl 81 aar, 7 M.
D 1 Febr døbt Hans Valøes Søn Hans. + M.
D 15 Febr begravet Barbro Goen.
D 25 Marty begravet Simen Østjorden gl 84
D 22 Apr. døbt Hans Bug. D. Margrete
D 3. Maj døbt Ole N. Røds Søn Anders. + M.
D. 16. begravet p Tiømøe Eli Torbensd
 af Vejerland s. døde p Holtekier.
D 20 Maj begravet Astri Tolfsd. Gretterød.
D 2 Junii døbt Hans N. Sembs D. Inger.
D 6 Junii begravet Tønnes Smesrød.
D 26 Tosten Fæen ok Tore Sørnsd
 trolovede     boer p Husøe.
D 12 July døbt Mogns Bollærens d Mari.
D 9 Aug. døbt Jest Gaasøes Søn Ole.
D 18 Aug. døbt Svend Birkøes D. Mari.
D 23 Aug. døbt Torben Grimestads S. Sørn
 ved N. Kirke.
D 29 Aug. døbt Joen Treidenes Søn Laers.
D 16 7br. Ole Ingebregtsøn ok Helle Chri=
 stoffersd Vejen Brøllup.
D 20 7br. døbt Anders Pyttes Søn Anders.
D 22 døbt Jacob Skiervens Datter.
  

D 30 7br. Arne Nielsøn Smesrød ok Kirsti
 Nielsdatter Biørnebo trolovede.
D 9 8br. døbt Jens Stangebyes Søn Ole. + m.
D 16 8br døbt Torger W. Egenæs D. Helvig +
D 17 Graffæst Laers Pedersøn Ottersti.
D 22 8br. Sørn Hansøn Hellen ok Margrete
 Pedersdatter Sande trolovede
Dito Tosten Fæen ok Tore Brøllup
D 23 dito Stilluf Torbensøn Ø Rød
 ok Ane Sørnsdatter Sal. Kiøstel Mid=
 gaardens Enke trolovede
D 25 8br døbt Christen Skiervens
 Datter Kari.
D 26 døbt Ambiøn Glomsteens Søn Hans
Dito Arne Smesrød ok Kirsti Biørnebo Brøllup
D 27 8br Hans Simensøn Østjorden ok In=
 gebor Laersdatter trolovet.
D 29 døbt Torger Robberøds Søn Jens.
D 8 9br døbt Ole Smesrøds D. Inger.
D 1 9br døbt Hans Midgaardens Søn Anders +
D 11 Hans Christensøn Fæen ok Sebille
 Hansd. Semb trolovede
D 22 9br Sørn Hellen ok Margrete Pe=
 dersdatter Brøllup
D 25 Stilluf Torbensøn Rød ok
 Ane Sørnsdatter ægteviede
Dito Hans Sandøens Datter Helvig døbt
D 30 Hans Østjorden ok Ingebor Brøllup
D 11 Xbr. Min Datter Marthe Maria
 døbt af Hr. Jens p Aneboe.
D 17 Xbr døbt Anders N. Næses D. Ingebor.
D 18 Graffæst Ole Halvorsøn Sanden.
D 27 Xbr. døbt Hans Holtekiers Søn Niels +
Dito Ole Sandøens Søn Hans.
D 29 Hans Fæen ok Sebille Brøllup.
  
Side 199 (1691-92)

D 24 Xbr fød Rasmus Smesrøds Søn
 Tønnes døbt Nyt aars dag.
Dødfunden en Dreng paa Tiømøe Lars
 begravet ved Kirken ibid.
    Nati 31. Denati 27.

