Vestfold-slekt

Overformynderiet

Overformynderiet er en ordning med hovedoppgave å forvalte midlene til mindreårige og umyndiggjorte voksne med verge. Overformynderiet har også tilsyn med verger og hjelpeverger og deres forvaltning av hjelpetrengendes verdier. På landet ble overformynderiene etablert i 1770-årene, men i byene er det langt eldre. Arkivmaterialet inneholder blant annet vergeoppnevnelser, ruller, kopibøker, dagbøker, møtebøker og diverse regnskapsbøker.
Mer informasjon: Felleskatalogen, Riksarkivet

Overformynderruller
Protokollene inneholder i utgangspunktet umyndige arvinger, herunder også fraværende arvinger. Det kan være flere arvinger som ikke er nevnt i protokollen, det henvises derfor til skifteprotokollene for fullstendige opplysninger om arvingene. Et skifte kan være ført i flere protokoller, noe som også da kan gi ytterligere opplysninger. Det kan også være skifter fra perioder som ligger utenfor protokollens oppgitte periode.
  • Larvik grevskap
    • Brunlanes
    • Hedrum
    • Sandeherred m/Tjøme og deler av Kodal
    • Tjølling

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt