Vestfold-slekt: Nøtterøy kirkebok nr. 1. Visitasjoner 1700-1725.

Visitasjoner


Da ieg kom til Embedet paa dette sted, var Dr Hans Munch Biskop, same aar fra Christiansand for fløt hertil Stifftet, efter Dr Hans Clausøn Rosings død som døde d 8 Apr. 1699.  Provst var Hr Anders Glostrup Sogneprest til Borre. 

Ao 1700 holdt Provsten Visitation her i Sognet.

Ao 1701 d 26 July visiterede Biskopen.

Ao 1704 d 29 July Biskopens Anden Visitation.

Ao 1707 d 27 July 3die gang.

Ao 1709 Dom. 15 p. Trinit. holt Provsten Mag. Thomas Gerner sin første Visitation. 

Ao 1710 26 Juli visiterede Biskop Munch fierde gang.

Ao 1712 Succederede Hr Biskop Bartholomeus Deichman den afdøde B. Hans Munch som døde Ao 1712 d 24 Juni. 

Biskop Deichman blef forfløt hid fra Viborg Stifft. Holt her ved Meenigheden sin første Visitaion Michelsdag 2 Maaneder efter hans ankomst hertil Stifftet 1713. 

1716 d 4 Sept. visiterede Biskop Deichman den Anden gang her i Kirken. 

1719 d 23 7br visiterede Biskop Deichman den 3die gang. D 24 paa Stoche. 

1722  d 20 8br. visiterede 4de gang. Dagen efter i Tonsberg. 

1725 in Martio holt Provsten Mag. Gerner sin anden Visitation her i Nøtterøe Kirke. 

Avskrift av Nøtterøy kirkebok nr. 1, side 3.


Vestfold-slekt | Nøtterøy kirkebok | Kontakt