      Ao 1692.
D 7 Jan. Graffæst en fattig Mand s. blef
 borte i isen.
D 11 døbt Haagen Tanstads Søn Amund.
D. 17 Graffæst Niels Akerups Søn Ole.
D 21 døbt Eric Rappestads Søn Laers +
D 2 Febr døbt Anders Goens Datter Anne.
D 17? Marty Graffæst Mari Jacobsd. Biønnæs.
D 23 Sissele Hansd. Biørnevog.
D 14 Apr. døbt Jørn Gibøes Søn Anund.
D 21 Graffæst Tolf Sørnsøn S. Sundene.
D 9 Maj. Even Oterbech ok Berte Tormosd. Festensøl.
16 Maj. Christoffer Lindholmens S. Peder døbt.
D. 20 Graffæst Barbro Paulsd. Tinvig.
D 23 Junii Graffæst Peder Togenæs Hustrue
    Mari Halvorsdatter
D 24 Graffæst Sissel Anders. s. d. 27 Jan.
 blef borte i isen ok funden d 13 Junii.
D 28 Junii Gunde Olsøn Kiøle ok Eli Christoffersd.
 trolovede
D 29 døbt Laers Houglands Datter Ingebor
D 19 July døbt Jens Vejen ok Ingebor Torben=
 røds Uægte Datter Marthe
16 Aug. Peder S. Næses D. Helvig døbt. +
D 5 7br. Ole Bentsen ok Siri Jonsdatter
 Sundstuen Brøllup.
6. Kari Anunsd. Harperød begravet gl 97 aar
Dito døbt Tosten Fæens S. Hans.
9 Graffæst Kari Andersd. Togenæs pige gl. 78.
D 17 7br døbt Svend Kønerøds Søn Sørn. +
20 døbt Gunde Kiøles Datter Sebille.
D. 22 7br. Graffæst Ole Henricsøn Tanstad.
  

D. 25 7br. døbt Christen Natvals Søn Ole.
D 29 7br døbt Tord Ormelets Datter Inger.
D 13 8br Even Tolfsøn ok Gunnille Hansdatter
 S. Sundene Fæstensøl.
14 Torger Ellingsøn Lofterød ok Ingebor Hal=
 vorsdatter Strengsdal Fæstensøl.
Dito Even Giestsøn Oterbech Brøllup.
18 døbt Ingebregt Kiøles Datter Sørna.
d. Graffæst Hans Østjordens Hustrue Ingebor.
28 Graffæst Matthis Olsøn Tangen.
D. 1 9br. %Graffæst% døbt Hans Helgerøds S. Christoffer +
Dito Ole Skredders Søn Joen. + m.
4 Torger Lofterød ok Ingebor Brøllup
5 Jacob Hanssøn Sundene ok Barbro Willems=
 datter Temereg trolovede.
8 Tord Haralsøn Kiere ok Ane Olsdatter trolovede
Dito Niels Nielsøn Goen ok Ane Clausdatter.
9 Even Tolfsøn ok Gunnille Brøllup.
15 Ener Oppegaard ok Kari Halvorsd. Sønste=
 gaard trolovede.
25 Graffæst Ole Egenæses Datter Ane gl 31 aar
29 døbt Lembech Sembs Datter Gunnille
30 Jacob Sundene Brøllup.
4 Xbr. Niclaus Haagensøn ok Else Thue
 trolovede
7 Tord Haralsøn ok Ane ægteviede.
Dito Graffæst Mari Mødøe
Dito døbt Hans N. Hougs Søn Ole.
8 Xbr. Gunne Kiøle Brøllup.
D 12 Niels Goen Brøllup.
13 Hans Torbensøn Østgaarden ok Martha
 Haagensd. Hulebach trolovede.
27 døbt Peder Gundestads Søn Christoffer.
D 29 Jens Laerssøn Tinvig ok Ane Haralsd.
 ægteviede.
    Nati 23. Denati 23.
  
Side 200 (1693-94)

      Anno 1693.
D 4 Jan. Graffæst Kari Hansd. Houg.
Dito Ener Oppegaard Brøllup.
9 Niclas Haagensøn ok Else Laersdatter Thue
12 Hans Hulebach ok Martha ægteviede.
31 Christoffer Helgestads Datter Ingebor døbt
3 Febr Hans Iversøn Gundestad ok Helvig Olsdatter
 Smesrød trolovede
14 døbt Hans S. Fæens Søn Ole.
26 Febr. Graffæst Kirsten Gundersd. Westgaarden.
2 Marty døbt Anders Skredders Søn Peder +
6 Graffæst Ane Olsd. Kruge.
Dito Ingebregt Ormelets Hustru.
Dito Hans Sørnsøn Kruge.
9 Hans Ivarsen Gundestad Brøllup.
Dito Jacob Rasmusøn ok Mari Gundersdatter
 Lasken ægteviede.
11 døbt Arne Smesrøds Søn Matthis. +
Dito Graffæst Berte Hansd. Ormelet.
Dito Kari Olsdatter Ormelet.
12 Ole Sandøens Datter Aaste døbt
25 Hans Ingebregtsøn Matthis Graffæstet.
29 Jørgen Torød begravet.
4 April. Trolovet Goute Mødøe ok Inger
13 Graffæst Hans Tordsen Gundestad gl 77 aar
18 døbt Clemmet Houglands Datter Berte.
22 Graffæst Christoffer Klokkers Moder
 Ane Hansdatter.
11 Maj døbt Hans Bugaardens D. Mari
9 Junii Goute Simensøn Mødøe Brøllup.
9 July døbt Jørn Gudmundsøn ok Anne Olsd.
 Smesrøds uægte Søn Hans.
19 døbt Anders Biønnæs Søn Anders +
2 Aug. Graffæst Mari Laersd Smesrød gl 73.
6. Hans Holtekers Søn Torben døbt + M.
Dito Anders Pyttes Søn Ole. + Mat...
D. 27 Aug. døbt Even S. Sundenes Datter Thore.
  

