LORENS BERG

SANDEHERRED

EN BYGDEBOK

HISTORISK SKILDRING AV BYGDENS UTVIKLING
FRA GAMMEL TID NED TIL KJENDTE NUTIDSFORHOLD MED
BYGDEKART, JORDPLANCHE OG BILLEDER

MED SÆRAVSNIT AV
PROF. A. W. BRØGGER, PROF. JAKOB SCHETELIG, OVERLÆRER
O. A. HOFFSTAD, THORALV KLAVENESS, ANDERS BUGGE,
CARL W. SCHNITLER, PROF. KNUT LIESTØL.


KRISTIANIA
I KOMMISSION HOS OLAF NORLI
1918


NB! Det foreligger ingen planer om å publisere innholdet i bygdeboka på nettet.

Opptrykk av boka er til salgs gjennom Sandar historielag.


INDHOLD


Ketil Firing Hanssen