3 7br døbt Sørn Gibøes Søn Peder
Dito Jacob Sundenes Datter Barbro +
17. døbt Niels Ulføens Datter Berte
Dito Ener Oppegaards Datter Live.
20 døbt Anders Goens Datter Ane. +
29 døbt Hans Mogerøds D. Helvig. +
1 8br døbt Anders Biørnevogs Søn Matthis.
4 Rasmus Smesrøds Datter Gunnille døbt
5 Anders N. Næses Datter Inger døbt
8 Tord Øfre Kieres Datter Rønnow døbt +
14 døbt Ole Harperøds Datter Kari. +
31 Tord Christoffersøn ok Mari Hans=
 datter Jersøe trolovede.
1 9br Tord Fæens Søn Ole døbt
Dito Hans Ivarssøn Gundestads D. Mari. +
26 Graffæst Peder Togenæs.
29 døbt Arne Nøtterøds D. Barbro.
30 hafde Joen Stillufsøn ok Ane Jensd.
 Ottersti Brøllup.
4 Hans Simensøn Østjorden ok Helvig An=
 dersdatter trolovede
Dito Graffæst Henric Anfindsøn Næs.
17 Xbr. Guttorm Sørnsøn Semb ok Inge=
 bor Hansd. Mogerød trolovede.
20 Torgier Lofterøds D. Siri døbt.
29 Haagen Sørnsøn ok Gunnil Halvors=
 datter Strengsdal Brøllup
    Nati 38. Denati 41.

      Ao 1694
2 Jan. Hans Østjorden Brøllup
3 Guttorm Semb Brøllup
17. Hans Fæens Datter Mari døbt
30 Anders Pedersøn ok Alhet Nielsdatter
 Togenæs trolovede
2 Febr Graffæst Hans Mogerøds D. Helvig
9 Paul Torbenrøds Søn Anders døbt. +
19 Hans Nøtterøds Datter Mari døbt.
  
Side 201 (1694-95)

25 Febr Giest Giestsøn Pyt Graffæst.
Dito Jacob Skiervens Datter Inger døbt
27 Anders Togenæs ok Alhet ægteviede
18 Marty Torger Robberøds Søn Frederic døbt.
Dito Paul Kaarøds D. Helena døbt
2 Apr. døbt min egen Søn Laers
10 Niels Goens D. Barbro døbt
17 Graffæst Svend Hanssen Wejen gl 92 a.
22 Apr. Goute Møes Søn Peder døbt +
26 Morten Smesrøds Datter Kirsti døbt
27 Graffæst Magnil Olsd. S. Sande
13 Graffæst Hans M. Sembs Hustrue
16 Hans Hulebachs Søn Torben døbt
Dito Ole N. Røds Datter Kari
17 Maj Ole Skredders Søn Stilof@Bilof døbt +
13 Corfitz Sandes Søn Bent døbt
8 July Peder Næses D. Ane døbt
13 Torgier Egenæs D Ane døbt
15 Hans Midgaardens S. Laers døbt
22. Jørgen N. Aarøes S. Halvor døbt
12 Aug. Ambiøn Glomsteens S. Sørn døbt
Dito Hans Sandøens S. Hans døbt +
26 Aug. Harald Helgerød Graffæst
Dito Jacob Laskens Søn Kiøstel døbt
2 7br Tosten Fæens S. Anders døbt.
5 Jens Stangebyes S. Hans døbt
8 Tord Kieres Datter Rønnow døbt
20 Ane Hansd. Haale begraven.
23 døbt Hans Helgerøds D. Sissele. +
26 Sørn N. Sandes Henric døbt
12 Octobr. Jørn ok Berte Egenæs østre
 trolovede.
24 Jan Janssen ok Ane Hansd. Jersøe
 trolovede
11 9br Guttorm Sembs D. Helvig døbt.
  

8. 9br. Jørn Egenæs ok Berte ægteviede
14 Jan Janssøn ok Ane Hansd. Jersøe Brøllup
17 Hans Ø Gundestads Datter Inger døbt
18 Knud Honnissøes Søn Jon døbt
20 Torger Kruge ok Barbro Torbensdatter
 ægteviede
29 Anders Landsrød begravet
11 Xbr. Stilluf Jonsen Ottersti Graffæst
12 Torger Kruge ok Barbro ægteviede
17 Joen Holtekier ok Eli Evensdatter
 Treidene trolovede
18 Johannes Olsøn ok Helvig Pedersdatter
 Sande trolovede
29 Torger Sørnsøn ok Martha Andersd
 Midgaarden trolovede.
Dito Jon Bollæren drukned i Søen ok ei
 igien funden
    Nati 29 Denati 25

      Ao 1695
1 Jan. Kari Nielsd. Gretterød begraven
5 Gunne M. Kiøles D. Ingebor døbt
7 Niels Anundsen af Melsomvig ok Berte
 Kiøle %trolovede% ægteviede
8 Christoffer Lindholmen ok Mari Jestdatter
 trolovede
10 Jon Holtekier ok Eli Evensd. Brøllup
16 Graffæst Anbiøn Glomsteens D. Berte
17 Jan. Torger Midgaarden Brøllup
8 Febr. Even Kiøles D. Marthe døbt +
11 Febr Johannes Olsøn ok Helvig Pedersdatter
 ægteviede.
20 Febr Anund Christoffersøn Gundestad ok
 Eli Jensdatter ægteviede.
7 Marty Laers Gullicssøn Ulføe Graffæst.
8 Haagen Tanstads Datter Siri døbt
13 Christoffer Lindholmen Brøllup.
  
Side 202 (1695-96)

? Marty Peder Houg begraven.
7 Marty døde min Sal. Moder Annicken
 Ericsdatter i Tonsberg, udb....?? Nøtterøe
 Kirke d 27 dito
6 Apr. Ragnil Knudsdatter Fæen be=
 gravet gl 85 aar
7 Jacob Paulsøn Piterrød Graffæst.
17 Apr. Mari Knudsdatter Skougen be=
 graven gl 70 aar
26 Apr. Niels Kiøle ok Ane Olsdatter
 trolovede.
4 Junii Gullic Tinvig ok Ane Haralsd.
 trolovede.
10 Graffæst Jacob Halvorssøn Sønstegaard.
11 Jørgen Nielsøn N. Aarøe Graffæst.
13 Graffæst Ingebor Nielsdatter N. Aarøe
5 Jul. Hans Nielsøn Tieraases af
 Anebo Sogn Søn Helge døbt i Nøtt. Kirke
14 Ole Giervog begraven gl 70 aar
Dito Arne Skervens Hustrue begraven
Dito døbt Ingebregt Stangebys D. Magnil +
28 Hans Østjordes D. Inger døbt +
Dito Jørn Egenæs Søn Jon døbt +
6 Aug. Anders Biørnevogs Hustrue begraven
7 Min egen Datter Ane døbt +
8 Aug. Jon Otterstis Søn Stilluf døbt +
18 Jacob Sundenes Søn Ole døbt
Dito Anders Goens Datter Mari døbt
Dito Eric Skallestads Datter Sørena døbt
22 Hans Bugaardens Søn Jørn døbt
28 Hans M. Sembs D. Ragnil døbt
29 Anders N. Næs Datter Mari døbt
2 7br Tord Ormelets Datter Kirsti døbt
Dito Hans N. Hougs Datter Mari døbt
22. 7br. begravet Mogns Kragerøds Datter
 Ane. af et træ i Skougen ihielslaget.
  

28 7br. Jens Gundestads Datter Kirsti døbt
2 8br Jørn Aarøens Søn Jørn døbt.
Dito d 6 8br. Arne Biøreneboes Søn Mathis døbt
8 Gullic Tinvig Brøllup
11 8br Gunder Anundsen ok Kirsti Anunsdatter
 Smesrød trolovede
20 Anders Biønnæs Søn Christen døbt
27 Hans Mowerøds Søn Hoval døbt.
Dito Hans S. Fæens Datter Sebille døbt
30 Niels Christoffersen Kiøle Brøllup.
2 9br Hans Matthissøn Biørnevog ok
 Kari Tostensdatter Haale trolovede.
3 9br Anund Sejvigens Hustrue Tyri begraven
9 Arne Skierven ok Annichen Biørns=
 datter trolovede
10 Jon Holtekiers D. Dordi døbt +
13 Paul Torbiønrøds Søn Laers døbt
Dito døbt Andor Skerpes ok Kari Niels=
 datters p Annilrød 2 uægte børn Johanna
 ok Sørena
Dito Anund Gundestads Søn Halvor.
Dito Ener Oppegaards D. Mari døbt
24 9br Hans Holtekers Søn Even døbt.
28 Gunder Smesrød Brøllup.
5 Xbr. Hans Biørnevog Brøllup
28 Ole Skredders Søn Hans døbt
29 Joh. N. Sandes Søn Peder døbt +
30 Arne Skiervens Brøllup.
28 Xbr. Sørn Gibøes Søn Sørn fød døbt
 D 2 Jan. 1696. +
    Nati 40     Denati 25?.

      Ao 1696.
D 17. Jan. Gunder Helgestads D. Aarsle døbt
D 12 Publice absolveret Mari Nielsdatter
 Annildrød.
  
Side 203 (1696)

31 Jan. Laers Brevigs Hustrue Maritte
 Christensdatter begraven
15 Febr. Jacob Bubergs trende Børn
 Christoffer, Sønnøf ok Ane begrafne
23 Febr Lensmanden Peder Ølrich
 N. Sande begraven
Dito Jacob Bubergs 2de Børn
 Anders -- begrafne.
Dito Even S. Sundenes D. Kari døbt
3 Marty Ingebregt Kiøles S. Hans døbt +
10 Marty Hans Hengerøds D. Joran døbt +
D 22 Marty Dom. Lætare? begravet
 Else Esbensdatter Bugaarden
    gl 85 aar
26 Hans Buer ok Ingebor Clemmetzdatter
 trolovede
29 Ole Vejens Datter Mari døbt
3 Apr. Niels Østre Kiøles S. Xstoffer døbt
30 Andor Sørnsøn ok Mari Nielsdatter
 Annilrød trolovede
3 Maj Andor Skierpe Publ. absolveret
10 Gunnille Kieres Uægte barn døbt
 barnefaderen er Landløber Anders Hanssen.
2 Junii Ole Hanssøn Moe begravet
7 Ingebregt Ivarssøn ok Martha
 Laersdatter Brevig trolovet
14 Gunnille Kiøle publ. absolveret.
2 Jul. Clemmet Houglands D. Marthe døbt
3 Hans Buers Brøllup
12 Ole Sandøens Søn Ole døbt
28 Anders Pyttes Søn Jon døbt
Dito Torben Grimestads D. Aaste døbt
Dito Peder Tiergrafs D. Kirsti døbt +
3 Aug. Laers Hafsøn? fra Arndal ok Ane
 Hansd. Torødstad trolovede
  

13 Aug. Sørn N. Sandes D. Inger
 begraven
9. Gunder Hudøen begraven
14 Ingebregt Stangebys D. Magnil begraven
16 døbt Christen Kieres D. Mari
3 7br blef min Søsters Søn Laers
 Nicolai begraven i Nøtterøe Kirke
1 8br. Ingebregt Ivarssøn Oserød ok
 Martha Laersd. Brevig Brøllup.
5 Begravet Morten Anderssøn Bocheli gl 80
Dito døbt Niels Goens Datter Marthe
14 begravet Ole Sørnsøn Houkemyr s.
 efter Testam. opskrift var 132 aar gl.
18 døbt Hans Midgaardens Søn Stilluf
21 8br Andor Annilrøds Brøllup.
21 Ole Harperøds Søn Sørn døbt.
28 Anders Biørnevog ok Thore Hans=
 datter trolovede
1 9br døbt Jacob Skiervens Søn Ole.
5 døbt Morten Sergeantes Søn Niels
8 døbt Niels Ulføens D. Live.
15 døbt Peder S. Næses Datter Mari +
18 Hans Olsøn Ejene ok Martha An=
 dersdatter Grimestad trolovede.
19 Paul Evensøn ok Kari Olsdatter
 Giervog trolovede.
21 døbt Arne Nøtterøds Søn Laers
22 døbt Ole N. Røds Hans +
23 Tormod Nielsøn Tanstad ok Eli Pe=
 dersdatter Togenæs trolovede
25 Niels Evensøn Biørndal ok Berte Anundsd.
 Sejvigen trolovede.
  
Side 204 (1696-97)

26 9br Anders Biørnevog ok Thore
 Hansdatter ægteviede.
3 Xbr. Hans Ejenes Brøllup.
7. Paul Giervog Brøllup.
9 døbt Jacob Bubergs D. Ane
15 Laers Anderssøn Brevig ok Gunnille
 Pedersdatter trolovede
17 Ole Pedersøn Togenæs ok Ragnille
 Laersdatter Brevig trolovede
20 begravet Anders Smed Ø Kiere.
Dito døbt Tord Ø Kieres Søn Ole. +
28 Xbr. Tormod Tanstads Brøllup.
    Nati 26 denati 39

      Ao 1697.
13 Laers Mognsøn Kragerød ok Sophie Peders=
 daatter ægteviede.
19 Laers Brevig Brøllup.
Dito Hans Ø Nøtterøds Datter Else døbt
21 Niels Evensøn Biørndal Brøllup.
Dito døbt Sørn N. Sandes Datter Inger +
26 Ole Pedersøn Togenæs Brøllup
27 Knud Torgiersøn ok Sissele Gardsd.
 N. Holmen trolovede
29 døbt Lembech Sembs Søn Laers
18 F Knud N. Holmen Brøllup
23 Febr Sørn Henricsøn S. Aarøe ok Mari
 Bilofsdatter N. Holtene trolovede.
26 Graffæst Peder S. Næs D. Mari
4 Marty Graffæst Niels N. Aarøes Hustrue
 Berte Trulsdatter gl 85 aar
16 døbt Hans Frillumstads Datter Ide.
24 Marty døbt Ane Sørnsdatters uægte
 Datter som udlegges Casper Eliasøn. +
  

D 5 Apr. døbt Torger Midgaardens D. Berte
6 døbt Torger Lofterøds Datter Ane.
Dito Graffæstet Christoffer W. Gundestads Hustrue.
26 døbt Guttorm M. Sembs Søn Sørn.
Dito døbt Gunde M. Kiøles Datter Sebille
28 Apr. Graffæst Ragnille Jacobsd. Helge=
 rød gl 77 aar
7 Maj Graffæst Volborg Christensd. Roa
D 13 Publice absolveret Barbro Laersd.
 Rappestad, som udlagde en Vesterlands Karl
 Anders Olsøn
Dito abs. Ane Sørnsdatter W. Kiøle.
27 døbt Haagen N. Tanstads D. Alhet.
29 Graffæst Hans Pedersøn Ø Houg
1 Jun. døbt Johan. Smesrøds D. Kirsti +
15 Ole Anundsøn Sejvig ok Eli Halvorsd.
 Strengsdal trolovede
24 Jun. døbt Jon Otterstis Søn Jens. +
D 27 døbt Barbro Laersd. uægte D. Ingebor
30 døbt S. N. Gibøes D Kari.
Dom 7 Trinit Publice absolveret Casper Eliasøn
6 Aug. døbt Ingebregt Stangebys S. Hans.
Dom. 10 p Trinit Graffæst Torger Kruges
 nyfødde Barn.
10 Aug. døbt Tosten Fæens Datter Ane.
D 22. døbt Hans Olsøn Ejenes D. Johanna.
4 7br døbt Paul Giervogs Søn Ole.
6 døbt Jørn Egenæs Søn Matthis.
8 7br fød min Datter Ane Mallene.
12 Graffæst Niels Laerssøn Ulføe.
19 døbt Ingebor Oserøds Datter Ingebor +
20 Frederic Pedersøn Borelius ok Ingebor
 Andersd. trolovede
  
Side 205 (1697-98)

22 7br Christoffer Gundestad ok Mari Tor=
 mosd. ægteviede
29 døbt Jon Holtekiers Søn Henric
Dito døbt Ener Oppegaards Søn Halvor
3 8br døbt Andor Annildrøds S. Sørn
Dito døbt Mogns Bollærens Søn Jon.
Dito Publice absolveret i Nøtterøe
 Kirke Ole Hanssøn Sandøe som
 besof sin tienistepige
9 Graffæst Anund Olsøn Sejvig gl 84 ar
10 døbt Hans Østjordes Søn Anders. +
Dito Jacob Sundenes D. Barbro
12 8br Niels Michelsøn S. Holmen ok
 Mari Hansd. ægteviede.
31 døbt Hans S. Fæens Datter Kari.
3 9br døbt Gullic Tinvigs Søn Peder.
Dito døbt Hans Bugaardens Søn Torger.
Dito døbt Niels Biørndals Søn Anund.
4 8br!! Ole Sejvigens Brøllup.
D 13 9br Frederic Borelius Brøllup
Dito Torger Anundsøn Svelvigen ok Eli Inge=
 bregtsdatter trolovede.
Dito døbt Hans Henricsøn Sandøes barn.
14 døbt Tord Ormelets barn
16 9br Oven Jonsøn ok Giø Torgiersd.
 Buerød trolovede i N. Præstegaard.
Dito Graffæst Eric Rappestads Hustrue Ane
 Gundersdatter.
18 Trolovet her p Nøtterøe Anders Gul=
 brandsøn ok Mari Tostensdatter Haale.
2 Xbr. døbt Anders N. Næs D. Berte.
8 Xbr. Sørn Henricsøn ok Mari Bilofs=
 datter Brøllup.
Dito Laers Andersøn Sandbech ok Marthe
 Rasmusd. Buedal trolovede
11 Torger Svelvigen Brøllup
  

11 Xbr. døbt Goute Mødøes Søn Niels.
13 døbt Ingebregt Kiøles Dattter Astri.
15 Anders Gulbrandsen ok Mari Tostensd.
 Haale Brøllup
Dito Owe ok Giøe Buerød.
26 døbt Peder Tiergrafs Søn Laers.
Dit. Anund N. Sandes Datter Ane.
    Nati 51. Denati 23.

      Ao 1698.
D 3 Jan. Casper Eliasøn Brøllup.
Dom. 1 p Epiph. blef Kirketienisten
 ved Tiømøe .. efter? Rouet? formedelst
 M...fø.. I Sundet.
D 14 Jan. stoed Prædiken ved Tiømøe, same
 tid hafde Laers Andersøn Sandbech
 ok Martha Rasmusd. Buedal Brøllup.
29 Jan. var Bedags?? Prædiken tilløest
 ved Nøtterøe Kirke, Men ingen same
 dag kom til Kirken formedelst da st...
 s...e som? v.. fallen?.
Dito begraven Matthis Børgesøn Hellen.
Dom 5 p Epiphae. ?? oksaa ved
 Nøtterøe efterd. M...f. var til lands
 ok vands at ieg? kunde kommes til Annexet
d 6 p Epiph. d 13 Febr Graffæst Gullic
 Torgersøn Kollebech gl 87 aar.
17 Febr døbt Anders Togenæs Datter Mari
18 Ole Pedersøn ok Ane Ivarsdatter Oserød
 trolovede.
9 Marty blef min Hustrue introduceret
 af Hr Johan Stobæus.
23 døbt Jørn Bergens Søn Ole.
27 Graffæst Peder Larssøn Sem gl 92 aar
  
Side 206 (1698)

30 Marty døbt Paul Pedersøn Buers Søn Per.
5 Apr. Graffæst Andor Annilrøds D. Johanna
7 døbt Ole Sandøens S. Harald.
17 Graffæst Laers Andersøn Buedal.
7 Maj Graffæst Hans Christoffersøn
 Sønstegaard
12 Graffæst Ivar Olsøn Oserød
15 Maj Graffæst Guri Nielsdatter
 Mogns Bollærens Hustrue.
21 Graffæst Gunder Skallestad gl 80
29 Graffæst Ingebregt W. Kiøle
Dito døbt Laers Klintenbergs D. Kari
Dito døbt Knud N. Holmens D. Ane +
22 døbt Jørn Gibøes Datter Inger.
D 7 Julii Ole Oserød Brøllup.
17 døbt Torger Egenæs Datter Kirsti.
D 23 July døbt Tord Ø Kieres Søn Ole.
24 døbt Anders Haales Søn Gulbrand. +
10 Aug. døbt Ole Oserøds Søn Ivar.
13 Ole Vejens Datter Inger døbt +
21. Aug døbt Hans Mowerøds Tjømøe Søn Jacob.
28 døbt Hans N. Hougs Ragnille +
dito døbt Niels Østre Kiøles D. Kari.
4 7br døbt Even S. Sundenes Datter Ane. +
25 7br døbt Hans Laskens S. Ingebregt
29 døbt Torger Svelvigs Søn Anund.
D 2 8br døbt Sørn Holtenes Søn Jon.
D 9 8br døbt Ole Skredders Søn Arne.
Dito Graffæst Bilof Holtenes Hustrue.
24 8br døbt Anders Biønnæs D. Mari
4 9br Ole Sørnsen ok Ane Andersdatter
 Ulføe trolovede
  

13 9br Graffæst Ane Laersd. Sal. Stilluf
 Otterstis Enke.
21 døbt Casper Sembs Datter Mari.
D 23 hafde Laers Hedlefsøn Landsrød ok
 Randi Andersdatter - item
 Kield Hansøn Hugemyr ok Ane An=
 dersd. Festensøl
24 9br Graffæst Anders Jacobsøn N. Skierven
25 Paul Christoffersøn Gundersrød ok
 Ragnille Andersd. Festensøl
26 Harald Andersøn Grimestad ok
 Mari Hansd. trolovede
Dito døbt Owe Buerøds Søn Torger
7 Xbr. Paul Gundersrød ok Ragnille Andersdatter Brøllup.
8 Ole Ulføe ok Kield Hugemyr
 Brøllup.
9 Xbr. Eric Rappestad ok Ane Erics=
 datter trolovede
10 Harald Grimestad Brøllup
29 Find Kieldsøn ok Eli Henricsd.
 S. Aarøe Brøllup.
27 Xbr. døbt Ingebregt Oserøds Søn Ole
30 Xbr. begravet ved Stocke Kirke
 Hr. Johan Stobæus Datter Johanna
 Sophia.
31 Xbr Graffæst Christoffer W. Gundestad
Dito Graffæst gl Eli Christensdatter
 Helgestad gl 93 aar
D 28 Xbr. fød Christoffer Hudøens
 Søn Anders døbt d 1 Jan. Ao 99
    Nati 31 Denati 29.
  
Side 207 (1699)

      Ao 1699
1 Jan. døbt Christoffer Hudøens S. Anders. +
3 Laers Landsrød ok Randi Andersd
 Brøllup
5 Eric Rappestad ok Ane Erics=
 datter ægteviede
Dito Mogns Bollæren ok Karen
 Sørnsdatter trolovede
D 24 ægteviede
18 Febr Graffæst Hans Laerssøn
 Sembs Datter Sebille 11/2 aar gl
 som falt i en gryde varm vand
 ok deraf siden døde
19 Graffæstet Arne Nielsøn Biør=
 neboe.
20 Febr Anders Christoffersøn ok Ane
 Ingebregtsdatter trolovede.
22 Graffæst Elling Torgersøn Lofterød
Dito Graffæst Kirsti Nielsdatter
 Biørneboe Arne Nielsøns Hustrue
25 Graffæst Hans Henricsøn
 Holtekier gl 53 aar
22 Marty Graffæst Peder Simon=
 søn Glarmester fra Peterrød.
Dito Hans Hanssøn Hellen gl 72.
D 25 Graffæst Guttorm Olsøn fra Moe.
29 døbt Jacob Buers Søn Ole.
D 21 Anders Mognsøn Ferderøe ok
 ok Berte Cathrina Olsd. trolovede
27 Graffæst Paul Torbenrøds Hustrue
 Mari Andersdatter.
  

D 3 Maj Graffæst Ingebor Laers=
 datter Laersdatter Torød.
13 Maj begravet Sørn N. Sandes tvende
 nyefødde Børn hiemmedøbte
19 Maj hafde Anders Mognsøn Ferderøe
 ok Berte Cathrina Brøllup
25 Maj døbt Ole Meems Datter Ingebor
Dito Graffæstet Sørn N. Gibøes Søn
 Haagen 12 aar gl
1 Junii begravet Johanna Hans=
 datter Jersøe.
Dom. Trinit. begravet Christoffer
 Hudøens Søn Anders.
9 Junii begravet Jørgen Matthiisøn
 Biørnevog
Junii døde min Salig For=
 mands Hustrue Maren Mallena
 Jensdatter i Barselseng.
Junii døde min Sal. Formand
 Hr Eric Laerssøn Thue i sin
 alders 43 aar.
11? 7br samme aar døde deres
 yngste Barn.
  
Vestfold-slekt      Copyright 2002 - Ketil Firing Hanssen